ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Геологія: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Геологія - 401 статей..

Хімічна обробка привибішшх зон свердловин у нафтових пластах Для інтенсифікації видобутку нафти і газу СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИДОБУТКУ ЗА РОЗРОБКОЮ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ Методи підрахунку запасів нафти Експлуатація нафтових і газових родовиш ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАФТИ, ГАЗУ І ПІДЗЕМНИХ ВОД НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ Основні поняття про кристали, геометрична кристалографія, Тема 2. Умови існування і утворення мінералів у природі Лекція 33. Фосфати, арсенати, ванадати, хромати, молібдати. 2 год. ПРОБЛЕМНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ П и т а н н я д л я к о н т р о л ю з н а н ь Порівняння двоколійного тунелю з двома одноколійними. Особливості проходки тунелів в скельних ґрунтах Циклічність і комплексна механізація підземних робіт Розрахунок оправи за методом О. Ю. Бугаєвої Комплексная механизация при щитовой проходке Подвижной состав метрополитенов Съезды, тупики, раструбы и выходы перегонных тоннелей на поверхность Определение основных размеров станций Трехсводчатые станции пилонного типа Трехсводчатые станции колонного типа Вентиляция линий метрополитенов Основні елементи аеродрому та їх призначення Клас аеропорту Довжина ЗПС, м Основи теорії руху літака по аеродрому Грунтові гальмівні майданчики і гальмівні установки Визначення параметрів траєкторії сходу літаків з ШЗПС. Розміри і вимоги до приаеродромної території Розрахунок повітряних підходів і кінцевих смуг безпеки Вивчення і виявлення дефектів рельєфу ґрунтової поверхні Проектування поперечного профілю покриття Проектування поздовжнього профілю покриття Водовідвідні і дренажні системи аеродромних штучних покрить Житомирський державний університет імені Івана Франка Порядок Маршанцієві (Marchantiales) Порядок Плаунові (Lycopodiales) Тема 3: Відділ Папоротеподібні Тема 4: Відділ Голонасінні (Сосноподібні) Порядок Ефедрові (Ephedrales) Науково-методичною радою університету «Україна» МОДУЛЬ I. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ КРИСТАЛОГРАФІЇ Структури кристалів. Структурні мотиви Об'ємні дефекти (тривимірні) Методи вирощування кристалів Холодильник, 5 – термопара, 6 – тепловий екран Морфологія мінералів та їх агрегатів Окремість, крихкість та пластичність Ендогенні процеси мінералоутворення Екзогенні процеси мінералоутворення Форми залягання магматичних порід Метаморфічні осадкові породи Метасоматичні гірські породи Кристалографія і мінералогія Короткі рекомендації до виконання лабораторної роботи Класифікація мінералів. Визначення їх за основними діагностичними ознаками. Порядок виконання лабораторної роботи Червоний кістковий мозок - 0,12 Еталонування радіометра срп-68-01 та Будова гравіметра астазованого кварцового Будова квантового магнітометра м-33 та Електророзвідувальна апаратура і обладнання Інтерпретація кривих вертикального електричного зондування Постійна реєстрації - це ціна 1 мм відхилення бліка запису Обробка свердловинних сейсмічних спостережень Теоретичні відомості про геофізичні методи Вивчення зондів та аналіз кривих позірного Івано-Франківський національний технічний державний Густина і пористість гірських порід Глинистість та вологість гірських порід Теоретичні основи фізичних і фізико-хімічних процесів, які обумовлюють електричні властивості гірських порід Петрофізичні зв’язки та їх використання для інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин Види електрохімічної активності гірських порід Ядерно-фізичні (радіоактивні) властивості гірських порід Пружні властивості гірських порід Вплив термобаричних умов на величину електричних параметрів. Петрофізичні карти і розрізи. Петрофізичне районування. Статистична обробка даних ГДС та петрофізики. Густина і пористість гірських порід. Класифікація гірських порід за густиною. Види пористості. Залежність пористості від різних факторів Вологість, вологоємність повна, капілярна, гігроскопічна, подвійний електричний шар, його властивості. Теоретичні основи фізичних і фізико-хімічних процесів, які обумовлюють електричні властивості гірських порід. Питомий електричний опір гірських порід та параметри, що його характеризують Магнітні, ядерно-магнітні та теплофізичні властивості гірських порід Одиниці іонізуючого випромінювання Вплив термодинамічних умов на колекторські властивості піщано – глинистих порід – колекторів Визначення форми зв'язку і поняття регресії.Определение формы связи и понятие регрессии. Лінійна регресіяЛинейная регрессия АНАЛІЗ ПАРНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВАНАЛИЗ ПАРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ Математичне визначення лінійної регресииМатематическое определение линейной регресии У наш час Північний полюс світу перебуває поблизу зорі Малої Ведмедиці, яку називають Полярною зорею. Зоряний час – це час S, що минув від від верхньої кульмінації точки весняного рівнодення. Маючи таке джерело енергії як термоядерний синтез, Сонце може світити близько 10 мільярдів років. ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ Водопостачання і водовідведення Електропостачання, силове електрообладнання та електроосвітлення Автоматизована система моніторингу і управління САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ Вентиляційні системи та протидимний захист Автоматичні системи пожежної сигналізації Заходи з безпеки будівництва НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ДАНИХ НОРМАХ В.1 Визначення вітрових навантажень за даними аеродинамічних випробувань моделей висотних будинків В 2 Методика проведення дренажного експерименту для визначення навантажень на поверхню будинку (споруди) В.3 Резонансне вихрове збудження та аеропружна нестійкість ВИЗНАЧЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ Д.2 Розрахунок несучих конструктивних систем Д.4 Конструювання основних несучих конструкцій монолітних будинків Е.3 Розрахунок конструкцій висотних будинків на стійкість проти прогресуючого обвалення Комплексні інженерно-геологічні вишукування И.3 Особливості виконання робіт при влаштуванні буронабивних паль-колон К.2 Проектування баретних фундаментів РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ВИСОТНИХ БУДИНКІВ Інженерно-геологічні вишукування. Основи і фундаменти Електропостачання, електротехнічне устаткування та електроосвітлення Автоматизовані системи управління, зв’язок і інформатизація САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ І ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ Протипожежний водопровід та автоматичні установки пожежогасіння Комплексний укрупнений сітьовий графік ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ B. 2 Методика проведення дренажного експерименту для визначення навантажень по поверхні будинку (споруди) Д.4 Конструювання основних несучих конструкцій монолітних будівель Е.2 Розрахунок навантаження й опору матеріалів Інженерно-геологічні вишукування Інженерно-гідрометеорологічні вишукування И. 2 Проектування баретних фундаментів Л.3 Методика проведення випробувань АРХІТЕКТУРНО – БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ Національний ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ Основні фізичні властивості морської води Геоморфологічна зональність дна Світового океану Метод і методика вивчення будови і речового складу океанічної літосфери ХАРАКТЕРИСТИКА І НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ Тема 5 ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ НС Вплив масштабів руйнування населеного пункту на ступінь руйнування об'єктів Форми тіл корисних копалин та умови їх залягання Фізико-механічні властивості гірських порід Гірничі роботи, інструменти й машини Вентиляція й освітлення підземних гірничих виробок Організація робіт для проведення гірничорозвідувальних виробок Для підготовки фахівців за спеціальністю Ситуаційні задачі з питань управління земельним фондом
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти