ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я »

1. У якому селі проживала сім’я Кайдашів? (Семигори)

2. Напередодні якого свята вперше ми знайомимся з Омельком Кайдашем? (напередодні Паликопи – св. Пантелеймона)

3. Назвіть дівчат, яких пропонував Карпові засватати Лаврін? (Палажка, Хівря, Одарка Ходаківна, Хотина, Корчаківна, Ганна, Мотря Довбишева).

4. Що стало об’єктом бійки свекрухи та невістки? (мотовило0

5. Коло Карпо повінчався з Мотрею? (Після другої Пречистої)

6. Скільки прожила Мелашка у Кайдашів, як у раю? (Тиждень)

7. З ким пішла Мелашка до Києва напередодні Великодня? (З бабою Палажкою Солов’їхою)

8. За яких обставин помирилися 2 сім”ї . (Всохла груша)

9. Яка сім’я стала прообразом Кайдашів? (Сім’я Мазурів)

10. Хто за словесним портретом «...вибігла з сіней і побігла на город...розперезалась і почала міряти город поясом: впоперек сусідня половина вийшла більша на 2 пояси... була сердита, що вийшла не так, як вона хотіла»? (Мотря)

11. Чиї це слова: То ділиться щороку грушами пополовині»? (Священика)

12. Про кого йде мова: «Всі поснули, тільки довго не спав і все неначе бачив під зеленою яблунею свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з дукачем»? (Про Карпа)

13. Хто за словесним портретом: « Вона любила чепуритись і держала себе дуже чисто. Все на ній було чистеньке, наче нове...Вона дуже церемонилась і була прохана. Пробуваючи на службі у панів, вона набралась од їх чимало пишання»? (Кайдашиха)

14. Про кого йде мова: «У неї снігу зимою не дістанеш»? (Про Мотрю)

15. Про кого йде мова « До нього внадився херсонський чумак, приходив до його вночі та все неначе водив його десь по пущах та по нетрях»? (Про Кайдаша)

16. Укажіть жанр «Кайдашева сім’я». ( Соціально-побутова повість)

17. Назвіть тему повісті «Кайдашева сім’я». (Зображення картин дрібновласницького побуту на селі пореформеного часу другої половини 19 ст. Гірка картина розпаду українського патріархалізму).

18. Назвіть експозицію. ( Опис села, характеристика Кайдаша. Синів Карпа, Лавріна, Кайдашихи).

19. Назвіть зав’язку. (Карпо й Мотря одружується, Мотря перестала коритись).

20. Ким за родом занять був О. Кайдаш? (Стельмах)

21. Через що Кайдаші постійно сварились? (Через землю та худобу)

22. Чий це портрет?: « Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоні, як червонобокі яблучка. Губи були повні та червоні, як калина»? (Мелашка).

П. Мирний (Рудченко)

1. Кому належать слова: « Вся моя слава – Україна. Якби я їй добра хоч на мачину зробив, то б мені і слава була, я більшої не хочу». ( П. Мирному)

2. Який нарис ліг в основу соціально-психологічного роману «Хіба ревуть воли. Як ясла повні?» («Подоріжжя від Полтави до Гадячого»).

3. Де вперше побачив світ роман «Хіба ревуть воли. Як ясла повні?»( У Женеві за сприяння М. Драгоманова).

4. У чому своєрідність композиції роману? ( Композиція складна, наявні кілька сюжетних ліній, які переплітаються між собою. Академік О.І. Білецький порівнював композицію роману з будинком « із багатьма прибудовами, зробленими неодночасно і не за строгим планом».

5. Назвіть основну тему роману. (Життя різних суспільних верств: найбіднішого селянства козацької старшини, кріпосників, чиновників різних рангів; історія перетворення розумної, енергійної людини на розбійника).

6. Зі скількох частин складається роман? (4) (І частина: 1. Польова царівна.2. Двужон. 3. Дитячі літа. 4. Жив-жив. 5. Тайна-невтайна. 6. Дізнався. 7. Хазяїн. ІІ частина:8. Січовик. 9. Піски в неволі. 10. Пани Польські. 11. Махомед. 12. У москалях. 13. Максим – старший. ІІІ частина:14. Нема землі. 15. Товариство. 16. Сповідь і спокута. 18. Перший ступінь. 19 Слизька дорога. 20. На волі. 21. Сон у руку. 22. Наука не йде до бука.ІVчастина:23. Невзначай свої. 24. Розбишацька дочка. 25. Козак не без щастя, дівка – не без долі. 26. На свої добрі. 27. Новий вік. 28. Старе – та поновлене. 29. Лихо не мовчить. 30. Так оце та правда.

7. Які проблеми порушені у романі? ( Тогочасні проблеми: Кріпацтво; бідність безземельних селян; свавілля поміщиків; позашлюбні діти; порядки в земстві. Вічні проблеми: злочин і кара; кохання, родинне життя; батьки і діти; добро і зло; «Пропаща сила»; життєвий вибір.)

8. Чий це портрет?: « Схилила вона сумно голову; потекли гіркі сльози з жовтих, мутних очей. Потекли по щоках, по глибоких рівчаках, що літа та недоля попроорювали по сухому виду..» (Мотря).

9. Чий це портрет?: « Випрямилась – висока, суха, мура, аж зелена; а очі – як у її любимчиків (котів) – жовті-жовті». (Генеральша)

10. Чий це портрет?:» Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітами , вона й трохи не була схожа на селянок, часто запечених сонцем. Високих. Дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава. Одягнена в зелене убрання, між високим зеленим житом, - вона здавалася русалкою»? (Галя)

11. . Стрижнева сюжетна лінія роману — доля Чіпки від народження до... (Ув'язнення.)

12. . У другій частині автори повертають нас у часи руйнування... (Запорозької Січі) Катериною II і поступового закріпачення України)

13. Які прізвища мав Чіпчин батько? (Хрущ, Притика, Вареник, Хрущов.)

14. . Хто став прототипом Чіпки? («Злющий зарізяка» Гнидка)

15. Хто така «польова царівна»?(Галя.)

16. Тип пересічного селянина того часу — це образ... (Грицька.)

17. Дід Максима ? (Мирон Ґудзь.)

18. Третя редакція роману «Пропаща сила» (перша назва роману) стала ... (Основою.)

19. . Непривабливими постатями Чіпчиного розбійницького товариства були ... , ... і ... (Лушня, Матня і Пацюк.)

20. Прообразом баби Оришки була няня Івана Білика та Панаса Мирного — кріпачка ... (Ірина Костянтинівна Батієнко.)

21. Галя не знесла останній злочин Чіпки, втратила розум і покінчила життя ... (Самогубством.)

22. Хто називав письменника «суворим літописцем епохи»? (О. Гончар.)

23. «Яка у Вас чудова українська мова! Яке знання селянського життя! Скільки у Вас поезії! Скільки розуму! Дивна, коштовна і вічно невмируща ота Ваша штука «Пропаща сила!» (Д. Яворницький.)

24. Хто назвав Панаса Мирного» першим симфоністом української прози»? (О. Гончар.)

25. Хто назвав Панаса Мирного «корифеєм української прози?» (М. Сиваченко.)

26. «Панас Мирний (Афанасій Рудченко) належить до найвизначніших українських повістярів і визначається особливо влучною характеристикою дійових осіб та поглибленням їх психології*». (І.Франко.)

 

І. Франко

1. Скільки томів повного зібрання І. Франка існує? (50)

2. Яку премію було присуджено І. Франку, але він її не отримав? (Нобелівську)

3. Якій темі присвячена збірка «З вершин і низин»? (Громадянській, 1887, ІІ видання – 1893р. )

4. З скількох розділів складається зб. « З вершин та низин»? ( 7 розділів, що об’єднані в цикли)

5. До якої збірки відносяться «Вільні сонети» та «Тюремні сонети»? (« З вершин та низин»)

6.Яка центральна проблема збірки « З вершин та низин»? (Людина і суспільство, а провідний мотив - заклик до осмислення себе як особистості, до збагачення свого духовного світу, самовдосконалення.)

7. Яким є ідеал людини для І.Франка? ( «Цілісна людина», внутрішнім стрижнем якої є «дух, наука, думка, воля»)

8. Визначте вид лірики поезії «Гімн» і хто поклав на музику? (1880)Громадянська, М. Лисенко. Жанр – вірш-алегорыя, гімн «вічному революціонеру).

9. Який фонетичний засіб пыдсилюэ життэстверднысть цього твору? ( Алытерацыя «р»).

10. Якою, за Франком, є концепція людини у вірші? (Людина вільна, борець)

11. 10. Визначте віршовий розмір твору «Гімн». Як він впливає на звучання вірша? (Чотиристопний хорей, створює маршову, напружену мелодику)

12. Яка ідея вірша «Гімн»?( Заклик до активної життєвої позиції, до оптимізму, схвалення боротьби передових людей за поступ, за справедливість).

13. Яким віршовим розміром пишуться сонети? (п’ятистопним ямбом)

14. Яка тема порушується у збірці «Зів’яле листя»? ( Любовна тема)

15. Який підзаголовок має збірка «Зів’яле листя»? ( «Лірична драма»)

16. Яка композиційна особливість збірки «Зів’яле листя»? (Складається з ІІІ частин – жмутків( за настроєм: весняний, літній, осінній).

 

17. Назвіть прізвища 3 жінок, яким присвячена поезія « Тричі являлася мені любов» (О. Рошкевич, Ю. Дзвонковська, Ц. Журовська. Поезія розпочинала зб. «Зів’яле листя»)

18. У чому звинувачували І. Франка після виходу збірки «Зів’яле листя»?(У декадентстві. У відповідь пише вірш «Декадент»)

19. Що, на думку літературознавців, могло лягти в основу збірки «Зів’яле листя»? (Зошит самогубця (через невдале кохання) Супруна)

20. До якого виду лірики відноситься поезія «Чого являєшся мені у сні?» (Інтимної)

21. Яка проблема порушена в поемі «Мойсей»? (Проблема народу та вождя).

22. До якого жанру можна віднести твір «Мойсей»? ( Філософська, політична поема).

23. З яких частин складається поема? ( «Прологу» (Звернення до українського народу) , що звучить як самостійний твір, та сама поема).

24. Яка основа твору? ( Біблійна та історична, суспільна.)

25. В якому творі І. Франко звертається до українського народу: « Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством, ніби струпом вкритий»? (Поема «Мойсей»)

26. З якого твору рядки:

О Ізраїлю, ти той посол,

І будущий цар світу!

Чом не тямиш посольства свого

І його заповіту?

(І. Франко «Мойсей»)

27. Вічні образи, створені І. Франком, - …( «Вічний революціонер», каменярі.)

28. У якому селі народився І. Франко? (Нагуєвичі, Дрогобицького району, Львівської області)

29. Визначте жанр поезії «Чого являєшся мені у сні?» ( Ліричний портрет, змальований крізь призму сну. Такі навіювання зумовлені любов’ю ліричного героя до дівчини, яка не відповідала взаємністю).

30. Яка будується поезія «Чого являєшся мені у сні?»? ( Поезія будується як монолог-сповідь героя, крізь призму якого розгортається ліричний сюжет).

31. За допомогою чого твориться мелодика вірша? ( Поєднання рими з анафорою, асонансів, алітерацій, звукопису, зокрема 32 рядки, об’єднані римою ні- , яка дає змогу висловлене героєм то стверджувати, то заперечувати).

32. Які вірші стали улюбленими романсами? ( «Чого являєшся мені у сні?», Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Як почуєш вночі край свойого вікна..», покладені на музику композиторами М. Левицьким, А. Кос-Анатольським, Г. Майбородою ).

М. Коцюбинський

1. Яку стильову течію започаткував м. Коцюбинський? (Імпресіонізм)

2. Хто є автором фільму «тіні забутих предків?» ( С.Параджанов)

3. Риси яких літературних напрямків можна помітити в повісті? ( Реалізм, імпресіонізм. Романтизм).

4. Чим особлива мова твору? (Діалектизмами).

5. Яких вірувань дотримувались гуцули? ( Пантеїсти, християнство у них змішувалось з язичництвом)

6. Як виявляються язичницькі вірування гуцулів? ( В обожнені сонця, вогню, в одухотворенні природи.)

7. Яких відомих героїв нагадують Іван та Марічка у своєму коханні? (Ромео та Джульєтту.)

8. Про ворогування яких родин йдеться у повісті? ( Палійчуків та Гутенюків)

9. Назвіть композиційні моменти в повісті. (Зав’язка – зустріч Івана та Марічки; кульмінація – смерть Марічки; розв’язка – танець чугайстра. Смерть Івана.0

10. Скільки варіантів заголовків було у повісті? (13 варіантів)

11. До якої стильової течії відноситься новела «Інтермецо»? (Імпресіонізм)

12. Яка присвята у новели «Інтермецо»? (Кононівським полям)

13. Яка проблема порушена у новелі» ? (Роль митця в суспільстві)

14. У якому творі використовуються коломийки? ( «Тіні забутих предків» (початок твору: зустріч Івана та Марічки).

15. Як називали М. Коцюбинського? (Сонцепоклонник)

16. У якому році написана новела? ( 1908 р., коли ще свіжими були переживання від буремних подій першої російської революції 1905-1907 р.р. . Ввійшло в історію під назвою столипінської реакції.

17. Що в перекладі означає «інтермецо»? (Перерва, перепочинок, пауза).

18. Як деякі літературознавці визначають жанр твору «Інтермецо?» («Поезія в прозі». Завдяки ліризмові, високої поетичності).

19. З якою метою у прозовому творі на початку є «дійові особи», як у драмі? ( Особливий прийом виразності, який вказує, що буде в центрі уваги природа)

20. Що є кульмінаційним моментом в новелі? (Зустріч ліричного героя з селянином).

21. Кому належать слова: « Читаю велику книгу природи і коли навчуся дечому, буду писати. З того часу, як я опинився на самоті – відчуваю. Як я страшенно втомився душею. Не фізична втома, а душевна…» (М. Коцюбинському. Такий стан став поштовхом до написання новели.)

22. За жанром твір «Тіні забутих предків»…(Соціально-психологічна повість)

23. Визначте жанр твору «Інтермецо». (Психологічна новела)

24. Яку основу має новела «Інтермецо»? ( Автобіографічну)


Програма ЗНО 11 клас

Література XX ст.

Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

Максим Рильський «Молюсь і вірю…»

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»

Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі»

Володимир Сосюра. «Любіть Україну»

Валер’ян Підмогильний. «Місто»

Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом»

Микола Куліш. «Мина Мазайло»

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»

Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна»

Андрій Малишко «Пісня про рушник»

Василь Симоненко. «Лебеді материнства»

Олесь Гончар. «За мить щастя»

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»

Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..»

Іван Драч. «Балада про соняшник»

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай»

Твори українських письменників-емігрантів:

Іван Багряний. «Тигролови»

Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?»

Сучасний літературний процес:

Загальний огляд, основні тенденції.

Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад"). Творчість Ю. Андруховича,

О. Забужко, І. Римарука.

Утворення АУП (Асоціації українських письменників).

Література елітарна і масова.

Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси.

Сучасні часописи та альманахи.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти