ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА: «Використання Національного архівного фонду».

 1. Суб`єкти права користування НАФ.
 2. Права користувачів документами НАФ.
 3. Обов`язки користувачів документами НАФ.
 4. Порядок обмеження доступу до архівних документів.
 5. Напрямки використання інформації НАФ.

Питання для самоконтролю:

 1. Хто є суб`єктами права користування НАФ.
 2. Перечисліть права користувачів документи НАФ?
 3. Які обов`язки користувачів документами НАФ?
 4. Що розуміють під поняттям «користування архівними документами»?
 5. Назвіть основні напрями використання НАФ?
 6. Охарактеризуйте основні форми використання НАФ?
 7. Хто має право обмежити доступ до документів НАФ
 8. Перечисліть документи до яких застосовують обмежений доступ?
 9. Що таке архівна довідка?
 10. Дайте визначення поняття «архівний витяг»?
 11. Що таке архівна копія?

Нормативні акти:

 1. Конституція України . Із внесеними змінами Закону України від 8 грудня 2004 року.
 2. Закон України «Про національний архівний фонд » від 13.12.2001 року.
 3. Закон України « про інформації « від 15 березня 1992 року
 4. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року.
 5. Закон України «Про охорону авторських і суміжних прав».
 6. Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 29.06.1995р (із змінами та доповненнями).
 7. Закон України «Про музеї та музейну справу» від 27.01.1995р.
 8. Постанова КМУ від 7.05.1998 р. № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами»
 9. Примірне положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею, бібліотеки / Затв.наказом Державного комітету архівів України №- 65 від 30.04.2003р.
 10. Положення про Центральний державний кінофотоархів України ім. Г.С.Пшеничного / Затв.наказом Державного комітету архівів України №3 від 225.04.2002 р.
 11. Положення про Центральний державний науково-технічний архів України / Завт. Наказом Державного комітету архівів України. № 31 від 25.04.2007р.
 12. Положення про відділ інформації , використання НАФ про зовнішніх зв`язків Державного комітету архівів України № 26 від 26.05.2000 року)
 13. Положення про Національний державний історичний архів України, м. Львів (Затверд,наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25. 04. 2007 року)
 14. Положення про Центральний державний історичний архів України , м.Київ (Завт.наказом Державного комітету архівів України №31 від 25.04.2007 року.
 15. Положення про Центральну лабораторію мікро копіювання і реставрації документів центральних державних архівів України (Затв.наказом Державного комітету архівів України № 23 від 19.05.2000р.)
 16. Положення про редакційно-видавничу раду Державного комітету архівів України (Затв.наказом Державного комітету архівів України (Затв.наказом Державного комітету архівів України №21 від 12.05.2000р.)

Рекомендована література:

 1. Архівознавство підручник . За ред.. Я. Кала кури, І. Матяш. – К, 2002 р.
 2. Архівістика: Термінологічний словник / ГАУ при КМ України. УДНД/ССД; авт.- упоряд .К.Є. Новохатський та інші . К., 1998. – 106 с.
 3. Климова Л. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку // Студія з архів. Справи та документознавства. – К, 1996 Т.1
 4. Наленг Д. Міжнародні стандарти та рекомендації щодо принципів достуту до архівних документів // Арх.. України. – 2000 року №1 -3
 5. Старостин Є.В. Международниє архивниє организации и их деятельность: УЧ. Пособиє – М., МГН-АН., 1989р. – 82с.
 6. Теорія и практика архівного дела в ССР: Ученик для вузов / Под ред..Ф.Н. ДОлих и К.Н. Руденльсон. 2 є изданиє переробка и дополн. – М- Вишая школа, 1980р.

Методичні рекомендації:

Під час підготовки до заняття необхідно вивчити суб`єктів права користування Національним архівним фондом, їх права та обов`язки. Слід проаналізувати також , коли зріс інтерес до архівної інформації і як саме архіви сприймають поширенню інформації що міститься в документах НАФ.

При висвітленні питання про порядок обмеження доступу до архівних документів, студент повинен звернути увагу на строки обмеження доступу до документів НАФ, які зазначено в Законі України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», а також на перелік осіб, яким архівні установи мають право відмовити в доступі до документів НАФ.

До важливих питань семінару належать форми, напрямки використання інформації НАФ. Також завданням семінару є аналіз проблем із якими стикається користувач документами НАФ на сучасному етапі.

Семінарське заняття №4 (2 год.)

ТЕМА: «Архівна система та система архівних установ».

 1. Поняття, архівна система. Види архівної системи.
 2. Система архівних установ України:

а) Державний комітет архівів України;

б) Центральні державні архіви України;

в) Галузеві державні архіви;

г) Державний архів в АРК.;

д) Місцеві державні архівні установи;

е) Інші місцеві архівні установи.

3. Джерела фінансування архівних установ;

4. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ.

Нормативні акти.

 1. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» від 13.12.2001року.
 2. Закон України «Про державну службу»
 3. Указ Президента України від 22 березня 200року. «Про затвердження Положення про Державний комітет архівів України».
 4. Постанова КМУ від 7 травня 1998 року. «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами.
 5. Положення про умови зберігання архівних документів (Затверджених наказом Державного комітету архівів України №6 від 15.01.2002року.)
 6. Типове положення про державний архів області, міста Києва і Севастополя (Затвердь. Постановою КМУ № 1614 від 31.10.2002 р.)
 7. Типове положення про архівний відділ районної, районної у місті Києві і Севастополі державних адміністрацій (Затв. Постановою КМУ № 1616 від 25.10.2002р.)
 8. Типове положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації (Затв. Наказом Державного комітету архівіі України № 58від 6.08.2002р.
 9. Примірне положення про архівний підрозділ підприємства, установи та організації, заснованих на приватній формі власності, об`єднання громадян, релігійні організації (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 42, від 5.06.2001р.
 10. Положення про порядок формування, ведення та використання глазуевого стахового фонду документації (Затв. Постановою КМУ № 319 від 13.03.2002р.)
 11. Положення про відділ адміністративно-технічного забезпечення Державного комітету архівів України (Затв.наказом Державного комітету архвів України № 22 від 12.04.2002 року)
 12. Положення про національний державний науково-технічний архів України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.).
 13. Положення про центральний державний архів – музей літератури і мистецтва України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.)
 14. Положення про Національний державний кінофотофоноархів України ім..Г.С. Пшеничного (Зтав. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.)
 15. Положення про Центральний державний історичний архів України, м.Львів (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002 року).
 16. Положення про Центральний державний історичній архів України (ЗАтв. Наказом Державного комітету архівів України № 31 від 25.04.2002р.)
 17. Положення про Центральний державний архів громадянських об`єднань України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України №31 від 25.04.2002р.)
 18. Положення про Центральний державний архів вищих органів влади та управління україни (Затв. Наказом Державного комітет архівів України № 31 від 25 .04. 2002р.)
 19. Положення про Галузевий державний архів Державного департаменту України з питань виконання покарань (Затвердь. Наказом Державного комітету архівів України та Служби безпеки України № 115/475 від 7 .09.2005р.)
 20. Положення про галузевий державний архів – Державний картографо – геодезичний фонд України (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 16 від 14.02. 2005р.
 21. Примірне положення про Трудовий архів (Затвердь. Наказом державного комітету архівів України № 16 від 14.02 2004р.).
 22. Примірне положення про Трудовий архів (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 58 від 29.05.2004р.)
 23. Положення про Раду директорів центральних державних архівних установ України (Затвердь. Наказом Державного комітету архівів України № 80 від 11. 06. 2003р.)
 24. Примірне положення про архівний підрозділ державної наукової установи, музею і і державної бібліотеки (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 65 від 30.04.2003р.)
 25. Положення про галузевий державний архів Державної гідрометеорологічної служби. Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Затв. Наказом Державного комітету архівів України № 121 /545 від 9.08.2007р.)
 26. Положення про галузевий державний архів Міністерства оборони, України (Затвердь. Наказом Державного комітету архівів України №105/390 від 03.07.2007р)
 27. Положення про Державний комітет архівів України (Затв. постановою КМУ №89 від 11.07.2007р.
 28. Положення про колегію Державних комітету архівів України (затв. Наказ Держ. Комітету архівів україни № 74 від 14.05. 2007р.)

Рекомендована література.

1. Архівознавство підручник . За ред.. Я. Кала кури, І. Матяш. – К, 2002 р.

2. Основні положення організації науково-дослідної та методичної роботи в державних архівних установах України (К., 2001р.)

Методичні рекомендації:

Завданням семінару є вивчити систему архівних установ України. Під час підготовки до заняття студенту слід уважно виписати підзвітність і підконтрольніс ть архівних установ, функції і повноваження кожної із них.

Варто знайти інформацію про створення і розвиток відомих архівних установ, які є у Львові а також охарактеризувати їх діяльність на сучасному етапі.

Розглядаючи 3 і 4 питання , необхідно розглянути постанову КМУ від 7 травня 1998 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти