ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вступ. Література 20-30 рр. (Письменники Розстріляного відродження)

1. Яку школу заснували символісти в Києві в 1918 р.? («Біла студія»)

2. Що в перекладі означає «Футуризм»? ( майбутнє)

3. Хто створив першу українську футуристичну організацію «Фламінго»? ( М. Семенко у 1919 р.)

4. Що стало символом футуристів? ( жовта лілія та жовта блуза, яку згодом замінили синьою, що мала вказувати на їхнє пролетарське походження)

5. Як називають українських поетів, що творили в Празі та Подєбродах? («Празька школа»)

6. Як поділяли письменників? ( «Пролетарських», «попутників», «буржуазних»)

7. Як називався літературно-мистецький рух 20- п.30 рр., для якого характерне високе духовне піднесення? (« Розстріляне відродження»)

8. У якому році створена Спілка письменників? (1934 р.)

9. Який утверджувався єдиний метод літератури? (Соціалістичний реалізм)

10. Назвіть роки літературної дискусії? (1925- 1928)

11. Хто розпочав літературну дискусію і якими памфлетами? ( М. Хвильовий « Про сатану в бочці…», «Україна чи Малоросія», Думки проти течії», « Камо грядеш» (Куди йдеш) і т.д.

12. Як називався в Україні у 20 роки новий стиль відродження? ( Романтика вітаїзму (життєстверджуваність)

13. Що в перекладі означає «авангардизм»? ( Передня лава)

14. Назвіть головні ознаки авангардизму. ( Відмова від реалістичного зображення світу, заперечення традиційних форм художнього зображення, суб’єктивізм, застосування незвичайних виражальних засобів)

15. Назвіть напрями авангардизму. (футуризм(акцент на мовотворенні), експресіонізм (вираження), сюрреалізм(акцент на підсвідомість), кубізм ( на геометричних формах).

16. Що проголошували авангардисти? ( тісний зв'язок мистецтва з індустріалізацією)

17. Які ідеї сповідували авангардисти? ( У мистецтві голвним є не зміст, а форма)

18. Як підписує свої твори М. Семенко? Михайль)

19. Яка І збірка М. Семенка? («Прелюдія»)

20. З діяльністю якого письменника повязують розвиток футуризму на Україні? ( М. Семенко)

21. Яку М. Семенко застосовує персонаж-маску? ( П’єро)

22. М. Семенко стає співцем…(автомобілів, локомотивів, задимлених міст)

Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами …», «Ви знаєте, як липа шелестить…»

1. Хто з класиків української літератури одним з перших оцінив і підтримав П. тичину? ( М. Коцюбинський)

2. Яку назву має перша збірка поезій П. Тичини? («Сонячні кларнети»)

3. У ранній збірці віршів П. Тичини «Сонячні кларнети» є тенденції… ( Імпресіонізму)

4. Як називається вірш-гімн весні. у якому П. Тичина славить прихід «квітами-перлами закосиченої» весни? («Арфами, арфами..»)

5. До якого жанру лірики належить вірш П. Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…?» ( Інтимної)

6. З якого вірша П. Тичини ці рядки?

Ви знаєте. як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

(«Ви знаєте, як липа шелестить…?»)

7. Які образи переважають у поезії «Арфами, арфами..»? (слухові)

8. До якого виду лірики відноситься вірш «О панно Інно»? (Інтимної)

9. У якому творі В. Стус відобразив причини трагедії П. Тичини? («Феномен доби»)

10. Як називали П. Тичину? ( «Найбільшим ліриком сучасного слов’янства», « Наймузикальнішим ліриком»)

11. Який твір П. Тичина присвятив Г. Сковороді? ( Поема-симфонія «Сковорода»)

12. З якого вірша рядки?

«Буде бій /Вогневий!/ Сміх буде, плач буде/Перламутровий»

(«Арфами, арфами..»)

13. Про яку збірку П. Тичини сказав Д. Павличко такі слова: «Цією книгою розпочався ренесанс української поезії» («Сонячні кларнети» 1918 р.

14. Як називається поетичний стиль П. Тичини? (Кларнетизм))

15. Яка тема є центральною у зб. «Сонячні кларнети»? ( Вічна тема правдо шукання митця. Тичина пов’язував мистецтво слова з духовним життям людини, її гуманістичними цінностями)

16. Які проблеми порушені у зб. «Сонячні кларнети»? ( Такі проблеми буття, як матерія і дух , людина і світ, життя і смерть, сутність людини і творчості, природа і кохання.)

17. Яку філософію відбиває назва книги «Сонячні кларнети»? ( Філософію вітаїзму, тобто життєствердження, символізує світову гармонію, радісний гімн природі)

18. Яка поезія відкриває зб. «Сонячні кларнети»?( « Не Зевс. не Пан, не Голуб-Дух», яка є своєрідною увертюрою до сонячно-кларнетичної симфонії життя, квітування природи. Поет вдається до біблійних та міфологічних образів, ліричний сюжет вибудовує на антитезі)

19. Що таке пантеїзм? ( Філософське вчення, що ототожнює Бога з природою)

20. Який віршовий розмір поезії Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…?» ( Тристопний анапест)

21. Як побудований вірш Тичини «Ви знаєте, як липа шелестить…?»( На засадах діалогізму: ліричний герой звертається до уявного співрозмовника, оповідаючи про свою схвильованість чудовою місячною ніччю і збентежність силою почуттів до дівчини)

22. З якої поезії рядки: « Я Ваші очі пам’ятаю. як музику, як спів»?( «О панно Інно»?)

23. Як назвав П. Тичину В. Барка? ( «Хліборобським Орфеєм», адже його творчість сповнена символікою і віруванням прадавніх українців)

24. У чому драматизм долі П. Тичини? ( У тому, що його «репресували «визнанням». «Покара славою – одна з найновіших форм боротьби з мистецтвом», - писав В. Стус)

 

М. Рильський «Молюсь і вірю…вітер грає»

1. Хто очолив групу неокласиків? (М. Зеров)

2. Хто входив до групи неокласиків? ( М. Зеров , М. Рильський, М. Драй – Хмара, О. Бургардт (Ю. Клен), П. Филипович)

3. У родині якого відомого композитора мешкав М. Рильський? ( М. Лисенка)

4. Назвіть І збірку М. Рильського. («На білих островах»)

5. Яке поетичне кредо було у М. Рильського? ( Любов до України і людства)

6. Як літературознавці називають творчий злет М. Рильського у 50-60 рр.?) («третім цвітінням»)

7. До якої форми написання віршів тяжіє М. Рильський? (Сонет)

8. Як називали групу неокласиків? (П’ятеро з Парнасу», «п’ятірне гроно»)

9. На що орієнтувались неокласики? ( на класичні зразки античної поезії та поезії «парнасців», «строгі» форми приведуть укр.. поезію до світових вершин)

10. Яку ідею сповідував М. Рильський? ( Ідею, що мистецтво є сферою прекрасного, а не слугою політики. Тому цінував творчу особистість).

11. З якого вірша рядки?

12. Визначте жанр поезії «Молюсь і вірю» ( вірш-рефлексія, в якому майстерно відтворено красу почуттів ліричного героя, його єдність з природою, стан закоханості у світ. )

13. Яка тема вірша «Молюсь і вірю»? ( Відтворення краси почуттів ліричного героя, його єдність з природою, стан закоханості у світ)

14. Який настрій поезії? (Життєствердний)

15. Яка композиція поезії? (Монолог. Оповідь веде ліричне «Я», звертаючись до «ти». як до іншого, внаслідок чого виникає діалогізм)

16. Який віршовий розмір поезії? ( чотиристопний ямб; чергуються жіночі і чоловічі рими)

17. Яка тема у творчості М. Рильського є ключовою? ( тема взаємин людини і природи).

18. З якої поезії рядки: «І ти смієшся, й день ясніє,/ І серце б’ється. як в огні, /І вид пречистої надії/ Стоїть у синій глибині»?

(«Молюсь і вірю. Вітер грає…»)

М. Хвильовий «Я (Романтика)»

1.Який мотив у творчості М. Хвильового є ключовим? (Мотив дороги)

2.Кому належать слова: «Іду я дорогою, вітром…» (М. Хвильовий)

3.Назвіть дійсне прізвище М. Хвильового. (М. Фітільов)

4.Керівником якої організації буф Хвильовий? («Урбіно», яке трансформувалось у ВАПЛІТЕ)

5. Яка присвята в новелі «Я (Романтика)»? («Цвіту яблуні» М. Коцюбинського)

6. Від якої особи ведеться розповідь в новелі? (Від І)

7. Яка фраза в новелі відображає внутрішній конфлікт? (« Я –чекіст, але я й людина»)

8. Як митець-новатор М. Хвильовий започаткував неоромантичну течію психологічного письма – революційний романтизм з елементами імпресіонізму, експресіонізму)

9. Що є особливістю багатьох новел М. Хвильового? ( Сюжет у них відіграє не головну, а допоміжну роль, тому він часто розмитий, фрагментарний)

10. Чим розпочинається новела? ( Епілогом. Образ Богородиці )

11. Що символізує образ-символ «загірної комуни»? ( Як місце раю на землі)

12. Що символізує годинник у новелі? (пересторога Бога, стає постійним нагадуванням головному герою про короткочасність життя людини та її потребу в будь-яку хвилину дати звіт за свої вчинки перед Всевишнім)

13. Назвіть роки літературної дискусії. (1925-1928)

 

Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі»

1. Про кого сказано такі слова? « Він жив для літератури. а не з літератури» ( Про Ю. Яновського)

2. Як назвав О. Гончар Ю. Яновського? ( Поет людської чистоти).

3. Яким правилом керувався Ю. Яновський у ранній період? («Факт і я»).

4. Який новий жанр започаткував Ю.Яновський? (Роман у новелах).

5. Зі скількох новел складається роман «Вершники»? (З 8. Кожна з новел є композиційним центром, мають завершену фабулу і можуть виступати самостійними творами).

6. Які події відтворено в романі? (Події періоду громадянської війни, показують розшароване українське суспільство).

7. Якою новелою розпочинається роман? («Подвійне коло», в якій протистояння сягає апогею: у степу під Компаніївкою протистоять один одному не просто загони, а різні ідеології).

8. Що символізує сім’я Половців? ( Це як мікромодель суспільства, котре розривають непримиренні суперечності).

9. Кому належать слова: «Рід – це основа, а найперше – держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче, тоді брат брата зарубає, он як!?» ( Оверку)

10. Кому належать слова: « Нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття ?» (Панасу)

11. Кому належать слова: «Рід розпадається, а клас стоїть?» ( більшовику Івану)

12. Що є пересторогою в творі? ( Біблійна легенда про Каїна та Авеля).

13. Про що новела «Дитинство»? ( Це лірична історія «малого чабанця» Данилка, його перших вражень про світ і переживання. Це зворушлива оповідь про дружбу хлопчика з прадідом Данилом).

14. Що лягло в основу новели «Дитинство»? ( Розповіді М.Куліша про дитячі роки та про рідний Таврійський край.

15. Які традиції степового буття описані в новелі «Дитинство»? ( Докладно описано. як відзначають 40 святих, Теплого Олексу, вербну неділю, Великдень).

16. Який один син вцілів? ( Іван «тільки Іван працює на заводі і робить революцію»)

17. Кому належать слова: « Рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс»? ( Івану, найбільшому ідейному фанатику з-поміж братів)

18. У кого Іван кілька разів поглядами запитує дозволу на прийняття рішення ? (Комісар Герт)

19. Кому належать слова: « Одного роду, та не одного з тобою класу»? ( Комісару Герту)

20. З яким образо в українській літературі порівнюють Марію Половчиху? ( З Ярославною зі «Слова о полку Ігоревім»)

21. Які слова щодо роду постійно твердив Мусій Половець? (« Тому роду не буде переводу, де браття милують згоду»)

22. Як називається морський вітер? (трамонтан)

23. До якої стильової течії відноситься твір «Вершники»? (Неоромантизм (Революційний романтизм)

24. У чому причина трагедії родини Половців? ( У різних політичних переконаннях, нетерпимості, сваволі й жорстокості. а також в обставинах часу, що цьому сприяли).

25. Поясніть символіку назви новели. ( Бій іде «по колу», перемагають червоні; кожен із братів згадує заповіт батька тільки перед смертю , забувши, що тільки-но заперечував його у попередній розмові).

26. Визначте риси романтичного стилю в новелі «Подвійне коло» ( зв'язок із фольклором – народними думами й піснями, ритмізована проза, пісенність, романтичний пейзаж, незвичайні герої в незвичайних обставинах)

Додаткова інформація:

- Кожен з братів Половців представляє певну світоглядну колористику: образ Оверка пов’язано з жовто-блакитним прапором, Панаса подано на тлі чорного прапора, Івана – на тлі червоного прапора).

- Оверко – петлюрівець; Андрій – денікінець; Панас та Сашко – махновці; Іван – червоноармієць, інтернаціоналіст.

Остап Вишня

1. Хто сказав про Остапа Вишню: « Він світив, як сонце, до нього люди тяглись, як до сонця. Він умів і гриміти, як грім, і того грому боялися усі плазуни й негідники.» ( М. Рильський)

2. Кому належать слова: « Треба любити людину. Тоді тільки ти маєш право сміятися?» ( Остапу Вишні)

3. Назвіть дійсне прізвище Остапа Вишні. ( Павло Губенко)

4. Під яким псевдонімом Павло Михайлович увійшов в літературу? ( Павло Грунський, яким підписав перший сатиричний твір «Демократичні реформи Денікіна»)

5. Під яким твором вперше з’явився псевдонім Остап Вишня? («Чудака, їй-богу!»)

6. Яка збірка присвячена корифеям Лесю Курбасу, М. Крушельницькому, Г. Юрі? ( «Театральні усмішки»)

7. Як жартівливо О. Вишня називав М. Рильський ( Максим Черешня)

8. В якому селищі відбував ув’язнення Остап Вишня? (Чиб’ю)

9. Як називався таборовий щоденник? (Чиб’ю)

10. На які етапи поділяється творчість Остапа Вишні? (Два – до ув’язнення і після)

11. Яким твором розпочався другий етап творчості? ( «Зенітка»)

12. Як називався щоденник, який вийшов у 1948 р. і мав шевченківську назву? ( «Думи мої, думи мої»)

13. Кому належать афоризми: « Коли входиш в літературу, чисть черевики! Не забувай. що там був Пушкін, був Гоголь, був Шевченко!», « 1) Образи? – Народ! 2) Сюжети? - Народ!3) Тема? - Народ!? 4) Література - народ!» (Остапу Вишні)

14. Які різновиди усмішок ви знаєте? (Усмішка – пародія, усмішка – жарт, усмішка – нарис, усмішка – оповідання, усмішка – мініатюра, усмішка – реп’яшок)

15. Дайте визначення фейлетону. (В перекладі – аркуш). Це художньо-публіцистичний жанр періодичної преси, в якому події найчастіше змальовані в сатиричному дусі)

16. Яка особливість усмішок Остапа Вишні? ( Це поєднання побутових зарисовок, жанрових сценок з авторськими відступами. Усмішки завжди лаконічні і дотепні. Від звичайної гуморески усмішка відрізняється тонким ліризмом і чудовими описами природи, що не є притаманними для сатиричних творів.)

17. Остап Вишня став родоначальником якого жанру? (Усмішка)

18. Яка композиційна особливість гуморески «Моя автобіографія? ( Має післямову, в якій автор гумористично виклав нібито амбіційні причини написання цього твору. Мовляв, відомій людині краще написати автобіографію власноруч.)

19. З яким відомим неокласиком учився в одній школі Остап Вишня з гуморески «Моя автобіографія?» ( М. Зеровим)

20. Яка думка, вкладена в уста маленького сина письменника – В’ячеслава, в усмішці «Моя автобіографія» є найголовнішою? ( Бути людиною важливіше, ніж бути письменником.)

21. До якої збірки входить усмішка «Сом»? ( «Мисливські усмішки»)

22. Зі скількох частин складається усмішка «Сом»? ( З 4 автономних частин)

23. Про що розповідає І частина гуморески «Сом»? ( І частина присвячена змалюванню тихої річки Оскол і дикої живності, якої в очеретах видимо-невидимо.)

24. Про що розповідає ІІ та ІІІ частина гуморесок «Сом»?( Виникає колоритний типаж - дід Панько, котрий розповідає про те, як сом з’їв гусака, а згодом і панського собаку – сетер-гордона Джоя. )

25. Про що розповідає ІV частина гуморески «Сом»?( Своєрідне авторське узагальнення з рибальськими порадами, на яку принаду ловити сома, що можна знайти в його нутрощах, а також про те, як рибальська уява з року в рік додає сомам і ваги, і розмірів.)

26. Продовжіть речення: « Загальний тон усмішки «Сом» витримано в руслі … ( рибальських побрехеньок і фантастичних перебільшень.)

М. Куліш

1. М. Куліш організував у Херсоні й очолив Перший...... (Український дніпровський полк)

2. М. Куліш був прообразом ....... у романі «Вершники». ( Данила Чабана)

3. М. Куліш уклав буквар під назвою .... («Первинка»)

4. Які три сфери своїх захоплень окреслив М. Куліш? ( І – література, ІІ – музика, ІІІ – театр)

5. Назвіть першу драму М. Куліша. ( «97»)

6. До якої організації входив М. Куліш? (ВАПЛІТЕ)

7. Про кого відгукувався М. Куліш: « Це наш натхненник! Він перший нам відкрив очі на Україну» ? ( Про М. Хвильового)

8. М. Куліш став творцем ......... драми. ( Модерної драми українського відродження)

9. З яким театром співпрацював М. Куліш? ( Л. Курбаса «Березіль»)

10. Яка драма М. Куліша засвідчила народження в Україні нової драми? («Патетична соната»)

11. Визначте жанр п’єси «Мина Мазайло». ( сатирична комедія, трагікомедія)

12. Хто у комедії кого назвав «валуєвський асистент»? ( Мину син Мокій)

13. Як називається мова автора в п’єсі? ( Ремарка)

14. Кому належать слова: « Ще як я підходив до загсу – думалось: а що, як там сидить не службовець, а українець? Почує, що міняю, так би мовити, його українське – і заноровиться..»? ( Мазайлу)

15. Кому належать слова: « Родня – а нема до кого слова промовити, тим паче українського. Слухати не хочуть. Буду на зло, на досаду декламувати українське слово»? ( Мокію)

16. Кому належать слова: « Улю! Давайте я вас українізую»? (Мокію)

17. Кому належать слова: « Мино! Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище...»? (дядьку Тарасу)

18. Кому належать слова: «Яка ти українка. Улько! ти вже й мови не знаєш. Сама ж казала, що тільки покійна твоя баба по-малоросійськи говорила» (Рина Улі)

19. Кому належать слова: « Треба буде й собі трошки одмінити прізвище. Розторгуєва – це прекрасне прізвище, та. жаль не модне тепер... От. наприклад, Мєталова-Темброва – зовсім інша річ»? ( Тьоті Моті)

20. Визначте, до якої композиційної частини відноситься уривок: « За постановою комісії в справах українізації, що перевірила апарат Донвугілля, звільнено з посади за систематичний і зловмисний опір українізації службовця М.М. Мазайла-Мазєніна» ( Розв’язка)

21. Через що посварилися й образили одна одну мати і Рина? ( Через телеграму тьоті Моті в Курськ)

22. В якому місті відбуваються події в комедії? ( В Харкові)

23. Яке завдання дала Рина подрузі Улі? (Закохати в себе Мокія)

24. Що хотів додати до свого прізвища Мокій? ( Загублену половинку – Квач)

25. Кого запросив Мазайло для вивчення правильної російської вимови? ( Баронову-Козино)

26. Яку московську виставу згадувала тьотя Мотя у суперечці? ( « Дні Турбіних»)

27. Який пристрій вигадав Мазайло і що ставила йому в заслугу тьотя Мотя? ( Електричну мухобійку)

28. Що говорив Мина про українізацію? ( Це спосіб зробити його другосортним)

29. Якої думки про українізацію дядько Тарас? (Виявлять українців і знищувати)

30. Що говорив про прізвища в майбутньому комсомолець Губа? ( Буде всесвітня нумерація)

31. Хто відвідав у маренні Мину Мазайла? ( Діди Запорожець, Чумак, селянин)

32. Чим закінчується комедія? (Мазайла звільняють з посади)

33. Де працює Мина? ( Службовець апарату тресту «Донвугілля»)

34. Як звали дружину Мазайла? ( Килина Трохимівна Мазайло)

35. Як звали доньку Мазайла? (Мокрина Минівна Мазайло)

36. Де проживає Мина? ( Н-ська вулиця Холодної Гори м. Харкова)

37. Через які образи втілено розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації? ( Мини, Мокія, дядька Тараса, тьоті Моті)

Є. Маланюк

1. Назвіть представників «Празької школи». ( Ю. Дараган, Є. Маланюк, О. Ольжич, О. Теліга, О. Лятуринська, Ю. Липа і т. д.)

2. Назвіть концепцію людини, яку сформулювали «Пражани». ( Це духовно сильний, національно свідомий українець)

3. Назвіть основний пафос творчості «пражан». ( (Волелюбність, мужність, почуття відповідальності за долю батьківщини, щирий патріотизм)

4. Кого називають родоначальником школи? ( Ю.Дараган)

5. З якою групою «пражани» споріднювались за філософською заглибленістю й любов’ю до класичних форм ? (До неокласиків)

6. Кому з «пражан» належать слова:

Ти не загинеш, мій народе,

Пісняр, мудрець і гречкосій...

( Маланюку)

7. Які слова Є. Маланюка визначають його громадянську позицію? ( « Я волю полюбив державну»)

8. У Німеччині Є. Маланюк співпрацював із угруповуванням... (МУР)

9. Яку організацію очолив Є. Маланюк у Варшаві? ( «Танк»)

10. Що означає «стилет» і «стилос»? ( Стилет – невеличкий кинджал з тонким тригранним клинком, стилос – паличка для писання. Символізує поезію, котра як зброя має служити Україні в її державотворчих змаганнях).

11. На які періоди поділено творчість Є. Маланюка? (І – ( 1925-1943. Зб. «Стилет чи стилос»); ІІ – ( 1944 – 1968).

12. Як Маланюк називає Україну? ( «Новою Елладою», «Новою Елладою»)

13. Яку річку згадує Є. Маланюк у поезії «Під чужим небом»? ( Річку дитинства – Синюху)

14. Яка тема порушується у поезії «Стилет чи стилос»? ( Тема митця й мистецтва)

15. Що символізують терези з поезії «Стилет чи стилос»? ( Як утілення долі поета)

16. Яке завдання поета, за поезією «Стилет чи стилос»? ( Служити Україні, втілювати загальнонаціональні ідеї)

17. З якої поезії рядки?

Не поет – бо це ж до болю мало,

Не трибун – бо це лиш рупор мас.

(« Шевченко»)

18. Кому належать слова: « Як в нації вождів нема, тоді вожді її – поети»? (Є. Маланюк. Зб. «Земля й залізо»)

19. Як називають Є. Маланюка? («Імператором залізних строф», «Трагічним оптимістом»)

20. Кому присвячує Є. Маланюк вірш «Сучасники»? ( І частина присвячується М. Рильському «алхіміку мудрих слів»; І частина присвячується П. Тичині « від кларнета твого пофарбована дудка зосталась).

21. Кому належать слова: « Геній поневолено нації завжди є скаліченим Прометеєм»? ( Є. Маланюку)

22. Яку самохарактеристику дає Є. Маланюк? ( «Внук кремезного чумака»)

І. Багряний

1. Як називали територію на Далекому Сході. що була заселена переважно українцями? ( Зелений Клин)

2. Г. Многогрішний був нащадком славного гетьмана, першого політичного заслання Сибіру.... ( Дем’ян Многогрішний)

3. Кому належать слова: « Вперед, Робінзоне! бог не без милості, козак не без щастя» ( Г. Многогрішному. Розмова з бурундучком)

4. з якими родинаи ми зустрічаємось у романі? ( Сірків та Морозів)

5. Як в народі називали тайгу? ( Золотим Ельдорадо)

6. Кого характеризують такі слова: « Стрибнув у певну смерть, але не здався, 99 шансів проти одного було за те, що від нього залишаться самі шматки, але стрибнув»? ( Г. Многогрішного)

7. Які слова стають моральним кредо Г. Многогрішного? ( «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи»)

8. назвіть перших каторжників Забайкалля? ( навіжений протопоп Аввакум, гетьман на ймення Д. Многогрішний)

9. Скільки років каторги присудили Г. Мнолгогрішному? (25)

10. Як звали брата Наталки? ( Грицько)

11. Кому належать слова: « Вір у своє щастя! А воно в тебе є. У сміливих щастя завжди є.» ( Сірчиха Григорію)

12. Чия характеристика? « Високий, як батько, дебелий красень. Молодий – років 25. На ньому військовий, старенький френч». ( Грицько)

13. Кому Наталка дає таку характеристику: « Два ведмеді»? ( Грицьку і Григорію)

14. Зі скількох частин та розділів складається твір? ( З 2 частин та 12 розділів)

15. Як називають молоді роги? (Панти)

16. Як звали собаку Сірків? (Заливай)

17. Кого зустріли Грицько з Григорієм у Хабаровську, у ресторані? ( 2 дівчат-українок)

18. Що означає слово «Фійона» у вислові: « Фійона Медвину привіт передавала»? ( «Фійона – це ж красуня, жінка того тунгуза, на прізвище Дядоров, краля писана. росіянка).

19. Хто такий Медвин? ( Слідчий, а потім начальник відділу одного управління НКВД)

20. Куди емігрував Григорій з Наталкою? ( До Маньчжурії, у Китай)

21. Кому адресовані слова: « Судив і присуд виконав я – Григорій Много- грішний. А за що – цей пес сам знає»? ( Медвину)

22. Кому наснився дивний і страшний сон: « Йому приснилась мати.. мати на побаченні перед розстрілом. Рідна мати. бідна мати. Він прощався з нею і гірко плакав...» ? ( Г. Многогрішному)

23. Який епізод з роману характеризує цей уривок: « Дві постаті канули в темряві. По всьому кордону лопотіла перестрілка, рвучи темряву на шматки. Японські прикордонники, поставлені на ноги небезпекою, теж заалярмувалипо всій лінії, вліво і вправо десь за кілометри...» ( Перетин Кордону Григорія і Наталки)

24. хто приніс звістку батькам про Григорія і Наталку? ( Собака Заливай)

25. Кого характеризують ці рядки: « Подався доганяти без надії догнати. Але – сміливі завжди мають щастя»? ( Про собаку Заливай (кінець роману)).

26. Назвіть дійсне прізвище І. Багряного. ( І. Лозов’ягін)

27. Визначте жанр «Тигролови». (Пригодницький роман)

28. родина Сірків змушена була залишити село і перебратися в лісові нетрі.... ( Сіхоте-Аліня)

29. І. Багряний на далекому Сході перебуває як каторжанин «БАМЛАГу». Як розшифровується абревіатура? ( Табір Байкало-Амурської магістралі, залізниці, збудованої силами ув’язнених)

30. До якої стильвої течії відноситься роман «Тигролови»? ( Експресіонізм)

31. Що в перекладі означає слово «експресіонізм»? ( Вираження)

32. Назвіть композиційні частини роману? ( Зав’язка – втеча Григорія з поїзда-дракона; кульмінація – зустріч Григорія і Медвина в тайзі; розв’язка – вбивство Медвина і перехід кордону в Маньчжурію).

33. Який наявний у романі один збірний образ із явно символічним значенням? ( Образ каторжників, який кілька разів постає в романі, характеризуючи зображений у ньому час)

34. Чия це характеристика: « Юнак – 25 літ, русявий, атлет, авіатор тчк. Суджений на 25 років тчк...» ( Прикмети Героя, які були вказані в телеграмі-блискавці, яку чекісти розіслали по всій Транссибірській магістралі...)

35. кому належать слова: « Людина – це найвеличніша з усіх істот. Людина – найнещасливіша з усіх істот. Людина – найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати першу для доведення прикладом». ( І. Багряному)

36. Під якою назвою був опублікований роман «Тигролови»? ( «Звіролови»)

37. Який документ І. Багряний назвав « документом доби»? ( Памфлет «Чому я не хочу повертатися до СРСР»)

38. назвіть основний композиційний прийом, за яким побудовано роман? ( За принципом дихотології, тобто сюжетні лінії розгортаються паралельно, протиставляються і зіставляються)

39. Що символізує образ Г. Многогрішного? ( Уособлює нескорену й волелюбну Україну, кращі сини якої борються за її незалежність)

40. З чим порівнює автор 2 експреси, які мчать сибірськими просторами ? (З драконами)

 

О. Довженко

1. Скільки тривало московське «заслання» О. Довженка? (24 роки)

2. Який твір О. Довженко назвав «коротким нарисом автобіографічного оповідання»? ( «Зачарована Десна»)

3. Визначте жанр «Зачарована Десна». (кіноповість)

4. Як підписував свої твори О. Довженко? (Сашко)

5. Кому належить характеристика: « З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи світилів, він годився на все…»? ( батьку)

6. Кому належить характеристика: «Скільки він на землі виорав, скільки хліба накосив! Як вправно робив, який був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точечки, волосся блискуче, хвилясте, руки широкі, щедрі. Жарт любив, точене, влучне слово. Такт розумів і шанобливість. Зневажав начальство і царя. Одначе. що було некрасиве, - одяг…»? (батьку)

7. Хто був уособленням народної мудрості і душевної щедрості в «Зачарованій Десні»? ( дід Семен)

8. Чиїх прокльонів найбільше боявся малий Сашко? ( прабаби Марусини)

9. Хто в «Зачарованій Десні» нічого так не любив «як саджати що-небудь у землю, щоб проізростало»? ( мати Сашкова)

10. Хто в «Зачарованій Десні» «був такий великий косар», що «обкосив би всю земну кулю, аби тільки добра трава та хліб і каша»? (дядько Самійло)

11. Хто «курив такий лютий тютюн, що його обходили кури й поросята»? (дід Захарко)

12. Для кого з героїв твору прокльони були «духовною їжею»? (для бабусі)

13. Як звали собаку Сашка? (Пірат0

14. Яка кіностудія удостоєна звання ім. О. Довженка? (Київська)

15. Хто є оповідачем у кіноповісті «Зачарована Десна»? ( Сам письменник, який виступає у двох образах: як автор і як герой кіноповісті – маленький Сашко. Відповідно і розповідь має двоплановий характер. Перший план – це своєрідне поетичне відтворення світу в дитячій свідомості; другий – філософські роздуми зрілої людини-митця про смисл буття, роль дитинства у формуванні особистості автора).

16. У чому новаторство кіноповісті? ( У тому. що він висвітлює глибокі філософські категорії про шляхи народу й людини до щастя, прекрасне й потворне в житті, покликання, сутність людини. її можливості, добро й зло, життя і смерть).

17. Яка композиційна особливість твору? ( Це органічне поєднання ліричних і філософських роздумів літнього Довженка з романтичним , відкритим світу поглядом малого Сашка. Умовно твір можна поділити на окремі новели плюс ліричні та публіцистичні відступи. Характерно фрагментарність, швидка зміна кадрів, планів)

18. Що було духовним джерелом Сашка? ( Краса природи, але найсильніше – краса людської праці)

19. Чия це характеристика: « пахнув…теплою землею і трохи млином, мав сухі і натруджені руки,якими вмів ловити линів без всяких рибальських приладь»? ( дід Семен)

20. Чия це характеристика: «Він орудував косою, як добрий маляр пензлем, легко і вправно»? ( дядько Самійло)

21. В ранньому дитинстві для О. Довженка найкращою музикою була музика…( праці, клепання коси)

22. Що перейняв Сашко від батька? ( Шанобливість до старших, працьовитих і чесних людей)

23. Що перейняв Сашко від матері? ( Ніжності. Проводжаючи його з батьком та дідом на косовицю, вона зозулею «кувала розлуку»)

24. Що перейняв Сашко від діда? (Мудрості й доброти)

Цитати з твору:

«Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє».

« Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм».

« Не втратив щастя бачити зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах».

 

1. У. Самчук – «Український Гомер»

2. Є.Маланюк – «Імператор залізних строф», «трагічний оптиміст»

3. Є. Маланюк про П. Тичину :«Від кларнета залишилась пофарбована дудка»

4. «Покутська трійця» (В.Стефаник, Л.Мартович, М.Черемшина)

5. «П’ятеро з Парнасу», «Пятірне гроно» - група неокласиків.

6. Є. Маланюк про М.Рильського: «Алхімік мудрих слів».

7. Про В. Стефаника « Бетховен українського слова».

8. Про В.Стефаника « Майстер психологічної деталі».

9. Про В. Стефаника М.Черемшина: « Митець мужицької розпуки».

10. Про Лесю Українку І. Франко: « Чи не єдиний мужчина на всій Україні»

11. Про Шевченка І. Франко: « Він був сином мужика і став володарем в царстві світу».

12. Про Винниченка М. Коцюбинський: «Кого у нас читають? Про кого скрізь ідуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Чиї книги розкуповують?»

13. Кого називають «Найніжнішим ліриком»? (О.Олеся)

14. О. Гончар про В.Симоненка «Молодий витязь української літератури»

15. Про Г.Сковороду «Український Сократ», « Слов’янський Руссо»

16. Про Панаса Мирного « Першим симфоністом української прози» О. Гончар.

17. Батько української прози ..( Г. Квітка-Основяненко)

18. Про Марко Вовчок « Українська Жорж Занд»

19. О. Гончар про Ю.Яновського: «Поет людської чистоти».

20. О. Кобилянська – « Пишна троянда в українській літературі

( М. Старицький); «Прапороносець модернізму» (молодомузівці)

 

Псевдоніми

1. В. Самійленко (Сивенький)

2. П. Мирний (П.Рудченко)

3. І.Нечуй-Левицький (І.Левицький)

4. Леся Українка (Л. Косач – Квітка)

5. І. Карпенко –Карий (І. Тобілевич)

6. В. Стефаник – (В. Семенів)

7. І. Франко (Джиджалик)

8. Т.Шевченко (Дармограй)

9. О.Довженко (Сашко)

10. М.Хвильовий (М. Фітільов)

11. І. Багряний (Лозов’ягін)

12. В. Барка (Очерет)

13. О.Вишня (П. Грунський ,П. Губенко)

14. О.Олесь ( Кандиба)

15. М. Черемшина (Іван Семенюк)

16. М. Вовчок (М. Вілінська)

17. Г.Квітка-Основ’яненка (Г. Квітка)

18. П. Саксаганський (Тобілевич)

19. Г. Косинка (Стрілець)

20. Ю. Яновський ( Гергій Ней, Юрій Юрченко)

21. В. Підмогильний (Лорд Лістер)

22.

 

Цитати до твору:

1. «Нам добро і нікому зло –ось законне життя» (Семен Климовський).

2. « Знайдімо нове серце. Одягнімося в одежу нових нетлінних надій, в нутро братолюбя. Тоді нам все живе просвітлиться, весь мир заграє і за скаче…»? (Г. Сковороді)

3. «Щастя наше всередині нас» (Г. Сковорода).

4. «Всі світи складаються з двох природ: злої та доброї» (Г. Сковорода).

5. «Істинне, за Сковородою, тільки те, що вічне».

6. «Пізнай самого себе». (Сковорода).

7. « Не все те золото, що блищить». (Сковорода)

8. «З усіх утрат, утрата часу – найтяжча» (Сковорода)

9. Найважливіше для людини Сковорода вважав щастя. Наше щастя – це світ душевний, тож усе суєта, окрім душевної радості.

10. « Якщо ти усвідомлюєш, для чого ти народжений, і працюєш з приємністю, ти щасливий… повне щастя найперше не в досягненні якогось результату, а в самому процесі праці за покликанням». (Сковорода)

11. «Щастя твоє в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш себе – ходитимеш у темряві й боятимешся там, де страху й не було». (Сковорода)

12. Сковорода сформулював основні положення «філософії серця», яка розвивається в українському духовному просторі. Любов , як вважав Сковорода. Є першоосновою світу. «Любов – початок, середина, кінець». Почуття це всеохопне і багатогранне.

13. «Я знаю, що я нічого не знаю»( Сократ)

14. У романі «Собор» О. Гончара: «Бережіть собор своїх душ».

15. О. Олесь «По дорозі в казку»: « Мета дає людині крила»,

16. «Щастя - це момент. Далі вже буденщина, пошлість»

В. Винниченко «Момент»)

17. « Людина – найвеличніша з усіх істот……» (І. Багряний)

18. Л. Костенко «Доля»: «Я сама собі вибрала таку долю.»

19. В. Стус «Терпи, терпи, терпець тебе шліфує»

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти