ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Функції користувача з параметрами-діапазонами.

65. Макрорекордер, кнопковий сценарій. 1.Спершу перейдіть на ту комірку, з якою почнеться запис. 2.Потім потрібно ввійти в меню Сервис/Макрос/Начать запись... 3.У вікні Запись макроса дати йому ім’я й у поле Описание записати короткий коментар: для чого цей макрос, кноп­ка ОК. З цього моменту всі дії записуються у вигляді інструкцій Visual Basic. На екрані з’явиться додаткова панель інструментів із кнопкою Остановить запись. Ні в якому разі не закривайте цю панель за допомогою кнопки закриття вікна! 4.Виконати послідовність дій, що визначають макрос. 5.Натиснути Остановить запись. Запис дій у модуль припиниться, і додаткова панель зникне з екрана.

Підведення підсумків.

Один зі способів обробки й аналізу бази даних полягає в підбитті різних підсумків. За допомогою команди Данные/ Итоги можна вставити рядок підсумків у список, здійснивши підсумовування даних у потрібний спосіб.

67. Створення шаблонів звіту, панель інструментів користувача, створення підсумкової таблиці.Мастер шаблонов дає можливість створити новий шаблон чи базу даних. Панель інструментів користувача застосовується для швидкого виконання найчастіше використовуваних команд із головного меню програми. Один зі способів обробки й аналізу бази даних полягає в підбитті різних підсумків. За допомогою команди Данные/ Итоги можна вставити рядок підсумків у список, здійснивши підсумовування даних у потрібний спосіб.

68. Заповнення таблиці бази даних.Кожна таблиця містить інформацію на окрему тему, а кожне поле в таблиці містить окремі дані по темі таблиці. Наприклад, у таблиці з даними про клієнта можуть бути поля з назвою компанії, адресою, містом, країною і номером телефону.

69. Створення структури бази даних, введення та редагування даних: таблиця, ключові поля, типи даних. Основний структурний елемент Access — таблиця, в якій зберігається інформація.Ключове поле використовується для швидкого пошуку і зв'язку даних з різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів. Microsoft Access надає максимальну свободу в завданні типу даних (текст, числові дані, дати, час, грошові значення, малюнки, звук, документи, електронні таблиці).

70. К якому класу програм відноситься Access ?Access відноситься до першого класу, орієнтується для роботи на персональному комп’ютері.

71. Що таке ключовий атрибут (поле) в таблиці Access? Атрибут — частина інформації про певний об’єкт, найчастіше міститься у полі. Ключове поле використовується для швидкого пошуку і зв'язку даних з різних таблиць за допомогою запитів, форм і звітів

72. Чи може ключове поле мати тип OLE?OLE є витонченішим засобом Windows, що дає можливість встановлювати зв’язок з об’єктами іншого додатка чи впроваджувати якісь об’єкти в базу даних Access. Такими об’єктами можуть бути картинки, діаграми, електронні таблиці чи документи з інших додатків Windows, що підтримують OLE.

73. Якого типу зв'язки можуть існувати між полями таблиць Access?Між таблицями можуть бути встановлені зв’язки таких типів: один-до-одного, один-до-багатьох або багато-до-багатьох.

74. Створення порожньої БД.Один з способів створення БД.Є найбільш гнучким але вимагає окремого визначення кожного елемента БД.

75. Створення структури таблиць.Створенняструктури таблиць заключається в структурі запису, тобто сукупність назв полів, їxніx типів та властивостей, визначених користувачем під час аналізу конкретної задачі. Структура визначає послідовність розташування даних у записі на фізичному носії i вигляд даних на екрані.

76. Введення даних. Редагування таблиці.Використання майстра таблиць. Введення даних безпосередньо в порожню таблицю в режимі таблиці. Створення макету таблиці в режимі конструктора таблиць.

77. Створення форм.Форма є об’єктом, який призначений переважно для введення даних, відображення їх на екрані чи керування роботою додатка. Використання майстра — один з найбільш простих способів створення форми. Але режим конструктора надає найбільші можливості по створенню і редагуванню форми.

78. Редагування форми. Оздоблення форми.Використання майстра — один з найбільш простих способів створення форми редагування та оздоблення форм. Можна змінювати порядок полів, вигляд представлення данних, Вибір зовнішнього вигляду підлеглої форми, Вибір стилю оформлення форми. Режим конструктора надає найбільші можливості по створенню і редагуванню форми.

79. Впорядкування, пошук та фільтрація даних. Сортування даних.У великих таблицях виникає потреба в пошуку потрібних записів. Для цього використовуються, як правило, два інструменти. Перший — за допомогою запитів ми розглянемо пізніше, другий — за допомогою команди Правка/Найти.Для сортування записів у суміжних полях необхідно виділити відповідні стовпчики і провести потрібне впорядкування.Більш зручним засобом для перегляду потрібних записів є фільтри (фільтр за виділеним зразком , простий та розширений фільтр)

80. Пошук даних за зразком.Проводиться як і звичайний пошук, але в полі Образец необхідно ввести зразок данних які ми бажаємо знайти.

81. Пошук та заміна даних. Фільтри. Пошук і заміна використовується, якщо потрібно знайти й, можливо, замінити невеликі обсяги даних, коли незручно використовувати запит для пошуку або заміни даних.Ззручним засобом для перегляду потрібних записів є фільтри (фільтр за виділеним зразком , простий та розширений фільтр).

82. Зв’язування таблиць. Зовнішній ключ - одне (або декілька) полів у таблиці, що містять посилання на поле (або поля) первинного ключа в іншій таблиці. Поле зовнішнього ключа визначає спосіб зв'язування таблиць.

83. Створення зв’язків між таблицями.Існують зв'язки з відношенням «один-до-одного», «один-до-багатьох» і «багато-до-багатьох».

84. Виконання підстановок.За допомогою багатозначного стовпця підстановки можна відобразити список варіантів у полі зі списком або списку. Для створення необхідно запустити майстер підстановок.

85. Створення запитів: створення простого запиту.Найбільш простий спосіб побудови запиту передбачає використання майстра.

86. Виконання та збереження запиту.Щоб виконати запит потрібно клацнути по ньому двічі мишкою.Збереження запиту відбувається шляхом натискання кнопки Сохранитьна панелі інструментів.

87. Запит з параметрами.Запит із параметрами. Запит, в якому користувач вводить в інтерактивному режимі одне або кілька значень, які визначають умови добору. Запит із параметрами не є окремим різновидом запитів; скоріше, це розширення функціональних можливостей звичайних запитів.

88. Створення перехресного запиту.Перехресні запити дозволяють показати дані у форматі, що нагадує електронну таблицю. За допомогою перехресного запиту можна згрупувати значний обсяг інформації і показати його в зручному для сприйняття вигляді.

89. Запит на зміну даних.Запити на змінювання змінюють дані у вхідних таблицях згідно з умовами, які визначені в самому запиті. Ці запити використовуються для внесення великого числа змін до бази даних.

90. Запит на оновлення даних.Запити на оновлення використовуються для додавання, змінення та видалення даних в одному або кількох наявних записах. Запити на оновлення можна вважати функціональним варіантом діалогового вікна Пошук і заміна.

91. Створення звітів.Звіти можна створювати вручну, за допомогою засобу Автоотчетабо за допомогою майстра звітів.

92. Редагування та оздоблення звіту.Майстри звітів використовуються для створення та редагування звітів у стовпчик, стрічкових звітів з групами та без, поштових наклейок та підсумкових звітів.

93. Друк звіту.Якщо звіт потрібно надрукувати, заходимо Файл/Печать

94. Чи можна відправити документ Word на рецензування в локальній мережі ?Щоб виконати цю процедуру, потрібно використовувати Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Exchange або іншу 32-розрядну програму електронної пошти, сумісну з інтерфейсом.

95. Чи можна одночасно декільком користувачам працювати з однією книгою Excel в локальній мережі ?Локальні мережі дозволяють декільком користувачам одночасно працювати з файлом - електронною таблицею Excel.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти