ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальна характеристика офіційних видань.

Загальна характеристика офіційних видань.

Офіційне видання- це видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікуються від імені державних органів влади, відомств, установ чи громадських організацій.

До офіційних видань належать видання конституції, законів, указів, постанов, розпоряджень, рішень, циркулярів, програм, статутів, інструкцій, методичних вказівок, прейскурантів, а також стандартів, нормативів тощо.

Функціональне призначення офіційних видань - вводити в дію і поширювати встановлені, тобто затверджені відповідними органами, норми, вимоги та правила в сфері суспільного життя, науки, культури, виробництва тощо. Більшість з них, як правило, є обов'язковими до виконання, тобто мають юридичну силу.

Офіційні видання містять інформацію, необхідну для управління суспільством (Конституція України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України тощо); окремою територією (область, місто, район, селище, село); конкретною сферою діяльності (наука, техніка, економіка, культура, освіта, охорона здоров’я тощо); окремими підприємствами, установами, організаціями.

У залежності від сфери дії і нормативності визначається читацька адреса офіційних видань. Так, Конституція і закони України поширюються на всіх громадян країни, статут - тільки на співробітників установи, підприємства або організації, стандарт - тільки на тих, хто зайнятий розробкою, випуском і експлуатацією виробу, виготовленого за цим стандартом.

Виокремлюють такі види офіційних видань: нормативно-правові; нормативно-інструктивні та нормативно-виробничі видання.

Донормативно-правових виданнь відносять: конституцію, закон, указ, постанову, загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища, розпорядження, рішення.

Конституція - основний закон держави, що визначає суспільний і державний устрій, порядок і принципи утворення представницьких органів влади, виборчу систему, основні права й обов'язки громадян. Конституція України має найвищу юридичну силу.

Закон - нормативний акт, прийнятий найвищим органом законодавчої влади (Верховною Радою України) в установленому Конституцією порядку. Це головне джерело права, має вищу юридичну силу щодо інших нормативних актів (указів, постанов та ін.). Закони розрізняються між собою за тематико-змістовою ознакою, наприклад, Закон про бібліотеки і бібліотечну справу, Закон про інформацію тощо.

Указ - нормативний акт глави держави (Президента).Президент України на основі Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Постанова - нормативний документ, що його приймає Верховна Рада України чи інші найвищі органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, міністерства, відомства, інші центральні органи виконавської влади), обов’язків для виконання.

Загальнодержавна програмаекономічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища тощо є нормативним документом, який приймає сесія Верховної Ради України, що має директивний характер, обов’язків для виконання. Регіональні програми соціально-економічного та культурного розвитку, охорони навколишнього середовища, прийняті органами місцевого самоврядування, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Розпорядженняпризначені для вживання оперативних заходів з важливих в даний час питань органами виконавчої влади, міністерствами (відомствами) видаються.

Рішення видаються органами місцевого самоврядування в межах наданих їм прав та сфери або території дії.

Статут - це офіційне видання, що містить зведення правил, що регулюють організацію, порядок діяльності, права й обов'язки членів однієї установи (підприємства, організації).

До нормативно-інструктивних видань відносять: накази, інструкції, правила, положення. Вони відрізняються меншим ступенем інформативності і більш вузькою сферою дії.

Накази регламентують питання розвитку галузі, діяльність міністерства чи відомства, закладу, установи. Вони містять обов'язкові для виконання розпорядження посадової особи, звернені до підлеглих посадовців, органів чи громадян.

Інструкція – містить правила регулювання виробничої чи суспільної діяльності, користування виробом або послугами, а також юридичні акти, що роз’яснюють закони. Видаються інструкції міністерствами, відомствами, установами, підприємствами.

Правила встановлюють порядок та умови діяльності, визначають права і обов'язки осіб, які здійснюють цю діяльність.

Положення - правовий документ, що встановлює завдання і функції, права та обов'язки установи або організації, міністерства або відомства.

Загальні вимоги до складання, викладення та оформлення офіційних видань визначені стандартами.

Офіційні видання специфічні за структурою, характером викладу, рубрикацією, нумерації положень основного тексту. Такі документи містять, в основному, суцільний текст (конституція, закон, указ, постанова, технічний паспорт, інструкція тощо) або текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці тощо).

Офіційним виданням властива одноманітність в оформленні титулу. Завжди вказується, ким і коли прийнято, затверджено та рекомендовано документ. У заголовок видання виноситься найменування виду документа - «закон», «указ», «інструкція», «нормативи», «методичні вказівки». Випускаються офіційні видання у вигляді моновидання чи збірників. У збірках матеріали групуються, як правило, за тематичним ознакою. Частина з них мають передмови, програми та допоміжні покажчики. Часто закони, видані раніше як моновидання, поєднують тематично або функціонально у кодекси – зведення законів, наприклад, Процесуальний кодекс, Цивільний кодекс.

Документи нормативно-правового та нормативно-інструктивного характеру публікують в офіційних періодичних виданнях: «Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради України» тощо.

Для офіційних видань характерний компактний набір (застосування шрифтів дрібних кеглів), невеликі поля, дробова рубрикація тексту. Часто застосовуються двосторонні поточні колонтитули. Переважна кількість офіційних видань є не ілюстрованими. Переважають брошури в м'якій обкладинці, віддруковані на дешевих сортах паперу. Однак деякі видання виготовляються з дорогих сортів паперу, покриваються тканинним переплетінням і золотим тисненням. Так часто видають Конституцію (основний закон) держави.

 

 

Естамп як різновид образотворчого видання. Загальна характеристика.

Естамп (фр. estampe – відбиток, відтиск) – аркушеве образотворче видання, що є відтисненням твору образотворчого мистецтва з друкованої форми, виготовленої художником. Рівноцінні відтиски зображень друкують із гравюри (фр. dravure - вирізувати) – друкарського відтворення малюнка, вирізаного чи випаленого на металевій або дерев’яній дошці, камені тощо.

За читацьким призначенням естамп – це масове видання, розраховане на всі категорії читачів, хоча його випускають невеликим тиражем.

За технікою виконання розрізняють такі різновиди естампів:

- ксилографія (гравюра на дереві);

- ліногравюра (гравюра на лінолеумі);

- офорт (фр. eauforte – азотна кислота) – вид заглибленої гравюри на металі;

- літографія – є способом плоского друку з каменя чи металевої пластини.

Естампи належать до творів друкованої графіки, вони є оригінальними творами образотворчого мистецтва, незалежно від кількості відбитків. Естампи виходять як окремими аркушами, так і в комплектах.

 

Класифікація нотних видань.

За цільовим призначенням всі нотні видання поділяють на три види:

Загальна характеристика офіційних видань.

Офіційне видання- це видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікуються від імені державних органів влади, відомств, установ чи громадських організацій.

До офіційних видань належать видання конституції, законів, указів, постанов, розпоряджень, рішень, циркулярів, програм, статутів, інструкцій, методичних вказівок, прейскурантів, а також стандартів, нормативів тощо.

Функціональне призначення офіційних видань - вводити в дію і поширювати встановлені, тобто затверджені відповідними органами, норми, вимоги та правила в сфері суспільного життя, науки, культури, виробництва тощо. Більшість з них, як правило, є обов'язковими до виконання, тобто мають юридичну силу.

Офіційні видання містять інформацію, необхідну для управління суспільством (Конституція України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України тощо); окремою територією (область, місто, район, селище, село); конкретною сферою діяльності (наука, техніка, економіка, культура, освіта, охорона здоров’я тощо); окремими підприємствами, установами, організаціями.

У залежності від сфери дії і нормативності визначається читацька адреса офіційних видань. Так, Конституція і закони України поширюються на всіх громадян країни, статут - тільки на співробітників установи, підприємства або організації, стандарт - тільки на тих, хто зайнятий розробкою, випуском і експлуатацією виробу, виготовленого за цим стандартом.

Виокремлюють такі види офіційних видань: нормативно-правові; нормативно-інструктивні та нормативно-виробничі видання.

Донормативно-правових виданнь відносять: конституцію, закон, указ, постанову, загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища, розпорядження, рішення.

Конституція - основний закон держави, що визначає суспільний і державний устрій, порядок і принципи утворення представницьких органів влади, виборчу систему, основні права й обов'язки громадян. Конституція України має найвищу юридичну силу.

Закон - нормативний акт, прийнятий найвищим органом законодавчої влади (Верховною Радою України) в установленому Конституцією порядку. Це головне джерело права, має вищу юридичну силу щодо інших нормативних актів (указів, постанов та ін.). Закони розрізняються між собою за тематико-змістовою ознакою, наприклад, Закон про бібліотеки і бібліотечну справу, Закон про інформацію тощо.

Указ - нормативний акт глави держави (Президента).Президент України на основі Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Постанова - нормативний документ, що його приймає Верховна Рада України чи інші найвищі органи виконавчої влади (Кабінет Міністрів України, міністерства, відомства, інші центральні органи виконавської влади), обов’язків для виконання.

Загальнодержавна програмаекономічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища тощо є нормативним документом, який приймає сесія Верховної Ради України, що має директивний характер, обов’язків для виконання. Регіональні програми соціально-економічного та культурного розвитку, охорони навколишнього середовища, прийняті органами місцевого самоврядування, є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Розпорядженняпризначені для вживання оперативних заходів з важливих в даний час питань органами виконавчої влади, міністерствами (відомствами) видаються.

Рішення видаються органами місцевого самоврядування в межах наданих їм прав та сфери або території дії.

Статут - це офіційне видання, що містить зведення правил, що регулюють організацію, порядок діяльності, права й обов'язки членів однієї установи (підприємства, організації).

До нормативно-інструктивних видань відносять: накази, інструкції, правила, положення. Вони відрізняються меншим ступенем інформативності і більш вузькою сферою дії.

Накази регламентують питання розвитку галузі, діяльність міністерства чи відомства, закладу, установи. Вони містять обов'язкові для виконання розпорядження посадової особи, звернені до підлеглих посадовців, органів чи громадян.

Інструкція – містить правила регулювання виробничої чи суспільної діяльності, користування виробом або послугами, а також юридичні акти, що роз’яснюють закони. Видаються інструкції міністерствами, відомствами, установами, підприємствами.

Правила встановлюють порядок та умови діяльності, визначають права і обов'язки осіб, які здійснюють цю діяльність.

Положення - правовий документ, що встановлює завдання і функції, права та обов'язки установи або організації, міністерства або відомства.

Загальні вимоги до складання, викладення та оформлення офіційних видань визначені стандартами.

Офіційні видання специфічні за структурою, характером викладу, рубрикацією, нумерації положень основного тексту. Такі документи містять, в основному, суцільний текст (конституція, закон, указ, постанова, технічний паспорт, інструкція тощо) або текст, розбитий на графи (специфікації, відомості, таблиці тощо).

Офіційним виданням властива одноманітність в оформленні титулу. Завжди вказується, ким і коли прийнято, затверджено та рекомендовано документ. У заголовок видання виноситься найменування виду документа - «закон», «указ», «інструкція», «нормативи», «методичні вказівки». Випускаються офіційні видання у вигляді моновидання чи збірників. У збірках матеріали групуються, як правило, за тематичним ознакою. Частина з них мають передмови, програми та допоміжні покажчики. Часто закони, видані раніше як моновидання, поєднують тематично або функціонально у кодекси – зведення законів, наприклад, Процесуальний кодекс, Цивільний кодекс.

Документи нормативно-правового та нормативно-інструктивного характеру публікують в офіційних періодичних виданнях: «Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради України» тощо.

Для офіційних видань характерний компактний набір (застосування шрифтів дрібних кеглів), невеликі поля, дробова рубрикація тексту. Часто застосовуються двосторонні поточні колонтитули. Переважна кількість офіційних видань є не ілюстрованими. Переважають брошури в м'якій обкладинці, віддруковані на дешевих сортах паперу. Однак деякі видання виготовляються з дорогих сортів паперу, покриваються тканинним переплетінням і золотим тисненням. Так часто видають Конституцію (основний закон) держави.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти