ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 8. Комунікативні можливості документа (2 год.)

Документ як джерело інформації. Інформаційні ресурси як сукупність документів в інформаційних системах. Документно – комунікаційна система. Документні потоки та масиви. Документ як артефакт. Артефактна цінність документа. Міжнародне й державне регулювання питань щодо збереження артефакт них документів.

Основні поняття теми:інформаційні потоки, інформаційні ресурси, комунікація, артефакт, документна пам’ятка, книжкова пам’ятка .

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.147 - 169.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

Практичне заняття 4.Визначення терміна «документ» (2 год.)

Практичне заняття 5.Документ як джерело інформації (2 год.)

Практичне заняття 6.Документ як історичне джерело (2 год.)

Модульна контрольна робота (2 год.)

VІ СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Класифікація документів. Документи офіційного походження

Лекція 1. Види структур документа та його реквізити (2 год.)

Характеристика видів документів відповідно до структури. Зовнішня та внутрішня структура документа. Реквізити документа.

Основні поняття теми:простий документ, складний документ, полі документ, моно документ, реквізити.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.174 – 187.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 2. Розвиток класифікації документів (2 год.)

З історії розвитку класифікації документів. Поняття і принципи класифікації документів. Ознаки класифікації.

Основні поняття теми:класифікування, класифікація документів, фасетна класифікація, типологічна класифікація .

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.183 -188.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

 

Лекція 3. Комплексна схема класифікацій документів (2 год.)

Класифікація документів за інформаційною складовою та змістом. Класифікація документів за матеріальною складовою. Класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі.

Основні поняття теми:класифікування, класифікація документів, фасетна класифікація, типологічна класифікація .

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.188 - 211.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 4. Особливості машиночитаних документів (2 год.)

Машиночитані документи.Електронний документ та його специфічні характеристики. Документи на перфорованих носіях. Документи на магнітних носіях інформації. Документи на оптичних носіях. Голографічні документи. Документи на флеш-накопичувачах пам’яті.

Основні поняття теми:машинописний, технотронний, електронний документ, флеш-накопичувачі пам’яті.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.211 - 233.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 5. Система документації офіційного походження (2 год.)

Загальні поняття з системи документації офіційного походження. Класифікація систем документації офіційного походження. Рівні документації в установі. Види документації установи.

Основні поняття теми:системи документації, службовий документ, бізнес-план, контракт, звіт про науково-дослідну роботу, дисертація, депоновані рукописи, переклади, стандарт, патентний документ.

 

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.233- 261.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Практичне заняття 1.Класифікація документів (2 год.)

Практичне заняття 2.Електронні документи (2 год.)

Практичне заняття 3.Види документації установ (2 год.)

Практичне заняття 4.Економічна та наукова системи документації. Нормативні та патентні документи (2год.)

Модульна контрольна робота (2 год.)

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II

Видання як вид документа. Ідеографічні та іконічні документи

Лекція 6. Загальні ознаки видань (2 год.)

Визначення поняття «видання» . Особливості електронних видань. Електронні видання як вид електронних ресурсів. Основні ознаки видань. Структура, реквізити та допоміжний апарат видань.

Основні поняття теми:видання, видавнича продукція, ознаки видань, класифікація видань, періодичне видання, газета, журнал, періодичний збірник, бюлетень, календар, експрес-інформація .

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.305 - 342.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 7. Книга як вид документа (2 год.)

Визначення поняття «книга». Еволюція книги як матеріально-конструктивного об’єкта. Документологічний підхід до визначення поняття «книга». Структура книги. Внутрішні та зовнішні елементи книги. Книга як вид медіа.

Основні поняття теми:книга,рукописна книга, друкована книга, мультимедійна книга..

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.342 - 363.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

Лекція 8. Картографічні та музичні документи (2 год.)

Картографічний документ: історія розвитку. Характеристика та класифікація картографічних документів. Карта як один із видів картографічних документів. Основні визначення та класифікація музичних документів. Історія розвитку нотних друкованих документів.

Основні поняття теми:іконографічний документ, ідеографічний документ, картографічний документ, картографічні знаки, картографія, картографічна генералізація, карта, атлас, глобус, музичний документ, нотний документ.

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.385 - 404.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти