ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція 9. Ізографічні та аудіовізуальні документи (2 год.)

Ізографічне видання: основні поняття. Види ізографічних видань за класифікаційними ознаками. Основні поняття модуля. Класифікація аудіовізуальних документів. Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів.

Основні поняття теми:ізографічний документ, аудіовізуальний документ, фотодокумент, фотодокумент, кінодокумент .

Література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.404 - 428.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

Практичне заняття 5.Електронні видання як вид електронних ресурсів (2 год.)

Практичне заняття 6. Класифікація видань (2 год.)

Практичне заняття 7.Типологічні ознаки електронних видань (2 год.)

Практичне заняття 9.Еволюційний шлях розвитку книги (2 год.)

Практичне заняття 9. Періодичні та продовжувані видання (2год.)

Модульна контрольна робота (2 год.)

IV. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

V семестр

Змістовий модуль І

Документознавство як наука

Практичне заняття 1.Історія виникнення документознавства (2 год.)

План заняття

I. Виконання практичної роботи.

1. Підготуйте повідомлення на запропоновані теми:

1) Старовинні рукописні книги різних періодів, манускрипти, інкунабули, палеотипи тощо.

2) Першодруки країн сходу.

3) Видання ХV - ХVІІ ст., надруковані глаголицею та кирилицею .

4) Західноєвропейські видання ХV - ХVІІ ст.

5) Українські видання 91574 – 1923).

2. Охарактеризуйте основні етапи становлення науки про документ.

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6-100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Баренбаум И.Э.История книги. – М.:Книга, 1984. – 248с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.:Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.:Юрист, 1998. – 536с.

Практичне заняття 2.Сучасні концепції науки про документ (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Основні підходи до визначення структури документознавства: сутність концепцій сучасних науковців.

2) Основні функції сучасного документознавства, його об’єкт та предмет.

3) Розвиток взаємозв’язків документознавства з іншими науками.

4) Внесок українських вчених в розвиток документознавства.

2.Заповніть таблицю відповідно до запропонованих видів документів:

Тип документа Вид документа Предмет викладу Ціль як авторський мотив створення документа Ціль як соціальна функція документа

II. Перевірка виконання самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6-100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Баренбаум И.Э.История книги. – М.:Книга, 1984. – 248с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.:Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.:Юрист, 1998. – 536с.

Практичне заняття 3.Основні форми запису інформації (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Глаголиця і кирилиця як типи письма.

2) Ідеографічне письмо.

3) Застосування піктографічного письма сьогодні.

4) Документування з використанням електронно-обчислювальної техніки.

5) Фотодокументування. Фонодокументування. Кінодокументування. Поява, розвиток,застосування.

2.Складіть класифікаційну схему «Еволюція розвитку засобів документування».

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.6-100.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Баренбаум И.Э.История книги. – М.:Книга, 1984. – 248с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.: Юрист, 1998. – 536с.

 

Змістовий модуль ІІ

Основи теорії про документ

Практичне заняття 4.Визначення терміна «документ» (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Походження терміна «документ».

2) Сфера використання терміна.

3) Офіційне визначення поняття «документ».

4) Охарактеризуйте ознаки, властивості, загальні та спеціальні функції документів на основі таких документів: художня листівка, газета.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.

2. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

3. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

4. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 173.

5. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства. - К.: Ліра, 2009. – 434с.

6. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн.палата України, 1998. – 78с.

3. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.: Юрист, 1998. – 536с.

Практичне заняття 5.Документ як джерело інформації (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Комунікація як процес обміну інформацією.

2) Національний документальний ресурс.

3) Документні потоки: характеристика та особливості застосування.

4) Формування та рух інформаційних потоків.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 173.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

3. Швецова-Водка Г.М. Типологія документк: навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн.палата України, 1998. – 78с.

4. Энциклопедия книжного дела/ Майсурадзе Ю.Ф. , Мальвин Н.Э. Гаврилов Э.П. и др. – М.: Юрист, 1998. – 536с.

 

Практичне заняття 6.Документ як історичне джерело (2 год.)

План заняття

І.Виконання практичної роботи.

1.Дайте відповіді на запитання:

1) Тлумачення поняття «артефакт».

2) Аналіз видів книжкових пам’яток: рукописи, палімпсести, інкунабули, палеотипи, стародруки, цінні видання, особливі екземпляри пам’яток, пам’ятки-колекції, цінні тематичні зібрання, книжкові зібрання відомих у історії установ і організацій, особисті зібрання.

3) Рідкісні видання. Загальна характеристика.

ІІ. Перевірка самостійної роботи.

Основна література

1. Кушнаренко Н.Н. Документовединие: учебник 7-е изд., перераб. и доп. // Н.Н. Кушнаренко. – К.:Знання, КОО, 2006. – 440с.

2. Кушнаренко Н.Н. Наукова обробка документів: Підручник. – К.: Вікер, 2003. – 328с.

3. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство. Навч.посібник.: 2-е вид. – К.: Ліра – К. , 2009. – С.113 - 173.

4. Палеха Ю.І.Організація загального діловодства.- К.: Ліра, 2009. – 434с.


Додаткова література

1. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять : ДСТУ 2732:2004. – Читаний від 28.05.2004. – К.: Держстандарт України, 2005. – 31с.

2. Савицький В.Г. Діловодство та архівна справа у вищій школі. Довідник. – Хм. – 2005. – 482 с.

VІ семестр

Змістовий модуль І

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти