ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Реєстрації вхідних документів

Дата надходження та індекс документа Корес-пон-дент , дата та індекс отри-маного доку-мента Короткий зміст документата Резо-люція або кому дору-чено вико-нання Розпис-ка вико-навця про отри-мання доку-мента Поз-начка про вико-нання доку-мента Номер справи, в якій місти-ться доку-мент
           
             
             
             
           

 

Не підлягають реєстрації в загальному відділі, секретарем керівника підприємства наступні документи:

1. Копії листів, що надійшли до відома;

2. Графіки, наряди, рознарядки;

3. Зведення та інформації, надіслані до відома;

4. Навчальні плани, програми (копії)

5. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо

6. Прейскуранти (копії)

7. Поздоровні листи і запрошення

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені)

9. Місячні, квартальні, піврічні звіти

10. Форми статистичної звітності

Результати розгляду документів керівництвом фіксуються в резолюціях, у відповідності з якими документи після відповідного оформлення контрольних карток передаються виконавцям. Контрольно-реєстраційна карта, наприклад, Пенсійного фонду України має наступний вигляд:

 

Дата надходження та індекс документа №_________ “__”_______2000 р.   Пенсійний фонд України   РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА Виконавець   Тел. _______
Кореспондент Назва документа Дата і індекс документа Строк виконання
       
       
Зміст документа Проходження документа
Дата передачі Кому передано Розписка про отримання Дата повернення
         

 

 

Якщо в резолюції керівництва виконавцями документа зазначено два управління (відділи, посадові особи) або більше, то оригінал документа передають управлінню (відділу, посадовій особі), що значиться в резолюції першим. Іншим виконавцям передається копія документа.

Реєстрація документа - це фіксування факту створення або надходження документа шляхом поставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом у реєстраційних формах необхідних відомостей про документ.

Реєстрація документів проводиться з метою їх обліку, здійснення контролю за виконанням і оперативним використанням наявної в документі інформації.

Реєстрації підлягають документи, що потребують обліку, виконання і використання з довідковою метою. Основним принципом реєстрації документів є однократність. Вхідні документи реєструються у день надходження, створені - у день підписання або затвердження. Зареєстрований документ, що передається з одного підрозділу до іншого, повторно не реєструються.

Для реєстрації всіх документів застосовується єдина реєстраційно-контрольна картка, придатна для обробки на ПК або журнал. При реєстрації кожному документу присвоюється індекс.

Реєстраційний індекс складається з порядкового номера в межах групи документів, що реєструються і доповнюються індексом кореспондента для вихідних документів - індексом управління (самостійного відділу). Складові частини індексу відокремлюються одна від однією косою рискою, наприклад: 415/0 - 13/27, тощо.

Індексами наказів, протоколів, службових розпоряджень є їхні реєстраційні порядкові номери, що присвоюються окремо кожному виду документів в межах календарного року. Облік перелічених документів ведеться в окремих журналах.

Помітки про проходження та виконання документів. Про надходження (реєстрацію) документа - позначка робиться на нижньому полі справа першої сторінки документа (реєстраційний штамп);

Про взяття документа на контроль - на лівому полі першої сторінки документа (на рівні заголовку тексту) пишеться слово “контроль” або літера “К”.

Про виконання документа і направлення документа адресатові, а також направлення його до справи - на нижньому полі зліва першої сторінки документа (коротка довідка про виконання, якщо немає документа про виконання; слова “До справи” і номер справи, в якій документ буде зберігатись; дата направлення документа до справи; її найменування і підпис виконавця).

Порядок обробки і надсилання вихідних документів. Вихідні документи обробляються і надсилаються централізовано в день їх отримання від структурних підрозділів та виконавців, а ті, що підписані після 15 години - не пізніше як наступного робочого дня.

Під час приймання від виконавців вихідних документів обов’язково перевіряються:

à правильність оформлення документа і розміщення на ньому всіх реквізитів;

à правильність зазначення адреси;

à наявність усіх необхідних підписів на документі та додатках до нього;

à наявність віз на копії документа, що залишається в справах загального відділу (секретаря районного, міського відділів);

à наявність на документі відмітки про додатки;

à відповідність кількості примірників кількості адресатів.

У реєстраційній картці (книзі, журналі) зазначається номер вихідного документа, дата реєстрації, заголовок (короткий зміст) документа і номер справи, в якій зберігається його копія. Форма журналу має наступний вигляд:

Організація контролю за виконанням документів.Метою здійснення контролю за виконанням документів є сприяння своєчасному та високоякісному їх виконанню. Відповідальність за організацію контролю несуть посадові особи, які займаються організацією ведення діловодства,

ЖУРНАЛ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти