ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 16. Кінофотофонодокумент

 

Загальна характеристика кінофотофонодокумента, основні його види, структура, зміст, способи закріплення інформації. Визначення сутності понять „кінодокумент", „фонодокумент", „фотодокумент". Класифікація кінофотофонодокументів за каналом сприйняття інформації (аудіальні, візуальні, аудіовізуальні), способом документування інформації та ін. Кінодокумент. Історія кінодокумента. Види кінодокумента: діафільм, кінофільм, відеофільм; структура, реквізити, особливості.

Фонодокумент. Історія фонодокумента. Види фонодокумента: платівка, фонограма, компакт-диск; структура, реквізити, особливості.

Фотодокумент. Історія фотодокумента. Види фотодокумента: фотографія, діапозитив; структура, реквізити, особливості.

Перспективи розвитку кінофотофонодокумента. Міжнародні, національні, галузеві стандарти щодо кінофотофонодокументів.

Запитання для самоперевірки

1. Де і коли вперше буле продемонстровано стрічку братів Люмьєрів "Сніданок дитини"?

2. Хто став автором першого звукозапису?

3. Коли виникла кольорова фотографія?

4. Які особливості зберігання кінофотофонодокументів Вам відомі?

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати повідомлення про перспективи розвитку відеодокумента.

2. Скласти перелік державних, галузевих стандартів технічних умов зберігання щодо кінофотофонодокументів, підготовлених Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства впродовж 2001-2003 pp.

Лабораторна робота 7

Кінофотофонодокумент

Мета: узагальнення знань про Кінофотофонодокумент як матеріальний об'єкт, носія інформації, його властивості, ознаки, особливості зберігання та використання.

Хід заняття

1. Використовуючи фасетно-блочну схему класифікації Н. Кушнаренко, скласти класифікаційну характеристику:

- кінодокументам;

- фонодокументам;

- фотодокументам.

Дослідити матеріальну основу, матеріальну конструкцію реквізити кінодокумента, фонодокумента, фотодокумента. За результатами емпіричних спостережень зробити узагальнюючий висновок.

Література:44; 48; 57; 79; 74.

Тема 17. Перфорований документ

Історія перфорованого документа в Україні, за кордоном.

Загальна характеристика перфорованого документа. Зміст поняття „перфорований документ". Перфорований документ: ознаки, властивості, функції, особливості кодування, нанесення інформації, структура, зміст. Класифікація перфорованих документів.

Види перфорованого документа, їх ознаки, властивості. Перфокартка. Перфокарти ручного сортування: рейтерні, щілинні, картки-решітки, суперпозиційні, комбіновані, клясерні, апертурні, вільні фотографічні картки та ін. Перфокарти машинного сортування. Перфострічка.

Міжнародні, державні, галузеві стандарти на перфорований документ.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке "перфорований документ"?

2. Чим відрізняється перфокарта від перфострічки?

3. Які реквізити перфокарти Вам відомі?

4. Що таке „перфорація"? Охарактеризуйте її основні види.

5. Які основні види перфокарт Вам відомі?

6. У чому особливості машиночитаних перфорованих документів?

Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку перфорованого документа в Україні та за кордоном.

2. Визначте різновиди та особливості перфорованого документа.

Лабораторна робота 8

Перфорований документ

Мета: закріпити знання про перфорований документ, його особливості матеріальної основи, матеріальної конструкції, способів фіксації інформації та її зчитування.

 

Ознаки Перфокарта Перфострічка
Характер знакових засобів    
Мірність запису інформації    
Визначенісгь для сприйняття    
Канал сприйняпя    
Ступінь розповсюдження документа    
Спосіб документування    
Рівень узагальнення інформації    
Матеріальний носій документа    
Маїсріальна конструкція документа    
Регулярність появи у світі    
Час появи у світі    
Місце походження    

 

Примітка. За окремими позиціями класифікаційного аналізу зробити додаткові пояснення щодо можливостей його реалізації.

Зробити узагальнюючий висновок щодо особливостей перфорованого документа як носія інформації.

2. Користуючись конкретними зразками перфорованого документа, визначити основні їх реквізити.

Література:44; 48; 57.

Тема 18. Мікрографічний документ

 

Основні етапи розвитку мікрографічного документа в Україні та за кордоном.

Загальна характеристика мікрографічного документа. Зміст поняття „мікрографічний документ", його ознаки, властивості, функції, особливості кодування, нанесення інформації, структура, зміст. Класифікація мікрографічного документа.

Види мікрографічного документа (мікрофільм, мікрофіша, мікрокарта), їх ознаки, властивості.

Особливості виробництва та розповсюдження, використання мікроформ. Перспективи розвитку мікрографічного документа

Запитання для самоперевірки

Що таке "мікрофіша", "мікрокарта", "мікрофільм"?

Якими, на Вашу думку, е перспективи розвитку мікрографічного документа?

Які основні видоутворюючі ознаки мікроформ Вам відомі?

 

Завдання для самостійної роботи

 

Визначити різновиди та особливості мікрографічного документа.

Охарактеризувати основні етапи розвитку мікрографічного документа в Україні, за кордоном.

Література:44; 48; 57.

 

Тема 19. Магнітний документ

 

Історія, сучасний стан і перспективи розвитку магнітного документа в Україні, за кордоном.

Загальна характеристика магнітного документа. Поняття „магнітний документ", його переваги та обмеженість застосування. Класифікація магнітного документа.

Види магнітного документа, їх ознаки, властивості, функції, структура, зміст.

Магнітна стрічка як вид документа: поняття, характерні риси, переваги, недоліки. Магнітна стрічка як носій звука, засіб створення баз даних для ЕОМ.

Магнітна карта: поняття, характерні риси.

Магнітний диск як вид документа. Види магнітного диска: гнучкий,жорсткий.

Перспективи використання магнітних документів у документально-комунікаційній діяльності.

Запитання для самоперевірки

 

1. Що таке "магнітний документ"?

2. Які види магнітного документа Вам відомі?

3. Якими е реквізити магнітного документа?

4. Що таке „жорсткий" і „гнучкий" магнітні диски? Коли
виникли гнучкі диски?

5. Які конструктивні елементи, розміри й інформаційна
ємність гнучких магнітних дисків?

 

Завдання для самостійної роботи

Охарактеризувати особливості магнітного документа за різними класифікаційними ознаками.

Література:44; 48; 57.

Тема 20. Оптичний документ

Історія оптичного документа у вітчизняній, зарубіжній документознавчій практиці.

Загальна характеристика оптичного документа, його переваги та обмеженість у застосуванні. Поняття "оптичний документ".

Види оптичних документів: інтерактивний компакт-диск (CD), компакт-диск із постійною пам'яттю (CD-ROM), компакт-диски з одноразовим перезаписом інформації (CD-WORM), фото-компакт-диски (Photo-CD), інтерактивні відеодиски (DVD) та ін., їх властивості, ознаки.

Пакет оптичних дисків. Аудіо-компакт-диск: характерні властивості, ознаки. Перспективи використання оптичних документів у документально-комунікаційній діяльності.

Запитання для самоперевірки

1. Що таке "оптичний документ"?

2. Коли виник оптичний документ?

3. Які, на Вашу думку, перспективи розвитку оптичного документа?

4. Якими е реквізити оптичного документа?

5. Яким способом фіксується інформація на оптичному документі?

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати повідомлення на тему "Перспективи розвитку оптичного документа в умовах інформатизації суспільства".

2. Скласти порівняльну таблицю на тему "Традиційний та оптичний документи: „за" і „проти".

Лабораторна робота 9

Електронний документ

Мета: закріплення терміносистеми електронного документообігу, визначення магістральних шляхів розвитку електронного документа.

Хід заняття

1. Користуючись вітчизняними, зарубіжними спеціальною законодавчою базою, стандартами, термінологічними словниками, дайте визначення поняттям "електронний документ", "електронний документообіг", "електронний цифровий підпис", "електронний підпис", "база даних", "електронні дані", "електронні носії інформації".

2. Охарактеризуйте особливостім створення, функціонування, збереження, утилізації електронного документа.

3. Викладіть власні міркування щодо перспектив розвитку електронного документа.

Література:10; 42; 43; 44; 48; 57; 59; 64; 77; 78.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти