ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА 24. Інформативне читання текстів економічного спрямування

 

Мета роботи:Одержати в процесі читання текстів важливу інформацію; розвивати навички різних видів читання.

План вивчення теми

1. Ознайомлювальне читання кожного тексту; визначення його головної ідеї.

2. Опрацювання нових лексичних одиниць, що містяться в тексті.

3. Вивчаюче або пошукове читання тексту; перевірка розуміння основних фактів та найважливіших деталей.


Методичні рекомендації

Згідно з навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова» у VІ семестрі студенти мають самостійно опрацювати літературу економічного спрямування в обсязі 20 тис. друкованих знаків.

Для цієї роботи пропонуються тексти:

 

1. Text 1. Getting started in business (p. 43).

2. Text 2. What is a business? (p. 44).

3. Text 3. Forms of business ownership (p. 44 – 45).

4. Text 4. Sole proprietorships (p. 45).

5. Text 5. Partneships (p. 45 – 46).

6. Text 6. Corporations (p. 46 – 47).

7. Text 7. Advantages of corporations (p. 47 – 49).

8. Text 9. Disadvantages of corporations (p. 50 – 51).

9. Text 14. Cooperatives (p. 56 – 57).

10. Text 15. Joint ventures (p. 57 – 58).

11. Text 1. Small business categories (p. 62 – 63).

12. Text 2. Business plan (p. 63 – 64).

13. Text 3. Outline of comprehensive business plan (p. 65 – 66).

14. Text 9. Human resource management (p. 70).

15. Text 10. Motivating employees (p. 70 – 71).

 

Література: [2].

 

Опрацювання літератури слід здійснювати, користуючись методичними рекомендаціями до теми 20.


Методичні рекомендації до виконання

Індивідуальних завдань

Модуль V

Змістовий модуль 7

Тема 18. Рольова гра. Структура компанії. Посади і професії. Кар’єра

Мета роботи:знати фрази, звороти та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

 

1. Ознайомлення з поняттям рольової гри.

2. Підготовка до участі у рольовій грі.

 

Методичні рекомендації

 

І. Рольова гра - це ситуативні мовленнєві вправи, в ході яких студенти набувають досвіду спілкування іноземною мовою. Це спілкування включає не лише власне мовлення, але й жести, міміку, рухи та відповідну поведінку в різних ситуаціях.

У рольовій грі може мати місце як монологічне так і діалогічне мовлення.

Основа рольової гри - це ініціативне мовлення, бо не можна створити роль із зазубрених фраз, текстів і запитань.

Запам'ятайте,що фрази та вирази, які пропонуються до вивчення у зв'язку з виконанням ролей - це лише основа для ініціативного мовлення.

Якщо ви оволоділи поняттям «рольова гра», можна переходити до наступного етапу. Його мета – вивчити фрази та мовні кліше необхідні для виконання ролей.

ІІ. Підготовка до участі у рольовій грі.

Запам’ятайте вирази та мовні кліше, необхідні для виконання запропонованих ролей:

I am: -a sales representative; -an accountant; -a tax exspert; -an administrator; -an engeneer. I work in an office. I deal with visitors and organize travel for my boss. I organize training courses. I sell... I work for... I buy... I deal with the administration.   He’s/ She’s the head of the - Personnel Department; - Finance Department; - Purchasing Department; - Quality Control Department. He’s/She’s - the purchasing Manager; - the Information System Manager. He’s/She’s responsible for - quality control; - computer systems; -buying food products;   -recruiting staff; - sales and marketing; -company accounts; -for dealing with suppliers; -for checking the quality of the...; -for distribution. Our firm is a producer of....   We have ... employees. We sell to customers all over ... We export quite a lot in Europe too. We mainly export to...   I would like to explain a little about the...   We have ... departments We are big suppliers of...   Who’s -the Personnel manager? -the head of the Personnel Department? -responsible for recruiting staff? Я – торговий представник; - бухгалтер; - податківець; - адміністратор; - інженер. Я працюю в офісі. Я маю справи з клієнтами і організовую подорожі для мого шефа. Я організовую підготовчі курси. Я продаю… Я працюю у… Я купую… Я займаюсь адміністративною роботою. Вона керівник - відділу кадрів; - фінансового відділу; - відділу закупок; - контролю якості продукції. Він/Вона є - менеджер по закупкам; - менежер з інформаційних технологій. Він/Вона відповідає за - контроль якості; - комп’ютерну систему; - закупку продуктів харчування; - набір персоналу; - продаж та маркетинг; - бухгалтерські звіти; - роботу з постачальниками; - перевірку якості…; - доставку Наша фірма являється виробником… У нас …службовців. Ми маємо клієнтів по всій… Ми також багато експортуємо до Європи. Ми переважно експортуємо до… . Я хотів (хотіла) би розказати трохи про… . У нас … відділів. Ми є найбільшими постачальниками… Хто начальник відділу кадрів? є керівником відділу кадрів? відповідає за набір персоналу?

Підготуйтесь до виконання однієї з ролей:

- працівника компанії;

- керівника компанії (підрозділу компанії);

- гостя компанії

під час обговорення структури компанії.

Література: [1]

Тема 19. Рольова гра. Міжособистісна комунікація: ділові телефонні розмови

Мета роботи:удосконалювати навички діалогічного мовлення, знати фрази, звороти та вирази, необхідні для виконання запропонованих ролей.

План вивчення теми

 

1. З’єднання по телефону.

2. Передача і прийом повідомлення по телефону

 

Методичні рекомендації

 

1.1. Перегляньте методичні рекомендації щодо проведення рольової гри подані в темі 18.

1.2. Прочитайте і запам’ятайте фрази:

 

Can I speak to Mr Littlebury, please? Чи можу я поговорити з містером Літлбері?
Who is calling, please? Хто телефонує?
Hold on, please. Зачекайте, будь ласка.
I’ll put you through. Я вас з’єднаю.
Could I speak to the Sales Manager? Чи можу я поговорити з менеджером відділу продаж?
Who shall I say is calling? Хто я маю сказати дзвонить?
Hold the line, please. Не кладіть слухавку.
I’ll see if he is in. Я подивлюся, чи є він.
I'm putting you through. Я вас з’єдную.
Could you put me through to the Finance Department? З’єднайте мене, будь ласка, з відділом фінансів.
Who would you like to speak to? З ким би ви хотіли поговорити?
Sorry to keep you waiting. Вибачайте, що примушую вас чекати.
You're through. Ви з’єднані.
Go ahead. Говоріть.

 

1.3. Прочитайте і запам’ятайте фрази, які вживає людина, що телефонує до офісу.

Good morning. Can I speak to Mr Littlebury?

Could I speak to the Sales Manager?

This is John Duff from Multimedia Studios.

Thank you.

Could you put me through to the Finance Department?

That’s all right.

 

1.4. Прочитайте і запам’ятайте фрази, які вживає секретарка компанії.

Good morning. Can I help you?

Who is calling, please?

Hold on, please.

I’ll put you through.

Who shall I say is calling?

Hold the line, please.

I’ll see if he is in.

Hello, I'm putting you through.

Who would you like to speak to?

One moment, please. I’ll see if she's in the office.

Sorry to keep you waiting.

Her line's busy.

You're through now.

Go ahead.

2. Прочитайте і запам’ятайте фрази, необхідні для передачі і прийому інформації.

 

I'm sorry, Mr Taylor's just gone out. На жаль, містер Тейлор тільки що поїхав.
When will he be back? Коли він повернеться?
He should be back this afternoon. Він повинен повернутися після полудня.
Would you like to speak to somebody else? Бажаєте поговорити з кимось іншим?
Would you like to leave a message? Бажаєте залишити повідомлення?
It's a personal call. Це приватний дзвінок.
Would you let him know I called? Будь ласка, передайте йому, що я дзвонив (дзвонила).
Never mind. Forget it. Не турбуйтеся. Не треба.
I’ll let him know. Я передам йому.
I am afraid she’s away on business at the moment. На жаль, вона зараз у відрядженні.
Could you tell me when she'll be back? Скажіть, будь ласка, коли вона повернеться?
She should come back next Thursday. Вона повинна повернутися наступного четверга.
What a pity! Який жаль!
Shall I get her to call you? Попросити її, щоб вона вам зателефонувала?
Where can we contact you? Де вас можна знайти?
Just in case. На всякий випадо.к
Office number / Home number Робочий телефон / Домашній телефон
I’ll make sure she calls as soon as she comes back. Я потурбуюсь, щоб вона зателефонувала вам, як тільки повернеться.
Thanks for calling. Дякую за дзвінок.

 

3. Користуючись методичними рекомендаціями до теми 18, підготуйтесь до виконання ролей:

- працівника компанії;

- клієнта компанії під час телефонних розмов.

Література: [1]

Модуль VI

Змістовий модуль 8

 

Тема 21. Діяльність бізнесу: товари і послуги.

Мета роботи:навчитися писати есе на обрану тему.

План вивчення теми

 

1. Ознайомлення з правилами написання есе.

2. Підготовка до написання есе.

3. Написання есе.

4. Редагування написаного есе.

Методичні рекомендації

 

1) Есе - це невеликий письмовий твір, у якому автор викладає свої погляди на

певну проблему.

Написання есе дає вам змогу:

- посилити розуміння проблеми;

- глибше дослідити певну проблему;

- стимулювати розумову діяльність завдяки збору аргументації;

- потренуватися в уживанні певної лексики;

- вчитися виражати власні думки ясно й логічно

Стадії у написанні есе:

- підготовка;

- збір інформації;

- структурування;

- написання;

- редагування.

Етап підготовки — найважливіший. Перш за все, необхідно точно визначити для себе тему, на яку ви писатимете есе, а також підхід до її розкриття.

В залежності від наміру автора, есе може переслідувати такі цілі:

- переконати читача;

- поінформувати читача;

- довести певну ідею.

У відповідності до поставленої мети автор використовує такі прийоми, як порівняння, протиставлення, опис, класифікація, узагальнення тощо.

Наприклад, написання есе на тему «Подорожувати літаком краще, ніж поїздом?» вимагає опису і порівняння переваг і недоліків зазначених видів транспорту, з одного боку, та переконання читачів у правильності своєї точки зору, з іншого.

Основні вимоги до есе - це правильна організація, логічність і точність викладення думок.

Щоб написати хороше есе, необхідно:

- упевнитися, що вам знайома тема майбутнього есе;

- визначити для себе, що ви вже знаєте, що ви не знаєте та що необхідно знати для розкриття теми есе;

- зібрати необхідну інформацію, використовуючи різні джерела (це можуть бути журнали, газети, підручники, Інтернет, аудіо та відео носії, конспекти лекцій, думки ваших друзів та викладачів), відсортувати зайву інформацію.

- зробити нотатки (план) есе;

- дібрати необхідну лексику;

- обдумати структуру есе.

Структура есе

Есе складається з низки абзаців, які можна розділити на такі функціональні групи:

- вступ, у якому слід визначити тему і головну ідею повідомлення;

- основна частина, в якій необхідно представити аргументи та факти, які розкривають і підкріплюють головну ідею;

- підсумок, у якому підсумовуються і узагальнюються думки, викладені в основній частині, робляться певні висновки.

Наступним кроком має стати написання чернетки вашого есе. Це дасть вам змогу оцінити й відредагувати написане.

Надзвичайно важливим моментом у написанні есе є вміння логічно і зв'язано викладати свої думки, логічно з'єднувати абзаци. Серед засобів, що використовуються з цією метою, можна назвати повтор ключового слова чи фрази з попереднього абзацу, а також уживання таких слів та фраз:

First - по-перше;

Second - по-друге;

Next-далі;

Finally - нарешті;

Furthermore - крім того; більш того;

Meanwhile - тим часом; між тим;

Since - оскільки;

Thus - таким чином;

Therefore - тому, отже;

As a result - як результат (наслідок);

So - отже; таким чином;

At the same time - у той же час;

In order to - для того, щоб;

Yet - однак;

Nevertheless - тим не менш;

However - однак;

On the other hand - з іншого боку;

In contrast - навпаки;

Unlike - на відмінність від;

Similarly - так само;

Also - також;

Obviously - очевидно

та інші.

 

Відносно вживання інших мовних засобів при написанні есе слід додержуватися таких порад:

- виключите простолюдні та жаргонні слова і фрази, уникайте розмовних абревіатур (таких, як ad замість advertisement, vac замість vacation, exam замість examination тощо);

- з обережністю використовуйте ідіоми та кліше;

- взагалі, використовуйте нейтральний (або науковий) стиль мовлення, а не розмовний.

Під час редагування есе, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

- чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею твору;

- наскільки повно розкрита тема;

- чи не порушена логічна побудова тексту;

- чи підкріплені викладені думки фактами та прикладами;

- чи не використана інформація, що не стосується теми;

- наскільки логічно виділені абзаци;

- наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

- чи правильно побудовані речення;

- наскільки дотримані норми правопису.

Доцільно здійснювати редагування есе на комп'ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп'ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

Приклад есе на тему "Living in the city "

Living in a city has both advantages and disadvantages. On the plus side, it is often easier to find work, and there is usually a choice of public transport, so you don't need to own a car. Also, there are a lot of interesting things to do and places to see. For example, you can eat in good restaurants, visit museums, and go to the theatre and to concerts. What is more, when you want to relax, you can usually find a park where you can feed the ducks or just sit on a park bench and read a book. All in all, city life is full of bustle and variety and you need never feel bored.

However, for every plus there is a minus. For one thing, you might have a job, but unless it is very well-paid, you will not be able to afford many of the things that there are to do, because living in a city is often very expensive. It is particularly difficult to find good, cheep accommodation. What is more, public transport is sometimes crowded and dirty, particularly in the rush hour, and even the parks can become very crowded, especially on Sundays. Finally, despite all the crowds, it is still possible to feel very lonely in a city.

In conclusion, I think that city life can be particularly appealing to young people, who like the excitement of the city and don't mind the noise and pollution. However, many people, when they get older, and particularly when they have young children, often prefer the peace and fresh air of the countryside.

2) Користуючись викладеними вище рекомендаціями, напишіть чернетку есе на тему: «Продукція (послуги) компанії, в якій працює мій батько (мати, приятель тощо)».

3) Відредагуйте написане есе.

 

Література: [1]

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти