ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 22. РОЛЬОВА ГРА. Міжособистісна комунікація: дискусії

Мета роботи:Удосконалювати навички діалогічного мовлення, знати фрази, звороти та вирази, необхідні для виконання запропонованих ролей.

 

План вивчення теми:

 

1. Підготовка до участі у рольовій грі.

 

Методичні рекомендації

1.1. Перегляньте методичні рекомендації щодо проведення рольової гри подані в темі 18.

1.2. Вивчіть фрази та вирази, необхідні для виконання ролей:

ü працівника компанії;

ü керівника компанії (підрозділу компанії);

ü партнера по бізнесу;

ü клієнта компанії під час обговорення виробничих питань.

You ask what people think What do you think about...? You like a suggestion A crèche is an excellent idea. I like the idea. I think it’s a possible solution. I think it’s a good solution. You don’t like a suggestion I don’t think career breakes are a good idea for us. Youn agree with another person I agree. I agree with... Yes, you’re right. You agree, but not 100 per cent That’s true, but staff from some departments can’t work from home.   You don’t agree with another person I don’t really agree. Ви запитуєте про те, що люди думають Що ви думаєте про…? Вам подобається пропозиція Дитячі ясла – це гарна ідея. Мені подобається ідея. Я думаю, що це прийнятне рішення. Я думаю, що це гарне рішення. Вам не подобається пропозиція Я не думаю, що перерва у кар’єрі є гарною ідеєю для нас. Ви погоджуєтесь з іншою особою Я згоден (згодна). Я згоден (згодна) з... . Так, ви праві. Ви погоджуєтесь з іншою особою, але не на 100 %. Так, це правильно, але персонал з інших відділів не може працювати вдома. Ви не погоджуєтесь з іншою особою Я абсолютно не згоден (згодна).

Література: [1]

 

Тема 23. Розвиток бізнесу.

Мета роботи:Удосконалювати навички написання есе

 

Методичні рекомендації

 

1.1. Перегляньте методичні рекомендації щодо написання есе подані в темі 21.

1.2. Напишіть есе на тему: «Історія компанії, в якій працює мій батько (мати, приятель тощо).

Література: [1]


5. Система бальної оцінки знань, вмінь і навичок студентів

ВИТЯГ ІЗ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ «ДРУГА ІНОЗЕМНА (АНГЛІЙСЬКА) МОВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

6. Розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛЬ 5 Модульна контрольна робота №5 Сума балів за модуль 5
Змістовий модуль 5 (практичні заняття і самостійна робота) Індивід. робота (рольова гра 1) Індивід. робота (рольова гра 2)    
Т17 Т18 Т19 Т20

 

Шкала оцінювання

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами:

· активної та систематичної роботи студентів на практичних заняттях та самостійної позааудиторної роботи – 68 балів.

· виконання модульної контрольної роботи – 6 балів.

· виконання індивідуального завдання – 6 балів.

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
Модуль 5 Змістовий модуль 5
Граматика: умовний спосіб. Самостійна робота Практичні заняття   · Вивчення теоретичного матеріалу теми (розділ «Поняття про умовний спосіб») (цикл ІІ, етап І). · Виконання контрольних вправ з теми (цикл ІІ, етап IІ, вправи 3, 16, ,21, 25 ,32, 36, 40).   · Виконання контрольної вправи з теми (цикл ІІ, етап ІIІ, вправа 4).   · Вивчення теоретичного матеріалу теми (розділ «Поняття про умовний спосіб») (цикл ІІ, етап І, вправа 1).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати умову, за якої уявна ситуація могла б мати місце (цикл ІІ, етап ІІ, вправи 1,2,4 – 12).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати наказ або вимогу, пораду або рекомендацію, пропозицію, а також необхідності та важливості того, щоб дана ситуація мала місце (цикл ІІ, етап ІІ, вправа 13 – 15,17).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати порівняння з ситуацією, що суперечить реальності (цикл ІІ, етап ІІ, вправа 18 – 20).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати побажання того, щоб уявна ситуація, яка суперечить реальності, мала місце (цикл ІІ, етап ІІ, вправа 22 – 24, 26 – 28).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати перевагу ситуації, яка скоріше за все буде мати місце (цикл ІІ, етап ІІ, вправа 29 – 31).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати побоювання відносно можливості уявної ситуації (цикл ІІ, етап ІІ, вправа 33 – 35).   · Виконання вправ з оволодіння навичок виражати те, що за часом ситуація вже повинна була б мати місце (цикл ІІ, етап ІІ, вправа 37 – 39,41,42).   · Виконання вправ з формування навичок розпізнавання і розуміння умовного способу у рецептивних видах мовлення (цикл ІІ, етап ІІІ, вправа 1,2, 5 – 8). Всього за тему     0,5   2,1 (0,3 бала за кожну вправу)   0,3   0,4   1,1 (0,1 бала за кожну вправу)     0,4 (0,1 бала за кожну вправу)     0,6 (0,2 бала за кожну вправу)     0,6 (0,1 бала за кожну вправу)   0,6 (0,2 бала за кожну вправу)   0,3 (0,1 бала за кожну вправу)   0,5 (0,1 бала за кожну вправу)   0,6 (0,1 бала за кожну вправу)  
Структура компанії. Посади і професії. Кар’єра. Практичні заняття     · Інформативне читання тексту «Tim Waterstone» (Unit 9). · Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з наданням інформації про структурну організацію компанії, посадові обов’язки керівників її структурних підрозділів. кар’єрне зростання в компанії: - вправи 2.1 – 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 – 4.6 (Unit 1, практичне заняття 1);   - вправи 5.1, 5.2, 6.1, 6.2; - вправи 1.1, 1.2, 2 – 4 (Unit 1, Workbook (практичне заняття 2);   - вправи 1.1,1.2, 2.1 – 2.5, 3, 4.1 – 4.3, 5.1,5.2 (Unit 2, практичне заняття 3);   - вправи 6.1 – 6.3, 7, 8 (Unit 2); - вправи1.1 – 1.6, 2. Workbook(Unit 2) (практичне заняття 4);   - вправи 1,2,3.1 – 3.3, 4, 5.1,5.2 (Unit 3, практичне заняття 5);   - вправи 6.1,6.2, 7,8.1, 8.2; (Unit 3); вправи 1, 2.1,2.2 Workbook (Unit 3практичне заняття 6);   - вправи 1, 2.1,2.2, 3, 4.1 – 4.3, 5.1,5.2,6 (Unit 4, практичне заняття 7);   - вправи 7.1,7.2, 8, 9.1,9.2; (Unit 4); - вправи 1.1,1.2. 2, 3. 4 Workbook (Unit 4,практичне заняття 8);     - вправи 1,2.1,2.2, 3, 4, 5.1,5.2, 6.1,6.2 (практичне заняття 9); - вправи 7.1 – 7.3, 8.1,8.2, 9.1,9.2 (Unit 9) - вправи 1.1 – 1.4, 2 Workbook (Unit 9, (практичне заняття 10).   Результати лексичного тестування Всього за тему   2,0     4,0 (0,4 бала за кожну вправу)     3,6 (0,4 бала за кожну вправу)   3,6 (0,3 бала за кожну вправу)     3,6 (0,3 бала за кожну вправу)     3,2 (0,4 бала за кожну вправу)   3,2 (0,4 бала за кожну вправу)     5,0 (0,5 бала за кожну вправу)     3,0 (0,3 бала за кожну вправу)     2,7 (0,3 бала за кожну вправу)     3,6 (0,3 бала за кожну вправу)     2,5
Міжособистісна комунікація:ділові телефонні розмови. Практичні заняття         Виконання вправ з формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують здатність особи спілкуватися телефоном з ділових питань: - вправи 1, 2.1 – 2.3, 3, 4.1,4.2, 5.1,5.2 (Unit 15, практичне заняття 11);   - вправи 6.1 – 6.4, 7.1 – 7.3, 8.1,8.2 (Unit 15); - вправи 1.1,1.2, 2, 3.1 – 3.3 Workbook (Unit 15, практичне заняття 12);   - вправи 1, 2.1 – 2.3. 3.1 – 3.3, 4.1 – 4.3, 5.1, 5.2 (Unit 16, практичне заняття 13);   - вправи 6.1,6.2, 7, 8 (Unit 15); вправи 1.1,1.2, 2, 3 Workbook (Unit 16, практичне заняття 14). Результати лексичного тестування Всього за тему     4,5 (0,5 бала за кожну вправу)   3,0 (0,2 бала за кожну вправу)     3,6 (0,3 бала за кожну вправу)     2,4 (0,3 бала за кожну вправу)   2,5
Інформативне читання літератури загальноекономічного спрямування. Самостійна робота Інформативне читання додаткових текстів економічного спрямування (Данилова З.Ф. та ін. Ділова англійська мова: Основи економіки та бізнесу): 1. What is economics? 2. The study of economics. 3. Macroeconomics. 4. Microeconomics. 5. Supply. 6. Demand. 7. Equilibrium point. 8. Gross National Product 9. Productivity. 10. The issue of inflation. 11. Measures of inflation. 12. The issue of recession versus inflation. 13. The issue of monetary policy. 14. The issue of fiscal policy. 15. Taxes and spending. Всього за тему     0,3 0,1   0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5   0,2   0,1   0,3
  Індивідуальне завдання.   Індивідуальне завдання. Рольова гра з теми 18 «Структура компанії. Посади і професії. Кар’єра».   Рольова гра з теми 19 «Міжособистісна комунікація:ділові телефонні розмови».    
Всього за змістовий модуль 5
17-19 Модульна контрольна робота №5 Результати письмової контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання).    
Всього за модуль 5
             

 

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється на практичних заняттях і залежить від теми і обсягу навчального матеріалу. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

- вивчення певного теоретичного матеріалу з фонетики та граматики англійської мови;

- конспектування інструкцій і таблиць з граматичних тем;

- виконання тренувальних мовних вправ;

- виконання контрольних мовних вправ;

- інформативне читання додаткових текстів пізнавального, та загальноекономічного характеру .

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Тема 17. Умовний спосіб.

0,5 бала: за повне конспектування інструкцій до циклу ІІ «Умовний спосіб»; за часткове конспектування навчального матеріалу ставиться відповідна частина встановленого для даного розділу бала; за відсутність конспекту інструкцій студент одержує 0 балів.

2,1 бала:студент виконав 7 контрольних вправ з етапу ІІ.

· за виконання однієї вправи ставиться 0,3 бала;

· за невиконання контрольної вправи студент одержує 0 балів.

0,3 бала:. студент виконав 1 контрольну вправу з етапу ІІІ.

· за невиконання вправи ставиться 0 балів.

Тема 20. Інформативне читання літератури за фахом:

4,0 бали:студент опрацював тексти 1 - 15 [1];

за неопрацювання текстів 1, 5-7, 10, 11, 15 знімається 0,3 бала;

за неопрацювання текстів 2, 3, 14 знімається 0,1 бала;

за неопрацювання текстів 4, 8, 13 знімається 0,2 бала;

за неопрацювання текстів 9, 12 знімається 0,5 бала.

 

Практичні заняття

Поточне оцінювання роботи студентів на практичних заняттях здійснюється в залежності від теми і обсягу навчального матеріалу і у відповідності до наведеного вище розподілу балів за темами. Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

· ознайомлення з теоретичним матеріалом та виконання тренувальних вправ з метою набуття певних іншомовних навичок (фонетичних, орфографічних, орфоепічних, лексичних, граматичних);

· виконання комунікативних вправ (переважно діалогічного характеру) з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з життям студента;

· читання, анотування та аудіювання навчальних текстів, виконання комунікативних вправ з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з наданням і розумінням професійно-спрямованої інформації.

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

Тема 17. Умовний спосіб.

0,4 бала: за повне конспектування інструкцій до циклу ІІ «Умовний спосіб»; за часткове конспектування навчального матеріалу ставиться відповідна частина встановленого для даного розділу бала; за відсутність конспекту інструкцій студент одержує 0 балів.

1,1 бала:студент виконав 11 вправ з оволодіння навичок виражати умову, за якої уявна ситуація могла б мати місце (0,1 бала за одну вправу).

0,4 бала:студент виконав 4 вправи з оволодіння навичок виражати наказ або вимогу, пораду або рекомендацію, пропозицію, а також необхідності та важливості того, щоб дана ситуація мала місце (0,1 бала за одну вправу).

0,6 бала:. студент виконав 3 контрольних вправи з оволодіння навичок виражати порівняння з ситуацією, що суперечить реальності (0,2 бала за одну вправу).

0,6 бала:. студент виконав 6 контрольних вправ з оволодіння навичок виражати побажання того, щоб уявна ситуація, яка суперечить реальності, мала місце (0,1 бала за одну вправу).

0,6 бала:. студент виконав 3 вправи з оволодіння навичок виражати перевагу ситуації, яка скоріше за все буде мати місце (0,2 бала за одну вправу).

0,3 бала:. студент виконав 3 вправи з оволодіння навичок виражати побоювання відносно можливості уявної ситуації (0,1 бала за одну вправу)..

0,5 бала:. студент виконав 5 вправ з оволодіння навичок виражати те, що за часом ситуація вже повинна була б мати місце (0,1 бала за одну вправу).

0,6 бала:. студент виконав 6 вправ з формування навичок розпізнавання і розуміння умовного способу у рецептивних видах мовлення (0,1бала за одну вправу).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти