ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 18. Структура компанії. Посади і професії. Кар’єра.

2 бали:інформативне читання навчального тексту:

- встановлений для даного тексту бал ставиться, якщо студент зрозумів його головну ідею, основні факти та важливі деталі тексту; завдання до тексту виконав у повному обсязі.

- встановлений для даного тексту бал знижується, якщо студент зрозумів його головну ідею, основні факти та важливі деталі тексту, але завдання до тексту виконав не у повному обсязі (знімається 0,1 бала за невиконання кожного завдання);

-студент одержує 0 балів, якщо не зрозумів головну ідею та основні факти тексту.

35,5 балів:студент виконав 97 вправ з формування мовленнєвих компетенцій; за виконання частини вправ ставиться відповідний бал (0,3-0,5 бала за одну вправу).

Письмове лексичне тестування з теми 18:

2,5 бала:студент правильно виконав 100% завдань;

2,0 бали:студент правильно виконав не менше 80% завдань;

1,5 бали: студент правильно виконав не менше 60% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 40% завдань;

0,5 бали:студент правильно виконав не менше 20% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 20% завдань.

Тема 19. Міжособистісна комунікація:ділові телефонні розмови.

16 балів:студент виконав 44 вправи з формування мовленнєвих компетенцій; за виконання частини вправ ставиться відповідний бал (0,2-0,5 бала за одну вправу).

Письмове лексичне тестування з теми 19:

2,5 бала:студент правильно виконав 100% завдань;

2,0 бали:студент правильно виконав не менше 80% завдань;

1,5 бали: студент правильно виконав не менше 60% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 40% завдань;

0,5 бали:студент правильно виконав не менше 20% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 20% завдань.

Модульний контроль

З дисципліни «Друга іноземна (англійська) мова» передбачається виконання модульної контрольної роботи наприкінці кожного семестру. Завдання до кожної модульної контрольної роботи побудовані на матеріалах відповідного навчального модуля і включають лексико-граматичне тестування (на 1, курсі), лексико-граматичне тестування, завдання з аудіювання та інформативного читання (на 2, 3 курсі).

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота №5

Лексико-граматичне тестування:

· 85-100% правильних відповідей – 2 бали;

· 70-84% правильних відповідей – 1,5 бала;

· 55-69% правильних відповідей – 1 бал;

· 40-54% правильних відповідей – 0,5 бала;

· менше 40% правильних відповідей – 0 балів.

Завдання з інформативного читання:

· 85-100% правильних відповідей – 2 бали;

· 70-84% правильних відповідей – 1,5 бала;

· 55-69% правильних відповідей – 1 бал;

· 40-54% правильних відповідей – 0,5 бала;

· менше 40% правильних відповідей – 0 балів.

Завдання з аудіювання:

· 85-100% правильних відповідей – 2 бали;

· 70-84% правильних відповідей – 1,5 бала;

· 55-69% правильних відповідей – 1 бал;

· 40-54% правильних відповідей – 0,5 бала;

· менше 40% правильних відповідей – 0 балів.


Індивідуальна робота студентів

Індивідуальна робота студентів спрямована насамперед на розвиток індивідуальних здібностей останніх, підготовку талановитої молоді до участі в проектах, наукових конференціях тощо.

У п’ятому модулі студенти беруть участь у рольових іграх з тем 18 та 19. Максимальна оцінка за рольову гру становить 3 бали.

Критерії оцінювання рольової гри:

3 бали:студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і жваво реагує на всі репліки співрозмовника (співрозмовників); вільно висловлюється з предмета мовленнєвої ситуації; його мовлення відображає всі особливості діалогу (інтонація, еліптичні речення, насиченість розмови фразами та кліше); речення побудовані правильно, без грубих граматичних помилок.

2,5 бала:студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує майже на всі репліки співрозмовника з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні досить повно відображені основні особливості діалогу (інтонація, еліптичні речення, наявність розмовних фраз та кліше); речення побудовані правильно, можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 2).

2 бали:студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 75% реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу як еліптичні речення, розмовні фрази та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 3).

1,5 бала:студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 60% реплік співрозмовника (співрозмовників); може відчувати значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу, як розмовні фрази та кліше, речення побудовані правильно, можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 2), негрубі граматичні помилки (не більше 3).

1 бал:студент не дуже впевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації, розуміє і правильно реагує не менш ніж на 50 % реплік співрозмовника (співрозмовників); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3), негрубі граматичні помилки (не більше 4).

0,5 бала:студент невпевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; повільно реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників) (не менш ніж на 40% реплік); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 4) та граматичні помилки (не більше 4).

0 балів:студент не може адекватно поводитися у конкретній ігровій ситуації, не реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників); не може висловитися з предмета мовленнєвої ситуації.


 

МОДУЛЬ 6 Модульна контрольна робота №6 Іспит Сума балів за модуль 6
Змістовий модуль 6 (практичні заняття і самостійна робота) Індивід. робота (есе 1) Індивід. робота (рольова гра) Індивід. робота (есе 2)      
Т21 Т22 Т23 Т24

 

Шкала оцінювання

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами:

· активної та систематичної роботи студентів на практичних заняттях та самостійної позааудиторної роботи – 56 балів.

· виконання модульної контрольної роботи – 8 балів.

· виконання індивідуальних завдань – 16 балів.

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
Модуль 6 Змістовий модуль 6
Діяльність бізнесу: товари і послуги. Практичні заняття   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 19): - Preview; - Language Focus; - Language Summary; - Practice. · Виконання вправ з аудіювання розмови покупця і продавця кавоварок. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (представлення інформації про технічні характеристики та розміри побутових приладів). · Виконання вправ з граматичних тем «Прикметник» та «Прислівник». · Виконання вправи з аудіювання розмови між власником бару в Сіетлі та менеджером з продажів фірми Café Express про технічні характеристики кавоварної машини. · Інформативне читання та написання короткого листа-відповіді про замовлення кавоварки. · Результати лексичного тестування до розділу “Products”.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 21): - Preview; - Wordwork. · Виконання вправи на аудіювання телефонної розмови між клієнтом і працівником поштової служби. · Виконання граматичних вправ з теми «Ступені порівняння прикметників (звичайний ступінь і вищий)». · Обговорення переваг і недоліків різних фірм, які займаються перевезенням посилок. · Порівняння якості послуг, які надають Worldpost, Jetmail i Superpost. · Виконання граматичних вправ з теми «Ступені порівняння прикметників (вищий ступінь і найвищий)». · Порівняння якості товару однієї фірми з товаром фірми-конкурента. · Результати лексичного тестування до розділу “Comparing Products and Services”.   · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (Unit 22): - Preview; - Language Focus. · Обговорення і порівняння діяльності фірми РВХ та її філій в Німеччині та Великій Британії. · Обговорення режиму роботи різних фірм та кількості часу, які працівники фірм витрачають на обід. · Виконання вправи з аудіювання розмови двох людей, які обговорюють умови праці в Нідерландах та заповнення таблиці.. · Інформативне читання тексту про умови праці в Ірландії та заповнення таблиці. · Обговорення умов праці у Греції та заповнення таблиці. · Заповнення таблиці про умови праці в Україні. · Результати лексичного тестування до розділу “Working Practices”.   Всього за тему   1,0     1,5     1,0     1,0   1,0   1,0   1,5   1,5     1,0   0,5   1,0     1,0   0,5   1,0     1,5   1,0   1,5   1,0   1,0   1,0     0,5   0,5     1,5   24,0
Міжособистісна комунікація: дискусії. Самостійна робота   Практичні заняття     · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 23): - Language summary; - Tactics summary. · Виконання вправ 1.1 – 1.3 (Workbook, Unit 23). · Опрацювання службової записки з підрозділу Preview та пропозицій, наданих керівниками відділів компанії (завдання Wordwork);   · Виконання вправ з аудіювання (Language Focus, Speechwork, Tactics Focus, Practice).   · Виконання вправ 5.1 – 5.3, 8.1 – 8.3.     Всього за тему   0,4     0,6 (0,2 бала за кожну вправу) 0,4   1,4 (0,2 бала за кожну вправу) 1,2 (0,2 бала за кожну вправу) 4,0
Розвиток бізнесу. Практичні заняття         · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (Unit 25): - Preview; - Language Focus. · Виконання граматичних вправ (Present Perfect). · Обговорення змін, які відбулися в американській фірмі Lee-Pack за минулий рік. · Обговорення змін, які відбулися у житті студента, міста та країни за останні три місяці. · Виконання вправи з аудіювання розмови редактора журналу з генеральним директором фірми Wilcox Far East. · Відповіді на запитання та заповнення таблиці інформацією про виробничу діяльність компанії Wilcox South-East Asia. · Написання факсового повідомлення про результати діяльності компанії Wilcox South-East Asia за минулий рік. · Усне повідомлення про діяльність компанії, її відділів за останні шість місяців. · Результати лексичного тестування до розділу “Developments”.   · Виконання вправ з оволодіння ключовою лексикою (Unit 26): - Preview; - Wordwork. · Виконання вправ з аудіювання (вимова наголошених і ненаголошених складів). · Виконання вправ з аудіювання розмови гонконгського бізнесмена, який планує відкрити свій офіс у Бельгії, з представником кадрового агентства про набір персоналу. · Виконання граматичних вправ (Present Perfect). · Обговорення виконання плану роботи Марі Дюваль, яка організовує підготовчі курси. · Інформативне читання службової записки керівника кадрового агентства своєму асистенту про набір персоналу. · Виконання вправи з аудіювання розмови керівника кадрового агентства із своїм асистентом про хід набору персоналу. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (збір і отримання інформації про компанію). · Рольова гра “Arrangements for the leadership course”. · Написання плану роботи на тиждень з відміткою про його виконання. · Обговорення пунктів плану роботи із своїм партнером. · Результати лексичного тестування до розділу “Progress Reports”.   · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (Unit 26): - Preview; - Language Focus.   · Виконання вправ з аудіювання аналізу графіків продажу 4 різних продуктів. · Виконання вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (зміни результатів продажу товарів та причини змін). · Інформативне читання текстів про проблеми бізнесу, вирішення проблем, результати роботи та висновки. · Написання відповідей на запитання щодо результатів продажу продукції. · Усна презентація товару, чи послуги, яку виробляє чи надає компанія. · Результати лексичного тестування до розділу “Business Analysis”. Всього за тему     0,5 1,0   0,5     1,0   1,0   1,0   1,0   0,5   1,5     0,5     0,5   1,0   0,5     0,5   0,5   1,0     0,5     0,5     0,5     0,5     1,5     1,0   0,5     1,5     2,0   0,5   1,0   1,5   24,0
Інформативне читання літератури загальноекономічного спрямування. Самостійна робота Інформативне читання додаткових текстів економічного спрямування (Данилова З.Ф. та ін. Ділова англійська мова: Основи економіки та бізнесу): 1. Getting started in business. 2. What is a business? 3. Forms of business ownership. 4. Sole proprietorships. 5. Partnerships. 6. Corporations. 7. Advantages of corporations. 8. Disadvantages of corporations. 9. Cooperatives. 10. Joint ventures. 11 Small business categories. 12. Business plan. 13. Outline of comprehensive business plan. 14. Human resource management. 15. Motivating employees. Всього за тему     0,3   0,1 0,1   0,2 0,3 0,3 0,3   0,2   0,5 0,3 0,3   0,5   0,2   0,1   0,3 4,0
  Індивідуальне завдання.   Індивідуальне завдання. Рольова гра з теми 22 «Міжособистісна комунікація: дискусії».   Написання есе з теми 21 «Діяльність бізнесу: товари і послуги». Написання есе з теми 23 «Розвиток бізнесу». Всього 8,0 4,0 4,0 16,0
Всього за змістовий модуль 6
21-23 Модульна контрольна робота №6 Результати письмової контрольної роботи (лексико-граматичне тестування, інформативне читання, аудіювання).    
Всього за модуль 6
             

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється на практичних заняттях і залежить від теми і обсягу навчального матеріалу. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

- вивчення певного теоретичного матеріалу з фонетики та граматики англійської мови;

- конспектування інструкцій і таблиць з граматичних тем;

- виконання тренувальних мовних вправ;

- виконання контрольних мовних вправ;

- інформативне читання додаткових текстів пізнавального, та загальноекономічного характеру .

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Тема 22. Міжособистісна комунікація: дискусії (Unit 23):

0,4 бала: студент виконав вправи з оволодіння ключовою лексикою з підрозділів Language summary; Tactics summary.

0,6 бала: студент виконав 3 вправи з оволодіння ключовою лексикою (Workbook), за невиконання однієї вправи знімається 0,2 бала.

 

 

Тема 24. Інформативне читання літератури за фахом:

4,0 бали:студент опрацював тексти 1 - 15 [2];

за неопрацювання текстів 1-6, 10, 11, 14, 15 знімається 0,2 бала.

за неопрацювання текстів 7-9, 12, 13 знімається 0,4 бала.

Практичні заняття

Поточне оцінювання роботи студентів на практичних заняттях здійснюється в залежності від теми і обсягу навчального матеріалу і у відповідності до наведеного вище розподілу балів за темами. Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

· ознайомлення з теоретичним матеріалом та виконання тренувальних вправ з метою набуття певних іншомовних навичок (фонетичних, орфографічних, орфоепічних, лексичних, граматичних);

· виконання комунікативних вправ (переважно діалогічного характеру) з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з життям студента;

· читання, анотування та аудіювання навчальних текстів, виконання комунікативних вправ з метою формування лінгвістичної, соціолінгвістичної, прагматичної компетенцій, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в типових мовленнєвих ситуаціях, пов’язаних з наданням і розумінням професійно-спрямованої інформації.

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти