ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Письмове лексичне тестування до розділу “Progress Reports”.

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

 

Unit 27:

1,0 бал: студент виконав 4 вправи з оволодіння засобами ділової комунікації (кожна з них оцінюється в 0,25 бала).

0,5 бала: студент виконав 2 вправи з аудіювання аналізу графіків продажу 4 різних продуктів (кожна з них оцінюється в 0,25 бала).

1,5 бала: студент виконав 6 вправ з оволодіння засобами ділової комунікації (зміни результатів продажу товарів та причини змін); за невиконання однієї вправи знімається 0,25бала.

2,0 бали: студент виконав 4 вправи з інформативного читання текстів про проблеми бізнесу, вирішення проблем, результати роботи та висновки ; за невиконання однієї вправи знімається 0,5бала.

1,0 бал: студент написав відповіді на запитання щодо результатів продажу продукції; за кожну граматичну помилку знімається 0,1 бала.

1,0 бал: студент склав і усно презентував коротку доповідь про товар, чи послуги, яку виробляє чи надає компанія; за кожну граматичну помилку знімається 0,1 бала.

Письмове лексичне тестування до розділу “Business Analysis”.

1,5 бала:студент правильно виконав 95-100% завдань;

1,0 бал: студент правильно виконав не менше 75% завдань;

0,5 бала:студент правильно виконав не менше 50% завдань;

0 балів:студент правильно виконав менше 50% завдань.

 

Модульний контроль

З дисципліни «Друга іноземна (англійська) мова» передбачається виконання модульної контрольної роботи наприкінці семестру. Завдання до модульної контрольної роботи побудовані на матеріалах відповідного навчального модуля і включають лексико-граматичне тестування, завдання з аудіювання та інформативного читання.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота №6

Завдання з аудіювання:

· 90-100% правильних відповідей – 2 бали;

· 70-89% правильних відповідей – 1,5 бала;

· 50-69% правильних відповідей – 1 бал;

· 30-49% правильних відповідей – 0,5 бала;

· менше 30% правильних відповідей – 0 балів.

Лексико-граматичне тестування:

· 90-100% правильних відповідей – 3 бали;

· 75-89% правильних відповідей – 2,5 бала;

· 60-74% правильних відповідей – 2 бали;

· 45-59% правильних відповідей – 1,5 бала;

· 30-44% правильних відповідей – 1 бал;

· 15-29% правильних відповідей – 0,5 бала;

· менше 15% правильних відповідей – 0 балів.

Завдання з інформативного читання:

· 90-100% правильних відповідей – 3 бали;

· 75-89% правильних відповідей – 2,5 бала;

· 60-74% правильних відповідей – 2 бали;

· 45-59% правильних відповідей – 1,5 бала;

· 30-44% правильних відповідей – 1 бал;

· 15-29% правильних відповідей – 0,5 бала;

· менше 15% правильних відповідей – 0 балів.

Індивідуальна робота студентів

Індивідуальна робота студентів спрямована насамперед на розвиток індивідуальних здібностей останніх, підготовку талановитої молоді до участі в проектах, наукових конференціях тощо.

У шостому модулі студенти пишуть есе з тем 21 та 23, a також беруть участь у рольовій грі з теми 22

Критерії оцінювання написання есе

Есе може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів, в залежності від повноти розкриття теми і дотримання структури есе; обґрунтованості логічності і чіткості викладення думок; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

(Зараховуються тільки самостійно написані роботи!)

4 бали:тема повністю розкрита; чітко витримана структура есе, думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно, речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1 граматична та 2 орфографічні помилки.

3 бали:тема розкрита достатньо повно; структура есе витримана; думки викладені ясно та логічно, але іноді бракує їх обґрунтування; є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 негрубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали:тема розкрита не повністю; структура есе витримана; думки викладені не завжди у логічній послідовності; є порушення у побудові речень не більше 3); допущено не більше 3 негрубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал:тема розкрита поверхово; структура есе не витримана; думки викладені досить хаотично; є порушення у побудові речень (але не більше 4); допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів:тема не розкрита або допущено багато граматичних (більше 5) та орфографічних (більше 6) помилок.

 

Критерії оцінювання рольової гри:

Максимальна оцінка за рольову гру становить 8 балів.

8 балів:студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і жваво реагує на всі репліки співрозмовника (співрозмовників); вільно висловлюється з предмета мовленнєвої ситуації; його мовлення відображає всі особливості діалогу (інтонація, еліптичні речення, насиченість розмови фразами та кліше); речення побудовані правильно, без грубих граматичних помилок.

7 балів:студент упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує майже на всі репліки співрозмовника з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні досить повно відображені основні особливості діалогу (інтонація, еліптичні речення, наявність розмовних фраз та кліше); речення побудовані правильно, можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 2).

6 балів:студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 80% реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу як еліптичні речення, розмовні фрази та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 3).

5 балів:студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 75% реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу як еліптичні речення, розмовні фрази та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 3).

4 бали:студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 70% реплік співрозмовника (співрозмовників), але відчуває певні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу як еліптичні речення, розмовні фрази та кліше); речення побудовані правильно; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 2), можуть бути допущені негрубі граматичні помилки (не більше 3).

3 бали:студент досить упевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; розуміє і правильно реагує не менш ніж на 60% реплік співрозмовника (співрозмовників); може відчувати значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні присутні такі особливості діалогу, як розмовні фрази та кліше, речення побудовані правильно, можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3), негрубі граматичні помилки (не більше 3).

2 бали:студент не дуже впевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації, розуміє і правильно реагує не менш ніж на 50 % реплік співрозмовника (співрозмовників); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 3), негрубі граматичні помилки (не більше 4).

1 бал:студент невпевнено поводиться у конкретній ігровій ситуації; повільно реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників) (не менш ніж на 40% реплік); відчуває значні труднощі під час висловлювання з предмета мовленнєвої ситуації; у його мовленні відсутні особливості діалогу; можуть бути допущені помилки у побудові речень (не більше 4) та граматичні помилки (не більше 4).

0 балів:студент не може адекватно поводитися у конкретній ігровій ситуації, не реагує на репліки співрозмовника (співрозмовників); не може висловитися з предмета мовленнєвої ситуації.

 

Іспит

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти