ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Змістовий модуль 5. Інформативне читання

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального характеру

 

Мета роботи:Зрозуміти тему, основні факти і важливі деталі текстів.

План вивчення теми

1. Поняття про інформативне читання.

2. Інформативне читання текстів.

 

Методичні рекомендації

1. Читання належить до рецептивних видів мовленнєвої діяльності і спрямоване на сприйняття й розуміння інформації письмового тексту. У процесі читання відбувається осмислення і оцінка інформації, що міститься в тексті. Виділяються три основні підвиди інформативного читання: оцінювально-інформативне, присвоювально-інформативне і створювально-інформативне.

Оцінювально-інформативне читання спрямоване на оцінку повноти, новизни, оригінальності, важливості, корисності інформації, що міститься в тексті і можливості її використання в навчальній, науковій чи трудовій професійній діяльності.

Присвоювально-інформативне читання супроводжується здійсненням різного роду записів, в яких відображається незмінний зміст тексту.

Створювально-інформативне читання передбачає, як правило, повторне читання першоджерела і своїх записів з метою формування і формулювання своїх думок з приводу викладеної автором інформації.

Студент має володіти трьома підвидами інформативного читання.

1.1. Прочитайте за 3 хвилини текст з вправи 6 (с. 85-86) і виберіть заголовок до кожної з його чотирьох частин. Література: [6].

1.2. Прочитайте текст ще раз, потім визначте речення, які не відповідають його змісту.

1.3. Напишіть запитання до наданих відповідей.

1.4. Прочитайте уважно текст з вправи 9 (с. 88) і розставте номери абзаців у логічному порядку.Література: [6].

1.5. Прочитайте текст у правильній послідовності абзаців і складіть план до нього (рідною чи німецькою мовою).

1.6. Прочитайте скорочений варіант тексту. У ньому 5 змістовних помилок. Знайдіть і виправте їх.

1.7. Перевірте свої відповіді за ключем, наданим у кінці посібника.


СемесТР

 

Тема 4. Система часів німецького дієслова

 

Мета роботи:Уміти утворювати німецькою мовою і розуміти німецькі речення з різними часовими формами дієслова, у тому числі складні речення.

 

План вивчення теми

1. Präsens Indikativ Aktiv.

2. Perfekt Indikativ Aktiv.

3. Präteritum Indikativ Aktiv.

4. Futur I Indikativ Aktiv.

5. Imperativ.

6. Passiv

 

Методичні рекомендації до вивчення теми

 

Приступаючи до вивчення теми «Система часів дієслова» слід зазначити, що дієслово – це змінювана частина мови, яка виражає дію або стан. В реченні дієслово виконує роль присудка. У німецькій мові є перехідні та неперехідні дієслова (с.110-121) Література: [3], службові дієслова. Велику увагу слід приділити вибору службового дієслова (с.122-125)Література: [3]. Також немаловажним моментом є те, що всі дієслова німецької мови діляться на три групи в залежності від закінчення в інфінітиві і кожна група має свої особливості відмінювання (с.130-134) Література: [3].

1. При вивченні теми «Präsens Indikativ Aktiv» перш за все слід звернути увагу на те, які дії відображає цей час та на особливості відмінювання кожної з груп дієслова. Слід зазначити, що дієслова ІІІ групи мають свої особливості при відмінюванні. Як правило, відмінювання цих дієслів розміщено в таблиці відмінювання неправильних дієслів. Для цього треба опрацювати теоритичний матеріал (с.146-147) Література: [3]

2. Для засвоєння теоритичного матеріалу виконайте вправи впр.12-13 (с.150-151). Література: [3]

3. При вивченні теми «Perfekt Indikativ Aktiv» слід звернути увагу на те, які дії відображає цей час, на утворення цього часу, на вибір допоміжного дієслова, на утворення Perfekt Indikativ Aktiv та вживання . Для цього опрацюйте теоритичний матеріал (с.331-333). Література: [3]

4. Для засвоєння теоритичного матеріалу виконайте вправи впр.13,14, 15 (с.333-335). Література: [3]

5. При вивченні теми «Präteritum Indikativ Aktiv» зверніть увагу на утворення та вживання цього часу в контексті. Опрацюйте теоритичний матеріал (с.340-345). Література: [3]

6. Для засвоєння теоритичного матеріалу виконайте вправи: впр.6, 7,8 (с.346-348). Література: [3]

7. При вивченні теми «Futur I Indikativ Aktiv » зверніть увагу на вживання та утворення цього часу і особливо на відмінювання дієслів . Опрацюйте теоритичний матеріал (с.360,365). Література: [3]

8. Для засвоєння теоритичного матеріалу виконайте вправи: 9, 12, , 14, 15 (с. 367-370). Література: [3]

9. При вивченні теми «Imperativ» опрацюйте теоритичний матеріал (с.372, 373). Література: [3]

10. Для засвоєння теоритичного матеріалу виконайте вправи: 8, 10, 11 (с.373-375). Література: [3]

11. При вивченні теми «Indikativ Passiv» опрацюйте теоритичний матеріал (с.380, 386). Література: [3]

12. Для засвоєння теоритичного матеріалу виконайте вправи: впр.3, 5, 7 (с.390,393). Література: [3]

 

Питання для самоконтролю

 

1. Як утворюється теперішній час дійсного способу?

2. Як вибрати допоміжне дієслово?

3. Як утворюється Perfekt Indikativ Aktiv?

4. Як утворюється Futur I Indikativ Aktiv? Які дії відображає цей час?

3. Як утворюється Indikativ Passiv? Які дії відображає цей час?

4. Які дії відображає Imperativ?

 

Змістовий модуль 4. Усне і письмове монологічне та діалогічне мовлення на теми побутового характеру

Тема 12. Людина та її діяльність.

Мета роботи: Написати есе на обрану тему.

 

План вивчення теми

1. Підготовка до написання есе.

2. Написання есе

3. Редагування есе.

 

Методичні рекомендації

 

1.1. Перегляньте практичні заняття 4 -14 другого семестру, а також уроки (Lektion) 5, 6, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 23. Література: [1К].

1.2. Виберіть тему есе:

· Наші сімейні свята.

· Найкращий засіб спілкування – це …

· Речі, які я завжди беру з собою у подорож.

· Мій улюблений вид спорту.

· Як я проводжу вихідні дні.

· Мій робочий тиждень.

· Цікавий випадок з мого шкільного життя.

· Мої плани на літні канікули.

 

1.3. Визначте мету есе.

 

2. Користуючись методичними рекомендаціями до виконання індивідуальних завдань, напишіть есе на обрану тему.

 

3. Відредагуйте написане есе.

 

Змістовий модуль 5. Інформативне читання

 

Тема 16. Інформативне читання літератури загальнопізнавального характеру

 

Мета роботи:Зрозуміти тему, основні факти і важливі деталі текстів.

План вивчення теми

1. Інформативне читання текстів.

 

Методичні рекомендації

1.1. Прочитайте за 5 хвилин текст із вправи 10 (с. 110) і придумайте і запишіть заголовок до нього, який відображав би головну ідею повідомлення. Література: [1К].

1.2. Прочитайте текст ще раз і складіть план до нього, виписуючи ключові слова до кожного з пунктів.

1.3. Дайте відповіді на запитання до тексту.

1.4. Користуючись складеним планом і виписаними ключовими словами, усно передайте німецькою мовою зміст тексту.

1.5. Прочитайте за 3 хвилини текст із вправи 12 (с. 112), придумайте і запишіть заголовок до нього. Визначте головну ідею повідомлення. Література: [1К].

1.6. Прочитайте текст ще раз. Складіть план тексту, виписуючи ключові слова до кожного з його пунктів.

1.7. Користуючись складеним планом і виписаними ключовими словами, передайте коротко (5-6 реченнями) у письмовій формі зміст тексту німецькою мовою.


Методичні рекомендації до практичних занять

 

Семестр

Модуль 1. Лінгвістичні комепетнції

 

Змістовий модуль 1. Фонетичні норми іноземної мови

Практичне заняття 1

Тема 1. Вступний фонетично-орфоепічно-орфографічний курс

 

Мета заняття:Знати знаки фонетичної транскрипції. Ознайомитися з класифікацією і характеристикою німецьких голосних та приголосних. Вміти розділяти слова на склади.

 

План заняття

 

1. Ознайомлення з алфавітом.

2. Ознайомлення зі знаками фонетичної транскрипції.

3. Ознайомлення з класифікацією та характеристикою німецьких голосних та приголосних.

4. Ознайомлення з правилами складоділення.

5. Тренування в написанні слів в транскрипції та розділу їх на склади.

Обладнання:Магнітофон.

 

Методичні рекомендації

1. Ознайомтеся з німецьким алфавітом (с. 13.). Література: [2]

2. Ознайомтеся зі знаками фонетичної транскрипції. Прослухайте і вимовте ці звуки кілька разів (с. 13). Література: [2]

3. Ознайомтеся з класифікацією та характеристикою німецьких голосних та приголосних. (с.14). Література: [2]

4. Ознайомтеся правилами сладоділення (с. 15). Література: [2]

5. Виконайте впр.5 (с.82, 83) Література: [2]

Домашнє завдання:

1. Вивчіть знаки фонетичної транскрипції.

2.Напишіть слова в транскрипції та розділіть ці слова на склади (впр.6 с.83) Література [2]

Практичне заняття 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти