ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Функціональні типи заповідних територій. Заповідні об'єкти України Тернопільської області

Заповідні території відіграють важливе значення в справі охорони природних ландшафтів, збереження генофонду планети, стають своєрідними, природними лабораторіями для проведення різноманітних досліджень. Станом на кінець 80-х років нашого століття у світі нараховувалось понад 2600 крупних заповідних територій площею понад 4 млн. км2 (3 % суші планети). До найбільших за площею заповідних територій належать:

Грендланський національний парк 7 млн. га;

«Національне сховище» на Алясці — 7,3 млн. га;

Центральнокалахарський резерват (Африка) — 5,3 млн. га;

Великий ГоббІнський заповідник (Монголія) — 5,0 млн. га.

Національний парк (Венесуела) — 3 млн. га;

Національний парк Грейт — Вікторія — Дезерт (Австралія) — 2,5 млн. га;

Національний парк Бернардо О'Хіггінса (Півд. Америка) — 1,8 млн. га; ,

Норвезький Північно-Східний Свальбард (Європа) — 1,6 млн. га.

Найбільший з національних парків України — Карпатський — займає 0,051 млн. га.

В залежності від функціональних особливостей заповідні території поділяються на:

природні національні парки, заповідники, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, заповідні урочища, (мал 8).

 


Мережа територій природно-заповідного фонду України

Область Природні національні парки Державні заповідники Заказники Пам’ятки природи Ботанічні сади Дендрологічні парки Зоологічні парки Парки-пам’ятники садово-паркового мистецтва   Заповідні урочища
Державн. значення Місцев. значення Державн. Місцев. Державн. Місцев.
Вінницька    
Волинська      
Дніпропетровіська  
Донецька    
Житомирська    
Закарпатська
Запорізька      
Івано-Франківська  
Київська    
Кіроваградська      
Крим  
Луганська    
Львівська   1 2
Миколаївська    
Одеська   1 1
Полтавська    
Рівенська      
Сумська    
Тернопільська  
Харківська       1 1
Херсонська      
Хмельницька    
Черкаська   1 1
Чернішівська     1 1
Чернівецька     1 2  
м. Київ       2 1 1  
Всього: 13 17 6

 

Природний національний парк створюється з метою збереження природних комплексів з особливою екологічною, історичною і естетичною цінністю і використання їх в рекреаційних, просвітницьких, наукових і культурних цілях (Шацький, Карпатський, Синевір).

Державний заповідник формується з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів, вивчення природного ходу процесів і явищ, розробки наукових основ охорони природи. Господарська діяльність в його межах заборонена, (Розточчя, Медобори, Асканія Нова, Український степовий, Чорноморський, Дунайські Плавні, Ялтинський та ін.)

Державний заказник — територія, яка виділяється з метою збереження та відновлення окремих або декількох найбільш цінних або унікальних комплексів. Формується в межах території з Червонокнижними видами. В залежності від характеру державні заказники поділяються на: ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, гідрологічні, палеонтологічні, геологіч­ні. (Касперівський — ландшафтний, «Дача Галілея»— лісовий, Голицький — ботанічний, Чистилівський—зоологічний та ін.).

Державна пам'ятка природи — територія, або окремий природний об'єкт, які мають особливу цінність або є унікальними і беруться під охорону для збереження в природному стані з науковою, культурно-просвітницькою і естетичною метою.

Державний ботанічний сад — утворюється з метою збереження, вивчення і збагачення в спеціальних умовах різноманітних рослин для їх більш ефективного наукового, культурного І господарського використання (Київський ботанічний сад Академії наук).

Державний дендрологічний парк створюється з метою збереження, вивчення і збагачення в спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для їх ефективного наукового, культурного і господарського використання (Хоростківський, Гермаківський).

Державні парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва — найбільш визначні зразки паркобудівництва. Беруть під охорону в естетичних, наукових, природоохоронних і оздоровчих цілях («Софіївка» в Умані, «Раїв'ський» в Бережанах, Скала-Подїльський, Вишнівецький, Коропецький).

Державний зоологічний парк формується з метою збереження і вивчення в спеціально створених умовах об'єктів дикої фауни для науково- просвітницьких, пізнавальних і науково-дослідних цілей. (Київський, Харківський та ін.)

Державне заповідне урочище — лісові, степові, болотні та інші природні комплекси, які мають велике наукове, природоохоронне і естетичне значення.

На території України функціонує 3 природні національні парки, 14 державних заповідників, у тому числі 2 біосферних (Чорноморський, Асканія Нова), 2 державних заповідно-мисливські господарства, близько 1600 заказників, 2650 пам'яток природи, 13 ботанічних садів, 17 дендрологічних парків, 6 зоологічних парків, 500 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, 560 заповідних урочищ.

Заповідні об'єкти Тернопільської області займають більше 8 % її території (один з найвищих показників в Україні). До складу заповідних територій області належать:

— заповідник «Медобори» з філіалами «Кременецькі гори», створений у 1990 році на площі 10445 га. В ньому зберігаються унікальні природні ландшафти Подільських Товтр та Кременецьких гір, генофонд ендемічних рідкісних і типових рослин і тварин Поділля;

— природний ландшафтний парк «Дністровський каньйон» (з теплим мікрокліматом, мальовничими долинами рік, рідкісною флорою і фауною, пам'ятками природи, історії і культури), створений в 1990 році на площі 42084 га з метою збереження і раціонального використання в рекреаційних, просвітних, наукових, і культурних цілях унікальних природних комплексів Середнього Придністров'я.

До природно-заповідного фонду області відносять: 89 заказників, 308 пам'яток природи, 2 дендрологічні парки, 18 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, 4 заповідні урочища.

Органи управління охорони природи. Громадські організації

На органи управління охорони природи накладені функції спостереження, дослідження, екологічної експертизи і контролю, прогнозування, програмування, інформування та ін.

Державне управління в галузі охорони навколишнього середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені державні органи.

Спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього середовища — це Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, його органи на місцях (обласні та районні) — управління та комітети охорони навколишнього середовища.

Громадське управління здійснюють громадські об'єднання і організації («Зелений світ», Товариство охорони природи) якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.Дайте визначення природних ресурсів. Як вони класифікуються?

2. Яку роль в кругообігу речовин та енергії в природі і житті людей відіграє Світовий океан?

3. Проілюструйте відмінності структури земельного фонду світу і України. В чому їх особливості?

4. В чому першопричини деградації біологічних ресурсів?

5. Які розрізняють функціональні типи природоохоронних об'єктів?

6. Нанесіть на контурну карту природні національні парки та заповідники України.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти