ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

1. Нехай інвестиційна компанія має три альтернативні стратегії щодо вкладання коштів: x1 – будівництво житла, x2 - вкладання коштів у безризикові цінні папери та дорогоцінні метали, x3 – інвестиції у промисловість. Будемо розглядати три можливі стани природи (в нашому випадку це стан економічної кон'юнктури): П1 – стан економічної кон'юнктури погіршиться, П2 – стан економічної кон'юнктури не зазнає суттєвих змін, П3 – стан економічної кон’юнктури поліпшиться. Матриця виграшів та значення критеріїв наведена в таблиці

 

  П1 П2 П3
x1
x2
x3

 

Розрахувати ефективність вкладання коштів за критеріями середнього виграшу ( за умови ймовірності 0,2 для стану П1 , 0,4 - П2, 0,4 - П3 ), Лапласа, Вальда, Гурвіца (для ), Севіджа.

Розв’язок

Критерій середнього виграшу. Якщо ймовірності стосовно стану природи відомі, то можна скористатися критерієм середнього виграшу, або баєсівською стратегією. Згідно з цим критерієм, що базується на оптимізації в середньому, ОПР в якості оптимальної стратегії обирає ту, що максимізує середній виграш, тобто:

.

Критерій Лапласа. Якщо ми не володіємо апріорною інформацією щодо можливих станів природи, то ми можемо вважати їх рівноймовірними. Тоді обираємо стратегію, що забезпечить нам виграш:

.

Критерій Вальда. Згідно з цим критерієм ОПР обирає стратегію , при якій мінімальний виграш буде максимальним. Ця стратегія гарантує певний виграш при в найгірших умовах:

.

Критерій Севіджа. Згідно з цим критерієм обирають стратегію, що мінімізує втрати в найгірших умовах:

.

де - ризик при застосуванні стратегії xi у мовах Пj ,

Критерій Гурвіца.Цей критерій передбачає при виборі рішення в умовах невизначеності не розраховувати на найгірший чи найкращий варіант, а рекомендує розраховувати деяку проміжну ситуацію, зважуючи найгірші та найкращі умови. Згідно з цим критерієм одержимо виграш:

де - деякий коефіцієнт ( ), який можна інтерпретувати як міру схильності до ризику ОПР.

Результати обчислень подано у таблиці:

 

  П1 П2 П3 Середн. виграшу Лапласа Вальда Севіджа Гурвіца
x1 59,4
x2 49,5 82,5
x3 56,4

 

 

2. Побудувати статичну модель «витрати-випуск» за класичних припущень (навести аналітичний вигляд) та знайти її розв’язок

 

Розв’язок

Нехай економіка складається з n галузей. Позначимо через - вектори валової та кінцевої продукції відповідно. Основним елементом моделі є квадратна матриця технологічних коефіцієнтів . Її елементи показують, скільки продукції галузі i необхідно витратити для виробництва одиниці продукції в галузі j. Тому цю матрицю називають матрицею прямих витрат. Ця матриця характеризує технологічну структуру економіки. Вважається, що елементи цієї матриці є постійними величинами.

Основне припущення моделі полягає у тому, що для виробництва одиниць продукції у галузі j необхідно витратити

одиниць продукції галузі i (тобто вважається, що затрати прямо пропорційні витратам).

Тоді модель системи можна подати у вигляді:

або у матричному вигляді:

де .

Розв’язок має економічний сенс, коли вектори y та x невід’ємні. Для цього необхідно, щоб матриця А була продуктивною. Матрицю A називають продуктивною, якщо існують два вектора: та , такі що:

Тоді розв’язок існує та єдиний.

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

 

Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами передбачає проведення індивідуальних занять та консультацій.

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою розкриття та розвитку їх індивідуальних творчих можливостей та здібностей. На заняттях розглядаються різні засоби інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються для розв’язування завдань творчого характеру.

На консультаціях організовується робота з підвищення рівня підготовки студентів. Студенти мають можливість отримати детальне пояснення незрозумілого для них навчального матеріалу, способів розв’язування завдань з урахуванням особливостей індивідуального розвитку.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти