ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

Кафедра загального землеробства

ЕНТОМОЛОГІЯ

Лабораторна робота № 2

ТЕМА: Біологія розмноження й розвитку комах.

Кліщі і нематоди.

 

Мелітополь 2012

Біологія розмноження й розвитку комах.

 

Розмноження й розвиток комах підлягають загальним законам існування популяцій і засновані на взаємодії індивідів. Найважливішим актом цієї взаємодії є злиття гамет самця й самки. Слідом за запліднення сформованих яєць самка вибирає підходящий для їх відкладання субстрат.

 

Для комах характерні великі, багаті жовтком яйця, різноманітні за формою й розмірами. Надзвичайно різноманітні кладки яєць (мал.2). Субстратом для відкладання яєць можуть бути: ґрунт, рослина (корінь, стебла, листи, квіти, плоди, насіння).

 

Рис. 1. Типи яєць комах: 1-золотоочка, 2-вовчок, 3-совка, 4-метелик, 5-жуки, пильщики, 6-трипси, 7-білянки, 8-саранові

 

Рис. 2. Типи кладок яєць комах: 1-озима совка, 2-капустяна білянка, 3-луговий метелик, 4-хлібна пьявиця, 5-кільчастий шовкопряд, 6-непарний шовкопряд, 7-зернова совка.

 

Типи личинок комах.

Перехід до самостійного існування звичайно починається з виходом з яєць личинки. При вивченні отриманого матеріалу личинок розділяють на дві групи: імагоподібних, т.т. личинок комах з неповним перетворенням, і неімагоподібних - з повним перетворенням. Неімагоподібних личинок визначають до ряду або родини за таблицею і записують характерні ознаки.

Типове неповне перетворення, властиве тарганам, клопам і іншим комахам групи Hemimetabola відрізняється скороченим і фіксованим числом линянь і явною подібністю організму, що виходить з яйця, з дорослою формою.

Повне перетворення, характерне для жуків, метеликів і інших представників груп Holometebola, відрізняється різкими перетвореннями організації й способу життя личинки. Після невеликого числа линянь, (що відзначають перехід від одного віку до іншого) личинка перетворюється в лялечку, а з неї з'являється доросла комаха.

Різні типи личинок комах і лялечок наведені на мал.3-4.

 

 

Рис.4. Типи личинок з повним перетворенням: 1-травневого жука, 2-жука ковалика (дротяника), 3-жужелиці, 4-гусениці п'ядуна.

 

Личинок комах поділяють на дві групи: первинні та вторинні.

Первиннівластиві комахам з неповним перетворенням, для них характерна зовнішня схожість із дорослою фазою, наявність ротових органів такої ж будови, як у дорослої фази, і складних очей, а старшого віку мають зачатки крил.

Вторинні личинки властиві комахам із повним перетворенням й відрізняються від дорослої своїм зовнішнім виглядом, відсутністю складних очей і зачатків крил, але можуть бути прості вічка.

Личинки комах із повним перетворенням поділяються на три типи: камподеоподібні, червоподібні та гусеницеподібні.

Камподеоподібні личинки.Для них характерно: добре розвинена голова, ротові частини спрямовані вперед, верхні щелепи довгі, міцні и загострені до верхівки (серпоподібні), грудні ноги довгі (в 1,5-2 раза більші за ширину грудей), останній сегмент черевця часто з парними придатками; вусики добре розвинені.

В основному належать до хижих комах (жужелиці, сонечка, личинки золотоочок); із шкідників - хлібна жужелиця (турун).

Червоподібних личинокподіляють на три підтипи: з добре помітною головою й трьома парами грудних ніг (личинки хрущів, листоїдів, коваликів, чорнишів тощо); з добре помітною головою, але без ніг (личинки вусачів, жуків-довгоносиків, трубковертів, хлібного пильщика, короїдів); без вираженої голови і без ніг (личинки більшості мух).

Гусеницеподібних личинокподіляють на два підтипи: з добре вираженою головою, трьома парами грудних ніг і від двох до п'яти пар розвинених несправжніх черевних ніг (личинки метеликів - гусениці); з добре вираженою кулястою головою, трьома парами грудних ніг і від шести до восьми пар розвинених несправжніх черевних ніг (личинки справжніх пильщиків - несправжні гусениці).

Розвиток личинок комах триває від 3-5 днів у попелиць, до 3-5 років у жуків-коваликів. Личинки, що закінчили розвиток, стають нерухомими й перетворюються в лялечку.

 

 

Типи лялечок

У комах розрізняють три основних типи лялечок -відкриті, або вільні, покриті та приховані (діжкоподібні).

 

Рис.5. Типи лялечок комах з повним перетворенням: 1-вільна (жука), 2-покрита лялечка (метелика), 3-схована (пупарій і вкладена в ньому вільна лялечка мухи).

 

 

Відкриті, або вільні, лялечки.Придатки тіла й кінцівки - ротові органи, вусики, ноги, крила рухомі, добре помітні й-не покриті зовні твердою оболонкою (секретом личинки або коконом), легко відділяються від тіла, лише притиснуті до нього. Такі лялечки характерні для комах із ряду твердокрилих, або жуків (родини жужелиць, чорниші, ковалики, довгоносики, листоїди, пластинчастовусі), ряду перетинчастокрилих (родини бджолині, мурашок).

Покриті лялечки.Придатки тіла й кінцівки нерухомі й покриті твердою прозорою оболонкою (секретом личинки). Такі лялечки властиві для ряду лускокрилих (родини біланів, німфалід, бражників, вогнівок, совок, хвилівок).

Приховані лялечки. Вільні лялечки знаходяться у несправжньому або справжньому коконі. Кокон несправжній, або пупарій, утворений затверділою і не скинутою личинкою останнього віку шкіркою; на передньому кінці помітні ротові гачки, а на протилежному - горбики дихалець. Кокон із поперечною сегментацією, діжкоподібний (підряд коротковусі мухи), або загострений з обох кінців (родина галиці). Забарвлення його від блідо-жовтого до червонувато-коричневого. Несправжній кокон буває лише у двокрилих, або мух.

Кокон справжній, несегментований, утворений із виділень залоз личинки, пергаментоподібний або шкірястий. Забарвлення - від жовто-бурого до блідо-зеленого. Лялечка світлозабарвлена (ряд перетинчастокрилі, родина справжні пильщики).

По лялечках можна визначити вид шкідника. Тривалість стадії лялечки у різних комах буває від 510 днів до кількох місяців. Під час розвитку лялечки зазнають складних змін і перетворюються в дорослу комаху.

Пошкодження листя.

Рис. 7. Деформація листків (1)

Утворення галлів (2)

Пошкодження коренів.

ВИВЧЕННЯ КЛІЩІВ І НЕМАТОД

Кліщі.Підклас кліщів відноситься до класу павукоподібних, типу членистоногих. Це мілкі, іноді мікроскопічні членистоногі. Тіло їх позбавлене сегментації. Відокремлена лише головна частина тіла - гнатосома, що несе дві пари ротових кінцівок (хеліцери і педипальпи). Ротовий апарат гризучий (борошнистий кліщ) або колюче-сисний ( павутинний кліщ). У більшості кліщів личинка має 3 пари ніг, а дорослі особини – 4 пари; але група чотириногих кліщів має 2 пари ніг. Більшість кліщів відкладають яйця, лише у деяких відзначено живородіння.

Протягом індивідуального розвитку кліщі проходять слідуючі фази: яйця, личинки, німфи і дорослого кліща. Фаза німфи має від одного до трьох віків: І вік ( протонімфа), II ( дейтонімфа), III ( тритонімфа). При несприятливих умовах німфа І віку переходить у стадію гіпопуса. Бувають гіпопуси нерухливі; ноги у них недорозвинуті або відсутні; вони стійкі до високих і низьких температур, до сухості і залишаються тривалий час життєздатними. Розселювальні гіпопуси мають розвинуті ноги і присоски, якими вони прикріплюються до мілких тварин і комах і розселяються. Кліщі мають 1 або більше поколінь протягом року.

 

Нематоди.

 

 

Нематоди відносяться до типу черв'яків , классу круглих черв'яків (Nematode). Розміри більшості нематод, що шкодять сільськогосподарським рослинам, не перевищують 2 мм. Вони мають витягнуте, круглее у поперечному перетині і не розділене на сегменти тіло, покрите щільною кутикулою. Але самки деяких видів мають грушеподібне або кульовидне тіло. У ротовій полості нематод є колющий пристрій, який називають стилетом (списом), який може висуватися для проколювання тканин і висмоктування їжі.

Нематоди у своєму розвитку проходять фази яйця, личинки і дорослой особини. Деякі нематоди (картопляна і бурякова) зимують і переносять несприятливі умови у вигляді цисти - це відмерла самка, покриви тіла якої ущільнені, і під ним знаходиться масса яєць. Різні види нематод пошкоджують різні органи рослин, визиваючи відставання у рості, неправильне розростання кореневої системи, утворення галів, в'янення або загибель рослин і у всіх випадках - різке зниження урожаю.

 

 

Питання до самоперевірки

1.Назвіть основні ряди комах за дорослою фазою.

2.Охарактеризуйте типи яєць головних рядів комах.

3.Дайте коротку характеристику личинок основних рядів комах.

4.Охарактеризуйте типи пошкоджень комахами з гризучим ротовим апаратом.

5.Дайте характеристику пошкоджень рослин комахами з колюче-сисним ротовим

апаратом.

3.Ознаки пошкодження листя шкідниками.

4.Ознаки пошкодження стовбурів і стебел шкідниками.

5.Ознаки пошкодження генеративних органів.

6.Ознаки пошкодження кореневої системи.

7.Дайте коротку характеристику кліщам.

8. Охарактеризуйте нематод.

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти