ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Про організацію захисту технічних засобів органу, щодо якого здійснюється ТЗІ від витоку інформації технічними каналами

З метою забезпечення належного режиму при проведені в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ робіт і усунення можливих каналів витоку інформації з обмеженим доступом (далі по тексту – ІзОД),

НАКАЗУЮ:

1. Обов’язки щодо організації робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом органу, щодо якого здійснюється ТЗІ покласти на структурний підрозділ ТЗІ (особу). Обов’язки щодо контролю повноти та якості реалізованих заходів покласти на комісію підрозділу1).

2. Затвердити перелік інформації з обмеженим доступом, яка наявна в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ, додаток № ____ до наказу.

3. Затвердити перелік виділених приміщень, інформаційних систем, спеціальних об’єктів на яких утворюється, обробляється, зберігається, передається інформація з обмеженим доступом, додаток № ____ до наказу.

4. Начальнику підрозділу ТЗІ в термін до ________ представити мені для затвердження список осіб, відповідальних за забезпечення режиму у виділених приміщеннях, на об’єктах.

5. Встановити в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ контрольовану зону (зони) відповідно до затвердженої мною планом-схемою, додаток № ____ до наказу.

6. Підрозділу ТЗІ вжити заходів, що виключають несанкціоноване перебування в контрольованій зоні сторонніх осіб і транспортних засобів.

7. Комісії з категоріювання провести категоріювання виділених об’єктів.

8. Підрозділу ТЗІ провести первинну атестацію виділених об’єктів, результат атестації зареєструвати в атестаційному паспорті виділеного приміщення (об’єкту, інформаційної системи).

9. Установити, що роботу з ІзОД допускається здійснювати тільки в приміщеннях, що пройшли атестацію.

10. При роботі з ІзОД дозволяється використовувати технічні засоби передачі, обробки і збереження інформації, що тільки входять у затверджений мною перелік (додаток № __ до наказу).

11. Для забезпечення захисту ІзОД від витоку з виділених приміщень за межі контрольованих зон певного підрозділу органу, щодо якого здійснюється ТЗІ (наприклад, головного енергетика) у цих приміщеннях провести захисні заходи відповідно до затвердженого мною плану-графіку (додаток № ___ до наказу).

11. Контроль за виконанням плану-графіка захисних заходів покласти на підрозділ ТЗІ.

12. На підрозділ ТЗІ покласти обов’язки з підготовки технічних засобів у виділених приміщеннях (якщо ці засоби вимагають попередньої підготовки) до проведення особливо важливих заходів.

13. Про проведення особливо важливих заходів відповідальним особам вчасно повідомляти підрозділ ТЗІ.

14. Начальнику підрозділу по завершенні організаційних, організаційно-технічних і технічних заходів для захисту об’єктів органу, щодо якого здійснюється ТЗІ провести перевірку заходів і представити мені Акт прийому робіт із захисту від можливого витоку ІзОД для узгодження і наступного затвердження.

15. Начальнику підрозділу разом із призначеними мною відповідальними за забезпечення режиму у виділених приміщеннях підготувати і представити мені на затвердження графік проведення періодичних атестаційних перевірок виділених приміщень і технічних засобів, що в них знаходяться.

16. Про всі виявлені при атестації й атестаційних перевірках порушення доповідати мені для вжиття оперативних заходів.

Додаток № 5

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу, щодо якого здійснюється ТЗІ

 

 

АКТ

категоріювання ___________________________________

(найменування об’єкту)

 

1. Вищий гриф секретності інформації, що циркулює на об’єкті________________________

2. Об’єм інформації, що циркулює на об’єкті, з вищим грифом секретності (звичайний, значний)_____________________________________________________________________

3. Відомості щодо можливості застосування стаціонарних засобів розвідки поблизу об’єктів:

Найменування інопредставництва____________________________________________

Відстань до об’єкту - ___________м.

4. Підстава для категоріювання (первинна, планова, у зв’язку із змінами)__________________

5. Раніше встановлена категорія ____________________________________________________

6. Встановлена категорія___________________________________________________________

 

Голова комісії

Члени комісії (підписи)

“____”______________200 р.

 

 

Додаток № 6

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу, щодо якого здійснюється ТЗІ

 

 

ПАСПОРТ

на приміщення № _______

 

Кімната № ___ корпус ___ визначена як виділене приміщення ___ категорії наказом по підприємству № ______________.

 

1. Характеристика робіт з інформацією з обмеженим доступом: ступінь конфіденційності, тимчасовий чи постійний характер робіт, короткий зміст.

 

2. Загальна характеристика приміщення:

Розташування (назва будівлі, поверх, тощо) площа, висота стін, характеристика стін та перекриття, даху (капітальні, міцні), характеристика вхідних дверей (воріт), як закриваються (замки, засуви), характеристика вікон (внутрішні грати, внутрішні стекла рифлені).

Охоронна та пожежна сигналізація: тип, характеристика, які елементи приміщення підключені, куди виведена.

 

3. Відомості про розпорядчі документи (акти прийому системи захисту, акти перевірок, тощо, а також інструкції про порядок виконання робіт, проведення нарад та ін.):

№ п/п Реєстраційний № документу Найменування Місцезнаходження (справа, аркуш) Примітка
         

 

4. Схема розташування приміщення на плані контрольованої зони:

Малюнок поверху, границя контрольованої зони (КЗ) на місцевості, відстань від приміщення до границь КЗ. Малюнок поперечного переріза будинку (щоб був видно поверх), відстань від приміщення до границь КЗ. Пояснення щодо призначення суміжних з виділеним приміщень.

 

5. Перелік технічних засобів, встановлених у приміщенні:

№ п/п Найменування, тип, заводський номер Кількість Спосіб захисту Примітка
         

 

6. План розміщення технічних засобів і трас прокладки комунікацій:

Схематичний малюнок плану приміщення, на якому вказані місця встановлення технічних засобів (номери технічних засобів збігаються з нумерацією по п. 5 паспорту), траси проходження кабелів (зв’язку, передачі даних, електроживлення і заземлення), інженерні комунікації (водопровід, опалення, вентиляція).

Вказуються відстані від технічних засобів і кабелів до границі контрольованої зони, відстані між окремими видами технічних засобів.

 

7. Організаційні заходи, вжиті для захисту інформації:

Стисло описуються міри обмеження (нормативні документи приведені в п. 3 паспорту), наприклад:

Включення ПЕОМ № 132 при веденні секретних переговорів забороняється.

Телефонні апарати міської та внутрішньої АТС розташовувати не ближче 0,5 м від апарата спецзв’язку.

 

8. Відповідальний за приміщення:

З мірами захисту інформації, реалізованими в даному приміщенні, ознайомлений:

№ п/п Дата ознайомлення Прізвище, ім’я та по батькові Особистий підпис
       

 

9. Відомості про атестаційні перевірки1):

№ п/п № техн. засобу Дата, № документа Найменування документа, Висновок по перевірці Примітка
         

 

10. Відомості про зміни в паспорті:

№ п/п Дата, № документа Замінені (змінені) аркуші Примітка
       

 

Паспорт складений: ким, коли, підпис.

 


Додаток № 7

1. 1. 1 ВИХІДНІ ДАНІ1)

для складання окремої моделі загроз ІзОД об’єкту

 

1. Мета розробки моделі – виявлення та первинний аналіз пріоритетних напрямків побудови системи захисту інформації, відокремлення незначущих та встановлення взаємозв’язків можливих каналів витоку ІзОД.

2. Вказується повна назва об’єкту, яка б допомогла його однозначно ідентифікувати в органі, щодо якого здійснюється ТЗІ.

3. Види інформації з обмеженим доступом, яка може бути наявна на об’єкті, визначаються виходячи з фізичної природи середи виникнення та поширення небезпечних сигналів:

електромагнітні сигнали (низько та високочастотні, малої та великої потужності, радіо та оптичного діапазону), що виникають під час роботи технічних засобів, обробці інформації за допомогою ПЕОМ, веденні переговорів засобами зв’язку, проведенні нарад;

акустичні сигнали, які виникають під час роботи технічних засобів, веденні переговорів засобами зв’язку, проведенні нарад;

наявність паперових носіїв, на яких надруковано інформацію з обмеженим доступом;

дії робітників об’єкту.

4. Вказуються умови розміщення об’єкту.

4.1. Розташування об’єкту:

Схема розташування наведена в ______________________________________________________. Суміжні приміщення належать до _____________________ і використовуються для ...

4.2. Контрольована зона, яка забезпечується навколо об’єкту:

Схема наведена в _____________________________________________________________.

5. Вказується склад об’єкту (якщо він займає, наприклад, декілька приміщень).

До складу об’єкту входять:

№ приміщення Призначення Примітки
     

6. Наводяться дані про наявні на об’єкті технічні засоби. Рекомендується окремо вказувати засоби, призначені для обробки ІзОД, та інші. Відомості вказуються узагальнено, оскільки для аналізу потрібно лише знати типи (різновиди) таких засобів.

На об’єкті встановлено:

№ прим. Тип технічного засобу Призначення Примітки
       

7. Наводяться детальні дані про ланцюги, проводи та кабелі, інженерні та інші комунікації, які проходять через об’єкт (в окремих випадках – і поблизу нього). Особливо зауважуються такі, що безпосередньо виходять за межі контрольованої зони об’єкту.

Проходження кабелів та комунікацій:

Схема наведена в _____________________________________________________________.

8. Проводиться аналіз можливих каналів витоку інформації за рахунок наявних основних технічних засобів. З наданого нижче переліку (який не є вичерпним) відбираються канали, що характерні для даного об’єкту.

8.1. Канали витоку інформації:

8.1.1. Формування небезпечних сигналів в колах заземлення та електроживлення за умов їх виходу за межу контрольованої зони.

8.1.2. Електромагнітне випромінювання в навколишній простір за умов розміщення на відстані, менш ніж дозволена, від меж контрольованої зони, недодержання вимог по екрануванню, маскуванню та ін.

8.1.3. Наведення небезпечних сигналів в ланцюгах, проводах та кабелях, інших технічних засобах за умов недодержання встановлених відстаней взаємного розміщення.

9. Оскільки для обробки ІзОД дозволено використовувати лише технічні засоби, які мають спеціальний на те дозвіл, виданий уповноваженою організацією, вважається що вони не створюють каналів витоку інформації (за умов їх правильного використання та відсутності можливості несанкціонованого доступу, що вирішується переважно організаційними заходами захисту). В такому випадку такі технічні засоби розглядаються лише як джерело небезпечного впливу на допоміжні технічні засоби, не призначені для обробки ІзОД.

Основні технічні засоби та системи Види небезпечного впливу на допоміжні технічні засоби
Технічні засоби обробки (перетворення) інформації в цілому Наведення електромагнітних сигналів в ланцюгах, проводах та кабелях, в елементах, чутливих до електромагнітних полів; випромінювання небезпечних сигналів за рахунок самозбудження або паразитної модуляції підсилювачів інформаційних сигналів;
Телефонні апарати, засоби гучномовного (директорського зв’язку), пристрої для друку. Акустичний вплив на елементи, які мають мікрофонний ефект (тобто здійснюють перетворення акустичних сигналів в електромагнітні); Несанкціоноване прослуховування сторонніми особами або їх перехват технічними засобами;
Радіовипромінюючі засоби, в тому рахунку ПЕОМ, копіювально-розмножувальна техніка Безпосереднє випромінювання небезпечних сигналів в навколишній простір;
Лінійно-комутаційне обладнання зв’язку (кабелі, шафи, розподільчі пристрої, тощо) Наведення сигналів в ланцюгах, проводах та кабелях, які мають спільні траси проходження; безпосереднє гальванічне підключення.

10. Проводиться аналіз можливих каналів витоку інформації за рахунок наявних допоміжних технічних засобів. З наданого нижче переліку (який не є вичерпним) відбираються канали, що характерні для даного об’єкту.

10.1. Електронні пристрої, які мають в своєму складі підсилювачі та автогенератори (засоби мобільного зв’язку, пейджери, системи гучномовного зв’язку, побутова теле- та радіотехніка, ЕОМ, електронні годинники, тощо)

10.1.1. Канали витоку інформації в разі наявності джерел акустичного впливу:

10.1.1.1. Несанкціоноване перетворення акустичних сигналів в електромагнітні з подальшим випромінюванням їх в навколишній простір, передачею лініями зв’язку та електроживлення, які мають вихід за межі контрольованої зони.

10.1.2. Канали витоку інформації в разі наявності джерел електромагнітного впливу:

10.1.2.1. Модуляція наявного випромінювання небезпечними інформаційними сигналами.

10.2. Пристрої, які мають трансформатори в ланцюгах живлення, електродвигуни (холодильники, кондиціонери, вентилятори, системи централізованих електрогодинників, тощо)

10.2.1. Канали витоку інформації в разі наявності джерел акустичного впливу:

10.2.1.1. Несанкціоноване перетворення акустичних сигналів в електромагнітні з подальшою передачею лініями електроживлення, які мають вихід за межі контрольованої зони.

10.2.2. Канали витоку інформації в разі наявності джерел електромагнітного впливу:

10.2.2.1. Передача електромагнітних сигналів лініями електроживлення, які мають вихід за межі контрольованої зони.

10.3. Пристрої, які мають трансформатори, електромагніти, електродвигуни в ланцюгах передачі інформації, керування (телефонні апарати, обладнання мереж радіотрансляції, оповіщення, диспетчерського (директорського) зв’язку, системи охоронної, пожежної сигналізації, та ін.)

10.3.1. Канали витоку інформації в разі наявності джерел акустичного впливу:

10.3.1.1. Несанкціоноване перетворення акустичних сигналів в електромагнітні з подальшим випромінюванням їх в навколишній простір, передачею лініями зв’язку та електроживлення, які мають вихід за межі контрольованої зони.

10.3.2. Канали витоку інформації в разі наявності джерел електромагнітного впливу:

10.3.2.1. Передача небезпечних інформаційних сигналів лініями зв’язку та електроживлення, які мають вихід за межі контрольованої зони.

10.3.3. Власні канали витоку інформації:

10.3.3.1. Накопичення інформаційних сигналів за рахунок запам’ятовуючих елементів (автовідповідачі, магнітофони).

11. Модель загроз інформації розробляється для кожного об’єкту інформаційної діяльності і затверджується керівництвом органу, щодо якого здійснюється ТЗІ. В подальшому слід планувати періодичний перегляд моделі загроз з метою встановлення її відповідності обстановці, яка склалася навколо об’єкту та на ньому в певний проміжок часу.

 

На першому етапі визначаються технічні засоби, які використовуються для обробки ІзОД, і завдяки яким взагалі виникає необхідність пошуку каналів витоку інформації.

Технічні засоби Індекс каналу витоку
Телефонні апарати 1. 2 А, Н
ПЕОМ В, О, Д
Друкуючі пристрої А, Н, О
Системи гучномовного зв’язку А, В, Н
Копіювально-множувальна техніка В, Н, О
Телевізор, відеомагнітофон В, О
Магнітофон В, А
Ведення переговорів в приміщенні А
Дії персоналу О

Пояснення:

А – ІзОД присутня в вигляді акустичного випромінювання;

В – ІзОД присутня в вигляді високочастотного випромінювання (радіодіапазон);

Н – ІзОД присутня в вигляді низькочастотного випромінювання (мовний діапазон);

О – ІзОД присутня в вигляді випромінювання оптичного діапазону;

Д – несанкціонований доступ, піддається загрозі цілість та конфіденційність ІзОД.

На другому етапі проводиться відбір можливих каналів витоку ІзОД, які могуть створюватись іншими технічними засобами, наявними на об’єкті. Для цього використовуються індекси, які були відібрані на першому етапі.

Індекс Можливий виток інформації за рахунок:
Кабелі, проводи та ланцюги, які не мають виходу за межі контрольованої зони
Н наведення на технічні засоби, інші проводи та кабелі, які розміщені на відстанях, менш критичних
Кабелі, проводи та ланцюги, які мають вихід за межі контрольованої зони
Д безпосереднього гальванічного підключення
Н безконтактного знімання інформації (тобто випромінювання електромагнітних сигналів самими кабелем, проводом)
Н наведення на проводи та кабелі, що мають спільну трасу проходження, на інші ланцюги того ж самого кабелю
Телефонні апарати
А властивості елементів конструкції апаратів перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні як мовного (мікрофонний ефект), так і радіодіапазону (автогенерація)
Д властивості елементів конструкції апаратів перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні як мовного (мікрофонний ефект), так і радіодіапазону (автогенерація) за умов цілеспрямованого стороннього впливу
Н стороннього впливу на елементи конструкції апаратів, чутливі до електричних чи магнітних полів, з боку інших технічних засобів, проводів та кабелів, що знаходяться поруч
В випромінювання електромагнітних сигналів, які потім могуть перехоплюватись випадковими антенами
А випромінювання акустичних сигналів
Комп’ютерна техніка
В випромінювання електромагнітних сигналів, які потім могуть перехоплюватись випадковими антенами
О перегляду сторонніми особами зображення на моніторі
О спостереження сторонніми особами за роботою з клавіатурою
Д несанкціонованого доступу до оперативної пам’яті чи накопичувачів комп’ютера
Копіювально-множувальна техніка
В випромінювання електромагнітних сигналів, які потім могуть перехоплюватись випадковими антенами
О спостереження сторонніми особами за роботою з апаратом
Радіоприймачі
В властивості елементів конструкції апаратів перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні радіодіапазону (паразитна модуляція).
Н стороннього впливу на елементи конструкції апаратів, чутливі до електричних чи магнітних полів, з боку інших технічних засобів, проводів та кабелів, що знаходяться поруч  
Телевізори, відеомагнітофони
А властивості елементів конструкції апаратів перетворювати акустичні сигнали в електромагнітному радіодіапазону (паразитна модуляція)
В, Н стороннього впливу на елементи конструкції апаратів, чутливі до електричних чи магнітних полів, з боку інших технічних засобів, проводів та кабелів, що знаходяться поруч
В, Н випромінювання електромагнітних сигналів, які потім могуть перехоплюватись випадковими антенами
О перегляду сторонніми особами зображення на екрані
Пристрої радіотрансляції, оповіщення, електричні часи
А властивості елементів конструкції пристроїв перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні як мовного (мікрофонний ефект), так і радіодіапазону (автогенерація)
А, Д властивості елементів конструкції пристроїв перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні як мовного (мікрофонний ефект), так і радіодіапазону (автогенерація) за умов цілеспрямованого стороннього впливу
Системи місцевого кондиціонування, холодильники, вентілятори, настольні лампи “дневного світла” чи з електронним керуванням
А властивості елементів конструкції пристроїв перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні з подальшим передаванням колами електроживлення
В, Н стороннього впливу на елементи конструкції пристроїв, чутливі до електричних чи магнітних полів, з боку інших технічних засобів, проводів та кабелів, що знаходяться поруч
Системи централізованого кондиціонування, опалення, каналізації
А розповсюдження акустичних сигналів вздовж коробів, труб
В розповсюдження електромагнітних сигналів вздовж коробів, труб
Системи теленагляду, охоронної та пожежної сигналізації
А властивості елементів конструкції пристроїв перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні з подальшим передаванням колами електроживлення або керування
В, Н стороннього впливу на елементи конструкції пристроїв, чутливі до електричних чи магнітних полів, з боку інших технічних засобів, проводів та кабелів, що знаходяться поруч
А властивості елементів конструкції апаратів перетворювати акустичні сигнали в електромагнітні радіодіапазону (автогенерація).
Вікна
А відбиваючих властивостей поверхні скла (підданість лазерному прослуховуванню)
О перегляду приміщення сторонніми особами
Стіни, двері, перекриття
А розповсюдження акустичних хвиль в твердому матеріалі
Д несанкціонованого доступу в приміщення сторонніх осіб
Мережа електроживлення
Наявність ТЗ нерівномірності споживання току пристроями, які приймають участь в обробці інформації
Проводи заземлення
Наявність ТЗ нерівномірності токів, що протікають проводами та шинами

 

 

Додаток №8

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу, щодо якого здійснюється ТЗІ

 

 

Приблизний зміст

АКТ ПРИЙМАННЯ РОБІТ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти