ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мова структурованих запитів SQL. Розробка SQL – запитів

Надання користувачам можливості здійснювати швидкий пошук необхідної інформації у різних базах даних та отримання відповідей на різноманітні питання є однією з основних функцій маркетингової інформаційної системи. Питання, що формулюються до бази даних, називаються запитами. Наприклад, працюючи з базою даних, яка містить інформацію про продажі, можна отримати відповіді на такі питання:

- який обсяг продажів за останній тиждень, місяць, рік?

- чи збільшився обсяг продажів?

- яких товарів продано найбільше?

- які товари приносять найбільший прибуток?

- обсяг продажів яких товарів падає?

- скільки продано постійним покупцям?

- як продажі розподіляються за регіонами?

Більш 90% запитів SQL, що зустрічається, засновані на запиті Select (запит на вибірку). Запити Select …into (запити на створення таблиці), Insert …into (запити на додаання записів), Delete (запити на вилучення записів), Update (запити на поновлення таблиці) будуються аналогічно запитам на вибірку у MS Access.

Структура запиту на вибірку (інструкція Select).

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW] [TOP n [PERCENT]] список_полів

FROM ім.‘я_таблиць

[WHERE критерій_відбору]

[ORDER BY стобпці_сортування [ ASC | DESC ]];

Предикати ALL | DISTINCT | DISTINCTROW використовуються для обмеження числа записів, що повертаються.

ALL – відбираються всі записи, відповідним умовам, заданим в інструкції SQL. Наведені нижче інструкції SQL еквівалентні; вони повертають всі записи з таблиці «Продаж»:

SELECT ALL FROM [Продаж] ORDER BY [Товар];

DISTINCT – виключає записи, що містять значення, що повторюються у вибраних полях. Наприклад в таблиці «Продаж» є з однаковими назвами товарів. Якщо декілька записів містять значення «Шафа» в полі «Товар», тоді наступна інструкція SQL поверне тільки одну з них:

SELECT DISTINCT [Товар] FROM [Продаж] ;

Результат виконання інструкції SQL, що містить предикат DISTINCT, є неоновлюваним і не відбиває наступні зміни, внесені іншими користувачами.

DISTINCTROW опускає дані, основані цілком на записах, що повторюються. Наприклад, для відбору товару з таблиці «Продаж» тільки один раз запишемо рядок SQL такого змісту

 

SELECT DISTINCTROW [Товар] FROM [Продаж] ORDER BY [Товар];

TOP n [PERCENT] повертає n(n%) перших записів з всіх, що відбираються запитом. Наступна інструкція SQL дозволяє отримати список 25 назв товарів 2010 року:

SELECT TOP 25 [Товар] FROM [Продаж] WHERE РІК=2010 ORDER BY [Товар];

Список_полів – імена полів, з яких повинні бути відібрані дані. Якщо декілька полів, вони відділяються комами.

FROM ім.‘я_таблиць – визначють імена таблиць із яких запит повинен відібрати дані. Якщо у список_полів включені поля із декількох таблиць, у параметрі ім.‘я_таблиць повинні бути вказані всі таблиці через кому.

Припустимо, що поле «Відділ» міститься у таблицях «Співробітники» і «Керівники». Наступна інструкція SQL відбире поле «Відділ» з таблиці «Співробітники» і поле «Керівник» з таблиці «Керівники»:

SELECT Співробітники. Відділ, Керівники.Керівник

FROM Співробітники INNER JOIN Керівники

WHERE Співробітники. Відділ=Керівники.Керівник;

У випадку, якщо імена полів або таблиць містять пробіли або символи національних алфавітів, що не підтримуються MS Access, імена слід брати у квадратні дужки []. Пропуск дужок в інших випадках не є помилковою.

WHERE критерій_відбору – визначає умову відбору вказаних таблиць. Параметр критерій_відбору є вираз з текстовим оператором типу Like для текстових полів або числовим оператором типу >= для чисових полів. Компонент WHERE не обов‘язковий.

ORDER BY стобпці_сортування – визначає порядок сортування записів за вказаними полями. Використовуючи ключові слова ASC або DESC, можно визначити сортування по зростанню і по зменшенню відповідно.

Якщо необхідно визначити суму, середне або статистичні дані групи записів з загальним значенням атрибуту до оператора SQL додається інструкція GROUP BY разом з HAVING.

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW]

статистична_функція ( ім.‘я_поля) as заголовок_поля [, список_полів]

FROM імена_таблиць

[WHERE умови_відбору]

GROUP BY умова_групування

[HAVING умова_для_результату]

[ORDER BY стобпці_сортування ;

 

У списку полів список_полів є і статистична функція статистична_функція з ім‘ям одного із полів таблиці (ім‘я_поля) в якості аргумента. Поле, використане як аргумент статистичної функції, повинно мати дані числового типу. Інші ключові слова і параметри SQL, необхідні для створення цього запиту, описані нижче.

AS заголовок_поля. Визначає заголовок стовпця з результатом набору записів. У бланку запиту Access такий заголовок створюється за допомогою запису

заголовок_поля:статистична_функція(ім‘я_поля)

у рядку Field (Поле) структури запиту.

GROUP BY умова_групування. Визначає стовпчик, по значенням якого записи об‘єднуються у групи, до кожного із яких застосовується статистична функція. У режимі конструктора запиту SQL GROUP BY відповідає Group By (Групування) в рядку Total(Групова операція) потрібного поля.

HAVING умова_для_результату. Одна або декілька умов накладаємих на значення стовпця заголовок_поля, отриманих після виконання групування і застосування статистичної функції статистична_функція.

WHERE умова_відборую. Умова для відбору початкових записів перед виконанням групування і з застосуванням статистичної функції.

Приклад:

SELECT Товар,SUM(Вартість) AS Сума

FROM Продаж

WHERE Країна=”Україна”

AND Реалізація BETWEEN #01/1/2010# AND #31/12/2010#

GROUP BY Товар

HAVING SUM(Вартість)>500

ORDER BY SUM(Вартість) DESC;

Результат запиту буде з двох свпців: Товар і Сума для виробника України за період 2010 рок.

Дані будуть відсортовані у порядку зменьшення Вартості продукції.

Створення зв‘язків за допомогою SQL. Для створення зв‘язків між двома або більшою кількістю таблиць і їх об‘єднанням за допомогою інструкції SQL використовується структура JOIN…ON, яка визначає таблицю підключення і зв‘язки між полями.

SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW] список_полів

FROM

ім‘я_таблиці {INNER| LEFT|RIGHT} JOIN зв‘язана_таблиця

[ім‘я_таблиці {INNER| LEFT|RIGHT} JOIN зв‘язана_таблиця

ON умова_зв‘язку]

ON умова_зв‘язку

[WHERE умови_відбору]

[ORDER BY стобпці_сортування ;

 

Ім‘я_таблиці {INNER| LEFT|RIGHT} JOIN зв‘язана_таблиця. Вказує ім‘я двох зв‘язаних таблиць (справа і зліва від команди JOIN) і тип їх об‘єднання. При цьому замість параметру зв‘язана_таблиця також моде стояти конструкція JOIN…ON, вкладена таблиця. Таким чином перша таблиця об‘єднується з об‘єднанням другої і третьої. Замість імені третьої таблиці знову може стояти об‘єднання таблиць і т.д.

ON умова_зв‘язку. Описує два поля і зв‘язок між ними. Одно поле знаходиться у таблиці ім‘я_таблиці, а друге – в таблиці зв‘язана_таблиця. Вираз умова_зв‘язку задаєтьяс операторами порівняння значень полів (=, >, <, <=, >=, <>) і повертає значення True або False.

 

Приклади запитів.

Запит на виборку студентів за номером групи:

SELECT Студенти.[Код студента], Студенти.Прізвище, Студенти.Ім’я, Студенти.[По-батькові], Студенти.[Дата народження], Студенти.[Номер групи], Студенти.Телефон, Студенти.Стипендія

FROM Студенти

WHERE (((Студенти.[Код студента])=[Введіть номер групи]));

 

Запит на вибір дисциплін по групі з таблиць дисципліни і оцінки:

SELECT Студенти.[Номер групи], Дисципліни.[Назва дисципліни], Оцінки.Оцінки

FROM Дисципліни INNER JOIN (Студенти INNER JOIN Оцінки ON Студенти.[Код студента] = Оцінки.[Код студента]) ON Дисципліни.[Код дисципліни] = Оцінки.[Код дисципліни];

Рис.5.2.98.

SELECT Студенти.Прізвище, Студенти.Ім’я, Студенти.[По-батькові], Студенти.[Номер групи], Дисципліни.[Назва дисципліни], Оцінки.Оцінки

FROM Дисципліни INNER JOIN (Студенти INNER JOIN Оцінки ON Студенти.[Код студента] = Оцінки.[Код студента]) ON Дисципліни.[Код дисципліни] = Оцінки.[Код дисципліни]

WHERE (((Студенти.[Номер групи])=[Введіть номер групи]) AND ((Дисципліни.[Назва дисципліни])=[Введіть назву дисципліни]));

Рис.5.2.99.

Запит на створення таблиці:

SELECT Студенти.Прізвище, Студенти.Ім’я, Студенти.[По-батькові], Студенти.[Номер групи], Sum(Оцінки.Оцінки) AS [Sum-Оцінки] INTO [Студенты-отличники]

FROM Студенти INNER JOIN Оцінки ON Студенти.[Код студента] = Оцінки.[Код студента]

GROUP BY Студенти.Прізвище, Студенти.Ім’я, Студенти.[По-батькові], Студенти.[Номер групи]

HAVING (((Sum(Оцінки.Оцінки))=20));

Рис.5.2.100.

Запит на знищення:

DELETE Студенти.Прізвище, Студенти.Ім’я, Студенти.[По-батькові], Студенти.[Номер групи]

FROM Студенти

WHERE (((Студенти.Прізвище)="Перлов") AND ((Студенти.Ім’я)="Кирило") AND ((Студенти.[По-батькові])="Миколайович") AND ((Студенти.[Номер групи])=152));

 

Запит на оновлення:

UPDATE Викладачі SET Викладачі.Зарплата = [Зарплата]*1.1

WHERE (((([Викладачі].[Зарплата])<"І")>500));

 

Перехресний запит:

TRANSFORM Avg([Дисципліна оцінки групи].Оцінки) AS [Avg-Оцінки]

SELECT [Дисципліна оцінки групи].[Назва дисципліни], Avg([Дисципліна оцінки групи].Оцінки) AS [Итоговое значение Оцінки]

FROM [Дисципліна оцінки групи]

GROUP BY [Дисципліна оцінки групи].[Назва дисципліни]

PIVOT [Дисципліна оцінки групи].[Номер групи];

 

Рис.5.2.101.


ТЕСТИ

Тема 1. Апаратне забезпечення ПК

 

1. Яке призначення процесора в комп’ютері?

1) керування роботою всіх пристроїв

2) керування роботою всіх пристроїв і математична обробка даних

3) математична обробка даних

4) керування виведенням інформації на екран монітора

 

2. Що називається тактовою частотою процесора?

1) кількість елементарних операцій за 1 хв

2) кількість елементарних операцій за 1 сек

3) швидкість виконання обчислень процесором

4) швидкість виконання операцій вводу-виводу

 

3. В яких одиницях вимірюється тактова частота процесора?

1) КГц

2) МГц

3) МВт

4) mА

 

4. Яке призначення оперативного запам’ятовуючого пристрою?

1) тимчасове зберігання виконуваних в даний момент програм і використовуваних ними даних

2) постійного зберігання виконуваних в даний момент програм і використовуваних ними даних

3) зберігання програм перевірки пам’яті і всіх пристроїв комп’ютера

4) зберігання значних масивів даних і програм

 

5. Яке призначення постійного запам’ятовуючого пристрою?

1) постійне зберігання програм перевірки пам’яті і пристроїв та початкового завантаження системного програмного забезпечення

2) постійне зберігання системного програмного забезпечення

3) постійне зберігання програм початкового завантаження системного програмного забезпечення

4) постійне зберігання програм перевірки пам’яті і пристроїв

 

6. Що називається роздільною здатністю монітора?

1) розмір точки екрана

2) кількість точок на екрані по горизонталі і вертикалі

3) якість зображення на екрані

4) кількість кольорів, які можуть бути відображені на екрані

 

7. Яка клавіша переключає цифровий режим клавіатури і режим керування курсором?

1) Caps Lock

2) Scroll Lock

3) Num Lock

4) BackSpace

 

8. Яка клавіша призначена для вставки символа?

1) Esc

2) Tab

3) Insert

4) Shift

 

9. Яка клавіша призначена для знищення символа в позиції курсора?

1) BackSpace

2) Delete

3) Ctrl

4) Home

 

10. Яка клавіша призначена для виведення копії екрана на папір?

1) Enter

2) NumLock

3) BackSpace

4) Print Screen

 

11. До якого порту підключають принтер?

1) COM

2) LPТ

3) USB

4) PRN

 

12. Як називається пристрій для зчитування графічної і текстової інформації в комп’ютер?

1) модем

2) плоттер

3) сканер

4) миша

 

13. До яких мереж відноситься внутрішня комп’ютерна мережа установи?

1) однорангова

2) локальна

3) регіональна

4) віддалена

 

14. До якого виду програмного забезпечення відноситься операційна система?

1) прикладне програмне забезпечення

2) системне програмне забезпечення

3) сервісне програмне забезпечення

4) системи програмування

 

15. До якого виду прикладного програмного забезпечення відноситься програма 1С – Бухгалтерія?

1) програмне забезпечення загального призначення

2) програмне забезпечення спеціального призначення

3) системи управління базами даних

4) табличні процесори

 

16. Як називається поіменована область на дискові, де зберігається інформація?

1) каталог

2) файл

3) кореневий каталог

4) директорія

 

17. Яке ім’я файла вказане неправильно?

1) programma,bas

2) autoexec.bat

3) config.sys

4) autorun.bat

 

18. Як називається поіменована область на дискові, де зберігаються імена файлів та відомості про них?

1) повний шлях до файла

2) базова система вводу – виводу

3) каталог

4) завантажувальний запис

 

19. Диски комп’ютера мають позначення А:, С:, Е:, F: Яке позначення має привід для читання компакт-дисків?

1) С:

2) А:

3) Е:

4) F:

 

20. Вказати повний шлях до файла prog.рas із директорії ТРR диска D:

1) d:/tpr/prog.рas

2) tpr\ prog.рas d:

3) d:\tpr prog.рas

4) d:\tpr\ prog.рas

 

21. Яке призначення тактового генератора?

1) виробляти імпульси для узгодження роботи пристроїв

2) показувати поточний час

3) створювати такти

4) приводити комп'ютер у робочий стан

 

22. Що містить оперативна пам'ять під час роботи?

1) операційну систему, драйвери, службові програми

2) всі програми, що зберігаються на вінчестері

3) операційну систему та інформацію, що зберігається в ПК

4) операційну систему та інформацію, що обробляється в даний час

 

23. Яке призначення мікропроцесора?

1) виконання команд, програм та обробка інформації в ОП

2) виконання програм, що зберігаються в зовнішній пам'яті

3) виконання команд і програм, що зберігаються на дискеті

4) виконання команд і програм, що на моніторі

 

24. Які пристрої служать для обробки інформації?

1) мікропроцесор, оперативна пам'ять, зовнішня пам'ять

2) оперативна пам'ять, постійна пам'ять, тактовий генератор

3) постійна пам'ять, тактовий генератор, таймер

4) мікропроцесор, співпроцесор

 

25. Які пристрої використовуються для виведення результатів обробки?

1) монітор, принтер, клавіатура

2) сканер, принтер, звукові колонки

3) монітор, миша, звукові колонки

4) монітор, принтер, звукові колонки

 

26. Які пристрої використовуються для введення інформації і команд?

1) клавіатура, миша, сканер, мікрофон

2) миша, сканер, мікрофон, джойстик, монітор

3) клавіатура, миша, принтер, мікрофон

4) монітор, миша, сканер, мікрофон

 

27. Де розміщені системні пристрої?

1) на лицевій панелі системного блоку

2) на сестринській платі в системному блоці

3) на материнській платі в моніторі

4) на материнській платі в системному блоці

 

28. Які ГРУПИ пристроїв входять до складу апаратної частини комп'ютера?

1) пристрої введення, системні пристрої, пристрої пам'яті, сервісні програми

2) пристрої введення-виведення, системні пристрої, пристрої пам'яті

3) пристрої, програми, системний блок

4) прикладні програми, системні пристрої, пристрої пам'яті

 

29. Які пристрої має комп'ютер для якісного відтворення звуку, графіки, відео?

1) пристрої мульти-медіа

2) дисковод, звукова карта, звукові колонки

3) компакт-диск, монітор, звукова карта, звукові колонки

4) вінчестер, звукова карта, звукові колонки

 

30. Яка основна характеристика пам'яті?

1) об'єм

2) розміри

3) назва

4) адреса

 

31. Які пристрої входять до зовнішньої пам'яті?

1) CD - диски, DVD – диски, вінчестер, компакт-диски

2) електричні диски

3) мікросхеми, магнітооптичні диски

4) вінчестер, мікропроцесор

 

32. Яка пам'ять не потребує електроенергії для збереження інформації?

1) постійна

2) програмована

3) зовнішня

4) оперативна

 

33. Яка пам'ять містить програми і дані, необхідні для завантаження комп'ютера

1) оперативна пам'ять

2) постійна пам'ять

3) зовнішня пам'ять

4) лазерні диски

 

34. Як називається порція інформації, якою обмінюється оперативна пам'ять і мікропроцесор?

1) байт

2) машинне речення

3) комп'ютерне слово

4) машинне слово

 

35. Коли і для чого працюють програми постійної пам'яті?

1) поки комп'ютер під струмом

2) приводять комп'ютер у робочий стан

3) після ввімкнення комп'ютера для діагностики та початкового запуску

4) поки комп'ютер без струму

 

36. Як називається порція інформації для обміну з магнітними дисками?

1) доріжка

2) сектор

3) кластер

4) стежка

 

37. Скільки байт має кілобайт?

1) 1000

2) 1024

3) 2 в степені 10

4) 100

 

38. Скільки байт має мегабайт?

1) 1024х1024

2) 2 в степені 100

3) 1 000 000

4) 100х1024

 

39. Скільки байт має гігабайт?

1) 2 в степені 1000

2) 1024х1024х1024

3) 1 000 000 000

4) 1000х1024

 

40. Скільки байт має терабайт?

1) 2 в степені 10 000

2) 1024х1024х1024 х1024

3) 10 в степені 12

4) 10 000х1024

 

41. Скільки байт має петабайт?

1) 2 в степені 100 000

2) 1024 в степені 5

3) 10 в степені 15

4) 1024х100 000

 

42. Скільки байт має ексабайт?

1) 1024 в степені 6

2) 2 в степені 1 000 000

3) 1 000 000

4) 1 000 000х1024

 

43. Скільки байт має зеттабайт?

1) 10 000 000

2) 1024х10 000 000

3) 1024 в степені 7

4) 2 в степені 10 000 000

 

44. Назвіть найменшу одиницю виміру інформації:

1) Бот

2) Біт

3) Байт

4) Бут

 

45. Розмір якого файлу найменший:

1) 2 Мб

2) 2 050 Кб

3) 3 072 Кб

4) 2 097 151 б

 

Тема 2. Програмне забезпечення ПК

 

46. За допомогою якої вкладки діалогового вікна "Свойства: Экран" можна встановити малюнок на робочому столі?

1) "Параметры"

2) "Заставка"

3) "Оформление"

4) "Темы"

5) "Рабочий стол"

 

47. Які вікна виводяться операційною системою без участі користувача?

1) інформаційні

2) вікна дисків

3) вікна папок

4) вікна програм

 

48. Як дізнатися про властивості файла, папки або ярлика?

1) викликати діалогове вікно "Свойства"

2) клацнути на кнопці "Пуск"

3) перетягти піктограму об'єкта на панель задач

4) у контекстному меню виконати команду "Свойства"

 

49. Вкажіть основні елементи діалогового вікна?

1) лічильник, список, прапорець, перемикач

2) вкладка, лічильник, список, прапорець, регулятор, рядок стану

3) вкладка, лічильник, список, прапорець, рядок меню

4) вкладка, лічильник, список, панель інструментів

 

50. Коли на екрані з'являється діалогове вікно?

1) після відкриття вікна "Мой компьютер"

2) після клацання на піктограмі, назва якої має в кінці три крапки

3) після клацання на кнопці "Пуск"

4) після виконання команди, назва якої має в кінці три крапки

 

51. Як очистити системну папку "Корзина"?

1) у контекстному меню виконати команду "Очистить корзину"

2) у меню "Вид" виконати команду "Очистить корзину"

3) на панелі задач виконати команду "Очистить корзину"

4) на панелі інструментів виконати команду "Очистить корзину"

 

52. Якими діями можна відновити помилково стертий об'єкт?

1) у вікні "Корзина" у контекстному меню виконати " Отменить "

2) у вікні "Корзина" виконати команду "Отменить"

3) у вікні "Корзина" у контекстному меню виконати " Восстановить "

4) у вікні "Корзина" виконати команду "Обновить"

 

53. Якими діями можна видалити об'єкт?

1) виділити об'єкт, виконати команду "Удалить"

2) перетягти піктограму об'єкта у "Корзину"

3) відкрити меню "Вид", виконати команду "Удалить"

4) перетягти піктограму об'єкта на панель задач

 

54. Якщо панелі інструментів нема у вікні, що зробити, щоб вона була?

1) у меню "Вид" вибрати команду "Панели инструментов"

2) у меню "Вид" вибрати команду "Файл"

3) у меню "Файл" вибрати команду "Панели инструментов"

4) у меню "Вид" вибрати команду "Строка состояния"

 

55. За допомогою якого меню можна міняти зовнішній вигляд вікна Windows?

1) Файл

2) Правка

3) Вид

4) Избранное

 

56. Які кнопки знаходяться у рядку заголовка будь-якого вікна?

1) згорнути, розгорнути, закрити

2) згорнути, розгорнути, забрати

3) згорнути, перегорнути, закрити

4) згорнути, розгорнути, завантажити

 

57. Які вікна служать для встановлення параметрів команд?

1) прикладні

2) підлеглі

3) діалогові

4) інформаційні

 

58. Що містить системна папка "Корзина"?

1) вилучені об'єкти, які ще можна відновити

2) вилучені об'єкти, які вже не можна відновити

3) вилучені об'єкти, які можна знищити, а потім відновити

4) вилучені об'єкти, які можна відновити з панелі задач

 

59. Для чого служать смуги прокрутки?

1) для пересування інформаційного вікна

2) для пересування діалогового вікна

3) для переміщення по робочій області вікна

4) для зміни розмірів вікна Windows

 

60. Яке вікно можна згорнути в кнопку на панель задач?

1) вікно папки, програми, документа

2) інформаційне вікно

3) діалогове вікно

4) кімнатне вікно

 

61. Вкажіть основні види вікон ОС Windows

1) Підлеглі, основні, інформаційні, діалогові

2) Програмні, діалогові, інформаційні

3) Євро, підлеглі, діалогові

4) Прикладні, південні, діалогові

 

62. Що відбудеться після виконання дії: "встановити курсор миші на значок об'єкта, натиснути ПРАВУ кнопку і, не відпускаючи її, перетягти значок на потрібну папку в лівій половині і відпустити кнопку?

1) з'явиться контекстне меню

2) відбудеться копіювання

3) з'явиться діалогове вікно

4) з'явиться вікно "Проводник"

 

63. Яку клавішу слід натиснути для виконання копіювання перетягуванням?

1) Ctrl

2) Shift

3) Tab

4) Alt

 

64. Яку клавішу слід натиснути для виконання переміщення перетягуванням?

1) Shift

2) Ctrl

3) Alt

4) Esc

 

65. Яка дія відбувається, якщо при перетягуванні поруч з піктограмою об'єкта не з'являється значок "+"?

1) переміщення

2) копіювання

3) перейменування

4) знищення

 

66. Яка дія відбувається, якщо при перетягуванні поруч з піктограмою об'єкта з'являється значок "+"?

1) копіювання

2) переміщення

3) відновлення

4) перейменування

 

67. Як змінити співвідношення лівої і правої частини вікна "Проводник"?

1) курсор на рядок меню, перетягти двонаправлену стрілку

2) курсор на рядок заголовку, перетягти двонаправлену стрілку

3) курсор на панель інструментів, перетягти двонаправлену стрілку

4) курсор на розділову смугу, перетягти двонаправлену стрілку

 

68. Як розгорнути структуру папок у вікні "Проводник"?

1) клацнути на значку папки

2) клацнути на панелі задач

3) клацнути на значку "плюс" біля назви потрібної папки

4) клацнути на значку диска

 

69. Як відкрити вікно програми "Проводник"?

1) натиснути Shift і двічі клацнути на значку "Мой компьютер"

2) натиснути Shift і двічі клацнути на значку "Мои документы"

3) на панелі інструментів натиснути кнопку "Папки"

4) Всі перераховані вище способи

 

70. За якими критеріями можна здійснювати пошук файлів та папок?

1) назвою, розміром, датою створення

2) піктограмами

3) атрибутами

4) неповною назвою

 

71. Як зберегти умови пошуку файлів і папок?

1) ПРАВКА - Зберегти умови пошуку

2) ФАЙЛ - Зберегти умови пошуку

3) ИЗБРАННОЕ - Умови пошуку

4) СЕРВИС - Умови пошуку

 

72. Яке розширення має файл з умовами пошуку?

1) .txt

2) .fnd

3) .doc

4) .rtf

73. Що означає символ " * " в маскі для пошуку?

1) один будь-який символ

2) символ "зірочка"

3) будь-яку кількість будь - яких символів

4) будь-яку кількість допустимих символів

 

74. Що означає символ " ? " в маскі для пошуку?

1) один будь-який символ

2) символ "знак питання"

3) будь-яку кількість будь - яких символів

4) один допустимий символ

 

75. Яке розширення має файл архіву?

1) .txt

2) .fnd

3) .rar

4) .rtf

 

76. Які існують способи відкриття документа?

1) Подвійний клік по файлу

2) Через вікно "Файл\Открыть"

3) Перетягнути файл у вікно відкритої програми

4) Всі перераховані вище способи

 

77. Буфер обміну служить для:

1) Передачі інформації між програмами

2) Копіювання інформації

3) Переміщення інформації

4) Всі перераховані варіанти

 

78. Які із перерахованих елементів управління відсутні у Блокноті?

1) Панель інструментів, панель форматування, горизонтальна масштабна лінійка

2) Лінійка прокрутки тексту (горизонтальна, вертикальна)

3) Область для введення тексту

4) Рядок стану

 

79. У програмі Блокнот текст у робочій області обмежується:

1) Лівим та правим полем, що визначаються для кожного абзацу горизонтальною лінійкою

2) По границі вікна, якщо включити режим "перенос по словам"

3) Завжди обмежується розмірами вікна

4) Вертикальною невидимою лінією

 

80. Які існують способи для виділення слова в тексті?

1) Подвійний клік мишкою по тексту

2) Shift + клавіші для переміщення курсора

3) Виділити мишкою, тримаючи натиснутою ліву кнопку миші

4) Всі перелічені варіанти

 

81. Що означає команда "Сохранить как"?

1) Зберегти файл у буфері обміну

2) Зберегти копію відкритого документа в новому файлі

3) Зберегти файл у папці "Мои документы"

4) Дефрагментація диска (Defrag)

 

82. В якому форматі Блокнот може зберігати файли?:

1) У текстовому із розширенням RTF

2) У текстовому із розширенням TXT

3) У текстовому із розширенням DOC

4) Всі перелічені варіанти

 

83. Які параметри форматування для тексту підтримує WordPad?

1) Форматування символів

2) Форматування абзаців

3) Маркіровані списки

4) Всі перелічені вище варіанти

 

84. Як одержати довідку в ОС Windows?

1) відкрити папку Довідка

2) у меню "Пуск" вибрати команду " "Справка и поддержка"

3) відкрити папку "Мои документы"

4) на робочому столі виконати команду "Справка"

 

85. Якою вказівкою можна завантажити програму, якої нема у списку "Программы"?

1) Избранное

2) Документы

3) Найти

4) Выполнить

 

86. В якій із перелічених програм існує горизонтальна масштабна лінійка?

1) Блокнот

2) WordPad

3) Калькулятор

4) Провідник

 

87. Для чого призначена вказівка головного меню "Найти"?

1) вибирати документи для швидкого доступу

2) для розміщення списку останніх 15 документів, з якими працювали

3) для пошуку файлів і папок

4) для виклику довідкової системи

 

88. Для того щоб здійснити пошук і заміну слова (або фрази), у текстовому документі необхідно у програмі:

1) у Блокнот використати команду Поиск\Найти

2) у WordPad використати команду Правка\Заменить

3) у WordPad використати команду Правка\Найти

4) у WordPad використати команду Правка\Выделить все

 

89. Команду Отменить в програмах Блокнот і WordPad використовують для того, щоб:

1) Відмінити останню команду

2) Закрити діалогове вікно

3) Відмінити форматування абзацу

4) Всі перелічені варіанти

 

90. У програмі калькулятор відсутня функція:

1) Переміщення або копіювання інформації в буфер обміну

2) Збереження даних у файлі

3) Розрахунки з використанням тригонометричних функцій

4) Розрахунки у системах числення: двійкова, вісімкова, шістнадцяткова

 

91. Буфер обміну слугує для:

1) Копіювання або перенесення файлів

2) Копіювання або перенесення будь-яких об'єктів між програмами додатками

3) Копіювання або перенесення графічних зображень між програмами додатками

4) Всі перелічені варіанти

 

92. Як можна перезавантажити операційну систему?

1) Клавіша Break на клавіатурі

2) Кнопка Power на системному блоці

3) Alt+CTRL+SHIFT

4) Alt+CTRL+DEL

 

93. Які об'єкти не можна транспортувати через буфер обміну?

1) Текст та графіку

2) Файли та папки

3) Вікна програм

4) Об'єкти, які створені додатками з використанням OLE-технологій

 

94. Як отримати копію екранного зображення в буфері обміну?

1) Натиснути комбінацію клавіш CTRL+C

2) Натиснути клавішу NumLock

3) Натиснути PrintScreen

4) Натиснути комбінацію клавіш CTRL+X

 

95. Як називається електронний годинник комп'ютера?

1) Будильник

2) Тактовий генератор

3) Хронометр

4) Таймер

 

96. Яка клавіша тимчасово зупиняє виконання програми?

1) Del(ete)

2) Esc

3) Pause

4) Enter

 

97. Яка функціональна клавіша надає інструкцію допомоги?

1) F8

2) F2

3) F3

4) F1

 

98. Яку клавішу треба натиснути, щоб перемістити курсор клавіатури на початок рядка?

1) Alt

2) End

3) Esc

4) Home

 

99. Яку клавішу треба натиснути, щоб перемістити курсор клавіатури в кінець рядка?

1) Tab

2) Esc

3) End

4) Alt

 

100. Яку клавішу треба натиснути, щоб стерти символ справа від курсора клавіатури?

1) Ctrl

2) BS (Backspace)

3) Scroll Lock

4) Del(ete)

 

101. Яку клавішу треба натиснути, щоб стерти символ зліва від курсора клавіатури?

1) Del(elete)

2) BS (Backspace)

3) Esc

4) Shift

 

102. Що станеться з об'єктом, якщо знищити його ярлик?

1) виключиться комп'ютер

2) теж знищиться

3) автоматично створиться новий ярлик

4) нічого

 

103. Що є об'єктом у середовищі ОС Windows?

1) програма, група програм, назва програм

2) файл, документ, диск, папка, вікно, ярлик

3) мережа та її програмне забезпечення

4) команда, кнопка, перемикач

 

104. З чого складається повне ім'я файлу?

1) шлях до файла + ім'я файла

2) адреса + ім'я файла

3) папка + ім'я файла

4) шлях до файла +ім'я файла+ тип файла

 

105. Яке розширення мають графічні документи, створені графічним редактором Paint?

1) .bat

2) .doc

3) .bmp

4) .txt

106. Яке розширення за замовчуванням мають документи, створені у MS Word?

1) .txt

2) .doc

3) .xls

4) .bat

 

107. Яке розширення за замовчуванням мають документи, створені у MS Excel?

1) .txt

2) .doc

3) .xls

4) .bat

 

108. Ввімкнено українську мову. Лампочка CapsLock не горить. Натиснули клавішу Shift і натиснули клавіші [А Ф]. Що з'явиться на екрані?

1) А

2) Ф

3) а

4) ф

 

109. Ввімкнено українську мову. Лампочка Caps Lock горить. Натиснули клавішу Shift і натиснули клавіші [Н Р]. Що з'явиться на екрані?

1) Н

2) h

3) р

4) Р

 

110. Комбінація яких двох клавіш перемикає клавіатуру з однієї мови на іншу?

1) Ctrl+Tab або Alt+Tab

2) Ctrl+Esc або Alt+Esc

3) Ctrl+Shift або Alt+Shift

4) Alt+Ctrl або Alt+Shift

 

111. Ввімкнено українську мову. Лампочка CapsLock не горить. Натиснули клавішу } ] Ъ. Який символ з'явиться на екрані?

1) ї

2) Ъ

3) ]

4) }

 

112. Ввімкнено російську мову. Лампочка Caps Lock не горить. Натиснули клавішу } ] Ъ. Який символ з'явиться на екрані?

1) ъ

2) [

3) }

4) Ї

 

113. Ввімкнено англійську мову. Лампочка CapsLock не горить.Натиснули клавішу } ] Ъ. Який символ з'явиться на екрані?

1) }

2) Ъ

3) ъ

4) ]

 

114. Ввімкнено англійську мову. Лампочка CapsLock не горить. Натиснули клавішу " ' Э. Який символ з'явиться на екрані?

1) "

2) э

3) Э

4) '

 

115. Ввімкнено українську мову Лампочка Caps Lock не горить Натиснули клавішу [S Ы] Який символ з'явиться на екрані?

1) Ы

2) S

3) і

4) І

 

116. Як можна перезавантажити операційну систему?

1) Reset на клавіатурі

2) Power на системному блоці

3) Alt+CTRL+SHIFT

4) Alt+CTRL+DEL

 

117. Яку клавішу треба натиснути, щоб перемістити курсор клавіатури на початок рядка?

1) End

2) Esc

3) Home

4) Num Lock

 

118. Файл – це:

1) Найменша одиниця відображення інформації

2) Одиниця виміру документів

3) Поіменована область на диску або іншому носії інформації

4) Всі перелічені вище варіанти

 

 

119. Що таке ярлик?

1) Малюнок для робочого столу

2) Службова програма

3) Файл-посилання на файл, диск або папку

4) Спеціальний файл для збереження системної інформації ОС Windows

 

120. Який розмір може мати файл ярлика?:

1) Не більший за 4 Кбайт

2) Більший за 2 Мбайт

3) Більший за 1 Гбайт

4) Будь-який

 

121. Яке розширення має файл ярлик?

1) .bmp

2) .gif

3) .txt

4) .lnk

 

122. Для яких об'єктів можна створювати ярлик?:

1) Для диска або папки

2) Для файлу ( документа або програми)

3) Для ярлика

4) Всі перелічені вище варіанти

 

123. Які способи існують для створення ярликів?:

1) Майстер по створенню ярлика

2) Через буфер обміну

3) Методом перетягування (Drag&Drop)

4) Всі перелічені вище варіанти

 

124. Виберіть властивості, які належать ярлику:

1) Назва ярлика

2) Значок, який можна змінювати

3) Ім'я об'єкта (диска, файла, папки), який необхідно відкрити, і місце його розміщення

4) Всі перелічені вище варіанти

 

125. Яка із перелічених програм не призначена для роботи із файловою системою комп’ютера?:

1) Мой компьютер

2) Проводник

3) MS Paint

4) Norton Commander

 

126. Для чого створюють "Сетевой диск"?:

1) Для пошуку комп'ютера у мережі

2) Для швидкого переходу до папки, яка знаходиться на іншому комп'ютері в мережі

3) Для зміни імені мережевого комп'ютера

4) Всі перелічені вище варіанти

 

127. Які існують способи копіювання або перенесення файлів?:

1) Через буфер обміну

2) Методом перетягування (Drag&Drop)

3) Через контекстне меню "Отправить >"

4) Всі перелічені вище способи

 

128. Як вибрати групу файлів?

1) Тримаючи клавішу Shift, клікаємо мишкою по першому та останньому файлі

2) Тримаючи клавішу Ctrl, клікаємо мишкою по файлах, які необхідно вибрати

3) Відсортуємо файли по типу і мишкою окреслимо навколо них прямокутник

4) Всі перелічені вище варіанти

 

129. Як переглянути розмір, тип, дату створення (або зміни) групи файлів, що знаходяться в одній папці?

1) Відкрити потрібну папку у програмі "Провідник". На панелі інструментів вибрати кнопку "Вид\Таблица"

2) Відкрити потрібну папку використовуючи "Мой компъютер"

3) Для кожного файлу відкрити через контекстне меню його "Свойства"

4) Всі перелічені вище варіанти

 

130. Для того, щоб перейти на рівень вище у програмі "Мой компъютер" слугують кнопки:

1)

2)

3)

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти