ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Діяльність Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

(1991 – 2005 рр.)

У жовтні 1990 р. Президія АН УРСР прийняла постанову про утворення Інституту української археографії. Кабінет Міністрів у квітні 1991 р. підтвердив це рішення і Інститут розпочав працювати. Очолив його Павло Сохань. Заступником з наукової роботи призначено Геннадія Боряка, а вченим секретарем Василя Даниленка. Структурно Інститут складався з таких відділів: історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук; пам’яток княжої та козацької доби; джерел з історії України ХІХ ст. – початку ХХ ст.; джерел новітньої історії України; пам’яток української історіографії; пам’яток духовної культури; джерел з історії науки та освіти; вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України; науково-інформаційний. У подальшому число відділів зменшилось і на сьогодні існує 6 відділів: історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук (В. Брехуненко), пам’яток княжої та козацької доби (Ю. Мицик), джерел з історії України ХІХ – початку ХХ ст. (І. Гирич), джерел новітньої історії України (Н. Миронець), пам’яток духовної культури (В. Наулко), вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України (П. Сохань).

Фактично, з початку існування Інституту були відкриті відділення в Дніпропетровську (в подальшому припинило своє існування) та у Львові (очолив Я. Дашкевич). Львівське відділення було утворене відповідно до постанови бюро Президії АН України від 18 грудня 1992 р. Час, що минув, підтвердив правильність такого кроку, бо Львівське відділення, найактивнішими працівниками якого, окрім керівника, є: А. Гречило, М. Капраль, І. Скочиляс, М. Вавричин, О. Голько, Я. Федорук (зараз працює у Києві) розпочало бурхливу діяльність. Найпомітнішими здобутками цієї праці, очевидно, є видання в серії “Львівські історичні пам’ятки” фундаментального двотомника “Привілеї міста Львова (ХIV – XVIIIст.) та “Привілеї національних громад міста Львова (XІV – XVIII ст.) (1998, 2000 рр., підготував М. Капраль). Львівське відділення причетне до низки серійних видань: “Україна в минулому”. Вип. 1 – 9 (1992 – 1996), “Історія релігій в Україні” (з 1992 р.). Значним досягненням львів’ян стало факсимільне перевидання: “Спеціальна карта України Гійома Левассера де Боплана 1650 року” (підготовлена М. Вавчичин та О. Гольком у 2000 р.). В успіхах Львівського відділення значна заслуга Я. Дашкевича, який зумів згуртувати колектив однодумців.

На сьогодні, окрім Львова, філії Інституту археографії працюють ще в Запоріжжі, Харкові і Чернігові. Філія в Запоріжжі під керівництвом Анатолія Бойка випускає кілька серійних видань: “Запорозька спадщина” Вип. 1 – 12 (1997 – 2004 р.), “Старожитності Південної України” Вип. 1 – 11 (1997 – 2005 р.), “Південна Україна XVIII – XІХ століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України”. Вип. 1 – 7 (1996 – 2003 р.).

Повертаючись до діяльності Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, зазначимо, що за час його діяльності побачили світ більше 300 різноманітних видань. Підготовлені Інститутом друки групуються за серіями, яких є півтора десятка. Основні з них такі: “Пам’ятки українського літописання”, “Актові джерела”, “Описово-статистичні джерела”, “Пам’ятки української мови”, “Пам’ятки політично-правової культури України”, “Джерела з історії українського козацтва”, “Східні джерела з історії України”, “Мемуари. Щоденники”, “Джерела з історії церкви в Україні”, “Джерела з новітньої історії України”. Щодо конкретних видань, то їх так багато побачило світ, що навіть важко перелічити. До найбільш важливих, можливо, варто віднести такі: “Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743” (1997 р.), “Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів. 1734 – 1775”. (т. 1 – 3), “Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель. 1569 – 1673” (2002 р.), “Універсали Івана Мазепи” (2002 р.), “Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича” (1657 – 1687) (2004 р.), “Літопис УПА. Нова серія. (т. 1 – 6, 1998 – 2004) тощо.

Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати досить бурхливий розвиток української археографії на зламі ХХ – ХХІ століть, що дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє цієї наукової дисципліни.

Література до курсу “Археографія”

1. 150 лет Одесскому Обществу Истории и Древностей: Тезисы докладов. юбилейной конференции, 27-28 октября 1989. Одесса, 1989.

2. Аббасов А.М. Вклад Полтавської губернської архівної комісії в історіографію України // Історіографічні дослідження в Українській РСР. К., 1971. Вип. 4. С. 112 – 124.

3. Абросімова С.В., Журба 0.1. Едиційна археографія в Україні у ХІХ – ХХ ст.: плани, проекти, програми видань. Катеринославська учена археографічна комісія (1903 – 1919) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2001. Вип. 2. С. 330 – 337.

4. Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури. К., 1999. Ч. 1.

5. Амосов А.А., Бударашин В.П., Морозов В.В., Пихоя Р.Г. О некоторых проблемах полевой археографии // Общественно-политическая мысль дореволюционного Урала. Свердловск, 1983. С. 5 – 19.

6. Андронников И.Л. О современных коммуникациях в сфере археографических поисков // Археографический ежегодник за 1970 г. Москва, 1971. С. 232 – 243.

7. Апанович О., Ф.П. Шевченко. Історик, архівіст, історіограф, джерелознавець, археограф, організатор науки. Людина: Спогади та історіографічний аналіз. К., 2000. 179 с.

8. Афиани В.Ю. О журнальной археографии // Археографический ежегодник за 1988. Москва, 1989. С. 15 – 24.

9. Афиани В. Ю. Становление журнальной археографии в России в первой трети XIX в. // Археографический ежегодник за 1989 г. Москва, 1990. С. 28 – 37.

10. Барабой А.З. Вище науковий рівень археографічних видань // Український історичний журнал. 1959. №2. С. 151 – 152.

11. Барсуков Н. Источники русской археографии. Спб., 1882.

12. Беляева Л.С. Развитие методики подготовки документальных изданий // Советские архивы. 1978. №5. С. 50 – 55.

13. Бондар Г. С. Археографія на сторінках “Одесского вестника” (30-ті – середина 50-х рр. XX ст.) // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2001. Вип. 2. С. 338 – 350.

14. Боряк Г.В. Археографія як спеціальна історична дисципліна: до історії становлення поняття // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірник наукових праць та спогадів. Пам'яті І.О. Гуржія. К., 1998. Число 2. С. 46 – 59.

15. Боряк Г.В. Електронні архівні публікації в Інтернеті: проблеми репрезентації інформаційних ресурсів // Архіви України. 2002. № 4/6. С. 141 – 168.

16. Боряк. Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр “Археографічна україніка”. К., 1995.

17. Брайчевський М.Ю. Київський великокнязівський архів Х – ХІІІ ст. // Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. К., 1988. С. 104 – 106.

18. Бутич І. Огляд археографічної діяльності Полтавської вченої архівної комісії // Архівний збірник на посвяту 90-річчя Полтавської вченої архівної комісії. Полтава, 1993. – С.15 – 28.

19. Бутич І. Чернігівська губернська учена архівська комісія 1896 – 1918 рр. // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Київ; Львів, 2004. Т.1. С. 358 – 372.

20. Бутич І.Л. Назрілі питання української радянської археографії // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. Серія: Спеціальні історичні дисципліни. К., 1968. С. 204 – 220.

21. Бутич І.Л. Публікація документальних матеріалів архівними установами Української РСР // 3 історії архівного будівництва на Україні: Збірник статей. Харків, 1958. С. 27 – 57.

22. Бутич І.Я. Публікація документів у “Чтениях в историческом обществе Нестора-летописца” // Український археографічний щорічник. К., 1999. Вип 3/4. С. 15 – 30.

23. Вавричин М. Картографічні видання Київської археографічної комісії // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 366 – 368.

24. Валк С.Н. Археографическая “легенда” // Археографический ежегодник за 1971. Москва, 1972. С. 5 – 16.

25. Валк С.Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991.

26. Валк С.Н. Советская археография. Москва; Ленинград, 1948.

27. Валк С.Н. Судьбы “археографии” // Археографический ежегодник за 1961 г. Москва, 1962. С. 453 – 465.

28. Видання україномовних епістолярних джерел кінця ХІХ – середини ХХ ст. Методичні рекомендації / Укл. І.Б.Гирич, В.П. Ляхоцький. К., 2000. 48 с.

29. Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 – 1931). К., 1994.

30. Водотика С. Археографічна діяльність наукових товариств у 1920-х рр. // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 94 – 102.

31. Войцехівська І.Н. Проблеми археографії у творчості В. С. Іконникова // Український археографічний щорічник. К., 1999. Вип. 3/4. С. 50 – 55.

32. Войцехівська І.Н., Семергей О.Л. Губернські вчені архівні комісії в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Київська старовина. 1995. №6. С. 105 – 112.

33. Володимирський гродський суд: Подокументні описи актових книг. К., 2002. Вип. 1.

34. Ворончук І. Археографічна діяльність та історичні погляди І.П. Новицького // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 144 – 161.

35. Ворончук І. Роль М.Ф. Владимирського-Буданова в розвитку української археографічної традиції та архівної практики // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. К., 1999. Вип. 1. С. 111 – 121.

36. Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз. К., 1991.

37. Гальченко Е.М. Археографическое описание украинского переплета ХVІ – ХVІІІ вв.: к проблеме терминологии // Библиотека. Информация. Наука. К., 1991. С. 59 – 60.

38. Гирич І. Деякі питання організації М.С. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя (1894 – 1914) // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 266 – 294.

39. Гирич І.Б. Організація М.С. Грушевським археографічної роботи у львівський період життя і діяльності (1894-1914) //Український історичний журнал. 1997. №1. С. 72 – 86.

40. Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання “Архіву Коша Нової Запорізької Січі”. К., 1992.

41. Глебова И. Археография: попытка определения дисциплинарного статуса // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць. К., 2005. Вип. 7. С. 58 – 92.

42. Гроссман Ю.М., Кутик В.Н. Справочник научного работника. Архивы, документы, исследователь. Львов. 1983.

43. Дашкевич Я. Львівська академічна археографія // Український археографічний щорічник. К., 2002. Вип. 7. С. 55 – 70.

44. Дмитрієнко М.Ф. Археографічна робота в АН УРСР // Український історичний журнал. 1969. №3. С. 27 – 33.

45. Дмитрієнко М.Ф. Створення археографічної комісії АН УРСР // Український історичний журнал. 1970. №2. С.155 – 156.

46. Дмітрієва В.А., Святець Ю.А. Комп’ютерні технології в археографії та історичному джерелознавстві: необмеженні можливості чи межі неможливого // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 1997. Вип. 1. С. 277 – 287.

47. До 90-річчя Катеринославської ученої архівної комісії (1903-1916). Дніпропетровськ, 1993.

48. Добрушкин Е.М. История отечественной археографии: Современные проблемы и задачи изучения. Москва, 1989.

49. Добрушкин Е.М. О некоторых вопросах изучения терминологии и истории археографии // Археографический ежегодник за 1987 год. Москва, 1988. С. 92 – 102.

50. Добрушкин Е.М. Основы археографии. Москва, 1992.

51. Документальные памятники: выявление, учет, использование. Москва, 1988.

52. Дубровіна Л.А. Інформаційно-документальні описи писемних джерел: бібліографія, археографія, кодикографія // Бібліотечні вісті. 1992. №1. С. 13 – 29.

53. Дубровіна Л.А. Кодикологія та кодикографія української рукописної книги. К., 1992.

54. Дубровіна Л.А. Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії // Український археографічний щорічник. К., 1992. Вип. С. 59 – 70.

55. Дубровіна Л.А., Гальченко О.М. Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису. К., 1992.

56. Едиційна археографія в Україні у ХІХ – ХХ ст.: Плани, проекти, програми видань. К., 1993. Вип. 1.

57. Епатьевский А.В. О некоторых вопросах описания документальных материалов государственных учреждений // Археографический ежегодник за 1968 год. Москва, 1970. С. 48 – 56.

58. Ємець О. Археографічна діяльність І.М. Каманіна // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 168 – 178.

59. Журба О. Спроба обґрунтування моделі дослідження процесу формування української національної археографії // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 червня 1999р.: Доповіді та повідомлення. Історія. Одеса; Київ; Львів. 1999. Ч. 1. С. 280 – 287.

60. Журба О.И. Некоторые методические вопросы становления украинской советской археографии // Теория и методика историографических и источниковедческих исследований. Днепропетровск, 1989. С. 165 – 173.

61. Журба О.И. Публікації з історії козацтва та Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького на сторінках українського історико-археографічного журналу XVIII ст. // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 1997. Вип. 1. С. 186 – 190.

62. Журба О.І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 10-20-х рр. XIX ст.) // Архіви України. 2002. № 1/3. С. 55 – 72.

63. Журба О.І. Історія археографії як наукова проблема та вивчення історіографічного процесу // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: історіографія та джерелознавство в часовому вимірі. Дніпропетровськ, 2003. С. 91 – 102.

64. Журба О.І. Київська археографічна комісія 1843 – 1921: Нарис історії і діяльності. К., 1993.

65. Журба О.І. Місце археографії у збереженні писемних пам’яток історії // Гуманітарний журнал. 2003. №1. С. 13 – 17.

66. Журба О.І. Становлення української археографії: міфи, ідеї, інституції. Дніпропетровськ, 2003. 316 с.

67. Журба О.І., Абросимова С.В. Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії // Український археографічний щорічник. К., 1992. Вип. 1. С. 34 – 46.

68. Журба О.І., Ковальський М.П. Значення діяльності В.Ф.Домбровського у становленні Київської археографічної комісії // Вісник Київського університету. Історичні науки. 1989. Вип. 31. С.48 – 55.

69. Зашкільняк Л., Крикун М. М.С. Грушевський і київська археографічна комісія // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 254 – 265.

70. Историческая периодика и издания документов по отечественной истории ХVІІІ – ХІХ вв. К., 1988.

71. Іванова О.А., Івашнікова М.К. Рукописна кирилична книга XVI – XVII ст.: основні принципи атрибуції // Архіви України. 2002. № 4. С. 169 – 178.

72. Ісаєвич Я.Д. Українська археографія в ХУІІ – ХУІІІ ст. // Історичні джерела та їх використання. К., 1974. Вип. 1. С. 174 – 188.

73. Каплан А.Б. Регесты – удобная форма издания // Советские архивы. 1966. №4. С. 83 – 85.

74. Капраль М. Археографічна діяльність М. Грушевського у львівський період життя (1894 – 1914) // Михайло Грушевський і львівська історична школа. Львів, 1995. С. 166 – 195.

75. Капраль М.М. Археографічна комісія наукового товариства ім. Шевченка у Львові (Нарис історії діяльності) // Український археографічний щорічник. К., 1999. Вип. 3/4. С. 56 – 76.

76. Каштанов С.М. Актовая археография. Москва, 1998.

77. Кіржаєв С. В. О. Кордт та традиції київських археографів у діяльності археографічної комісії ВУАН // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 369 – 381.

78. Кіржаєв С.М. Деякі зауваження щодо археографічної діяльності УНТ (Чи існувала в товаристві окрема Археографічна комісія?) // Український археографічний щорічник. К., 1999. Вип. 3/4. С. 17 – 87.

79. Кобяк Н.А., Лефенман М.М., Поздеева И.В., Смилянская Е.Б .Задачи и результаты комплексных археографических экспедиций Московского университета 1966 – 1980 гг. // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. Москва, 1982. С.11 – 39.

80. Коваленко О.Б. Чернігівська архівна комісія: до 80-річчя з дня заснування // Український історичний журнал. 1976. № 12. С. 121 – 125.

81. Ковальский Н.П Источники по истории Украины XVI – первой половины XVII вв. во львовских археографических изданиях XIX – начала XX вв. // Анализ публикаций источников по отечественной истории. Днепропетровск, 1978. С. 20 – 48.

82. Ковальский Н.П. Источниковедение и археография истории Украины XVI – первой половины XVII вв. Днепропетровск, 1978. Ч.2: Анализ дореволюционных отечественных публикаций источников.

83. Ковальский Н.П. Источниковедение истории Украины (XVI – первой половины XVII вв.). Днепропетровск, 1978. Ч. 1: Анализ советских археографических публикаций документальных источников.

84. Ковальский Н.П. Источниковедение истории Украины (XVI – первой половины XVII вв.). Днепропетровск, 1978. Ч. 3: Характеристика публикаций источников на иностранных языках.

85. Ковальский Н.П. Абросимова С.В. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии (1903 – 1916) // Археографический ежегодник за 1988 г. Москва, 1989. С. 52 – 57.

86. Козлов В.П. Взаимодействие документальной публикации и общественного сознания // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. К., 2001. Вип. 4. С.401 – 408.

87. Козлов В.П. Документ в состоянии покоя: архивный, источниковедческий, археографический аспект // Вестник архивиста. 2002. № 4/5. С. 7 – 17.

88. Козлов В.П. Приглашение к размышлению об археографии состоялось...// Отечественные архивы. 2002. № 6. С. 58 – 70.

89. Козлов В.П. Российская археография конца ХVІІІ – первой половины ХІХ века. Москва, 1999.

90. Козлов О.Ф. К вопросу об определении предмета советской археографии // Советские архивы. 1976. №2. С. 32 – 39.

91. Козлов О.Ф. Классификация или типология документальных изданий // Издание исторических документов в СССР (Вопросы истории, теории и методики): Сборник научных трудов. Москва, 1989. С. 23 – 40.

92. Козлов О.Ф. Теоретические основы археографии. Новосибирск, 2003. 152 с.

93. Колесник М.П. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад у розвиток історичної науки в Україні // Український історичний журнал. 1995. №5. С. 28 – 37.

94. Корнева И.И., Талман Е.М., Эпштейн Д.М. История археографии в дореволюционной России. Москва, 1979.

95. Королёв Г. И. Иностранные интерпретации статуса теории и методики издания исторических источников // Археографический ежегодник за 1989 г. Москва, 1990. С. 38 – 49.

96. Королёв Г.И. Археография: Учебное пособие. Москва, 1996.

97. Королёв Г.И. Медиевестическая археография за рубежом: труды XVI – XVIII веков. Москва, 2001.

98. Королёв Г.И. В очередной раз об археографии // Отечественные архивы. 2002. № 1. С. 63 – 65.

99. Корольов Б. Особові архівні фонди та їх відображення у путівниках і покажчиках: сучасний стан і перспективи //Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. К., 2000. Вип. 2. С. 85 – 90.

100. Корпус магдебурзьких грамот українським містам: Два проекти видань 20 – 40-х рр. XX ст. / Упорядники і автори дослідження В. Андрейцов, В. Ульяновський, В. Короткий. К., 2000.

101. Крип’якевич І. Археографічні праці Миколи Костомарова // Історія української археографії: персоналії. К., 1993. Вип. 1. С. 1 – 36.

102. Круглова Т.А. Обзор кириллических рукописных книг Молдавско-Украинской коллекции Московского университета // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. Москва, 1982. С. 238 – 244.

103. Крупницький Б. Археографічна діяльність М.Грушевського // Історія української археографії: персоналії. К., 1993. Вип. 1. С. 84 – 97.

104. Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації: поняття, типологія, історія типологічної схеми. К., 1995.

105. Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої полловини ХІV ст.: Дослідження. Тексти. Львів, 2004.

106. Купчинський О. До питання про характеристику формуляра рукописних документів середньовіччя // Архіви України. 1974. №6. С. 12 – 20.

107. Купчинський О. З історії створення науково-довідкового апарату до фондів судово-адміністративних установ України ХV – ХVІІІ ст. // Архіви України. 1976. №1. С. 27 – 35.

108. Купчинський О. Земські та гродські судово-адміністративні документальні фонди Львова. К., 1998.

109. Купчинський О. Методика наукового описання давніх документів // Архіви України. 1972. №4. С. 52 – 62.

110. Купчинський О. Про деякі способи уточнення дат пізньосередньовічних документів в археографічний практиці // Вісник Львівського університету: Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37. Ч. 1. С. 455 – 463.

111. Купчинський О. Про підготовку каталога судово-адміністративних фондів України ХV – ХVІІІ ст. // Архіви України. 1976. №5. С. 14 – 21.

112. Курносов А.А., Черных В.А., Шмидт С.О. О состоянии и задачах советской полевой археографии (К итогам Первой Всесоюзной конференции по полевой археографии) // Археографический ежегодник за 1977 год. Москва, 1978. С. 3 – 14.

113. Лаптева Л. П. Профессор университета Св. Владимира Н.Д. Иванишев и его деятельность в Киевской археографическо комиссии // Український археографічний щорічник. К., 1992. Вип. 1. С. 47 – 58.

114. Леонтьева Г.А. Палеография, хронология, археография, геральдика. Москва, 2000.

115. “Летопись Екатеринославской ученой архивной комисии”: Бібліографічний покажчик. К., 1991.

116. Литвак Б.Г. Археография и исторические исследования // Археографический ежегодник за 1992. Москва, 1994. С. 3 – 10.

117. Литвак Б.Г. Козлов О.Ф. Проблемы развития современной археографии // Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. М., 1985. Вып. 2.

118. Литвак Б.Г. Назревшие вопросы археографии документов советской эпохи // Исторический архив. Москва, 1960. С. 186 – 196.

119. Литвак Б.Г. Несколько слов о статье Козлова и откликах на нее // Отечественные архивы. 2001. № 5. С. 32 – 35.

120. Литвак Б.Г. Серийные издания в советской публикаторской практике // Археографический ежегодник за 1985 г. Москва, 1986. С. 20 – 31.

121. Макарихин В.П. Губернские ученые архивные комиссии и их роль в развитии общественно-исторической мысли Росси в конце XIX – начале XX вв. // История СССР. 1989. №1. С. 160 – 170.

122. Матеріали до розробки концепції діяльності Інституту української археографії. К., 1992.

123. Матисякевич З. Український археограф Я.Ф.Головацький. К., 1993.

124. Методическое пособие по археографии. Москва, 1991. Ч.1/2.

125. Мицик Ю.А. Розвиток української археографії історії українського козацтва (сучасний стан) // Четвертий міжнародний конгрес україністів. Одеса, 26-29 червня 1999 р.: Доповіді та повідомлення. Історія. Одеса; Київ; Львів, 1999. Ч. 1. С. 227 – 233.

126. Мищак І.М. Науково-видавнича діяльність архівних установ України (1944 – 1955) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. К., 2000. Вип. 49. С. 56 – 60.

127. Місюра В. П. Про скорочену публікацію документів // Історичні джерела та їх використання. К., 1964. Вип. 1. С. 167 – 173.

128. Москвич Л.Г. Видатний історик, археограф-архівіст (до 120-річчя від дня народження О.І.Левицького) // Український історичний журнал. 1968. №2. С. 125 – 129.

129. Науковий часопис українознавства “Україна” (1907-1932): Покажчик змісту. К., 1993.

130. Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна україніка” і комп’ютеризація архівної справи Україні, К., 1996. Вип. 1.

131. Німчук В.В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. К., 1995. Ч. 1.

132. Носова И.И. Типы, виды и формы документальных изданий и подготовка научно-популярных сборников документов // Вопросы архивоведения. Москва, 1964. Вып. 3.

133. Павленко В.У. М.О. Максимович – археограф // Український історичний журнал. 1962. №1. С. 97 – 102.

134. Папакін Г. Теоретичні питання української археографії в діяльності археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929 – 1930) // Студії з архівної справи та документознавства. К., 1998. Т. 3. С. 72 – 76.

135. Папакін Г.В. Досвід археографічної комісії ЦАУ УСРР та перспективи його використання у сучасній видавничій роботі архівних установ // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. К., 1996. С. 104 – 106.

136. Передача текстів документів і пам’яток: Методичні рекомендації за матеріалами науково-методичної наради (Квітень 1990). К., 1990.

137. Петренко С. Археографічна спадщина Миколи Костомарова. Київ; Полтава, 2000.

138. Пещак М.М., Русанівський В.М. Правила видання пам’яток української мови ХІV – ХVШ ст. К., 1961.

139. Писарькова Л.Ф. Губернские ученые архивной комиссии: организация, численность и условия деятельности // Археографический ежегодник за 1989 г. Москва, 1999. С. 187 – 193.

140. Поздеева И.В. Задачи и особенности работы экспедиций, собирающих памятники кириллической книжности // Археографический ежегодник за 1977. Москва, 1978. С.56 –61.

141. Поздеева И.В. Новая концепция эдиционного архововедения // Отечественные архивы. 2002. № 1. С. 42 – 47.

142. Поздеева И.В. Полевая археография: некоторые проблемы практики и теории // Вопросы истории. 1986. № 7. С. 17 – 32.

143. Покровский Н.Н. О принцыпах издания документов XX века // Вопросы истории. 1999. № 6. С. 31 – 42.

144. Правила видання історичних документів в СРСР. К., 1972.

145. Прилепішева Ю.А. Відновлення та організація археографічної роботи архівних установ України під керівництвом Архівного управління МВС УРСР у перші повоєнні роки (1946 – 1950) // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. К., 1999. Т. 3. С. 608 – 630.

146. Прилепішева Ю.А. Документальні видання архівних установ з історії України XVI – початку XX ст. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. К., 2001. Вип. 3. С. 69 – 98.

147. Прилепішева Ю.А. Підготовка та публікація довідкових видань про склад та зміст фондів архівних установ України (1946 – 1991 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. К., 2002. Вип. 5. С. 110 – 125.

148. Прилепішева Ю.А. Участь українських археографів у вдосконаленні нормативної бази публікації документів ДАФ СРСР (1946 – 1991) // Архіви України. 1999. № 1/6. С. 82 – 100.

149. Пріцак О. Атанасій Великий, ЧСВВ – археограф // Історія української археографії: персоналії. К., 1993. Вип. 1. С. 11 – 14.

150. Проценко Л. Перша археографічна експедиція ЦДІА УРСР // Архіви України. 1965. №6. С. 50 – 52.

151. Пушкарев Л.Н. О предмете, методе и задачах археографи // Советские архивы. 1976. №1. С. 75 – 80.

152. Руська (Волинська) метрика: Регести документів коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське. Брацлавське. Чернігівське воєводства) 1569 – 1673. К., 2002.

153. Савченко М. З історії археографічної практики академічних і архівних установ України повоєнних років // Студії з архівної справи та документознавства. К., 1999. Т. 4. С. 79 – 81.

154. Світленко С.І. Проблеми публікації джерел з історії народництва в Україні 60 – 80-х років XIX ст. // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. К., 1996. С. 170 – 172.

155. Селезнев М.С. Предмет и вопросы методологии советской археографии. Москва, 1959.

156. Селезнев М.С. Теория и методика советской археографии. Москва, 1974.

157. Семергей О. Діяльність губернських вчених архівних комісій в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Полтава, 1995.

158. Симоненко І. Губернські вчені архівної комісії в Україні: історіографічний огляд і бібліографічний покажчик. К., 2003. – 132 с.

159. Симоненко І. Поєднання архівної роботи та краєзнавчих досліджень у діяльності губернських вчених архівних комісій // Студії з архівної справи та документознавства. К., 2003. Т. 9. С. 11 – 14.

160. Скакун О.Ф. М.Д. Іванишев як історик і археограф // Український історичний журнал. 1971. №9. С. 118 – 122.

161. Советская археография: каталог научно-методической литературы и сборник документов. Москва, 1974. Вып. 1. (1917 – 1970); Москва, 1976. Вып. 2 (1971 – 1973); Москва, 1980. Вып. З (1974 – 1975); Москва, 1987. Вып. 4 (1976 – 1980).

162. Современные проблемы советской археографии (к итогам дискуссии в журнале “Советские архивы”) // Советские архивы. 1979. №6. С. 10 – 11.

163. Соловйова А.А. Актуальні питання археографічної обробки документів з новітньої історії України // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні. К., 1996. С. 116 – 118.

164. Софинов П.Г. Из истории русской дореволюционной археографии. Москва, 1957.

165. Степанский А.Д. Археографическая база и археографический фонд исторической науки // Советские архивы. 1991. №1. С. 41 – 44.

166. Степанский А.Д. Археография: термин, объект, предмет // Отечественные архивы. 1996. №3. С. 16 – 25.

167. Стоян Ф. Розвиток камеральної археографії в Інституті української археографії та джерелознавства ім.М.С. Грушевського НАН України // Наукові записки: Збірник праць вчених та аспірантів / Ін-т укр.археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. К., 1999. Т.4. С. 387 – 397.

168. Страшко В. Правила передачі тексту кириличних документів ХУІ – ХУПІ ст. дипломатичними та популярними методами і рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науково-популярного типів. К., 1992.

169. Страшко В. Рекомендації до складання подокументних описів актових книг Правобережної України ХVІ – ХVІІ ст. К., 2002.

170. Тарасенко О. Археографічна діяльність архієпископа Філарета Гумілевського в Україні // Київська старовина. 2003. №5. С. 157 – 165.

171. Тверская Д.И. О некоторых итогах развития полевой археографии на территории СССР в послевоенный период // История СССР. 1976. №1. С. 106 – 124.

172. Теоретические основы археографии с позиций современности: Материалы дискуссии. Москва, 2003.

173. Тимошик М. Видавнича діяльність Київської археографічної комісії // Київська старовина. 2002. № 5. С. 80 – 87.

174. Ткаченко М. Археографічні студії В. Антоновича // Історія української археографії: персоналії. К. 1993. Вип. 1. С. 51 – 72.

175. Тодийчук О.В. Украина ХVІ – ХVПІ вв. в трудах Общества истории и древностей российских. К., 1989.

176. Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. 1905 – 1917. Библиографический указатель / Сост. А.Б. Супруненко. Полтава, 1992. – 52 с.

177. Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку. К., 1988.

178. Улащик Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода. Москва, 1973.

179. Филоненко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887 – 1929) // Архіви Укравїни. 1967. №1. С. 32 – 34.

180. Франчук Є.І. Еволюція поняття “Книга” як об’єкт книгознавства та джерелознавства // Український археографічний щорічник. К., 1999. Вип. 3/4. С. 377 – 403.

181. Хевролина В.М. К вопросу о термине “археография” // Советские архивы. 1978. № 2. С. 51 – 55.

182. Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса, 2002.

183. Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського Товариства історії і старожитностей у роки віце-президента М.Н. Мурзакевича (1875 – 1893) // Український археографічний щорічник. К., 2002. Вип. 7. С. 23 – 54.

184. Хмарський В.М. Внесок Одеського товариства історії і старожитностей у становлення археографії на Півдні України // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ, 2001. Вип. 2. С. 351 – 380.

185. Хмарський В.М. А.О. Скальковський – археограф. К., 1994.

186. Черных В.А. Археографические экспедиции // Вестник АН СССР. 1988. №1. С. 105 – 110.

187. Черных В.А. Еще раз об объекте и предмете археографии // Отечественные архивы. 2001. №3. С.24 – 28.

188. Черных В.А. О предмете археографии и ее месте в кругу смежных научных дисциплин // Советские архивы. 1976. №6. С. 43 – 56.

189. Чирков С.В. О применении термина “археография” в начале XX века // Археографический ежегодник за 1981 г. Москва, 1982. С. 21 – 25.

190. Чтения в историческом обществе Нестора-летописца (1879-1914): Бібліографічний покажчик. К., 1989.

191. Шандра В. Роль М.В. Юзефовича у діяльності Київської археографічної комісії // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997. С. 138 – 143.

192. Швидько А. К. Этапы развития советской археографии на Украине и их особенности // Теоретико-методологические вопросы развития советской исторической науки. Днепропетровск, 1987. С. 42 – 51.

193. Шмидт С.О. Археография. Архивоведение. Документоведение. Сборник статей. Москва, 1997.

194. Шмидт С.О. Московский университет 1960 – 1990-х годов и развитие археографической культуры России // Мир старообрядчества. Москва, 1998. Вып. 4.

195. Шмидт С.О. Некоторые вопросы развития советской археографии // Археографический ежегодник за 1978 год. Москва, 1979. С.132 – 141.

196. Шорохов Е.Ф. О некоторых вопросах теории советской археографии // Советские архивы. 1976. №4. С. 50 – 56.

197. Эпштейн Д.М. История археографии в дореволюционной России. Период феодализма. Москва, 1977.

198. Яковлев С. О. Українська радянська археографія. К., 1965.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти