ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИКЛІВ І РОБОТА З ОДНОМІРНИМИ МАСИВАМИ

 

Мета роботи. Задавши одномірний масив цілочислових даних А в INTEGER, реалізувати обробку масиву, як зазначено у варіанті. Довжина масиву N<=20. Вихідні дані задати самостійно. У програмі повинні бути передбачені процедури введення-виведення елементів масиву А и его обробки. Вихідні дані повинні вводитися з перевіркою на область припустимих значень.

 

Варіанти

 

1.Знайти, скільки елементів масиву A={a[i]} задовольняють умові:

с <= a[i] <= d.

2.Знайти добуток елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

с <= a[i] <= d.

3.Знайти, скільки від’ємних елементів масиву A={a[i]} задовольняють умові:

с <= a[i] <= d.

4.Знайти суму кубів усіх від’ємних елементів масиву A={a[i]}.

5.Знайти, скільки додатних елементів масиву A={a[i]} задовольняють умові:

с <= a[i] <= d.

6.Знайти суму квадратів усіх додатних елементів масиву A={a[i]}.

7.Знайти добуток квадратів елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

a[i] >= c .

8.Знайти, скільки додатних, від’ємних і нульових елементів у масиві A={a[i]}.

9.Знайти добуток квадратів елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

a[i] >= c .

10.Знайти добуток останніх Lвід’ємних елементів у масиві A={a[i]}.

11.Знайти суму перших K елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

с <= a[i] <= d.

12.Знайти кількість однакових елементів масиву A={a[i]}.

13.Знайти суму елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

с <= a[i] <= d.

14.Знайти добуток останніх Lдодатних елементів у масиві A={a[i]}.

15.Знайти добуток додатних елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

з <= a[i] <= d.

16.Знайти добуток від’ємних елементів масиву A={a[i]}, що задовольняють умові:

з <= a[i] <= d.

17.Знайти суму кубів усіх додатних елементів масиву A={a[i]}.

18.Знайти суму квадратів усіх від’ємних елементів масиву A={a[i]}.

19.Знайти добуток квадратів усіх додатних елементів масиву A={a[i]}.

20.Знайти добуток квадратів усіх від’ємних елементів масиву A={a[i]}.

21.Знайти суму перших K від’ємних елементів масиву A={a[i]}.

Контрольныe питання

1. Особливості виконання досліджуваних операторів: циклів, умовних, уведення-висновку.

2. Процедури і функції. Формальні і фактичні параметри. Передача в параметрах масивів.

3. Розмірність масивів. Контроль за коректним розподілом пам'яті для масивів.

4. Діапазон припустимих значень для целочисленных перемінних: BYTE, WORD, SHORTINT, INTEGER, LONGINT.

5. Діапазон припустимих значень для речовинних перемінних: REAL, SINGLE, DOUBLEчиEXTENDED.


Лабораторна робота № 4

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИКЛІВ І ОБРОБКА МАТРИЦЬ

Мета роботи. Задавши двовимірний масив речовинних даних (матрицю А), реалізувати його обробку, як зазначено у варіанті. Вихідні дані задати самостійно, з огляду на специфіку задачі.

У програмі повинні бути передбачені процедури введення-виведення елементів масиву А и його обробки - див. Додаток 1

Варіанти

Задано квадратну матрицюA розміром N x N (N<=10), що складається з дійсних елементів.

1) Знайти середнє арифметичне елементів кожного з парних стовпців цієї матриці.

2) Знайти середнє арифметичне елементів кожного з непарних стовпців цієї матриці.

3) Знайти середнє арифметичне елементів кожної з рядків цієї матриці.

4) Знайти середнє арифметичне елементів кожної з парних рядків цієї матриці.

5) Знайти середнє арифметичне елементів кожної з непарних рядків цієї матриці.

6) Знайти середнє арифметичне з усіх від’ємних елементів цієї матриці.

7) Знайти середнє арифметичне з усіх додатних елементів цієї матриці.

8) Знайти характеристику кожного її рядка (суму додатних парних елементів у кожнім рядку).

9) Знайти характеристику кожного її стовпця (суму модулів від’ємних непарних елементів у кожнім стовпці).

10) Знайти суму і добуток усіх її додатних елементів.

11) Знайти суму і добуток усіх її від’ємних елементів.

12) Знайти суму всіх її додатних і добуток усіх її від’ємних елементів.

13) Знайти суму всіх її від’ємних і добуток усіх її додатних елементів.

14) Знайти суму всіх її елементів і замінити нею всі діагональні елементи цієї матриці.

15) Знайти добуток усіх її елементів і замінити їм усі діагональні елементи цієї матриці.

16) Знайти суму всіх її додатних елементів і замінити нею всі діагональні елементи цієї матриці.

17) Знайти добуток усіх її додатних елементів і замінити їм усі діагональні елементи цієї матриці.

18) Знайти суму всіх її від’ємних елементів і замінити нею всі діагональні елементи цієї матриці.

19) Знайти добуток усіх її від’ємних елементів і замінити їм усі діагональні елементи цієї матриці.

20) Знайти мінімальне з чисел, що зустрічається в даній матриці більше одного разу.

21) Знайти максимальне з чисел, що зустрічається в даній матриці більше одного разу.

22) Знайти суму найбільших елементів кожного рядка матриці і їхніх координат.

23) Знайти суму найменших елементів кожного рядка матриці і їхніх координат.

24) Знайти добуток найбільших елементів кожного рядка матриці і їхніх координат.

25) Знайти добуток найменших елементів кожного рядка матриці і їхніх координат.

26) Знайти суму найбільших елементів кожного стовпця матриці і їхніх координат.

27) Знайти суму найменших елементів кожного стовпця матриці і їхніх координат.

28) Знайти добуток найбільших елементів кожного стовпця матриці і їхніх координат.

29) Знайти добуток найменших елементів кожного стовпця матриці і їхніх координат.

30) Знайти, скільки додатних елементів містить дана матриця в кожнім рядку.

31) Знайти, скільки від’ємних елементів містить дана матриця в кожнім рядку.

32) Знайти, скільки додатних елементів містить дана матриця в кожнім стовпці.

33) Знайти, скільки від’ємних елементів містить дана матриця в кожнім стовпці.

34) Одержати нову матрицю шляхом розподілу всіх елементів даної матриці на її найбільший по модулю елемент.

35) Одержати нову матрицю шляхом ділення всіх елементів даної матриці на її найменший по модулю елемент.

36) Одержати нову матрицю шляхом множення всіх елементів даної матриці на її найбільший по модулі елемент.

37) Одержати нову матрицю шляхом множення всіх елементів даної матриці на її найменший по модулю елемент.

38) Одержати нову матрицю шляхом додавання всіх елементів даної матриці з її найбільшим по модулю елементом.

39) Одержати нову матрицю шляхом додавання всіх елементів даної матриці з її найменшим по модулю елементом.

40) Одержати нову матрицю шляхом вирахування всіх елементів даної матриці з її найбільшого по модулю елемента.

41) Одержати нову матрицю шляхом вирахування всіх елементів даної матриці з її найменшого по модулю елемента.

42) Замінити нулями всі її елементи, розташовані на головній діагоналі і вище неї.

43) Замінити нулями всі її елементи, розташовані на головній діагоналі і нижче неї.

44) Сформувати вектор із суми елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

45) Сформувати вектор із суми елементів стовпців і знайти їх середнє арифметичне.

46) Сформувати вектор з добутку елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

47) Сформувати вектор з добутку елементів стовпців і знайти їх середнє арифметичне.

48) Сформувати вектор з найменших значень елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

49) Сформувати вектор з найменших значень елементів стовпців і знайти їх середнє арифметичне.

50) Сформувати вектор з найбільших значень елементів рядків і знайти їх середнє арифметичне.

51) Сформувати вектор з найбільших значень елементів стовпців і знайти їх середнє арифметичне.

52) Сформувати вектор з різниць найбільших і найменших значень елементів рядків.

53) Сформувати вектор з різниць найбільших і найменших значень елементів стовпців.

54) Сформувати вектор із суми найбільших і найменших значень елементів рядків.

55) Сформувати вектор із суми найбільших і найменших значень елементів стовпців.

56) Знайти суму елементів рядка, у якій розташований найменший елемент.

57) Знайти суму елементів рядка, у якій розташований найбільший елемент.

58) Знайти суму елементів стовпця, у якому розташований найменший елемент.

59) Знайти суму елементів стовпця, у якому розташований найбільший елемент.

60) Поміняти місцями рядок, що містить максимальний елемент, з рядком, що містить мінімальний елемент.

Контрольні питання

1. Особливості виконання досліджуваних операторів: циклів, умовних, введення-висновку.

2. Процедури і функції. Формальні і фактичні параметри. Передача в параметрах масивів.

3. Розмірність масивів. Контроль за коректним розподілом пам'яті для масивів.

4. Двовимірні масиви. Рядки і стовпці. Розташування в пам'яті двовимірних масивів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти