ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Білоцерківський коледж сервісу та дизайну

 

Л.Ю.ЛЕМЕШКО

Живопис

 

Курс лекцій

 

 

Біла Церква 2011

 

 

Рекомендовано цикловою комісією напряму «Перукарські технології».

Рецензенти:

Степура А.О. – директор Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, , заслужений працівник освіти України, викладач-методист.

Павленко Т.М. – заступник директора Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, викладач вищої категорії.

 

Коректор:

Копитько Н.Г. – методист Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.

 

 

Живопис: Курс лекцій / Упоряд.: Л.Ю. Лемешко – Біла Церква.: БКСД, 2011. – 98 с. укр. м.

 

У посібнику подано матеріали лекцій, які допоможуть студентам якісно організувати самостійну роботу з дисципліни «Живопис». Посібник призначений для студентів груп молодших спеціалістів, що навчаються за спеціальностями «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», «Моделювання та конструювання промислових виробів».

 

Пояснювальна записка

Мета курсу живопису для фахівців перукарської справи та декоративної косметики: дати майбутньому спеціалісту основні знання і навички з питань живопису, розвивати їх творчі можливості, ознайомити з методами виконання живописних робіт, познайомити з матеріалами і обладнанням, навчити працювати з натури, добре знати теорію дисципліни, володіти навичками роботи в різних видах і жанрах живопису, вміти працювати в різноманітних художніх техніках і матеріалах. Все це має досягатись практичними вправами. Вся система завдань покликана закласти основи образотворчої грамоти, сприяти утвердженню професійних навичок виконання етюдів, довготривалих робіт, різноманітних за складністю.

На заняттях з живопису особливу увагу студентів слід звернути на методичну послідовність виконання навчальних завдань і вимагати уважного і вдумливого вивчення натури і засобів живописного зображення. Програма з живопису передбачає вивчення основних художніх технік: акварелі, олійного живопису, гуаші, темпери тощо. Побудова живописного зображення здійснюється на основі грамотного малюнка і вимог композиції. Здобуті знання і вміння закріплюються і розвиваються у процесі самостійної роботи учнів. Високі вимоги повинні ставитися до використання живописних матеріалів і виконання живописних робіт.

У вирішенні завдання по живопису студент повинен вміти визначити зоровий центр, підпорядкувати другорядне головному, використовуючи світлотіні, взаємозв’язок світла і тіні при устаткуванні обсягу і площини.

Вивчаючи натуру, закони живопису, студент розвиває почуття ритму, як лінійного, так і ритму основних мас тону і кольору, вирішує складні пластичні, просторові кольоросвітлові завдання.

У результаті мальовничий етюд повинен передати характер, розкрити поставлену мету, слідуючи головним принципам мальовничої майстерності, в основі яких: вміння бачити натуру в цілому, постійно порівнювати, розкриваючи колірні відношення, тому що порівняння – основа цілісності і промовистості.

На основі засвоєння знань законів живопису, оволодіння культурою використання кольору і форми студент набуває навичок, що дають можливість кваліфіковано вирішувати творчі завдання.

 

 

ЗМІСТ

Розділ 1.Загальні відомості про живопис 9-16
Тема 1.Поняття про живопис. Його види і жанри. Завдання живопису та його роль у житті людей. 9-11
Тема 2. Матеріали та приладдя для живопису 11-13
Тема 3. Методи та техніка візуалізації форми у живописі 13-16
Розділ 2. Живопис натюрморту 17-41
Тема 1.Особливості живописної композиції 17-22
Тема 2. Вивчення зміни тонових відношень натюрморту в техніці «гризаль» 22-24
Тема 3. Відношення теплих та холодних тонів у натюрморті 24-27
Тема 4. Використання контрасту та нюансу кольору у натюрморті 27-29
Тема 5. Національні особливості використання кольору в живописних роботах 29-35
Тема 6. Відтворення фактури та матеріальності предметів в кольорі 35-38
Тема 7. Колористика в декоративному натюрморті 38-41
Розділ 3. Пейзажний живопис 42-50
Тема 1. Закони зображення повітряного середовища кольором 42-46
Тема 2. Колорит в системі гармонійних кольорових відношень у пейзажі 46-48
Тема 3. Творча розробка живописної композиції на основі пейзажних мотивів 48-50
Завдання до заліку. Тестовий контроль 50-52
Розділ 4.Живописне зображення людини 53-65
Тема 1.Освітлення та світлотіньове рішення живописного портрету 53-61
Тема 2. Досягнення пластичної виразності зображення фігури людини світлом і кольором 61-64
Тема 3.Стилізація в декоративному рішенні фігури людини 64-65
Використана література

 

Тематичний план

№ П\П   Розділ, тема програми кількість годин
всього з них
лекцій семінарів практичних самостійних
Загальні відомості про живопис
  1) Поняття про живопис. Його види і жанри. Завдання живопису та його роль у житті людей.    
  2) Матеріали та приладдя для живопису      
3) Методи та техніка візуалізації форми у живописі  
Живопис натюрморту
1) Особливості живописної композиції  
2) Вивчення зміни тонових відношень натюрморту в техніці «гризаль»    
3) Відношення теплих та холодних тонів у натюрморті    
4) Використання контрасту та нюансу кольору у натюрморті    
5) Національні особливості використання кольору в живописних роботах  
6) Відтворення фактури та матеріальності предметів в кольорі    
7) Колористика в декоративному натюрморті  
Пейзажний живопис
  1) Закони зображення повітряного середовища кольором  
2) Колорит в системі гармонійних кольорових відношень у пейзажі  
3) Творча розробка живописної композиції на основі пейзажних мотивів    
1семестр  
Живописне зображення людини
  1) Освітлення та світлотіньове рішення живописного портрету  
2) Досягнення пластичної виразності зображення фігури людини світлом і кольором  
3) Стилізація в декоративному рішенні фігури людини
ІІ семестр
8
Всього
         
                   

Розділ 1. Загальні відомості про живопис

Тема 1. Поняття про живопис. Його види і жанри. Завдання живопису та його роль у житті людей.

План:

1. Поняття про живопис.

2. Засоби створення живописного твору.

3. Види живопису.

- монументальний;

- станковий;

- театрально-декораційний;

- декоративний;

- мініатюрний.

4. Завдання живопису та його роль у житті людей та у професії фахівця перукарської справи та декоративної косметики.

5. Жанри живопису.

6. Напрями живопису

7. Завдання живопису та його роль ужитті людей та у професії художника модельєра.

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

Поняття про живопис

З давніх часів у людини виникали бажання зображувати за допомогою символів і кольору те, що його цікавило і впливало на його почуття. Перші твори знайдені в печерах Франції, Іспанії, африканських країнах, відносяться до палеоліту, але про техніку живопису ми можемо говорити починаючи з стародавнього Єгипту, стародавньої Греції і Риму. Живопис заявляє про себе вже в цей історичний період, з’являються, хоч і мало, перші майстри. Вони об’єднані в певні касти, що керуються певними правилами, які передають з покоління в покоління.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти