ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


II. Теми: Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows.

План лекції:

1. Програмне забезпечення ПК.

2. Поняття про операційну систему.Операційна система Windows.

3. Операції з файловою структурою.

4. Програма «Мій комп'ютер».Програма «Провідник».

II.1 Програмне забезпечення

Комп'ютери відрізняються від механічних пристроїв і електричних рахункових приладів тим, що працюють після закладених в них програм. Програма – це впорядкована послідовність команд. На перший погляд може здатися, що якщо людина працює з комп'ютером, то комп'ютер працює не автоматично, а під управлінням людини і програми тут ні причому. Але це зовсім не так. З першою і до останньої хвилини в комп'ютері автоматично працює безліч програм, завдяки яким і забезпечується спілкування з людиною. Ці програми відповідають за все, що ми бачимо на екрані, і за все, що ми можемо зробити. Взаємодія між комп'ютером і людиною за допомогою програм називається програмним інтерфейсом.

Програмне і апаратне забезпечення в комп'ютері працює в нерозривному зв'язку і в безперервній взаємодії.

Склад програмного забезпечення обчислювальної системи називається програмною конфігурацією. Між програмами, як і меду фізичними вузлами і блоками існує взаємозв'язок – багато програм працюють, спираючись на інші програми нижчого рівня, тобто, ми можемо говорити про міжпрограмний інтерфейс. Рівні програмного забезпечення є пірамідальною конструкцією. Кожен наступний рівень спирається на програмне забезпечення попереднього рівня. Кожен вищерозміщений рівень підвищує функціональні можливості всієї системи.

 

 
 

 


Базовий рівень. Найнижчий рівень програмного забезпечення. Воно відповідає за взаємодію з базовими апаратними засобами. Як правило, воно зберігається в спеціальних схемах ПЗП.

Системний рівень– перехідною. Програми цього рівня забезпечують взаємодію інших програм комп'ютерної системи з програмами базового рівня і безпосередньо з апаратним забезпеченням. Конкретні програми, що відповідають за взаємодію з конкретним пристроєм, називаються драйвером пристрою – вони входять до складу програмного забезпечення системного рівня.

Інший клас програм системного рівня відповідає за взаємодію з користувачем. Ці програмні засоби називають засобами забезпечення призначеного для користувача інтерфейсу.

Сукупність програмного забезпечення системного рівня утворюють ядро операційної системи комп'ютера. Наявність ядра операційної системи – неодмінна умова для можливості практичної роботи людини з обчислювальною технікою.

Службовий рівень.Програмне забезпечення цього рівня взаємодіє як з програмами базового рівня, так і з програмами систем багато рівня. Основне призначення службових програм (їхтналаштуванню комп'ютерної системи. У багатьох випадках вони використовуються для розширення илт поліпшення функцій системних програм.

Прикладний рівень.Програмним забезпеченням прикладного рівня є комплекс прикладних програм, за допомогою яких на даному робочому місці виконуються конкретні завдання. Спектр цих завдань незвично широкий:

- Текстові редактори;

- Текстові процесори;

- Графічні редактори;

- Системи управління базами даних;

- Електронні таблиці;

- І так далі.

II.2 Поняття про операційну систему.

Операційна система представляє комплекс системних і службових програмних засобів. З одного боку вона спирається на базове програмне забезпечення комп'ютера, що входить в систему BIOS, з іншого боку, вона сама є опорою для програмного забезпечення більш високого рівня - прикладних і більшості службових програм.

Додатками операційної системи прийнято називати програми, призначені для роботи під управлінням даної системи.

Основна функція всіх операційних систем – посередницька. Вона полягає в забезпеченні декількох видів інтерфейсу:

- Інтерфейсу між користувачем і програмно-апаратними засобами комп'ютера (інтерфейс користувача);

- Інтерфейсу між програмним і апаратним забезпеченням (апаратно-програмний інтерфейс);

- Інтерфейсу між різними видами програмного забезпечення (програмний інтерфейс).

Навіть для однієї апаратної платформи, наприклад, такий як IBM РС, існує декілька операційних систем. По реалізації інтерфейсу користувача розрізняють графічні і неграфічні операційні системи. Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс командного рядка. Основним пристроєм управління в даному випадку є клавіатура.

Графічні операційні системи реалізують складніший тип інтерфейсу, в якому як орган управління окрім клавіатури може використовуватися миша. Робота графічних операційних систем заснована на взаємодії активних і пасивних екранних елементів управління.

Як активний елемент управління виступає покажчик миші – графічний об'єкт, переміщення якого на екрані синхронізоване з переміщенням миші.

Як пасивні елементи управління виступають графічні елементи управління додатків (екранні кнопки, значки, перемикачі, прапорці, рядки меню і багато що інше).

Характер взаємодії між активними і пасивними елементами управління вибирає сам користувач. У його розпорядженні прийоми наведення покажчика миші на елемент управління, клацання кнопками і інші засоби.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти