ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Лекція. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу.

Лекція. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу.

1. Основні поняття розгорток поверхні.

2. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу: методи першого та другого класу.

 

Основні поняття розгорток поверхні

Одяг в цілому та його окремі частини(деталі) утворюють в готовому вигляді об’ємну, просторову поверхню. Викроюють деталі одягу з плоских матеріалів, наприклад з тканини, трикотажу, нетканих матеріалів. Тому основним завданням є отримання з плоского матеріалу оболонок тіл просторової форми та вирішення зворотної задачі, тобто згинання (спрямлення) частин поверхні одягу на площину, – побудова розгорток деталей одягу.

Розгортка поверхні – це геометрична фігура, що отримана на площині.

Основною метою конструювання є отримання із плоских матеріалів об’ємної форми, який би точно відповідав формі та розміру тіла людини.

Конструкція – своєрідна технічна структура виробу.

Конструкція одягу характеризується зовнішньої формою (силует і покрій), конструктивною будовою окремих частин, деталей, видом з’єднувальних швів та матеріалів.

Форма розгортки залежить від складності та об’ємності фігури.

Поверхні фігур поділяються на ті, що розгортаються і на ті, що не розгортаються.

Поверхня, що розгортається – це поверхня, що розгортається на площині без розривів і складок.

Поверхня, що не розгортається – це поверхня, що не може бути укладена на площину без розривів або складок.

Поверхня тіла людини – це поверхня, що не розгортається.

Креслення конструкції одягу – це сукупність плоских розгорток поверхні, виконаних у вигляді окремих деталей виробів.

Створення об’ємної форми досягається за рахунок конструкції та ВТО та їх поєднанням.

2. Конструктор повинен якомога точніше визначити конфігурацію і розміри деталей для того, щоб після з’єднання отримана форма одягу повністю відповідала задуму художника. Крім цього розробка конструкції повинна забезпечити якісну посадку виробу на фігурі.

Таблиця 1 - Методи конструювання розгорток деталей одягу РДО

Наближені методи Інженерні методи
1.1 Муляжний 2.1 Тріангуляції
1.2 Метод примірки 2.2 Січних площин
1.3 Розрахунково-аналітичні методи 2.2.а графічний
    2.2.б аналітичний
    2.3. Геодезичних ліній
    2.4. Метод ЛР (побудова розгорток оболонок з використанням допоміжних ліній розгортання)
    2.5. Жорстких оболонок
    2.6. Комп'ютерне проектування (тривимірне)
    2.7. Методи розрахунку оболонок в чебишевських мережах
    2.7.1 Графічний
    2.7.2 Із застосуванням допоміжної сітки-канви
    2.7.3 Метод плоских відображень (укладань)
    2.7.4 Аналітичний
    2.7.5 Комбінований (аналітичним розрахунком координат окремих контрольних точок і допоміжної сітки-канви)
    2.7.6 Проектування суцільнотканних конструкцій

Наближені методи

 

Метод муляжу

Метод муляжу з'явився багато віків тому і досі не втратив своєї актуальності. Створення моделі одягу і отримання розгорток її деталей відповідно до художнього задуму здійснюється шляхом макетування (муляжування) виробу на фігурі людини або на манекені. Експериментальний шлях проектування виробу в "м'якій скульптурі" дозволяє досить повно враховувати антропоморфні особливості фігури людини і природну здатність тканини до формоутворення.

Проте це досить "витратний" метод, оскільки доводиться працювати з цілим шматком тканини, поступово відрізуючи усе зайве, і для примірок знадобиться не один день.

Рисунок 2 – Метод муляжу

Уявна простота і доступність методу муляжу вимагає від фахівця розвиненого художнього смаку і великої професійної майстерності. Навіть за наявності високої кваліфікації точність отримання розгорток деталей одягу способом муляжу недостатньо висока, тому неминучі численні подальші коригування в процесі роботи над моделлю. Остаточне уточнення первинних розгорток деталей роблять на примірках при виготовленні експериментальних зразків.

У чистому вигляді і в повному об'ємі метод муляжу сьогодні застосовується досить рідко, але знати його можливості і уміти працювати безпосередньо з матеріалом необхідно будь-якому конструктору. Зокрема, при створенні нових форм одягу і її індивідуальному виготовленні без застосування методу муляжу просто не обійтися. Будь-яка примірка і підгонка на фігуру також вимагає навичок володіння методом муляжу.

Тривале і досить успішне застосування методу муляжу дозволяє вважати його не лише універсальним способом творчого пошуку в області моделювання, але і методом рішення ряду практичних завдань в області конструювання одягу для індивідуального і масового виробництва.

Методика ЦНДІШП

Методика, розроблена в ЦНДІШП, є старою методикою проектування одягу масового виробництва. Розробка креслень конструкції в ній розпочинається з попереднього розрахунку конструкції. В першу чергу розраховують ширину рукава Шрук, на основі якої визначають інші параметри рукава: висоту оката Вок і довжину лінії оката Док, довжину лінії пройми Дпр, висоту закритої пройми Впр і її ширину Шпр, а також ширину спинки Шсп і полички Шп.

Особливістю методики є визначення балансових точок плечового одягу, побудова пройми виробу і нагрудної виточки полочки (переду). Ширина базисної сітки плечового виробу складається з Ширини спинки, пройми і полички (переду).

Певний прогрес в якісному розвитку розрахунково-графічних методів став можливий появі засадничих і науково обґрунтованих даних розмірної типології населення для цілей конструювання одягу. Розрахунково-графічні методи отримали широке поширення в силу елементарності емпіричних розрахунків і простоти графічних побудов.

 

Рисунок 7 – Креслення за методикою ЦНДІШП

Але при усій їх різноманітності і опрацьованості, ці методи є "рецептом" для побудови конструкції основних деталей одягу певного виду, крою, і силуету стосовно певного напряму моди і технології виготовлення.

Наближені методи конструювання одягу потрібні для розробки первинних лекал нових моделей. Проте високої точності і технологічності побудови розгорток деталей жодним розрахунково-графічним методом досягти неможливо в силу недостатності інформації про антропологічні виміри і припусках. Зміна моди і розмірної типології людини супроводжується внесенням значних змін до емпіричних розрахунків і графічних побудов креслень нових силуетів одягу, що призводить до морального старіння методик

Надалі була розроблена так звана ЄМКО РЭВ, що узагальнила досвід конструювання країн-учасниць колишнього РЭВ. Уніфікація розрахунків, деталізація і класифікація припусків, нові методи графічної побудови окремих вузлів ускладнили методику конструювання, але не зробили її краще і надійніше за попередніх. У звичайній практиці конструювання вона швидше служить спільною мовою для передачі інформації, чим інструментом щоденного користування.

Проте використання ЕОМ частково знімає цю проблему (методика спочатку і планувалася для роботи на ЕОМ), і така детальна деталізація стає цілком доречною. Це дозволяє на базі ЄМКО СЭВ створювати власні варіанти методики, доповнюючи і удосконалюючи те, що було зроблено до нас.

ЄМКО РЕВ

ЄМКО РЕВ також призначена для масового виробництва одягу з урахуванням автоматизації проектування. Методика має свою систему позначення розмірних ознак, ліній базисної сітки (див. малюнок 3) і конструктивних точок, єдину систему і єдиний спосіб розрахунку основних конструктивних відрізків для різних статевовікових груп населення. Кожній розрахунковій формулі в системі відрізків присвоєний свій порядковий номер і розроблена єдина послідовність конструювання для усіх видів одягу.

Розмірні ознаки в ЄМКО РЕВ позначаються буквою Тi, як індекс використовується цифра, під якою вказана ця ознака в розмірному стандарті. Для позначення основних (початкових) конструктивних точок прийнята система перетину основних горизонтальних і вертикальних ліній. Основні конструктивні точки позначаються двома арабськими цифрами: перша цифра відповідає позначенню горизонтальної лінії, друга - вертикальною.

Наприклад, шийна точка, що лежить на перетині 1-ої горизонталі і 1-ої вертикалі, позначається 11, перетин 3-ої горизонталі з 7-ою вертикаллю - 37 і т. д. Читається кожна точка окремо: один-один, три-сім. Усі інші точки, що знаходяться поблизу від початкових і пов'язаних з ними, позначаються, як правило, трьома арабськими цифрами: перші дві цифри повторюють номер відповідної вихідної точки, третя цифра визначається порядком виконання креслення.

Наприклад, точку перетину 3-ої горизонталі з 3-ою вертикаллю (задній кут пахвової западини) означають 33. При поглибленні пройми точку, що відповідає їй, означають 331 (три-три-один). Тотожні точки, які будуть сполучені при монтажі деталей, означають однаковими цифрами, але з різною кількістю штрихів залежно від кількості тотожних точок і послідовності побудови креслення. Наприклад, точка кінця плечового зрізу спинки позначається 14 ', а полочки - 14''.

Точки, що лежать на бічному зрізі спинки, позначаються з одним штрихом (341 ', 441 ', 541 ', 941'), полочки – з двома (341", 441 ', 541'', 94''). Побудова плечових точок полочки і побудова нагрудної виточки переду (полочки) відрізняється від інших методик: вона будується від середньої передньої лінії – лінії напівзаносу. Ширина базисної сітки плечового виробу складається з Ширини спинки, пройми і полички (переду).

Рисунок 8 - Цифрове позначення початкових горизонтальних і вертикальних ліній на кресленні конструкції одягу, прийняте в ЄМКО РЕ В

Таблиця 1 - Найменування і позначення основних горизонтальних і вертикальних ліній відповідно до ЄМКО РЕВ

Позна чення Найменування ліній
Горизонтальних вертикальних
0 Верхівкова -
1 Шийно-плечова Середня задня
2 Лопатка Основи шиї збоку
3 Грудна пахвова Пройми спинки
4 Талії (у рукаві - ліктя) Бічна (внутрішня і зовнішня на рукаві)
5 Стегон Пройми переду
6 Підсідничної складки Центру грудей
7 Колін Середня передня
8 Литок Внутрішня лінія кроку
9 Низу -

 

Єдиний метод ЦОТШЛ(центральная опытно-техническая швейная лаборатория)

Для методу конструювання в системі індивідуального обслуговування населення характерне використання розмірних ознак, вимірюваних безпосередньо на тілі людини. До таких вимірів, не вказаних в антропометричних стандартах, відносяться: довжина талії переду друга (ДтпII=ДтпI), довжина талії спинки друга (ДтcII=ДтcI), висота грудей друга, ширина грудей друга і деякі ознаки, що характеризують статуру замовника (виступ живота Вж, виступ грудей Вг та ін.).

Метод розроблений на основі методики ЦНДІШП і спрощує окремі прийоми конструювання за рахунок використання мірок, вимірюваних на фігурі замовника. Ширина базисної сітки плечового виробу будується по обхвату грудей третьому і довжині талії спини другої.

Методика "Мюллер і син"

Методика Мюллера, що передбачає проектування одягу для індивідуальних фігур, розроблена в Німеччині. Для неї також характерне використання вимірів фігури, що не застосовуються в інших методах.

Розмірна ознака "обхват грудей" за методикою Мюллера відповідає обхвату грудей другому згідно із стандартами, прийнятими в Росії. У методиці "Мюллер і син" використовуються наступні розмірні ознаки, не використовувані в інших розрахунково-аналітичних методах: висота стегон (Вс), і довжина горловини спинки (Дгс). Більшість допоміжних розмірних ознак за методикою Мюллера розраховуються залежно від обхвату грудей, наприклад: глибина пройми; висота грудей друга; довжина талії спереду друга; ширина спини; ширина пройми; ширина грудей.

Найбільш характерною особливістю є побудова плечових точок спинки і полочки, нагрудної виточки. Ширина базисної сітки плечового виробу знаходиться по обхвату грудей.

Геометричний метод

Його ще називають "друга шкіра". Мається на увазі, що в якості основи використовують розгортку поверхні фігури або манекена з подальшою конструктивною побудовою розгорток основних деталей одягу.

Рисунок 9 – Геометричний метод

Для побудови розгорток поверхні використовують принцип, закладений в методі тріангуляції. При цьому поверхню, що розгортається, розбивають на досить великі трикутники, що умовно приймаються за поверхні розгортки. По них будують розгортки поверхні на площині і розробляють спеціальні шаблони, які є наближеними розгортками заданої поверхні фігури людини (чи манекена).

Відповідно до ескізу моделі контури спецшаблонів переоформляють лекальними лініями з урахуванням розподілу композиційних припусків, положення ліній розчленовування і декоративно-конструктивних елементів. Типові шаблони дозволяють виконувати побудову основних деталей моделей одягу і забезпечують базу для типового проектування одягу.

Геометричний метод менш трудомісткий в порівнянні з розрахунково-графічними методами, але він не дозволяє враховувати одягаючу здатність матеріалу і проектувати необхідну технологічну обробку.

Пошук методів, що дозволяють отримати розгортки деталей крою максимально наближених до форми тіла людини, але не повторюють його, а що є згладженою поверхнею фігури людини, привабливий тим, що ці розгортки (і способи її отримання) містять мінімальний максимум інформації і про саму фігуру, і про мінімальну поверхню деталей крою як для математичної цифрової обробки такої поверхні, так і для цілей технічного моделювання.

Метод тріангуляції

Загальним прийомом побудови наближеної технічної розгортки полягає в тому, що задану поверхню розбивають на окремі елементи і замінюють їх елементами поверхонь, що умовно розгортаються, які потім розгортають. Точність апроксимації залежить від кількості числа елементів, що розбивають криву поверхню.

Рисунок 11 – Метод тріангуляції

Метод січних площин

Запропонований в 1954 р. А.И. Іванової, метод є однією з перших спроб отримати розгортку деталей одягу способами нарисної геометрії і креслення.

Кожну ділянку виділеної деталі фігури умовно прирівнюють до геометричної поверхні, що розгортається, і послідовно розгортають і укладають на площині. Трудомісткість і складність взаємоузгодження окремих ділянок розгортки деталі між собою не дозволяє використати цей метод на практиці.

Рисунок 12 – Метод січних площин

Метод геодезичних ліній

Суть методу полягає в моделюванні на поверхні ряду геодезичних ліній із заданим кроком і послідовною побудовою розгорток виділених ділянок поверхні, обмежених геодезичними лініями, на площині. Метод дозволяє отримати розгортку поверхні деталі, по якій можна визначити величини необхідної технологічної обробки: розміри виточок, величину посадки або розтягування тканини. Цей спосіб надалі знайшов своє застосування при скануванні, отриманні інформації про фігуру.

Рисунок 13 – Метод геодезичних ліній

 

Комп'ютерне проектування

Тривимірне геометричне моделювання одягу

У основі наукового напряму під назвою "тривимірне геометричне моделювання одягу" знаходиться дослідження об'ємної поверхні ще не виготовленої, але створеної на екрані монітора моделі одягу в трьох вимірах. Процес проектування складається з наступних етапів.

1 етап. Здійснюється розробка тривимірної моделі виробу на основі тривимірної антропометричної бази даних.

2 етап. Здійснюється розробка плоских шаблонів поверхні, що включає дві стадії. Перша – розгортання на площині ділянок поверхні створеної тривимірної моделі одягу, друга – формування шаблонів з розгорток цих окремих ділянок. Рішення завдань усього процесу покладене на алгоритм застосовної програми і здійснюється без участі людини.

Лекція. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу.

1. Основні поняття розгорток поверхні.

2. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу: методи першого та другого класу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти