ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Глобальна комп’ютерна мережа Internet

Програма виконання роботи

1. Завантажити програму Microsoft Internet Explorer (або Mozilla Firefox, Opera).

2. Знайти інформацію лінгвістичного спрямування (фахову, навчальну тощо) за допомогою пошукових систем на Web-сторінках.

3. Відкрити довільну Web-сторінку з лінгвістичною інформацією.

4. Знайти на відкритій сторінці інформацію у текстовому, табличному і графічному представленнях.

5. Скопіювати та зберегти знайдену інформацію у власну папку у вигляді текстових, табличних та графічних файлів.

6. Створити закладки на сторінки із знайденою інформацією і помістити їх у папку Избранное.

Теоретичні відомості

Глобальна комп’ютерна мережа Internet

Сучасний розвиток суспільства та будь-якої галузі його діяльності базується на ефективному використанні інформації, одним із потужних джерел якої на сьогодні є всесвітня мережа Internet.

Використання мережі Internet в якості інформаційного середовища надає можливість доступу до баз даних різного рівня і призначення, забезпечує високу ефективність та швидкість пошуку інформації, зручність її представлення, як по формі, так і в часі. Інформації, розміщеній у мережі, притаманні такі властивості, як доступність, актуальність, оперативність, достатність та інші.

Для агропромислового сектору, який, в основному, складається із значної кількості невеликих, розрізнених і віддалених господарств, мережа Internet є основним джерелом оперативної інформації про виробників, постачальників і споживачів сільськогосподарської продукції, добрив, гербіцидів, техніки тощо, а також консультативної фахової підтримки. Користувач має можливість не тільки одержати потрібну інформацію, а і розмістити свою з метою реалізації сільськогосподарської продукції, пошуку посівного матеріалу та іншого. Тобто за допомогою мережі Internet відбувається не тільки споживання інформації, а і взаємообмін нею.

Мережу Internet в широкому розумінні можна розглядати як інформаційний простір, в якому відбувається неперервна циркуляція даних.

На фізичному рівні мережу Internet називають глобальною комп’ютерною мережею, що складається із сукупності обчислювальних машин і периферійного обладнання, об’єднаних між собою каналами передачі інформації (комунікаційним середовищем), що охоплюють значні за відстанню території. До глобальних комп’ютерних мереж, що мають світову популярність, відносяться також мережі SPRINT, FIDONET, S.W.I.F.T., але лідером за розмірами і темпами приросту функціональних можливостей і кількості користувачів є мережа Internet.

Основу мережі Internet складають автономні системи (незалежні комп’ютерні мережі), які за допомогою точок доступу NAP (Network Access Point) підключаються до високошвидкісних магістральних мереж. Передачу даних в межах системи і із однієї автономної системи в іншу виконують спеціальні комп’ютери і програми, що називаються маршрутизаторами. Взаємозв’язок окремих мереж з різними характеристиками забезпечується спеціальними апаратними і програмними засобами, які називаються шлюзами. Зазвичай, автономними системами є великі незалежні національні компанії.

Для отримання можливості використання ресурсів та послуг мережі Internet необхідно мати відповідне технічне забезпечення і виконати ряд встановлених процедур, що визначаються способом підключення. Структурно, входження до інформаційного простору Internet передбачає наявність зв’язку конкретного комп’ютера (засобами фізичних ліній, радіоканалів тощо) з вузлами доступу до мережі, що підпорядковуються провайдерам (службам, що надають послуги Internet), з якими укладається договір про надання послуг мережі Internet. Провайдерами в Україні є компанії OptiMag, Глобал Юкрейн, OPTIMA TELECOM, SurfMAX, Online, Svitonline та багато інших.

Розрізняють підключення до Internet по виділеній лінії і комутаційне. Для підключення до мережі групи комп’ютерів, з’єднаних в локальну мережу, доцільним є використання виділеної лінії (кабельної, оптоволоконної, радіоканалу, супутникового каналу тощо). Переважно таке підключення використовують організації та підприємства, які потребують значних обсягів передачі даних.

Комутаційне підключення, яке може бути здійснене за допомогою телефонної лінії, доцільно застосовувати для одного комп’ютера. У цьому випадку для підключення комп’ютера використовується модем – пристрій для перетворення сигналів з аналогової в цифрову форму і навпаки.

Найбільш важливим показником якості роботи в мережі Internet є швидкість доступу до ресурсів мережі. Вона залежить від пропускної здатності каналів зв’язку в межах автономної системи і між автономними системами та протоколів (правил, що регулюють передачу інформації в мережах), на основі яких вони функціонують. Для модемного з’єднання пропускна здатність каналу становить до 2 Мбіт/с, для виділених ліній – до 1 Гбіт/с.

Функції керування мережею і надання послуг забезпечують комп’ютери, що називаються серверами. За видами послуг, що надаються користувачу мережею Internet, сервери поділяються на: файлові (сервери FTP), статистичні, поштові (сервери e-mail), сервери телеконференцій, баз даних, новин (сервери News), WWW (сервери Web) та інші. Комп’ютери, що користуються послугами серверів називаються клієнтами.

Адресація в мережі Internet

Кожний комп’ютер, підключений до мережі Internet, повинен мати свою унікальну адресу (IP-адресу) за якою відбувається його ідентифікація в мережі та доставка повідомлень. IP-адреса виражається чотирма байтами і записується у вигляді чотирьох чисел, відокремлених крапками, кожне із яких може знаходитися в діапазоні від 0 до 255. Наприклад: 123.0.37.14. Оскільки один байт може містити до 256 різних значень, то за допомогою чотирьох байт можна надати 2564 унікальних адрес, тобто більше 4 мільярдів, що на сьогоднішній день повністю задовольняє потреби користувачів. IP- адреса складається із двох логічних частин: номера мережі і номера вузла в мережі.

Якщо підключення до Internet є тимчасовим і здійснюється по телефонним лініям, то IP- адреса надається комп’ютеру тільки на період роботи в мережі.

Послуги мережі Internet

Робота в мережі Internet, в першу чергу, передбачає використання однієї з багатьох послуг, які вона може надавати користувачам. В залежності від конкретної мети та задачі користувач використовує саме ті послуги, які йому потрібні. Кожна послуга мережі функціонує у відповідності до власного протоколу. Деякі з них (протокол пересилки пошти, протокол передачі файлів тощо) наведені у попередньому пункті. Тобто, перш ніж скористатися відповідною послугою мережі Internet, необхідно встановити на комп’ютері програму, яка здатна працювати у відповідності до протоколу даної послуги.

World Wide Web (WWW)

Всесвітня мережа Internet є джерелом різноманітної інформації з різних галузей. Переважна більшість цієї інформації згрупована у вигляді гіпертекстових структур. Як уже відзначалося, вони зберігаються на Web-серверах. Окремі документи, які складають інформаційний простір Web, називають Web-сторінками. Групи тематично поєднаних Web-сторінок називають Web-вузлами або Web-сайтами.

Як правило, Web-сторінка – це комбінований документ, який містить текст, графічні об’єкти, мультимедійні та інші елементи. В основі Web-сторінок лежать гіпертекстові зв’язки між елементами інформації. Це означає, що з будь-яким фрагментом тексту, графічним зображенням тощо може бути пов’язаний інший Web-документ, який містить більш детальну, розширену інформацію про них. В процесі використання гіперпосиланя (клацання по ньому лівою клавішею миші) відбувається запит на доставку нового документу. В свою чергу елементи цього Web-документу також можуть містити гіперпосилання на інші документи. Цілеспрямоване переміщення між Web-документами засобами гіперпосилань називають Web-навігацією.

Як уже відзначалося, величезна сукупність взаємопов’язаних між собою Web-документів є основою існування логічного простору World Wide Web. Проте існування такого простору базується, в першу чергу, на унікальній адресі кожного Web-документа що входить до нього (це аналогічно існуванню унікального шляху доступу до будь-якого об’єкта у файловій структурі Windows). Адреса будь-якого файлу у мережі Internet визначається уніфікованим показником ресурсу – URL (Uniform Resource Locator).

Адреса URL складається із трьох частин:

Перша частинавказує на назву протоколу, на основі якого відбувається передача даних при забезпеченні відповідної послуги. Так, наприклад, для послуги WWW використовується протокол HTTP (Hiper Text Transfer Protocol– це протокол передачі гіпертексту). Після імені протоколу ставиться двокрапка (:) і дві похилі риски (//):

http://

Друга частиназазначає доменне ім’я комп’ютера (сервера), на якому розміщено даний ресурс.

Доменне ім’я комп’ютера – це інша форма запису IP-адреси мережевого комп’ютера, яка введена для полегшення доступу до інформації, що розміщена в мережі Internet. Доменне ім’я, на відміну від числового представлення IP-адреси, запам’ятовується легко, оскільки воно, як правило, містить елементи назви ресурсу.

Наприклад: доменне ім’я сервера, на якому розміщено Web-сайт міністерства аграрної політики України матиме такий варіант запису:

http://www.minagro.kiev.ua

Проте, робота комп’ютерів і серверів в мережі по пошуку та передачі інформації базується на IP-адресах. Через це при відправленні запиту на отримання інформації з певного ресурсу треба перетворювати доменне ім’я у пов’язану з ним IP-адресу. Для цього використовуються сервери служби імен доменів DNS.

Складові частини доменного імені відділяються крапкою. Читається така адреса справа наліво. Справа записується домен верхнього рівня, за ним – домен другого рівня, потім – третього і т.д. Молодша частина (ліва) доменного імені відповідає кінцевому вузлу мережі. Домени першого рівня надаються кожній країні, їх абревіатура складається із 2-3 символів. Для України домен першого рівня має ім’я ua, для Росії – ru, для США – us. Наприклад, www.agrotrader.com.ua, www.agrorus.ru.

Декілька імен першого рівня класифікуються за напрямом діяльності та статусом організацій, наприклад:

§ edu – освітні організації (www.harward.edu);

§ com – комерційні організації (www.agromage.com);

§ net – організації, діяльність яких стосується мереж (www.ukr.net);

§ gov – державні установи (www.usda.gov);

§ org – неприбуткові організації (www.fao.org).

Третя частиназазначає повний шлях до файлу на даному комп’ютері. В якості роздільника використовується похила лінія (/):

http://www.minagro.kiev.ua/catalog/factbook/contents.htm

При записі URL-адрес важливо зберігати відповідність регістру символів, оскільки в мережі Internet рядкові та прописні символи вважаються різними.

Відкриття Web-сторінки

§ завантажують Internet Explorer;

§ записують адресу Web-сторінки в адресний рядок (адреси деяких WEB-ресурсів сільськогосподарського спрямування наведено в додатку 1);

§ натискують клавішу Enter.

Повторне введення адреси може бути спрощене за рахунок функції автозаповнення адресного рядка. При введенні адреси, вона автоматично порівнюється з адресами Web-сторінок, що раніше переглядалися. Всі відповідні адреси відображаються в списку, що розкривається під рядком Адрес. Якщо потрібна адреса є в списку, її можна вибрати, клацнувши по ній, після чого почнеться завантаження вказаної Web-сторінки. При відсутності потрібного, введення адреси продовжують як звичайно.

Перегляд Web-сторінок

Web-сторінка, що переглядається, відображається в робочій області вікна, включаючи графічні ілюстрації і вбудовані мультимедійні об’єкти. Управління переглядом здійснюється за допомогою рядка меню, панелей інструментів, але найчастіше за допомогою активних елементів, що є у відкритому документі – гіперпосилань. Гіперпосилання – це вирізнений фрагмент документа (текст або ілюстрація), з яким асоційована адреса іншого Web-документа, тематично з ним пов’язаного. При використанні гіперпосилання відбувається перехід і відкриття Web-сторінки, на яку вказує посилання. Механізм гіперпосилань дозволяє організувати тематичну подорож по World Wide Web без використання (і навіть знання) адрес конкретних сторінок.

При відображенні Web-сторінки на екрані гіперпосилання вирізняються кольором (як правило синім) із підкресленням. Більш надійною ознакою гіперпосилання є зміна форми покажчика миші. При наведенні на гіперпосилання він приймає форму кисті руки з витягнутим вказівним пальцем, а саме гіперпосилання, при відповідній настройці Браузер а, змінює колір. Адреса Web-сторінки, на яку вказує посилання, відображається в рядку стану. При натисненні на гіперпосилання відповідна Web-сторінка завантажується замість поточної.

На Web-сторінках можуть також зустрічатися графічні посилання (тобто, гіперпосилання, наведені як рисунок).

Додаткові можливості використання гіперпосилань надає контекстне меню. Зокрема, щоб:

Ø відкрити нову сторінку, з якою пов’язане гіперпосилання, не закриваючи поточної:

§ підводять курсор до гіперпосилання;

§ натискують праву клавішу миші;

§ у контекстному меню, що з’явиться, вибирають пункт Открыть в новом окне;

§ у результаті відкривається нове вікно Браузер а.

Інші операції, що належать до поточної сторінки і її елементів, також зручно здійснювати через контекстне меню. Так, наприклад, щоб:

Ø скопіювати текстову інформацію:

§ при натиснутій лівій клавіші миші виокремлюють необхідну текстову частину;

§ викликають контекстне меню (натискують праву клавішу миші на виокремленому фрагменті);

§ вибирають пункт Копировать;

§ відкривають, наприклад, текстовий процесор Word і вставляють скопійований текстовий фрагмент.

Ø скопіювати графічну інформацію:

§ виокремлюють графічний об’єкт (лівою клавішею), (якщо на об’єкт не встановлене гіперпосилання), і правою клавішею миші викликають контекстне меню;

§ або одразу правою клавішею миші викликають контекстне меню, якщо на графічний об’єкт встановлене гіперпосилання;

§ вибирають пункт: Сохранить рисунок как, щоб зберегти графічний об’єкт на диск у вигляді файлу; Копировать, щоб помістити графічний об’єкт у буфер обміну.

Робота з декількома вікнами

Нерідко виникає потреба відкрити новий Web-документ, не закриваючи поточний, наприклад, коли поточний документ містить список корисних посилань. З цією метою:

§ виконують послідовність дій: ФайлÞСоздатьÞОкно;

§ на екрані з’явиться аналог існуючого вікна, в якому завантажують необхідну сторінку, ввівши потрібну адресу.

Кожне вікно відображає свій Web-документ і може використовуватися самостійно.

Закривати вікна програми Internet Explorer можна в будь-якому порядку, а не тільки в тому, в якому вони відкривалися.

Програма виконання роботи

1. Завантажити програму Microsoft Internet Explorer (або Mozilla Firefox, Opera).

2. Знайти інформацію лінгвістичного спрямування (фахову, навчальну тощо) за допомогою пошукових систем на Web-сторінках.

3. Відкрити довільну Web-сторінку з лінгвістичною інформацією.

4. Знайти на відкритій сторінці інформацію у текстовому, табличному і графічному представленнях.

5. Скопіювати та зберегти знайдену інформацію у власну папку у вигляді текстових, табличних та графічних файлів.

6. Створити закладки на сторінки із знайденою інформацією і помістити їх у папку Избранное.

Теоретичні відомості

Глобальна комп’ютерна мережа Internet

Сучасний розвиток суспільства та будь-якої галузі його діяльності базується на ефективному використанні інформації, одним із потужних джерел якої на сьогодні є всесвітня мережа Internet.

Використання мережі Internet в якості інформаційного середовища надає можливість доступу до баз даних різного рівня і призначення, забезпечує високу ефективність та швидкість пошуку інформації, зручність її представлення, як по формі, так і в часі. Інформації, розміщеній у мережі, притаманні такі властивості, як доступність, актуальність, оперативність, достатність та інші.

Для агропромислового сектору, який, в основному, складається із значної кількості невеликих, розрізнених і віддалених господарств, мережа Internet є основним джерелом оперативної інформації про виробників, постачальників і споживачів сільськогосподарської продукції, добрив, гербіцидів, техніки тощо, а також консультативної фахової підтримки. Користувач має можливість не тільки одержати потрібну інформацію, а і розмістити свою з метою реалізації сільськогосподарської продукції, пошуку посівного матеріалу та іншого. Тобто за допомогою мережі Internet відбувається не тільки споживання інформації, а і взаємообмін нею.

Мережу Internet в широкому розумінні можна розглядати як інформаційний простір, в якому відбувається неперервна циркуляція даних.

На фізичному рівні мережу Internet називають глобальною комп’ютерною мережею, що складається із сукупності обчислювальних машин і периферійного обладнання, об’єднаних між собою каналами передачі інформації (комунікаційним середовищем), що охоплюють значні за відстанню території. До глобальних комп’ютерних мереж, що мають світову популярність, відносяться також мережі SPRINT, FIDONET, S.W.I.F.T., але лідером за розмірами і темпами приросту функціональних можливостей і кількості користувачів є мережа Internet.

Основу мережі Internet складають автономні системи (незалежні комп’ютерні мережі), які за допомогою точок доступу NAP (Network Access Point) підключаються до високошвидкісних магістральних мереж. Передачу даних в межах системи і із однієї автономної системи в іншу виконують спеціальні комп’ютери і програми, що називаються маршрутизаторами. Взаємозв’язок окремих мереж з різними характеристиками забезпечується спеціальними апаратними і програмними засобами, які називаються шлюзами. Зазвичай, автономними системами є великі незалежні національні компанії.

Для отримання можливості використання ресурсів та послуг мережі Internet необхідно мати відповідне технічне забезпечення і виконати ряд встановлених процедур, що визначаються способом підключення. Структурно, входження до інформаційного простору Internet передбачає наявність зв’язку конкретного комп’ютера (засобами фізичних ліній, радіоканалів тощо) з вузлами доступу до мережі, що підпорядковуються провайдерам (службам, що надають послуги Internet), з якими укладається договір про надання послуг мережі Internet. Провайдерами в Україні є компанії OptiMag, Глобал Юкрейн, OPTIMA TELECOM, SurfMAX, Online, Svitonline та багато інших.

Розрізняють підключення до Internet по виділеній лінії і комутаційне. Для підключення до мережі групи комп’ютерів, з’єднаних в локальну мережу, доцільним є використання виділеної лінії (кабельної, оптоволоконної, радіоканалу, супутникового каналу тощо). Переважно таке підключення використовують організації та підприємства, які потребують значних обсягів передачі даних.

Комутаційне підключення, яке може бути здійснене за допомогою телефонної лінії, доцільно застосовувати для одного комп’ютера. У цьому випадку для підключення комп’ютера використовується модем – пристрій для перетворення сигналів з аналогової в цифрову форму і навпаки.

Найбільш важливим показником якості роботи в мережі Internet є швидкість доступу до ресурсів мережі. Вона залежить від пропускної здатності каналів зв’язку в межах автономної системи і між автономними системами та протоколів (правил, що регулюють передачу інформації в мережах), на основі яких вони функціонують. Для модемного з’єднання пропускна здатність каналу становить до 2 Мбіт/с, для виділених ліній – до 1 Гбіт/с.

Функції керування мережею і надання послуг забезпечують комп’ютери, що називаються серверами. За видами послуг, що надаються користувачу мережею Internet, сервери поділяються на: файлові (сервери FTP), статистичні, поштові (сервери e-mail), сервери телеконференцій, баз даних, новин (сервери News), WWW (сервери Web) та інші. Комп’ютери, що користуються послугами серверів називаються клієнтами.

Адресація в мережі Internet

Кожний комп’ютер, підключений до мережі Internet, повинен мати свою унікальну адресу (IP-адресу) за якою відбувається його ідентифікація в мережі та доставка повідомлень. IP-адреса виражається чотирма байтами і записується у вигляді чотирьох чисел, відокремлених крапками, кожне із яких може знаходитися в діапазоні від 0 до 255. Наприклад: 123.0.37.14. Оскільки один байт може містити до 256 різних значень, то за допомогою чотирьох байт можна надати 2564 унікальних адрес, тобто більше 4 мільярдів, що на сьогоднішній день повністю задовольняє потреби користувачів. IP- адреса складається із двох логічних частин: номера мережі і номера вузла в мережі.

Якщо підключення до Internet є тимчасовим і здійснюється по телефонним лініям, то IP- адреса надається комп’ютеру тільки на період роботи в мережі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти