ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зверніть увагу: Документ буде зберігатися в папці Мои источники данных.

Натискаємо кнопку Сохранить.

11. На екрані з’явиться вікно перегляду списку, де можна провести сортування списку та відбір конкретних одержувачів. В нашому випадку повинні бути вибрані всі одержувачі.

 

Натискаємо кнопку ОК.

У вікні Word з’явиться нова панель інструментів Слияние.

 

 

Для продовження роботи необхідно натиснути у вікні злиття документів Далее. Создание письма.

12. В четвертому вікні Мастера слияниявибираємо тип елементів злиття. В нашому випадку потрібно вибрати Другие элементы.

 

Відкриється вікно Добавление поля слияния. В ньому необхідно вибрати поля, які будуть вставлені в наш лист. В нашому випадку це поля : Обращение, Имя, Фамилия, Организация, Адрес1, Город. Саме ці поля були занесені при створенні списку одержувачів.

Для внесення поля до листа його необхідно вибрати та натиснути кнопку Вставить. Після внесення всіх полів вікно Добавление поля слияния потрібно закрити.

Після цих дій в нашому вікні з’являться назви полів. Їх потрібно розмістити в необхідному порядку.

Далі у вікні Слияние натискаємо повідомлення Далее. Просмотр писем.

13. У вікні Word замість назв полів з’являться конкретні дані.

Звернімо увагу на панель інструментів Слияние. Всі її піктограми стали активними. Тепер її можна використовувати для управління процесом злиття.

Найбільш вживані піктограми:

- перемикає режим відображення Поля/Данные;

- перехід з одного запису на інший;

- злиття в новий документ;

- злиття при друці.

 

14. Натискаємо повідомлення Завершить слияние.

15. В останньому вікні вибираємо дію, яку потрібно виконати в кінці злиття. Найчастіше - це Печать, тобто злиття виконується тільки в процесі друку листів, а в пам’яті комп’ютера залишається один лист з ввімкненим процесом злиття.

При виборі дії Изменить часть писем можна буде створити таку кількість листів, скільки одержувачів було занесено в наш список.

Нові листи буде створено з іменами Письмо, Письмо2 і т.д.

16. Завершіть процес злиття створенням нових листів для трьох адресатів.

 

У випадку коли список адресатів було створено раніше при роботі Мастера слияния у третьому вікні необхідно вибрати пункт Использование списка, а далі конкретну базу даних. Всі інші кроки виконуються аналогічно.

 

Лабораторна робота 4

Тема роботи: «Робота з документами великого обсягу. Стилі.»

Мета роботи: Вивчити процедуру автоматичної вставки в документ Змісту

Хід роботи:

Створити чорновий варіант документа (текст для уведення № 1), не нумеруючи заголовки розділів і підрозділів.

1. Призначити заголовкам розділів убудований стиль Заголовок 1, заголовкам підрозділів стиль Заголовок 2.

GДля застосування стилів використається команда Формат / Стилі й форматування або список панелі інструментів Форматування Стиль.

 

2. Вставити в початок документа зміст, що складається з назв розділів і підрозділів КУРСОВОЇ РОБОТИ (Вставка / Посилання / Зміст і покажчики / Зміст).

 

3. Після одержання змісту вставити розрив (Вставка / Розрив / Нову сторінку).

4. Обновити зміст КУРСОВОЇ РОБОТИ (виділити текст змісту й вибрати команду з контекстного меню Обновити поле).

5. Виконати нумерацію сторінок (Вставка / Номери сторінок).

 

Текст для вводу:

Міністерство аграрної політики України

Дніпропетровський державний аграрний університет

Навчально-науковий інститут економіки

 

Кафедра маркетингу

 

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни

Статистика

«СТАТИСТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ»

 

 

Студентки групи ОА-Х-09

факультету Обліку і фінансів

за напрямом 6.030601 «Облік і аудит» П.І.Б.

 

Науковий керівник

к. е. н., доцент П.І.Б.

Дніпропетровськ – 2010

 

ВСТУП

Вихід України з економічної кризи і вирішення стратегічних завдань, які стоять перед її народом по створенню національної економіки, можливі за умови значного підвищення ефективності всієї сукупної праці суспільства. Від цього залежить ступінь задоволення потреб її громадян і місце в світовому співтоваристві.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Сутність ефективності праці

Продуктивність праці як економічна категорія відображує взаємозв’язок між обсягом виробництва продукції і відповідними затратами праці.

Продуктивність праці – це здатність конкретної праці створити певну кількість продукції за одиницю робочого часу. Продуктивність праці підвищується, якщо збільшити виробництво продукції за одиницю робочого часу або зменшуються затрати праці на одиницю вироблюваних продуктів, тобто вона характеризує ступінь ефективної діяльності людини протягом певного проміжку часу.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти