ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. Впорядкування земель фермерського господарства

Вступ

І.Правові основи створення нових сільськогосподарських структур на

засадах приватної власності на землю (огляд літератури). 2.Характеристика об' єкта

2.1. Загальні відомості.

2.2Природні умови.

2.3.Економічні умови господарства.

2.4. Аналіз проекту роздержавлення і приватизації земель.

З.Проектна частина.

3.1.Бізнес-план і його характеристика.

3.2.Обґрунтування розміру і розміщення земель господарства

З.З.Обґрунтування системи використання сільськогосподарських угідь.

З.4.Варіанти проекту впорядкування угідь сівозмін у господарстві.

4. Ефективність проекту.

5.Пропозиції щодо реалізації проекту.

6.Охорона природи та навколишнього середовища.

7.0хорона праці.

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Графічна частина.

І .План агровиробничих груп ґрунтів.

2. План існуючого використання земель.

3.Картограма розподілу земель за інтенсивністю використання.

4.Проект землевпорядкування фермерського господарства.

 

Тема. Впорядкування території ріллі сільськогосподарського підприємства

Вступ

І.Правові основи створення нових сільськогосподарських структур на

засадах приватної власності на землю (огляд літератури). 2.Характеристика об' єкта

2.1.Загальні відомості.

2.2.Природні умови.

2.3.Економічні умови господарства. , ,

2.4.Аналіз проекту роздержавлення і приватизації земель.

3.Проектна частина

3.1 Бізнес-план і його характеристика

3.2.0бґрунтування розміщення ріллі сільськогосподарського підприємства

З.З.Обгрунтування системи використання ріллі сільськогосподарського підприємства.

З.4.Варіанти проекту впорядкування ріллі (у варіантах)

сільськогосподарського підприємства

4. Ефективність проекту.

5.Пропозицй щодо реалізації проекту.

6. Охорона природи.

7.0хорона праці та навколишнього середовища

Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел

Графічна частина

1. План агровиробничих груп грунтів.

2.План існуючого використання земель.

З.Картограма розподілу земель за інтенсивністю використання.

4.Проект впорядкування території ріллі сільськогосподарського

підприємства.


Тема. Впорядкування території багаторічних насаджень сільськогосподарського підприємства

Вступ

1. Правові основи створення багаторічних насаджень в умовах

приватної власності на землю (огляд літератури).

2.Характеристика об' єкта.

2.1.Загальні відомості.

2.2.Природні умови.

2.3.Економічні умови господарства.

2.4.Аналіз проекту роздержавлення і приватизації земель.

З.Проектна частина

3.1.Бізнес-план і його показники.

3.2.Спеціалізація господарства і її вплив на вибір території.

З.З.Обґрунтування розміщення багаторічних насаджень.

3.4.Упорядкування території багаторічних насаджень.

3.5.Варіанти проекту та їх оцінка.

4. Ефективність проекту.

5.Пропозиції щодо реалізації проекту.

6. Охорона природи та навколишнього середовища.

7.Охорона праці.

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Графічна частина

1.План агровиробничих груп грунтів.

2.Картограма оцінки придатності території для розміщення

багаторічних насаджень.

З.Проект упорядкування території багаторічних насаджень.

4.Фрагмент детального розміщення насаджень в межах кварталу.

 


Тема. Впорядкування території пасовищ

Вступ

І Правові основи створення та впорядкування кормових угідь в агро-

формуваннях нового типу (огляд літератури).

2.Характеристика об' єкга.

2.1.Загальні відомості.

2.2.Природні умови.

2.3.Економічні умови господарства.

2.4.Аналіз проекту роздержавлення і приватизації земель.

3.Проектна частина.

3.1 Впорядкування території пасовищ.

3.1.1 .Розміщення гуртових ділянок.

3.1.2.Розміщення загонів чергового спасування.

З.1.З.Розміщення скотопрогонів, літніх таборів, джерел водопостачання. 3.2.Впорядкування території сінокосів.

3.2.1.Розміщення полів сінокосозмін.

3.2.2.Розміщення польових станів, дорожньої мережі, польового водопостачання.

З.З.Оцінка варіантів проекту.

4. Ефективність проекту.

5.Пропозиції щодо реалізації проекту.

6.Охорона природи та навколишнього середовища

7.Охорона праці.

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Графічна частина

І.План агровиробничих груп грунтів.

2.Картограма оцінки рослинного покриву.

З. Проект упорядкування території пасовищ.

4.Фрагмент варіантів проектного рішення.

 


Тема. Обґрунтування способів і методів виносу в натуру (на місцевість) проектів землевпорядкування

 

Вступ

1. Науково-методичні поняття перенесення землевпорядних проектів на

місцевість та вимоги до точності виконуваних робіт (огляд

літератури).

2.Характеристика природних умов території (стосовно їх впливу на

характер виконання геодезичних робіт).

З.Коротка характеристика проекту землевпорядкування.

3.1.Зміст проектних рішень.

3.2.Аналіз і оцінка геодезичної основи складання проекту.

З.З.Методи проектування об'єктів проекту.

4. Перенесення проекту в натуру.

4.1 Обгрунтування методів і способів перенесення в натуру землевпорядного проекту.

4.2.Розрахунок лінійних і кутових величин для перенесення проекту внатуру.

4.3.Складання робочого креслення перенесення проекту на місцевість.

4.3.1.Зміст робочого креслення.

4.3.2.Розробка маршрутів виконання польових робіт.

4.3.3.Способи відображення на плані інформації з перенесення проекту на місцевість.

4.4.0рганізація польового процесу перенесення проекту в натуру і здачі робіт замовнику.

4.5.Способи позначення і закріплення на місцевості вершин кутів і меж перенесених проектних ділянок.

4.6.0цінка точності положення на місцевості меж і площ перенесених об'єктів. 5.Техніка безпеки при перенесенні проекту на місцевості.

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Графічна частина проекту

1. Контурний або топографічний план місцевості (об'єкта) з

відображенням наявної геодезичної опори.

2.Технічний проект землевпорядкування.

З.Робоче креслення перенесення проекту в натуру.

4Схеми способів перенесення в натуру окремих об' єктів проекту. 5.Показники оцінки точності перенесення проекту (таблиці).

Тема. Обґрунтування проекту розміщення доріг на території сільської ради

Вступ

1. Науково-методичні основи проектування елементів інженерної

інфраструктури на території сільcької ради (огляд літератури). 2.Характеристика об' єкта проектування

2.1 Загальні відомості.

2.2.Природні умови.

2.3.3міст схеми розміщення внутрішньогосподарських доріг на території району.

З.Проектна частина.

3.1.Визначення вантажопотоків і кореспондуючих пунктів на території сільської ради.

3.2.Розрахунок кількості вантажів.

3.3.Обгрунтування технічної категорії дороги.

3.4.Проектування дороги в плані.

3.5.Проектування дороги в поздовжньому профілі.

З.6.Визначення об'єму земляних робіт.

4. Ефективність проекту.

5.Охорона природи.

6.Охорона праці.

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Графічна частина

1.Розміщення кореспондуючих пунктів та основних вантажопотоків.

2Варіанти плану траси дороги.

3. Поздовжній профіль дороги.

4.Пропозиції щодо удосконалення організації території з врахуванням прийнятого проекту розміщення доріг.


Тема. Складання проектного плану і обгрунтування способів обчислення загальної площі та площі земельних угідь землекористувань на території міської (сільської) ради

Вступ

 

1.Науково-методичні основи складання проектних планів, обчислення

площ землекорисгувань та земельних угідь.

 

2.Коротка характеристика природних умов об" єкта (загальні відомості

про територію місцевої ради, клімат, рельєф, грунти, рослинний

покрив, гідрографія).

 

3. Економічні показники землекористування на території міської(сільської) ради.

3.1 .Розподіл земель за землекористувачами і цільовим використанням за формулою 6-зем, розподіл земель за формами власності.

3.2.Показники використання земель в основних галузях народного господарства.

 

4.Характеристика наявних планово-картографічних матеріалів і їх

оцінка, як геодезичної основи обчислення площ.

 

5Складання проектного плану (нанесення на планову основу меж

території місцевої ради та меж землекорисгувань, нанесення меж

земельних угідь, оформлення проектного плану).

 

6.Обчислення площі території місцевої ради та площі окремих

землекористувань (обгрунтування способів, техніка виконання робіт).

7.Обчислення площі земельних угідь (обгрунтування способів, техніка

виконання робіт).

 

8.Складання кальки контурів, контурної відомості порівняльної

експлікації та експлікації земель за формулою 6-зем, до оформлення

проектного плану.

 

9.0цінка точності обчислення площ (оцінка точності обчислення площ

за результатами польових вимірювань, оцінка точності залежно

від точності планової основи, оцінка точності залежно від

способу обчислення площ. Загальна оцінка площі місцевої ради,

окремих землекористувань, контурів угідь).

 

Висновки і пропозиції.

 

Список використаних джерел

 

Графічна частина

1 План існуючого обліку використання земель.

2Проектний план земель міської ради.

З.Калька контурів.

4 Порівняльна експлікація земель за землекористувачами і угіддями.

 

 


Тема. Планування землекористувань на території сільської ради.

 

Вступ

 

1. Правові та методичні основи планування землекористувань (огляд літератури).

 

2.Характеристика об' єкта проектування.

2.1 .Загальні відомості.

2.2. Природні умови.

2.3.Реалізація земельної реформи.

2.4. Аналіз еколого-економічного стану землекористувань на території сільської ради.

 

3.Планування землекористувань на території сільської ради.

3.1.Розподіл сільськогосподарських угідь недержавного с.-г.

підприємства на земельні частки (паї).

3.2.0рганізація сільськогосподарських підприємств на засадах

приватної власності на землю.

З.З.Проект планування землекористувань новостворених підприємств.

3.4.Оцінка землекористувань.

3.5.0рганізація використання земель.

З.6.Реалізація проектних рішень.

 

4. Охорона природи та навколишнього середовища.

 

5.Охорона праці.

 

6. Ефективність проекту.

 

Висновки і пропозиції

 

Список використаних джерел

Графічна частина

 

1.План існуючої організації території сільської ради.

2Картограма агровиробничих груп грунтів.

З.Проект планування землекористувань.

4.Проект організації території новостворених господарств.

5.Фрагмент проектних рішень

 


 

Додаток В

 

Зразок календарного плану

 

Календарний план виконаних робіт

    Ета­пи ро-боти     Розробка проектного рішення     Робота над текстовою Робота над графічною   частиною ДП частиною ДП     Термін виконання   Відмітка керівника ДПпро вико нання
І Отриманнязавдання. Вивчення: рекомендованої літерагури з теми ДП. Вивчення об'єкта. Аналіз існуючого стану   Складання програми.   Написання пояснювальної записки (рис. 1-3)   Заготовка матеріалів для   виготовлення   графічної частини    
І І     Розробка проектного рішення   Написання проектної частини (розд. 4-6) Виготовлення планової основи для основного варіанта (план агро виробничих груп ґрунтів, план рсзподілу земель за джерелами власності).    
  ІІІ     Екологічне обгрунтування проекту. Складання ЕММ, розв'язання задачі в 3 варіантах. Написання висновків і пропозицій. Кінцеве редагування й переписуиання пояснювальної записки. Викреслення основного варіанта проектного рішення та інших графічн их документів.    
ІV Кінцеве оформлення ДІЇ 'Здача пояснювальної записки керівнику ДП. Виправлення зауважень. Здача ДП на рецензування Кінцеве оформлення ілюстрованих матеріалів, виготовлення таблиць, нормоконтроль .  
  Y   Підготовка до захисту   в ДЕК Написання доповіді й   погодження її з керівником ДП   Виправлення зауважень в графічній частині    

ДодатокД

Зразок оформлення титульної сторінки програми

Міністерство аграрної політики України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Інститут агротехнологій

Кафедра землеустрою і кадастру

.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри

" " 20_ р.

ПРОГРАМА і календарний план

виконання дипломного проекту на тему:___----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (господарство,підприємство,рада,район,область)_______________________

 

 

Дипломник ---------------------------------------------------

Керівник --------------------------------------------------

 

 

Камянець-Подільський ,20___р.

 

 


Додаток Е

Зразок оформлення титульного аркуша текстової частини дипломного проекту

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра землеустрою і кадастру

 

Допускається до захисту

 

" 20 р.

Зав. кафедри:

КОНОВЧУК ІВАН ІВАНОВИЧ

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

 

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

на тему: "ПРОЕКТ УПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ВГІДЬ І СІВОЗМІН З

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти