ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п лаб інд с.р.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Нормативно-правові засади проектної діяльності    
Тема 2. Організацій проектування    
Тема 3. Збір вихідних даних    
Тема 4. Розроблення архітектурних рішень закладів туристичного і готельного господарства    
Тема 5. Визначення концептуальних засад розроблення технологічної частини проекту    
Разом за змістовим модулем 1    
Змістовий модуль 2.
Тема 6. Розроблення просторового забезпечення сервісно-виробничого процесу    
Тема 7. Розроблення матеріально-технічного та інженерного забезпечення сервісно-виробничого процесу    
Тема 8. Технічний нагляд    
Тема 9. Експертиза проектів    
Разом за змістовим модулем 2    
Модуль 2
ІНДЗ        
Усього годин  

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Нормативно-правові засади проектної діяльності

План

1. Законодавство України про архітектурно-проектну діяльність.

2. Основні поняття архітектурно-проектної діяльності.

3. Державні органи контролю за архітектурно-проектною діяльністю.

 

Література

Основна: 1,2,20,24

Додаткова: 12,32

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, індивідуальне завдання.

 

Лабораторна робота №1

Законодавча і нормативна база технологічного проектування

Мета: ознайомлення із законодавчою і нормативною базою технологічного проектування.

Завдання: вивчити склад та структуру нормативної документації технологічного проектування та методик роботи з нею (СНіП, ДБН, накази міністерств і відомств). Кожен студент має визначитися з темою індивідуального завдання для подальшої роботи.

 

Тема 2. Організація проектування

План

1. Основні етапи виконання архітектурно-проектних робіт: визначення вартості, порядок погодження та затвердження.

2. Архітектурні конкурси (тендери) щодо одержання замовлення на проектування об’єкта: умови проведення та фінансування.

3. Категорії складності архітектурних об’єктів. Права та обов’язки ГАПа та ГІПа.

4. Черговість та стадійність проектування: порядок визначення, зміст стадій.

5. Погоджувальні процедури.

 

Література

Основна: 3,7,8,9,17

Додаткова: 33,35

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального завдання.

 

Лабораторна робота №2

Архітектурно-проектні роботи

Мета: ознайомлення з порядком виконання архітектурно-проектних робіт.

Завдання: згідно із індивідуальною темою, обраною на лабораторній роботі №1, кожен студент має розробити план і порядок заходів по проведенню проектних робіт.

 

Тема 3. Збір вихідних даних

План

1. Вихідні дані, що надаються замовником – порядок збору.

2. Передпроектні роботи: номенклатура, характеристика, умови та порядок виконання.

3. Дозвіл на будівництво: порядок отримання.

4. Архітектурно-планувальне завдання: зміст, умови та порядок отримання.

5. Завдання на проектування закладу ресторанного господарства: зміст та порядок погодження.

6. Склад проектної документації.

7. Технічні умови щодо інженерного забезпечення закладу ресторанного господарства – порядок отримання.

 

Література

Основна: 8,9,12,13,21,29

Додаткова: 33,34,37

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального завдання.

 

Лабораторна робота №3

Розробка завдання на проектування

Мета: ознайомлення з правилами розробки завдання на проектування закладу ресторанного господарства.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням за допомогою персонального комп’ютера розробити завдання на проектування ЗРГ.

 

Тема 4. Розроблення архітектурних рішень закладу ресторанного господарства

План

1. Рішення щодо благоустрою території та озеленення.

2. Визначення конфігурації та поверховості будівлі закладу ресторанного господарства.

3. Рішення щодо оздоблення будівлі ресторанного господарства.

Література

Основна: 3,10,21,22,24

Додаткова: 32,34,37

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального завдання, підготовка до лабораторного заняття.

 

Лабораторна робота №4

Розрахунок складських приміщень

Мета: оволодіти методиками розроблення плану благоустрою території та озеленення, визначення конфігурації та поверховості будівлі ЗРГ і її внутрішнього дизайну.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням розробити план благоустрою території проектування ЗРГ і надати пропозиції з його дизайнерських і архітектурних рішень.

 

Тема 5. Визначення концептуальних засад розроблення

Технологічної частини проекту

План

1. Визначення формату виробництва та обслуговування в закладі ресторанного господарства.

2. Моделювання та структуризація сервісно-виробничого процесу закладу ресторанного господарства.

2.1 Процес обслуговування.

2.2 Виробничий процес.

2.3 Процес постачання, розподілу, складування та зберігання виробничих запасів.

 

Література

Основна: 21,22,24

Додаткова: 30,35,36,37,39,44

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального завдання, підготовка до лабораторного заняття.

 

Лабораторна робота №5

Виробнича програма ЗРГ

Мета: оволодіти методиками визначення виробничої програми закладів ресторанного господарства, обґрунтування режиму їх роботи і вміти структуризувати виробничі процеси ЗРГ.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням обґрунтувати режим роботи закладу, розробити його виробничу програму, у т.ч. і окремих цехів, скласти структурно-технологічні схеми виробничих процесів.

 

Модульний контроль

 


Тема 6. Розроблення просторового забезпечення

Сервісно-виробничого процесу

Лекція 1

План

1. Просторове рішення зони обслуговування

1.1 Розрахунок площі приміщень для відвідувачів.

1.2 Підбір технологічного устаткування для зони обслуговування.

1.3 Визначення окремих планувальних елементів приміщень для відвідувачів.

2. Проектування зони приміщень для відвідувачів

2.1 Просторове рішення зони постачання та зберігання сировини, товарів і засобів матеріально-технічного забезпечення.

2.2 Розрахунок кількості сировини, необхідної для забезпечення виробничого процесу сировини.

2.3 Підбір технологічного устаткування для зони постачання та зберігання сировини, товарів та засобів матеріально-технічного забезпечення.

2.4 Визначення площі приміщень зони постачання та зберігання сировини, товарів та засобів матеріально-технічного забезпечення.

2.5 Основні вимоги до проектування зони постачання та зберігання сировини, товарів та засобів матеріально-технічного забезпечення.

 

Література

Основна: 22,23,24,25

Додаткова: 30,34,35,36

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального завдання, підготовка до лабораторного заняття.

 

Лабораторна робота №6

Розробка процесу обслуговування відвідувачів ЗРГ

Мета: вміти розробляти структурно-технологічну схему організації процесу обслуговування в ЗРГ різних типів, знати вимоги до проектування зони обслуговування, адміністративно-побутової і технічної інфраструктури.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням розробити структурно-технологічну схему організації процесу обслуговування та інфраструктуру адміністративно-побутової і технічної зони закладу.

 

Лекція 2

План

1. Просторове рішення зони виробництва напівфабрикатів.

1.1 Розроблення виробничої програми заготівельних цехів.

1.2 Визначення робочих місць заготівельних цехів та їх забезпечення технологічним устаткуванням.

1.3 Визначення площ приміщень заготівельних цехів.

1.4 Основні вимоги до проектування заготівельних цехів.

2. Просторове рішення зони виробництва готової продукції

2.1 Розроблення виробничої програми доготівельних цехів.

2.2 Визначення робочих місць доготівельних цехів та їх забезпечення технологічним устаткуванням.

2.3 Визначення площ приміщень доготівельних цехів.

2.4 Аналіз ефективності використання площ приміщень.

2.5 Розроблення технологічного компонування закладу.

 

Література

Основна: 22,23,24,25

Додаткова: 30,34,35,36

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального заняття, підготовка до лабораторного заняття.

 

Лабораторна робота №7

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти