ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розробка процесу виробництва ЗРГ

Мета: вміти розробляти і підбирати технологічне устаткування для виробничого процесу заготівельних і доготівельних цехів ЗРГ, знати вимоги до їх проектування і вміти розробляти їх просторове рішення.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням розробити просторову структуру виробничих цехів і визначити чисельність виробничого персоналу.

 

Тема 7. Розроблення матеріально-технічного та інженерного забезпечення сервісно-виробничого процесу

План

1. Розроблення плану розміщень (розташування) основного устаткування.

2. Функції проектувальника-технолога при розробленні принципових схем улаштування інженерного обладнання.

3. Розроблення схеми комунікаційного забезпечення технологічного устаткування.

4. Технічні приміщення закладу ресторанного господарства.

 

Література

Основна: 21,22,24,26

Додаткова: 27,28,30,34

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка реферативного матеріалу, виконання індивідуального заняття, підготовка до лабораторного заняття.

Лабораторна робота №8

Матеріально-технічне забезпечення сервісно-виробничого процесу ЗРГ

Мета: розмістити технологічне устаткування у виробничих цехах ЗРГ згідно з діючими вимогами.

Завдання: згідно з розрахунками в індивідуальному завдання розробити просторову структуру виробничих цехів і розмістити в них устаткування.

 

Лабораторна робота №9

Інженерне забезпечення сервісно-виробничого процесу ЗРГ

Мета: оволодіти методиками розробки схем комунікаційного забезпечення технологічного устаткування виробничих цехів.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням розробити схеми комунікаційного забезпечення технологічного устаткування виробничих цехів.

 

Тема 8. Технічний нагляд.

План

1. Нормативно-правові засади здійснення технічного нагляду.

2. Порядок проведення технічного нагляду.

3. Порядок усунення відхилень від проектних рішень.

 

Література

Основна: 24,26,28

Додаткова: 6,9,11,17,19,33

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції шляхом додаткового опанування нормативної літератури, виконання індивідуального заняття, підготовка до лабораторного заняття.

 

Лабораторна робота №10

Технічний нагляд за будівництвом ЗРГ

Мета: вміти проводити технічний нагляд за будівництвом ЗРГ відповідно до розробленої проектної документації.

Завдання: згідно з індивідуальним завданням розробити план технічного нагляду і оформити необхідні до здачі в експлуатацію закінченого будівництвом ЗРГ.

 

Тема 9. Експертиза проектів

План

1. Аналіз сервісно-виробничого процесу закладу ресторанного господарства.

2. Експертиза об’ємно-планувальних рішень щодо дотримання:

2.1 Санітарно-гігієнічного режиму закладу.

2.2 Вимог пожежної безпеки.

2.3 Вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

2.4 вимог організації сервісно-виробничого процесу.

3. Оцінка якості проектних рішень.

 

Література

Основна: 9,12,15,16,26

Додаткова: 14,33,35

Самостійна робота: вивчення та доповнення матеріалу лекції шляхом додаткового опанування нормативної літератури, виконання індивідуального заняття, підготовка до лабораторного заняття.

 

Лабораторна робота №11

Експертиза проекту ЗРГ

Мета: засвоїти методики, порядок і документальне оформлення проведення експертизи проекту ЗРГ.

Завдання: взаємне проведення експертизи проектних рішень, розроблених студентами у групі з оформленням необхідної документації.

 

Модульний контроль 2

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (20 год.)

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Тема 1. Нормативно-правові засади проектної діяльності
2. Тема 2. Організацій проектування
3. Тема 3. Збір вихідних даних
4. Тема 4. Розроблення архітектурних рішень закладів туристичного і готельного господарства
5. Тема 5. Визначення концептуальних засад розроблення технологічної частини проекту
6. Тема 6. Розроблення просторового забезпечення сервісно-виробничого процесу
7. Тема 7. Розроблення матеріально-технічного та інженерного забезпечення сервісно-виробничого процесу
8. Тема 8. Технічний нагляд
9. Тема 9. Експертиза проектів
  Разом

 

Завдання для самостійної работи (144 год.)

 

Тема 1. Нормативно-правові засади проектної діяльності.

Визначити склад та структуру нормативної документації технологічного проектування та методик роботи з нею (СНіП, ДБН, накази міністерств і відомств) (10 год.)

Тема 2. Організацій проектування.

Визначити етапи виконання архітектурно-проектних робіт, черговість і стадійність, порядок їх погодження та затвердження, вміти проводити розрахунок вартості. Розуміти правила архітектурних конкурсів (тендерів). Знати категорії складності архітектурних об’єктів, права та обов’язки головного архітектора проекту (ГАП) та головного інженера проекту (ГІП) проектування (9 год.)

Тема 3. Збір вихідних даних.

Вміти підготувати вихідні дані, у т.ч. і завдання, для проектування і знати порядок їх збору. Знати склад проектної документації. Розуміти технічні умови щодо інженерного забезпечення закладів туристичного і готельного бізнесу (18 год.)

Тема 4. Розроблення архітектурних рішень закладів туристичного і готельного господарства.

Оволодіти методиками розроблення плану благоустрою території та озеленення, визначення конфігурації та поверхні будівлі закладів туристичного і готельного господарства, прийомами прийняття рішень щодо оздоблення будівлі і її внутрішнього дизайну (10 год.)

Тема 5. Визначення концептуальних засад розроблення технологічної частини проекту.

Оволодіти методиками визначення виробничої програми закладів туристичного і готельного бізнесу, обґрунтування режиму їх роботи і вміти структурувати виробничі процеси туристичного і готельного господарства (10 год.)

Тема 6. Розроблення просторового забезпечення сервісно-виробничого процесу.

Вміти розробляти структурно-технологічну схему організації процесу обслуговування в закладах туристичного і готельного господарства різних типів, знати вимоги до проектування зони обслуговування, адміністративно-побутової і технічної інфраструктури (25 год.)

Тема 7. Розроблення матеріально-технічного та інженерного забезпечення сервісно-виробничого процесу.

Вміти розробляти і підбирати технологічне устаткування для виробничого процесу заготівельних і доготівельних цехів закладів готельно-ресторанного господарства, знати вимоги до їх проектування і вміти розробляти їх просторове рішення (26 год.)

Тема 8. Технічний нагляд.

Вміти проводити технічний нагляд за будівництвом закладів туристичного і готельного бізнесу відповідно до розробленої проектної документації (18 год.)

Тема 9. Експертиза проектів.

Засвоїти методики, порядок і документальне оформлення проведення експертизи проекту туристичного і готельного господарства (18 год.)

Перед початком викладання дисципліни «Проектування підприємств туристичного і готельного бізнесу» студент повинен ознайомитись з програмою та робочою програмою курсу, видами і формами поточного та підсумкового контролю.

До самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Проектування підприємств туристичного і готельного бізнесу» входить підготовка до лекцій, семінарських, виконання індивідуальних творчих завдань і написання рефератів, участь в науково-дослідній роботі, що відповідають напрямкам програми курсу.

Самостійна робота студентів передбачає поглиблення теоретичних і практичних знань з вивчення курсу «Проектування підприємств туристичного і готельного бізнесу».

Під час вивчення літературних джерел рекомендується вести робочі записи у вигляді тезисів чи конспектів, що полегшує систематизацію і узагальнення матеріалу з вивченого питання.

Самостійна робота студентів включає:

- конспектування під час вивчення літератури;

- опрацювання лекційного матеріалу;

- вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів;

- збір інформації для виконання самостійних робіт.

Під час підготовки до виконання індивідуального завдання необхідно досконало опрацювати відповідні теоретичні питання, вивчити організацію та технологію надання консультаційних послуг.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти