ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Опис послідовності тих дій, які потрібно виконати над вхідною інформацією для того, щоб отримати шукані результати на виході.

3. Що означає визначеність як властивість будь-якого алгоритму?

Однозначність пропонованої послідовності дій, яка не припускає довільного її тлумачення різними користувачами

4. Що означає масовість як властивість будь-якого алгоритму?

придатність для розв'язування багатьох або навіть усіх задач даного типу при різних вхідних даних.

5. Що означає результативність як властивість будь-якого алгоритму?

можливість отримання розв'язку за кінцеву кількість кроків.

6. Що означає дискретність як властивість будь-якого алгоритму?

Поділ алгоритму на окремі елементарні акти

7. До якого способу описування відносять алгоритм у вигляді, наприклад, В1 В2 П1 В3 В4?

Символічний

8. До якого способу описування відносять алгоритм, записаний в термінах певної мови?

Словесний

9. До якого способу описування відносять алгоритм у вигляді блок-схеми?

Графічний

10. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді прямокутника?

Блок обробки даних

11. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді паралелограма?

Блоки введення і виведення

12. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді ромбу?

Блок перевірки умови

13. Що означає блок структурної схеми алгоритму у вигляді овалу?

локи початок і кінець алгоритму

14. Який алгоритм називається розгалуженим?

Послідовність дій залежить від конкретних значень використовуваних даних

15. Який алгоритм називається лінійним?

Послідовність операцій не залежить від конкретних значень використо-. вуваних даних

16. Який алгоритм називається циклічним?

Передбачає багаторазове повторення деякої послідовності дій.

17. Що таке алгоритм?

Це точний виклад послідовності дій над вихідними даними, виконання яких приводить до шуканого результату.

18. Що є основною ознакою лінійності алгоритму?

Є відсутність блоків перевірки умов.

19. Що є основною ознакою розгалуженого алгоритму?

Є хоча б один блок прийняття рішення.

20. Що є недоліком алгоритмічної моделі?

Статичність

21. Що використовують для з’єднання декількох ліній алгоритму в одну?

сполучне коло (з'єднувач) без цифри всередині

22. Яке значення у десятковій системі числення буде мати число, наприклад, 1101, записане в двійковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

13

23. Яке значення у двійковій системі числення буде мати число, наприклад, 13, записане в десятковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

1101

24. Яке значення у двійковій системі числення буде мати (приблизно) число, наприклад, 0,712, записане в десятковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

?

25. Яке значення у десятковій системі числення буде мати число, наприклад, 0,101, записане в двійковій системі числення (число під час тесту може бути інше)?

0,625

26. Яких значень можуть набувати аргументи й функції у формальній (математичній) логіці?

Будь-яких в двійковій системі численні

27. Нехай є висловлювання Y – „Пневмонія – це запалення легень”. Яким чином можна записати його значення у формальній логіці (висловлювання може бути змінене)?

Істинна

28. Нехай є висловлювання Y – „Анемія – це серцева недостатність”. Яким чином можна записати його значення у формальній логіці (висловлювання може бути змінене)?

Хибне

29. Нехай X = 0, Y = 1. Як можна записати значення Z у випадку даного набору логічних аргументів для функції (значення Х і Y можуть бути змінені)?

1

30. Нехай X = 0, Y = 1. Як можна записати значення Z у випадку даного набору логічних аргументів для функції (значення Х і Y можуть бути змінені)?

1

31. Яке значення логічної операції X 1?

Х

32. Яке значення логічної операції X 0?

0

33. Яке значення логічної операції X Х?

Х

34. Яке значення логічної операції ?

Х

35. Яка з наведених нижче таблиць істинності відповідає операції Z = Х Y?

4

36. Яка з наведених нижче таблиць істинності відповідає операції Z = X Y?

2

37. Як називають загальну кількість усіх цифр системи?

Набір

38. Що утворюють поряд написані цифри?

Число

39. Як називають вираз, який стоїть у нормалізованому числі перед знаком множення?

Мантиса

40. Як називають позначення різної інформації відповідними цифрами?

Цифрове кодування

41. Як називають послідовність цифр для певної інформації?

Код

42. Як в алгебрі логіки називають операцію заперечення?

інверсією або операцією"НЕ".

43. Що таке кон’юнкція?

Логічне «і»

44. Що таке диз’юнкція?

Логічне «або»

45. Що таке медичне рішення?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти