ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Поставте п’ять запитань до тексту.

3. Ознайомтеся з правилами вживання та утворення Perfekt Indikativ Aktiv

Перфект(Perfekt) — минулий час —утворюється з презенса допоміжних дієслів haben або sein і дієприкметника ІІ відмінюваного дієслова.
Допоміжні дієслова змінюються за особами і числами, а дієприкметник ІІ не змінюється. Наприклад:
ich habe gelobt, du hast gelobt, er hat gelobt;
ich bin gefahren, du bist gefahren, er ist gefahren.


З допоміжним дієсловом haben перфект утворює:
а)перехідні дієслова (дієслова, що потребують додатка в знахідному відмінку): ich habe gelobt, ich habe gemalt, ich habe getragen, ich habe geworfen, ich habe repariert;
б)зворотні дієслова:er hat sich gekämmt, ich habe mich angezogen, sie haben sich vorgestellt;
в)безособові дієслова, що означають явища природи: es hat geregnet, es hat gedonnert, es hat geblitzt, es hat geschneit;
г) безособові дієслова, що означають відчуття людини: es hat mich gedürstet, es hat mich gefröstelt, es hat mich (mir) geekelt;
д) неперехідні дієслова, що означають стан або почуття: ich habe gelebt, ich habe geschlafen, ich habe gelacht;
е)допоміжне дієслово haben: ich habe gehabt.


З допоміжним дієсловом sein перфект утворює:
а)неперехідні дієслова,що означають переміщення в просторі, коли вказується вихідна точка, мета або напрям руху: ich bin in den Garten gelaufen, er ist aus der Stadt gekommen, sie sind tаlwärts gegangen;
б)неперехідні дієслова,що означають перехід з одного стану в інший: ich bin erkrankt, er ist gestorben, sie sind eingeschlafen, das Wasser ist gefroren.
в)дієслова begegnen, bleiben, (er)folgen, gelingen, geschehen, glücken, mißlingen, passieren, scheitern: ich bin zu Hause geblieben, ein Unglück ist geschehen, der Versuch ist gelungen;
г) допоміжні дієслова sein i werden: ich bin gewesen, ich bin geworden.
Деякі неперехідні дієслова, наприклад, laufen, fahren, fliegen, schwimmen, reiten, які утворюють перфект з допоміжним дієсловом sein, можуть уживатись як перехідні. Тоді вони потребують прямого додатка і утворюють перфект з допоміжним дієсловом haben. Наприклад:
fliegen Er ist gestern nach Berlin geflogen.
Er hat gestern eine Sportmaschine geflogen.laufen Sie sind in den Garten gelaufen.
Sie haben kurze Strecken gut gelaufen.


Перфект модальних дієслів утворюється за загальними правилами:
wollen — gewollt ich habe gewollt wir haben gewollt
du hast gewollt ihr habt gewollt
er hat gewollt sie haben gewollt

Якщо модальне дієслово вживається в реченні з інфінітивом іншого дієслова, то замість дієприкметника ІІ вживається йогозастаріла форма, яка збігається з інфінітивом:
Ich habe die Ausstellung besuchen wollen.
Hast du den Text übersetzen können?

Оскільки перфект може виражати закінчену чи незакінчену в минулому дію, на українську він перекладається дієсловом доконаного або недоконаного виду. Контекст, словотворча форма або семантичне значення дієслова звичайно вказують на те, яку дію означає перфект.

 

Використовується для вираження минулої дії в діалогах, коротких повідомленнях тощо.

Питання для самоконтролю

1. Яку дію означає Perfekt Indikativ Aktiv?

2. Як утворюєтьсяPerfekt Indikativ Aktiv?

3. Які дієслова відмінюються з допоміжним дієсловом haben, а які з sein?

4. Ознайомтеся з правилами вживання та утворення Plusquamperfekt Indikativ Aktiv

das Plusquamperfekt — минулий час — утворюється з претерита допоміжних дієслів haben або sein і дієприкметника ІІ відмінюваного дієслова. За особами і числами змінюється лише допоміжне дієслово, а дієприкметник ІІ залишається без змін:
ich hatte gelobt, du hattest gelobt, er hatte gelobt;
ich war gefahren,du warst gefahren, er war gefahren.

Правила вибору допоміжних дієслів ті самі, що й для перфекта.
Усі відхилення від норми, які спостерігаються під час утворення перфекта, стосуються також плюсквамперфекта.
Плюсквамперфект уживається майже завжди відносно й означає, що в минулому одна дія відбулася раніше за іншу. Як заведено, він уживається в підрядному реченні і співвідноситься з дієслівною часовою формою головного речення, якою звичайно є претерит, набагато рідше — перфект.
Так само плюсквамперфект може вживатися у прoстому реченні, зміст якого тісно пов’язаний з попереднім чи наступним реченням:
Ich war sehr erstaunt über Käte. Sie hatte noch nie so mit mir gesprochen. (H. Böll)

Питання для самоконтролю

 

1.Яку дію означає час Plusquamperfekt Indikativ Aktiv?

2. Як утворюється Plusquamperfekt Indikativ Aktiv?

3. Яким чином перекладається на українську мову?

 

Завдання до самостійної роботи

Виконайте вправи.

 

Вправа 7. (Оцінюється в 3 бали) Поставте дієслова `` haben´´ або ´´sein´´

1.Wir ……. gestern nicht getroffen. 2. Gestern … ich nicht dorthin gegangen.

3. Er …… den Brief nicht beantwortet.4.Du….spät nach Hause zurückgekommen.

5. Bis wann …. Sie dort geblieben?6….. es schon geläutet?

7.Er …… mir dabei geholfen8.Sie ….. heute früh aufgestanden.

9….. Sie gestern spät schlafen gegangen10.Vorgestern…… es lange geschneit.

 

Вправа 8. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова haben або sein

1. Wann …… sein Vater gestorben? 2. Ich … mich nicht wohl gefühlt.

3….. es kalt geworden? 4. Um 9 …. ich das Haus verlassen.

5.Wie lange ….. sie gefahren? 6. Was ….du gestern abend gemacht ?

7.Ich …. gestern keine Zeit gehabt. 8.Sie ….. ein altes deutsches Lied gesungen. 9.Er …. alle Vorlesungen nachgeschrieben. 10.Er … selten am Abend

zu Hause geblieben.

 

Вправа 9 . (Оцінюється в 4 бали)

Напишіть речення у формі Perfekt

1.Die Abiturienten bringen die Bücher zur Bibliothek. 2. Die Verkäuferin bietet

einen günstigen Preis. 3.Die Kinder wissen den Weg nicht. 4. Mein Hund läuft

weg. 5.Kirstin besucht das Museum. 6. Sie blieb hier nicht so lange.

7.Er studiert beinahe jedes Bild ganz genau.8 Sein Freund rasiert sich immer mit

einem Elektrorasierer.9.Sie schaltet das Radio ein. 10. Die Angestellten rechnen

mit Computern.

 

Вправа 10. (Оцінюється в 3 бали)

Складіть речення у формі Plusquamperfekt Indikativ Aktiv

1.Die Hausfrau/ der Nachbar/ die Pflege der Blumen/ anvertrauen.

2.Die Tochter/ der Vater/ die Frage / beantworten

3.Der Angeklagte/ der Richter/ seine Unschuld/ beweisen

4.Udo/ mein Freund /das Moped/ borgen

5.Der Briefträger/ die Einwohner/ die Post/jeden Morgen gegen 9Uhr/bringen

6.Er/die Kinder/ Märchen/erzählen

7.Der Bürgermeister/das Brautpaar/die Urkunden/ geben

8.Gisela/ der Nachbar/das Fahrrad/ gern leihen

9.Das Versandhaus/die Kunden/die Ware/ ins Haus bringen

10.Sie/ die Tante/das Geburtstagsgeschenk/ schicken.

Вправа 11. (Оцінюється в 3 бали)

Поставте дієслова у формі Plusquamperfekt Indikativ Aktiv

1.Die Eltern(haben) das Geschenk versteckt. 2.Er (hat) mir alles genau erklärt.

3.Der Hausherr (hat) unseren Mietvertrag zerrissen. 4.Die Kinder (haben) die Aufgaben vergessen. 5.Die Fußballmannschaft (hat) das Spiel verloren.

6.Der Medizinstudent (hat) die erste Prüfung bestanden. 7. Ich (habe) ihm vertraut.

8.Der Ingenieur (hat) einen neuen Lichtschalter erfunden. 9.Das Kind (hat) die Vase zerbrochen. 10.Er (hat) seine Gäste freundlich empfangen.

 

Вправа 12. (Оцінюється в 4 бали)

Складіть речення у формі Plusquamperfekt Indikativ Aktiv

1.Hans/der Chef/die Kündigung/aus Frankreich/schicken

2.Das Warenhaus/der Kunde /der Kühlschrank/ins Haus senden

3.Der Angestellte/ der Chef/seine Kündigungsabsicht/ verschweigen

4.Die Zollbehörde/der Ausländer/die Anreise/verweigern

5.Die Diebsbande/die Fahrgäste im Schlafwagen/das Geld/ entwenden

6.Die Polizei/der Busfahrer/der Führerschein/entziehen

7.Die Motorradfahrer/die Dame/die Tasche/im Vorbeifahren rauben/

8.Meine Freundin /die Eltern/dieses Teeservice/zu Weihnachten/schenken

9.Ein Dieb/der Junggeselle/die ganze Wohnungseinrichtung/stehlen

10.Der Vater/ der Sohn/zum Abitur/das Geld für eine Italienreise/versprechen

 

Рекомендована література

[1, 5, 9, 13, 14.]

 

Змістовий модуль 2. Загальне поняття про гроші та коштовності Німеччини.

Тема 3. Цінні метали

План вивчення теми

 

1. Цінні метали.

2. Поняття про систему часів німецьких дієслів. Futur Indikativ Aktiv

Навчальні цілі

 

Засвоїти лексичні одиниці та оволодіти комунікативними компетенціями, які забезпечують адекватну мовленнєву поведінку в ситуаціях, пов’язаних з розумінням і наданням інформації відносно цінних металів як основи грошової системи, сформувати поняття про систему часів німецьких дієслів, навчитись вживати Futur Indikativ Aktiv.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти