ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Семінарське заняття: Історія та перспективи екологізації суспільства. День довкілля.

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо історичних етапів взаємовідносин суспільства і природи та їх відображення в суспільній свідомості.

 

Час проведення1 година.

 

Навчальні питання:

1. Історія та перспективи екологізації суспільства.

2. Зміна економічних пріоритетів екологічними.

3. День довкілля.

4. Екологічні проблеми та причини їх виникнення.

5. Характеристика екологічних проблем сучасності.

 

Методичні вказівки: Розглядаючи історичні етапи взаємовідносин суспільства і природи слід дати характеристику кожного з них, визначити коли відбулась заміна екологічних пріоритетів екологічними.

Розглядаючи екологічні проблеми, слід в першу чергу дати визначення терміну «екологічна проблема». Особливе місце необхідно приділити увагу характеристиці екологічним проблемам глобального характеру та визначити причини їх виникнення.

Виходячи з загальної інформації про .. необхідно встановити характерні риси сучасного стану

Теми цільових виступів:

1.Сучасні екологічні сценарії та прогнози.

2. Екологія у постіндустріальному суспільстві.

3. Правова регламентація Дня Довкілля в Україні.

 

Теми для рефератів:

1. Зміна економічних пріоритетів екологічними. День довкілля.

2. Екологічні проблеми та причини їх виникнення.

3. Характеристика екологічних проблем сучасності.

4. Демографічний вибух – перша причина екологічної кризи?

5. Неможливість забезпечення людства природними ресурсами із сучаснем рівнем розвитку суспільства.

6. Вичерпність природних ресурсів

 

Література:

Нормативні акти:1; 37; 44

Основна:69; 90

Додаткова:106-108

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

Тема 4: Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

 

Семінарське заняття:Конституційні засади державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо конституційних засад державної (регіональної) політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

Час проведення1 година.

Навчальні питання:

1. Конституційні засади державної (регіональної) політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів.

2. Характеристика екологічних норм Конституції, як основного нормативного акту України.

3. Конституційні засади екологічних прав громадян.

 

Методичні вказівки:Під час вивчення цієї теми та виконання завдань до неї необхідно особливу увагу приділити характеристиці та детальному аналізу норм Конституції України, які врегульовують відносини в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів, особливо тих норм, які закріплюють конституційні засади екологічних прав громадян.

 

Теми цільових виступів:

1. Екологічна безпека як мета екологічної політики.

2. Право громадян на екологічну інформацію за Конституцією України.

3. Соціалізована власність на природні об’єкти за Конституцією України.

Теми для рефератів:

1. Конституційні засади екологічних прав громадян.

2. Екологічна безпека як мета екологічної політики.

3. Право громадян на екологічну інформацію за Конституцією України.

4. Соціалізована власність на природні об’єкти за Конституцією України.

 

Література:

Нормативні акти:1-2; 44; 58-60

Основна:69-76; 90

Додаткова:106-108

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема 5.Екологічні функції держави.

 

Семінарське заняття:Екологічні функції держави.

 

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних знань щодо екологічних функцій держави, засобів реалізації екологічної політики та повноважень суб’єктів, які формують та забезпечують реалізацію екологічної політики.

Час проведення: 1 година.

Навчальні питання:

1. Зовнішні та внутрішні екологічні функції держави.

2. Екологічна безпека як мета екологічної політики.

3. Організаційні засоби реалізації екологічної політики.

4. Державні органи, що формують та реалізують державну екологічну політику.

5. Проблеми функціонування органів екологічного управління.

6. Економічні засоби реалізації екологічної політики.

 

Методичні вказівки:Під час вивчення цієї теми та виконання завдань до неї необхідно особливу увагу приділити характеристиці екологічних функцій держави, які врегульовують відносини в галузі охорони довкілля, визначенню та характеристиці засобів реалізації екологічної політики держави.

При визначенні органів, що формують та реалізують державну екологічну політику, слід виходити з того, що до них відносяться як органи загальної компетенції та к і органи спеціальної компетенції, при цьому варто акцентувати увагу на повноваженнях органів спеціальної компетенції.

Теми цільових виступів:

1. Екологічна безпека та її складові. Уроки Чорнобиля.

2. Економічний механізм природокористування.

3. Правові засоби реалізації екологічної політики.

4. Участь громадян в формуванні екологічної політики.

Теми для рефератів:

1. Поняття внутрішньої екологічної функції держави.

2. Поняття зовнішньої екологічної функції держави.

Література:

Нормативні акти:1-2; 44-46

Основна:69; 75; 91

Додаткова:58-66

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема 6.“Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.

 

Семінарське заняття:“Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів. Функції правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних знань щодо практичної діяльності правознавців та журналістів в сфері екології та функцій правоохоронних органів в галузі охорони довкілля.

Час проведення: 1 година

 

Навчальні питання:

1. «Екологія» як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів.

2. Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології.

3. Природоохоронна операція «Першоцвіт» на Харківщині.

 

Методичні вказівки:Для більш детального вивчення цієї теми й вирішення практичних завдань, поставлених перед студентами, необхідно ознайомитись з нормативно-правовими актами, які визначають повноваження органів міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології, тощо.

Студентам необхідно звернути увагу на особливостях діяльності правознавців та журналістів в сфері екології.

Теми для цільових виступів:

1. Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів.

2. Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології.

 

Теми для рефератів:

3. Екологія” як сфера практичної діяльності для правознавців та журналістів.

4. Функції міліції, СБУ, прокуратури, судів у галузі Екології.

5. Природоохоронна операція «Першоцвіт» на Харківщині.

Література:

Нормативні акти:1; 30-31; 33; 37; 42; 44; 49-50; 54-55

Основна:69; 79-81; 96

Додаткова:103; 107-108

 

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

Модуль № 2

Змістовий модуль № 2.

Тема 7: Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.

Семінарське заняття:Нормативне регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.

Навчальна мета заняття:освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо нормативного регулювання охорони та використання навколишнього природного середовища.

Час проведення: 1 година.

Навчальні питання:

1. Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.

2. Конституційні екологічні норми, їх значення для системи екологічного законодавства.

3. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” та його місце в системі джерел екологічного права.

4. Спеціальні закони і кодекси як джерела екологічного права України.

 

Методичні вказівки:

Для більш детального вивчення цієї теми й вирішення практичних завдань, поставлених перед студентами, необхідно ознайомитись з системою нормативно-правовими актами, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля.

Студентам необхідно вивчити низку актів чинного законодавства та зробити власні висновки щодо прогалин у регулюванні окремих питань даної теми.

Теми цільових виступів:

1. Міжгалузевий підхід в регулюванні еколого-правових суспільних відносин.

2. Місце міжнародно-правових актів в системі джерел національного екологічного права.

 

Теми для рефератів:

1. Поняття та особливості нормативних актів, що регулюють відносини по охороні та використанню довкілля: їх система.

2. Міжгалузевий підхід в регулюванні еколого-правових суспільних відносин.

3. Конституційні екологічні норми, їх значення для системи екологічного законодавства.

4. Місце міжнародно-правових актів в системі джерел національного екологічного права.

Література:

Нормативні акти:1-2; 26-56

Основна:69; 75; 91-94

Додаткова:105-108

Хід проведення заняття:

Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів. Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

4. Шкала оцінювання успішності навчання студентів

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно (“зараховано”) А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанів повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89 Добре (“зараховано”) B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основномусформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.
75 – 81 C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
68 –74 Задовільно (“зараховано”) D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,робота з трьома значними помилками.
60 – 67 E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякіпрактичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані,або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59 Незадовільно („не зараховано”) FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсуможливе підвищення якостівиконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34 F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконанінавчальні завдання містять грубіпомилки, додаткова самостійнаробота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти