ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

Методичне забезпечення

1. Навчальна програма;

2. Робоча навчальна програма;

3. Кафедральні навчальні посібники.

Рекомендована література

Нормативні акти

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141

2. Конституція Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 5-6. - Ст. 43

3. Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням 1989.03.22

4. Віденська конвенція про охорону озонового шару 1985.03.22

5. Декларація про збереження флори, фауни та середовища їх існування 1988.01.01

6. Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку 1992.06.03

7. Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй 2000.09.08

8. Європейська Конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968.12.13

9. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей 1986.03.18

10. Європейська конвенція про ландшафти (ETS N 176) 2000.10.20

11. Конвенція ООН з морського права 1982.12.10

12. Конвенція про біологічну різноманітність 1992.06.05

13. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 1998.06.25

14. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожнечого використання засобів впливу на природне середовище 1977.05.18

15. Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами 1972.12.29

16. Конвенція про захист Чорного моря від забруднення 1992.04.21

17. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підписану 1973 03 03

18. Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992.03.17

19. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 1979.09.19

20. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті 1991.02.25

21. Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979.11.13

22. Конвенція про транскордонний вплив виробничих аварій 1992.03.17

23. Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980.03.03

24. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату // Закон і Бізнес, 2002, 11, 44

25. Стокгольмська декларація 1972.06.16

26. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189

27. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. - Ст. 462

28. Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України" // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 21 (23.05.95), ст. 152

29. Закон України "Про відходи" // Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст. 242

30. Закон України "Про екологічний аудит" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. - Ст. 500

31. Закон України „Про екологічну експертизу” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54

32. Закон України "Про екологічну мережу України" // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 45. - Ст. 502.

33. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 27 (05.07.94), ст. 218

34. Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 44 (03.11.2000), ст. 374

35. Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 25 (21.06.2002), ст. 172

36. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 28. – Ст. 135

37. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 27. - Ст. 230

38. Закон України "Про звернення громадян" // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 47 (19.11.96), ст. 256

39. Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 42 (20.10.2000), ст. 348

40. Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48 (01.12.92), ст. 650

41. Закон України "Про мисливське господарство та полювання" // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 18 (05.05.2000), ст. 132

42. Закон України "Про міліцію" // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4 (22.01.91), ст. 20

43. Закон України "Про охорону земель" // Голос України, 2003, 07, 29.07.2003 N 139

44. Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41. - Ст. - 546

45. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 16 (16.04.91), ст. 198

46. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 34. – Ст. 502

47. Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 15 (11.04.2003), ст. 107

48. Закон України "Про рослинний світ" // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22-23 (11.06.99), ст. 198

49. Закон України "Про тваринний світ" // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 14 (05.04.2002), ст. 97

50. Закон України "Про Червону книгу України" Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30 (26.07.2002), ст. 201

51. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 19, ст. 98

52. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27

53. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 36 (06.09.94), ст. 340

54. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122

55. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26 (29.06.2001), ст. 131

56. Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99

57. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 461

58. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 46 (17.11.92), ст. 637

59. Постанова Верховної Ради України “Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” // Голос України. – 1997. – № 53

60. Постанова Верховної Ради "Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 38-39, ст. 248

61. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" // Зібрання постанов Уряду України, 1996, N 18, ст. 505

62. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Положення про Зелену книгу України" // Офіційний вісник України, 2002, N 36 (20.09.2002), ст. 1692

63. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” // Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – Ст. 347

64. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" // Зібрання постанов Уряду України, 1995, № 10, ст. 252

Базова література

65. Гігієна та екологія людини: Навч. посіб. для ВНЗ / Даценко І.І. – Л.: Афіша, 2000. – 248 с.,

66. Екобезпечний розвиток. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Толстоухов А.В., Хилько М.І. – К., 2001. – 333 с.

67. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів: Моногр. / Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. – К., 2002. – 624 с.

68. Екологічна економіка: Підруч. для ВНЗ. Допущено Мін. освіти і науки України / Мельник Л.Г. – Суми: Університетська книга, 2002. – 346 с.

69. Екологічне право України. Загальна частина : навчальний посібник / За заг. редакцією О. М. Шуміла. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 292 с.

70. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. для ВНЗ / Бойчук Ю.Д. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с.

71. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. для ВНЗ. – 2-ге вид., стер. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Джигирей В.С. – К.: Знання, 2002. – 203 с.

72. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник / Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. – К.: Знання, 2002. – 550 с.

73. Екологія: Підруч.для студентів ВНЗ. Допущено Мін. освіти України / Кучерявий В.П. – Л.: Світ, 2000. – 500 с.

74. Екологія: Підруч. для мед. ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Романенко О.В., Костильов О.В. – К., 2000. – 150 с.

75. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятого 25.06.91. № 1264-XII зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.06./ За загальн. Ред. О.М. Шуміла. – Х.: «Фактор», 2006. – 592 с.

76. Общая экология: Учеб. для вузов / Степановских А.С. – М., 2001. – 510 с.

77. Основи екології та охорона навколишкього природного середовища: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти України / Джигирей В.С. – Л.: Афіша, 2000. – 272 с.

78. Основи екології та соцекології: Навч. посіб. для ВНЗ / Назарук М.М. – Л.: Афіша, 1999. – 256 с.

79. Основи екології: Навч. посіб. для ВНЗ / Михайлов В.А. – К., 2001. – 122 с.

80. Основи екології: Навч. посіб. для ВНЗ. – 3-тє вид., перероб. і доп. Рекомендовано Мін. освіти і науки України. / Корсак К.В., Плахотнік О.В. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

81. Основи екології: Підруч. для ВНЗ / Герасимчук А.А. – К., 2001. – 110 с.

82. Основи екології: Підруч. для ВНЗ. Допущено Мін. освіти і науки України / Запольський А.К., Салюк А.І. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.

83. Основи екології: Теорія та практикум: Навч. посіб. для ВНЗ / Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

84. Основы экологии и охрана окружающей природной среды: Учеб. пособие для вузов. Рекомендовано Мин. образования и науки Украины / Батлук В.А. – Л.: Афіша, 2001. – 335 с.

85. Основы экологии и экономика природопользования: Учеб. пособие для вузов / Шимова О.С., Соколовский Н.К. – Мн., 2001. – 367 с.

86. Основы экологии: Учеб. пособие / Хван Т.А. – Ростов-на-Дону, 2001. – 256 с.

87. Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління: Наук. вид. / Данилишин Б.М. – К., 2001. – 260 с.

88. Промышленно-транспортная экология: Учеб. для вузов / Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. – М., 2001. – 273 с.

89. Шуміло О.М. Правове регулювання охорони атмосферного повітря, земель (ґрунту) та вод від забруднення важкими металами / О.М. Шуміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 30-31 травня. 2008 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – С. 417-421.

90. Шуміло О.М. Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2008.- № 3. – С. 551-555– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08somnpi.pdf.

91. Шуміло О.М. Правове забезпечення міжгалузевого підходу щодо поводження та попередження негативного впливу азбесту на людей та довкілля [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2009.- № 1. – С. 592-598. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-1/09somltd.pdf.

92. Шуміло О.М. Екологічна політика держави у сфері управління хімічними речовинами / О.М. Шуміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009 р. / Уклад. Т.Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – С. 465-470.

93. Шуміло О.М. Правові основи забезпечення екологічної безпеки дитячих іграшок в Україні [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2009.- № 3. – С. 697-703 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09somivu.pdf.

94. Шуміло О.М. Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК) [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2010.- № 1. – С. 428-433 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10somnpa.pdf

95. Шуміло О.М. Правова охорона рідкісних видів ранньоквітучих рослин / О.М. Шуміло // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. Конф., Луцьк, 04-05 червня. 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчук Т.Д. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 532-537.

96. Шуміло О.М. Забезпечення екологічного правопорядку при міжнародній торгівлі викидами [Електронний ресурс] / О.М. Шуміло // Форум права. – 2010.- № 2. – С. 598-605– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10sommtv.pdf

97. Экология: Учеб. для вузов / Коробкин В.И. – Ростов-на-Дону, 2001. – 576 с.

98. Экология: Учеб. для вузов / Потапов А.Д. – М., 2002. – 446 с.

99. Экология: Учеб. для вузов. – 2-е изд. / Акимова Т.А., Хаскин В.В. – М., 2001. – 566 с.

100. Экология: Учеб. пособие для вузов / Горелов А.А. – М., 2001. – 312 с.

101. Экология: Учеб. пособие для вузов / Чистик О.В. – Мн., 2001. – 248 с.

 

Допоміжна

102. Экологизация управления предприятием: Моногр. / Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. – Сумы: Університетська книга, 2002. – 232 с.

103. Экологические основы природопользования: Учеб. пособие для техникумов / Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. – М., 2002. – 208 с.

104. Экология города: Учеб. для вузов. Допущено Мин. образования и науки Украины / Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Лібра, 2000. – 464 с.

105. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособ. для вузов / Новиков Ю. В. – М., 2002. – 560 с.

106. Экология. Природа – Человек – Техника: Учеб. для вузов / Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. – М., 2001. – 343 с.

107. Конспекти лекцій.

108. Методичні рекомендації і вказівки тощо.

Інформаційні ресурси

 

1. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main

2. http://www.menr.gov.ua/content/article/6051

3. http://www.president.gov.ua/

4. http://reyestr.court.gov.ua/

5. http://www.golos.com.ua/

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти