ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Документа. Авторство як найважливіша ознака управлінського документа.

Інші поняття, використовувані в управлінському документознавстві:

Документування управлінської інформації; документація; документаційний фонд

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Установи; система документації; керування документацією; створювання

Службового документа; оформлення документа та інші.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.7-9.

Основна література: [2, 5, 6, 10, 12, 17, 20, 28, 35, 36, 43]

Тема 5. Класифiкацiя управлінських документiв

Диференціація управлінських документів в установі. Оригінали і копії

Службових документів. Класифікація за номінальною ознакою.

Система документації як клас документів. Класифікація систем

Документації за С.Кулешовим: базові, інфраструктурні та дисциплінарні.

Проблеми розроблення класифікації систем документації. Державний

Класифікатор управлінської документації (ДКУД): призначення та структура

ДКУД. Уніфіковані форми документів (УФД) як об‘єкти класифікації в ДКУД.

Поняття про уніфіковану систему документації (УСД). Основні класи УСД.

Ведення ДКУД.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.19-29.

Основна література: [1, 2, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 26, 42, 45]

Тема 6. Складання систем документування (управлінських та

Спеціальних) в державах, до складу яких входили українські землі

Досвід документування в Київській Русі.

Документи державного управління як відображення системи

Документування в Литовській державі.

Документи урядових органів Української козацької держави.

Системи документування Московської держави XV - XVІІ ст. Загальне

Документування “приказов” як центральних органів державного управління.

Спеціальні системи документування управлінської діяльності в різних сферах

Соціального життя: статистико-економічна документація; документація з обліку; з

Організації зовнішньополітичної діяльності та інші.

Системи документування в Російській імперії в XVШ ст. Документи

установ загальнодержавного управління. Спеціальні системи документування:

Бухгалтерського і статистичного обліку; дипломатична документація тощо.

Системи документування в Російській імперії в ХІХ ст. Документування у

Вищих органах державного управління. Документація спеціальних систем

Управління.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Література до теми:

Основна література: [18]

Тема 7. Складання формуляра управлінського документа

(історичний аспект)

Особливості датування управлінських документів. Типологія дат на

Службовому документі.

Багатоваріантність оформлення адресату та інших реквізитів як

відображення існуючої ієрархії "властей и мест" в Російській імперії.

Складання комплексу реквізитів і засобів засвідчення документа.

Зміни у формулярі документа в часи Петровської Росії.

Зміни в оформленні документа у XVIII- ХІХ ст.

Складання формуляра управлінського документа в Радянському Союзі.

Література до теми:

Основна література: [18]

Змістовий модуль 2. УНІФІКАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ

ДОКУМЕНТАЦІЇ

Тема 8. Уніфікація та стандартизація управлінської документації:

Поняття, історичний досвід

Зміст уніфікації та стандартизації службових документів. Необхідність та

Головна мета уніфікації та стандартизації документації у межах держави.

Історичні витоки уніфікації документів.

Періоди уніфікації документів в СРСР. Уніфікація документів у 1920-1930-і

Рр. Уніфікація документів у 1960-1970-і рр. Єдина державна система діловодства

(ЄДСД) як нормативний документ, що регулював питання уніфікації

Управлінських документів в Радянському Союзі. Уніфікація документів у 1970-

І рр. Впровадження Загальносоюзного класифікатора управлінської

Документації (ЗКУД). Унифіковані системи документації СРСР.

Основні чинники здійснення уніфікації і стандартизації управлінської

Документації в Україні.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.31-34.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Тема 9. Регламентація процесів уніфікації управлінської

Документації

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Основні напрями уніфікації управлінської документації. Створювання

Службового документа. Регламентація порядку створювання документів в вимогах

Та нормах, закріплюваних правилами документування.

Реквізит і формуляр документа як об‘єкти регламентації. Два головних

Напрями уніфікації процесів створення службових документів: уніфікація

Складання текстів; уніфікація оформлення документів.

Загальні засади розроблення УФД та створення УСД відповідно до

Державних стандартів – ДСТУ 3893-99 “Державна уніфікована система

Документації. Основні положення” та ДСТУ 3844-99 “Державна уніфікована

Система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови”.

Мета створення ДСУД (державна уніфікована система документації).

Методи уніфікації документації. Порядок розроблення уніфікованих форм

Документів. Ведення та впровадження УСД.

Уніфікація тексту документа.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Тема 10. Уніфікація структури документа та методів контролю

Інформації в документах. Формуляр-зразок

Формуляр-зразок як єдина графічна модель побудови УФД. Поняття про

Бланк, робочу площу, береги документа. Основні вимоги до побудови формуляра-

Зразка: формати паперу; службові береги; конструкційна сітка.

Приклади розміщення реквізитів заголовної частини документа.

Принципи проектування форм документів. Постійні __________реквізити робочої

Площі документа.

Вимоги до розроблення УФД.

Вимоги до виготовлення бланків управлінських документів.

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Тема 11. Міжнародна стандартизація у галузі документування

Управлінської інформації. Управління документацією за кордоном

Міжнародні організації в галузі стандартизації документації. Розробка

Міжнародних норм і стандартів Міжнародною організацією зі стандартизації

(ІСО). Діяльність Міжнародної федерації з управління документацією,

Міжнародної ради з управління документацією.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

ІСО 15489-2001 “Інформація та документація. Управління документацією”.

Термінологія стандарту. Структура та зміст стандарту.

Управління документацією в різних країнах

Література до теми:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.44-49.

Додаткова література: [50-54].

Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

(ОРД) ЯК ОДИН ІЗ ТИПІВ СИСТЕМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Тема 12. Уніфікована система ОРД. Формуляр-зразок. Вимоги до

Оформлення документів системи ОРД

Визначення поняття “організаційно-розпорядчий документ”.

Принципи побудови формуляра-зразка документів системи ОРД.

Характеристика реквізитів відповідно до ДСТУ 4163-2003 „Державна

Уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-

Розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.” Вимоги до

Бланків документів системи ОРД. Розташування частин і зон на робочій площі

Документа. Проектування формулярів документів.

Література до теми:

Основна література: [6, 9, 14, 16, 19, 30, 31]

Тема 13. Нормативно-правовий (офіційний) документ як елемент

Системи ОРД

Проблема розподілу документів на нормативні і ненормативні.

Визначення нормативно-правового акта, його функції: правова, соціальна,

Комунікативна. Особливості його як виду офіційного документа. Типологія

Нормативних документів України. Ознаки нормативного акта. Закони і підзаконні

Акти як основні види нормативно-правових документів (постанови, укази, накази,

Розпорядження).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти