ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Принципово нові й оригінальні, необхідно дати їхній опис, а широко відомі

Методи тільки називаються)

Конкретні результати, отримані в роботі (теоретичні або експериментальні).

Приводяться основні техніко-економічні показники й числові дані, що мають

Науково-технічну цінність, виявлені взаємозв'язки й закономірності.

Висновки, рекомендації, оцінка, пропозиції, описані в першоджерелі.

Галузь застосування і можливості промислового й наукового прикладення

Результатів роботи, які відзначені автором.

Якщо в статті відсутній який-небудь пункт із наведених вище (наприклад, у

Статті нічого не говориться про застосування), то його в рефераті опускають,

Зберігаючи послідовність викладу. Виклад ведеться за ступенем важливості

Відібраних відомостей. Спочатку в концентрованій формі викладається суть

питання, далі наводяться необхідні фактичні дані. Заміна конкретних (числових)

Даних загальними фразами в рефераті не допускається. Варто підкреслити ще раз,

Що реферат - це не скорочений переклад тексту, а результат осмисленого змісту

роботи і згортання (компресії) її за розробленим планом. План складання

реферату може не збігатися із планом написання реферируемой статті. Реферат -

Це єдиний, логічно компактний згусток основного змісту статті, тому, як правило,

Не має розділів і рубрик.

Середній обсяг - 1000 друкованих знаків - для інформативних рефератів.

Отже, потрібно дотимуватися наступного алгоритма:

а) Передивіться текст з метою одержання загального уявлення про текст у цілому.

б) Виділіть абзаци, що містять конкретну інформацію з теми статті, методу

Проведення роботи, результату роботи, застосуванню в конкретній області.

в) Скоротіть малоістотну інформацію в цих абзацах по кожному пункту.

г) Напишіть узагальнену основну інформацію у формі реферату відповідно до

плану його написання: тема, метод, результати, висновки, застосування.

Допоміжний матеріал до практичного заняття № 1

Вимоги до бланків документів системи ОРД та оформлювання документів

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Для виготовляння бланків ОРД як основні треба використовувати два

Формати паперу – А4 (210х297 мм) і А5 (210х148 мм). Дозволено

Використовувати бланки А3 і А6.

2. Бланки документів повинні мати такі береги, мм:

30 – лівий;

10 – правий;

Верхній та нижній.

Бланки документів виготовляють на білому папері високої якості,

Друкують фарбами насичених кольорів. Дозволено виготовляти бланки за

допомогою комп‘ютерної техніки.

Бланки документів проектують відповідно до схем, запропонованих ДСТУ

На яких позначено зафіксовані межі зон розташованості реквізитів.

Кожну зону призначено для розташування певних реквізитів.

4. Можна використовувати два варіанти розташованості реквізитів –

Кутовий і поздовжній.

Реквізити розміщують у межах, встановлених схемами, з допуском + 2 мм.

Реквізит 01 розташовують над серединою реквізиту 06 (за його

Відсутності – реквізиту 07).

Реквізити 06, 07, 08, 09, 10, обмежувальні відмітки для реквізитів 11, 12,

13 у межах зон розташування ревізитів треба розміщувати одним із способів:

- сцентрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково

віддалені від меж зони розташованості реквізитів);

- прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони

розташованості реквізитів).

7. Встановлюють такі види бланків документів:

- загальний бланк для створювання різних видів документів (без

зазначання у бланку назви виду документа), крім листа;

- бланк листа;

- бланк конкретного виду документа (із зазначанням у бланку назви виду

документа), крім листа.

На основі загального бланка організації можна розробляти бланки

Структурного підрозділу організації або бланки посадової особи у тому разі, якщо

Керівник підрозділу чи посадова особа має право підписувати документи.

Загальний бланк залежно від установчих документів організації містить

Реквізити 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 14. Дозволено розміщувати обмежувальні

Позначки для реквізитів 11, 12, 19, 20.

Бланк листа залежно від установчих документів організації містить

Реквізити 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09. На бланку листа рекомендовано

Розміщувати обмежувальні позначки для розташовування реквізитів 11, 12, 13, 16,

18, 19, 20, 21.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

11. На бланках організацій – суб‘єктів України, що мають право згідно із

Законом України “Про мови в Українській РСР” використовувати поряд з

Українською мови національних меншин, друкують реквізити 06, 07, 08, 09

Українською мовою та мовою національної меншини, на одному рівні

Поздовжнього бланка.

Організації, що ведуть листування з постійними закордонними

кореспондентами, можуть виготовляти бланки двома мовами: ліворуч –

Українською, праворуч – іноземною.

Залежно від характеру діяльності організації її блаки можна

Обліковувати. Порядкові номери, що їх проставляють нумератором, друкарським

Або іншим способом, рекомендовано розташовувати на нижньому березі

Зворотнього боку бланка.

Вимоги документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів

Документи виготовляються на друкарській машинці або за допомогою

комп‘ютерної техніки. Подані у подальших положеннях розміри стосуються

Документів, які мають розмір шрифту 12-14 друкарських пунктів.

Текст документів, надрукованих на папері формату А4, рекомендовано

Друкувати через 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 – через 1-1,5

Міжрядкового інтервалу.

Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків,

Друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів “адресат”,

“гриф затвердження”, “гриф погодження” відокремлюють один від одного 1,5-2

Міжрядковими інтервалами.

Приклад

ПОГОДЖЕНО

1,5

Голова Державного комітету

Статистики України

Підпис Ініціал(и), прізвище

1,5

Дата

Реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5-3 міжрядковими

Інтервалами.

Назву виду документа друкують великими літерами.

Розшифровання підпису в реквізиті “Підпис” друкують на рівні

Останнього рядка назви посади.

Максимальна довжина рядка багаторядквих реквізитів (крім реквізиту

тексту) – 73 мм (28 друкованих знаків).

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його

Дозволено продовжувати до межі правого берега. Крапку в кінці заголовка не

Ставлять.

Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі

лівого берега документа:

- 12,5 мм – для початку абзаців у тексті;

- 92 мм – для реквізиту “Адресат”;

- 104 мм – для реквізитів “Гриф затвердження” та “Гриф обмеження

доступу до документа”;

- 125 мм – для розшифровання підпису в реквізиті “Підпис”;

- не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів “Дата

документа”, “Заголовок до тексту документа”, “Текст” (без абзаців),

“Відмітка про наявність додатків”, “Прізвище виконавця і номер його

Телефону”, “Відмітка про виконання документа і направлення його до

Справи”, назви посади у реквізитах “Підпис” та “Гриф затвердження”,

Засвідчувального запису “Згідно з оригіналом”, а також слів СЛУХАЛИ,

ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ у

Тестах відповідних документів.

За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують на

одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф – від межі лівого берега;

Другий – через 104 мм.

Якщо в тексті документа йдеться про додатки або окремим абзацом є

Посилання на документ, що став підставою для його видання, слова “Додаток” і

“Підстава” друкують вд межі лівого берега, а текст до них – через 1 міжрядковий

Інтервал.

Тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці

Аркуша. Документи зі строком зберігання до 5 років можна друкувати на

Лицьовому і звортному боці аркуша.

Оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші

Сторінки мають бути пронумеровані.

Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими

Цифрами без слова “сторінка” та розділових знаків.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти