ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Хто може бути автором управлінського документа?

Чому важливою ознакою документа є найменування його виду?

Для чого слугує датування документа?

Які ознаки надають документу необхідну юридичну чинність?

Що таке документування управлінської діяльності? Управлінської інформації

(в установі)?

Як трактується поняття “службовий документ”?

Які є основні властивості службових документів?

Що розуміють під номіналом службового документа?

Яку сукупність документів називають документацією? Документаційним

Фондом установи? Управлінською документацією? Системою документації?

Чому в управлінському документазнавстві центральне місце поміж систем

Документації посідає система ОРД?

Чому сьогодні в Україні актуалізується термін “керування інформацією”?

Яким чином життєвий цикл документа реалізується в керуванні

Документацією?

26. Який зв‘язок між діями “створювання службового документа” і

“оформлювання службового документа”?

Яким чином термінологічний стандарт ДСТУ 2732:2004 трактує термін

“реквізит (службового документа)”?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.7-9.

Основна література: [2, 5, 6, 10, 12, 17, 20, 28, 35, 36, 43]

Тема 5. Класифiкацiя управлінських документiв

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти чинні системи класифікації управлінських документів, ознаки

Класифікування документів в установі, державну регламентацію класифікації

Управлінських систем документації. Студент має знайти відповіді на наступні

питання:

Що передбачає процес класифікування документів?

Яка відмінність між індивідуальними, типовими і трафаретними документами?

Як класифікуються документи за місцем складання?

Яка відмінність між терміноими і нетерміновими документами?

Які документи відносяться до групи документів обмеженого доступу?

Як визначається оригінал службового документа?

Яка відмінність між класами документів відповідно до ознаки “стадія

Створення”?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що таке “помножений оригінал документа”?

Що таке вид документа?

Які системи документації С. Кулешов відносить до базових?

Які системи документації С. Кулешов відносить до інфраструктурних?

Які системи документації С. Кулешов відносить до дисциплінарних?

У якому нормативному документі в Україні офіційно зафіксовано

Класифікаційну схему управлінської документації?

Яка основна підстава покладена в основу побудови класифікації управлінських

Систем документації в ДКУД?

15. Що є об‘єктами класифікації у ДКУД?

Скільки класів (УСД) закріплено ДКУД?

Скільки рівнів класификації використано в ДКУД?

Який клас ДКУД є найбільш розробленим модулем?

Які установи та органи виступають розробниками УСД, представлених в

ДКУД?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.19-29.

Основна література: [1, 2, 5, 7, 11, 14, 17, 19, 26, 42, 45]

Тема 6. Складання систем документування (управлінських та

Спеціальних) в державах, до складу яких входили українські землі

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти становлення і розвиток управлінських систем документації в органах

державного управління. Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Які документи в Київській Русі називалися “грамотами”?

Які документи називалися “уставами”?

Що таке Литовська Метрика?

Охарактеризуйте документи законотворчої діяльності державних органів влади

Литовської держави.

Якими службовими документами користувалися в Канцелярії Української

Козацької держави для оформлення зносин з різними установами?

Який документ називався “цедула”?

Які управлінські дії оформлялися універсалом?

Назвіть основні документи для роботи апарата управління Російської держави

Ст.

Які відносини в Російській державі 15-17 ст. оформлялися грамотами? Назвіть

Основні види грамот того періоду.

Які документи в діяльності колегій Петровської Русі називалися “репорт”,

“патент”, “мемориал”, “реляция”, “рескрипт”?

Література:

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Основна література: [18]

Тема 7. Складання формуляра управлінського документа (історичний

Аспект)

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти особливості складання і оформлювання службових документів в органах

Державного управління різних історичних епох. Студент має знайти відповіді на

наступні питання:

Які особливості були характерні для тексту та інших реквізитів службових

Документів до 18 ст.?

Коли було видано Декрет про бланк документа?

Яка особливість у датуванні документів існувала до 1700 р.?

Чим пояснюється багатоваріантність в оформленні адресату та інших

Реквізитів в документах установ в Російській імперії?

5. Які __________посадові особи мали право підписувати документи?

Що таке “припис” і що таке “справа” як засвідчувальні підписи на службових

Документах?

Які зміни прослідковуються у формулярі документа в часи Петровської Росії?

Які зміни відбулися в оформленні документа у XVIII- ХІХ ст.?

Які нормативні акти були прийняті для регламентації оформлення

Управлінських документів в Радянському Союзі?

Охарактеризуйте основні принципи побудови формулярів управлінських

Документів в Радянському Союзі.

Література:

Основна література: [18]

Тема 8. Уніфікація та стандартизація управлінської документації:

Поняття, історичний досвід

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти основні принципи, методи та зміст уніфікації та стандартизації

управлінських документів. Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Як тлумачиться термін “уніфікація”?

Яка основна мета уніфікації і стандартизації документів?

В які історичні періоди закладалися основи уніфікації документів?

Які завдання з уніфікації документів в СРСР виконував “Оргстрой”?

Що таке ЄДСД?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що містив Загальносоюзний класифікатор управлінської документації (ЗКУД)

І для чого він призначався?

Якими є основні чинники здійснення уніфікації і стандартизації управлінської

Документації в Україні?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.31-34.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Тема 9. Регламентація процесів уніфікації управлінської документації

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти основні засади регламентації процесів уніфікації та стандартизації

управлінських документів. Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Що таке створювання документа?

Яке значення має текст службового документа?

Яким чином в різних джерелах визначається дефініція терміна “реквізит

(службового документа)”?

Що таке формуляр документа?

Що таке УСД? УФД?

Які державні стандарти України регламентують загальні засади розроблення

УФД та створення УСД?

Які методи застосовують у процесі уніфікації документації?

Який існує порядок ведення і впровадження УСД?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти