ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Як існують типи уніфікованих текстів?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Тема 10. Уніфікація структури документа та методів контролю

Інформації в документах. Формуляр-зразок

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти принципи робудови формуляра-зразка як єдиної графічної моделі

побудови УФД. Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Що таке формуляр-зразок?

Що таке бланк (офіційного) документа?

Що таке “робоча площа” документа?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що таке “берег документа”?

Перерахувати основ вимоги до побудови формуляра-зразка.

Які формати паперу використовують при складанні службових документів?

Які розміри берегів визначено стандартом?

Для чого використовується конструкційна сітка при складанні УФД? Який

Принцип її побудови?

Які три основні частини виділяють у формулярі-зразку?

Що розташовують у межах заголовної частини формуляра-зразка?

Які постійні реквізити найчастіше розташовують на робочій площі форми

Документа?

Що розташовують у змістовній частині формуляра-зразка?

Які реквізити розташовують в оформлювальній частині формуляра-зразка?

Яка відмінність між бланком виду документа і бланком установи?

Які існують стандартизовані вимоги щодо виготовлення бланків УФД?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.34-42.

Основна література: [1, 2, 3, 4, 5]

Тема 11. Міжнародна стандартизація у галузі документування

Управлінської інформації. Управління документацією за кордоном

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Основні напрямки діяльності міжнародних організацій в галузі стандартизації.

Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Яка міжнародна організація є провідною у галузі розробки міжнародних норм і

Стандартів на документацію у сфері управління?

Назвіть основні стандарти, прийняті Міжнародною організацією зі

Стандартизації.

Які основні напрямки діяльності Комітету з управління документацією?

Які проблеми управіння документацією були визначені Комітетом з

Управління документацією?

Яким є завдання та структура Міжнародного стандарту ІСО 15489-2001

“Інформація та документація. Управління документацією”?

Яким є результати діяльності Міжнародної ради з управління документацією?

Як організовано управління документацією в США та інших країнах?

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.44-49.

Додаткова література: [50-54].

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Тема 12. Уніфікована система ОРД. Формуляр-зразок. Вимоги до

Оформлення документів системи ОРД

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти принципи побудови формуляра-зразка УФД системи ОРД, правила

Складання та оформлювання документів системи ОРД, регламентовані ДСТУ

Державна уніфікована система документації. Уніфікована система

Організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”.

Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Які документи називають “організаційно-розпорядчими”?

Яке місце система ОРД посідає серед інших УСД?

Який максимальний склад реквізитів встановлює ДСУТ 4163-2003?

4. На яких документах присутнiй реквiзит "гриф обмеження доступу до

документа"?

Якi два види бланкiв пропонує ДСУТ 4163-2003 для установ, органiзацiй,

Пiдприємств? Чим рiзняться бланк листа i загальний бланк?

Якi є два варiанти розташування реквiзитiв заголовної частини? Якому з них

Надається перевага?

У якому випадку реквiзити заголовочної частини бланку листа оформлюють

Двома мовами?

8. Чи можна розташовувати реквiзит "емблема органiзацiї" на лiвому березі

Документа?

Якi реквiзити бланку листа є постiйними? Якi заповнюваними?

Якi частини можна видiлити у документi системи ОРД?

Що є датою документа? Якi ще можуть бути дати на документi?

Що таке iндекс документа? Який вiн може мати вигляд?

Якi варiанти адресування Ви знаєте?

Як оформляти документи, що видаються спiльно двома або бiльше

Органiзацiями?

Як засвiдчуються документи?

16. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис"? Коли до

Складу цього реквiзиту у найменування посади особи, що пiдписала документ,

Входить повна назва пiдприємства?

Скiльки пiдписiв може бути на документi? Як оформити два пiдпорядкованi

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Чи можна оформлювати документи, що не виходять за межi установи, не на

Бланку?

Коли другий та iншi примiрники вихiдного документа друкують на бланках?

Що залишається у справах пiдприємства-вiдправника для пiдтвердження факту

Вiдсилки вихiдного документа? Як засвідчити вiдпуск?

Як засвідчити звичайну копiю документа?

22. Якi вимоги висуваються до оформлення i змiсту реквiзита "заголовок до тексту

документа"?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Якi вiдмiтки на документi слугують для документування дiловодних операцiй,

Що виконуються над документом i вiдображають етапи руху i виконання

Документа?

Чи має входити назва органiзацiї до складу найменування посади адресата,

Якщо документ адресують керiвнику органiзацiї або його заступнику?

25. Чи можна в реквiзитi "адресат" вживати скороченi слова - заст., зав., в.о. та iн.,

Скороченi назви органiзацiй, якi зазначаються на бланках цих органiзацiй i якi є

Офiцiйними?

Як правильно оформити посилання в текстi документа на iнший документ?

Як оформити додаток до розпорядчого документа, якщо вiн вводить в дiю

(затверджує) iнший документ?

Що розташовується у вiдмiтцi про надходження документа? Для чого вона

Потрiбна?

У якому реквiзитi виражається рiшення керiвника по виконанню документа

Пiсля його розгляду?

Особливостi оформлення резолюцiї, її мiсце на документi.

Який реквiзит свiдчить про завершення роботи над документом? З чого вiн

Складається?

Якi документи погоджуються? Як оформлюється погодження?

33. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Якi документи вимагають затвердження?

Якi є два варiанти затвердження документiв?

Чим пов'язанi мiж собою документ затверджуваний i документ, який його

Затверджує?

Якими печатками можуть засвiдчувати документи пiдприємства? Якi

Пiдприємства мають право на засвiдчення гербовою печаткою?

Якi документи вимагають засвiдчення проставленням вiдбитку печатки? Де вiн

Проставляється на документi?

Література:

Основна література: [6, 9, 14, 16, 19, 30, 31]

Тема 13. Нормативно-правовий (офіційний) документ як елемент

Системи ОРД

У процесі засвоєння теми студент вивчає відповідний розділ базового

Посібника, рекомендовану літературу, електронний конспект лекцій, користується

інформаційними ресурсами. За результатами самостійної роботи студент повинен

Засвоїти особливості нормативно-правових актів як специфічної групи

управлінської документації. Студент має знайти відповіді на наступні питання:

Яке змістовне значення має документ під назвою “постанова”?

Загальні функції правового акта як офіційного документа.

Що означає правова функція нормативних актів як офіційних документів?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти