ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які офіційні документи називають нормативними актами?

Хто має право приймати нормативні акти?

Які нормативні акти відносяться до законів, а які – до підзаконних актів?

Які нормативні акти приймають органи виконавчої влади?

Назвіть основні види нормативних актів органів державної влади, місцевого

Самоврядування.

Що означає “юридична сила нормативних актів”?

Які структурні складові виділяють в нормативному акті?

Які реквізити характерні для нормативних актів?

Яке значення має реквізит 32 формуляра-зразка УСОРД для ідентифікації

Нормативно-правових актів?

Література:

Основна література: [5, 7, 18,30, 31, 32, 37]

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

Індивідуальна робота студентів з вивчення курсу “Управлінське

документознавство” передбачає наступні види робіт:

1. Робота студентів на аудиторних заняттях з ІРС (усне опитування,

Тестування з питань тем курсу; звітування з виконання завдань

Підвищеної складності, індивідуальних творчих завдань тощо) .

Виконання в індивідуальному режимі завдань, що пропонуються для

Вивчення певної теми курсу; відображення підготовки до заняття з ІРС

у робочому зошиті студента.

3. Індивідуальне консультування викладачем студентів з тематики курсу.

Індивідуальне виконання модульних контрольних робіт за варіантами.

Тематика занять з ІРС

Примітка: питання підвищеної складності позначені *.

ІРС № 1: Основні періоди розвитку управлінського документознавства як

Наукової і навчальної дисципліни

Питання для обговорення:

Досвід “практичного” документознавства.

Розвиток теоретичного управлінського документознавства.

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.5-7.

Основна література: [11, 20, 21, 29]

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

ІРС № 2. Складання систем управлінської документації і формуляра

Управлінського документа (історичний аспект)

Питання для обговорення:

Особливості датування управлінських документів.

Багатоваріантність оформлення адресату та інших реквізитів як відображення

існуючої ієрархії "властей и мест" в Російській імперії.

Складання комплексу реквізитів і засобів засвідчення документа.

Зміни у формулярі документа в часи Петровської Росії.

Зміни в оформленні документа у XVIII- ХІХ ст.

Складання формуляра управлінського документа в Радянському Союзі.

Розвиток формуляра документа в добу Петровської Росії.

Особливості оформлення службової документації у 18 столітті.

Формуляр текстового документа ХІХ – початку ХХ ст. Регламентація

Законодавчими актами порядку складання і оформлення документів. Поява

бланка. Характер відміток на документах*.

Історична обумовленість формування систем документації. Системи

Документації установ дореволюційної Росії.

11. Розвиток систем документації у радянський період*.

Література:

Основна література: [18]

ІРС № 3. Міжнародна стандартизація у галузі документування управлінської

Інформації. Управління документацією за кордоном

Питання для обговорення:

Міжнародні організації в галузі стандартизації документації.

ІСО 15489-2001 “Інформація та документація. Управління документацією”.

Управління документацією в різних країнах.

Література:

Базовий посібник: Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч.посібник. – К.:

ДАКККіМ, 2003. – С.44-49.

Додаткова література: [51-55].

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (іспит)

До теми 1:

Обгрунтувати необхідність інформаційної складової в управлінні.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Класифікація інформації, що використовується в управлінні. Основні операції,

Здійснювані з управлінською інформацією.

Визначення управлінської інформації та інформаційних потоків в управлінні.

Характеристики, властивості, види і джерела управлінської інформації.

Форми управлінської діяльності та їх документальне оформлення.

До теми 2:

1. Визначити взаємозв‘язок між об‘єктом і предметом управлінського

Документознавства.

Охарактеризувати основні завдання управлінського документознавства та

Головні напрями наукових досліджень.

3. Розкрити зв‘язок управлінського документознавства з іншими галузями знань.

До теми 3:

Охарактеризувати основні етапи розвитку управлінського документознавства.

2. Визначити вплив організації діловодства на становлення “практичного”

Документознавства.

До теми 4:

Розкрийте сутність поняття “управлінський документ”, “управлінська

Документація”. Ознаки управлінського документа; вимоги, що висуваються до

Управлінської документації.

Специфічні ознаки управлінського документа. Вимоги, яким має відповідати

Управлінський документ.

Охарактеризуйте документоутворюючі ознаки управлінського документа.

Зміст юридичної сили документа.

4. Розкрийте зв‘язок між поняттями “управлінский” і “службовий” документ.

Ознаки і властивості службового документа.

Розкрийте сутність термінів “документування управлінської інформаці”,

“документація”, “система документації”, “номінал управлінського документа”,

“документаційний фонд установи”, “управління документацією”,

“організаційно-розпорядча документація”.

6. Охарактеризувати зміст діяльності, пов‘язаної з “управлінням (керуванням)

Документацією”.

До теми 5:

Роль та завдання класифікації управлінських документів.

Класифікування управлінських документів за різними ознаками.

Критерії класифікування управлінських документів в установі.

Типи (класи) управлінської документації: базові, інфраструктурні,

Дисциплінарні.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Призначення Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД).

Структура ДКУД.

Ведення ДКУД.

До теми 7:

Особливості складання окремих реквізитів службових документів: датування,

Адресування.

Історичний розвиток складу реквізитів засвідчення документа.

До теми 8:

1. Розкрити взаємозв‘язок між поняттями “уніфікація” та “стандартизація”

Управлінських документів.

Історичні витоки уніфікації документів. Уніфікація управлінських документів

В СРСР у 1920-1930-ті роки.

Охарактеризувати напрямки уніфікації управлінських документів в СРСР у

Роки.

Періодизація роботи з удосконалення управлінських документів в СРСР.

Мета уніфікації та стандартизації документів.

Головні аспекти уніфікації та стандартизації документів в Україні.

Основні засдання уніфікації та стандартизації документів.

Сутність уніфікації документів. Сутність стандартизації документів.

До теми 9:

Нормативні документи з уніфікації документів.

Розкрити суть понять: “реквізит службового документа”, “уніфікована форма

Службового документа”, “”уніфікована система документації”, “формуляр

Документа”.

Мета, склад Державної уніфікованої системи документації (ДСУД). Методи

Уніфікації документації.

Основні засоби представлення уніфікованих текстових форм.

До теми 10:

Формуляр-зразок. Принципи побудови формуляра-зразка. Вимоги до побудови

Формуляра-зразка.

Принципи проектування форм документів.

Поняття про бланк документа; види бланків. Вимоги до бланків.

До теми 11:

Охарактеризуйте діяльність міжнародних організацій в галузі стандартизації

Документації.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

2. ІСО 15489-2001 “Інформація та документація. Управління документацією”:

Завдання та структура.

Управління документацією в різних країнах.

До теми 12:

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Зміст ДСТУ

4163-2003 „Державна уніфікована система документації. Уніфікована система

Організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання

документів.”

Вимоги до бланків документів та оформлювання документів.

Накреслити схему розташованості реквізитів документів на форматі А4

Кутового бланка.

До теми 13:

Визначення нормативно-правового акта, його функції. Особливості його як

Виду офіційного документа.

Типологія нормативних документів України. Ознаки нормативного акта.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти