ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структурні складові нормативного акта та їх реквізитне оформлення.

Підписання, державна реєстрація, оприлюднення та опублікування

Нормативного акта.Значення реквізиту 32 формуляра-зразка УСОРД для

Ідентифікації нормативно-правових актів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Обов‘язковою формою допуску студентів до складання іспиту з курсу

«Управлінське документознавство» є наступне:

􀂉 Виконання практичних завдань:

За допомогою програмних засобів оформити бланки будь-якої установи

(загальний бланк і бланк листа) для документів системи ОРД.

Здійснити реквізитний аналіз документа, поданого у додатку 3

Посібника. Для виконання даного завдання потрібно ознайомитися з

Формуляром-зразком ОРД, розташуванням частин, зон i реквiзитiв

(додаток 1), а також зразком листа з аналiзом реквiзитiв (додаток 2).

Увага! Вимоги до бланків документів та оформлювання документів

Системи ОРД містяться у п.2.2 даного посібника.

􀂉 Виконання контрольної роботи за варіантами (див. нижче).

Примітка: 1. Варіант для виконання контрольної роботи обирається студентом відповідно до

Останньої цифри залікової книжки.

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Контрольна робота оформлюється на аркушах паперу формату А4 у

Друкованому вигляді.

3. На титульному аркуші контрольної зазначаються наступні реквізити:

- назва навчального закладу;

- зазначення виду роботи (КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу “Управлінське

документознавство”;

- зазначення відомостей про автора роботи (Прізвие, ім‘я, по батькові студента,

група, курс);

- обмежувальні зони для виставлення оцінки і підпису викладача;

- вихідні дані (місце, рік).

Варіанти контрольної роботи

Варіант 1

1. Як розумiти "документ офiцiйний"? "службовий"?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Який документ є дiйсним? недiйсним?

Що таке оригiнал управлiнського документа? копiя документа?

Якi iснують види копiй управлiнських документiв?

Класифiкацiя службових документiв за мiсцем складання?

7. На яких документах присутнiй реквiзит "гриф обмеження доступу до

документа"?

Що таке унiфiкацiя i стандартизацiя управлiнської документацiї?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

Що таке бланк? Якi види бланкiв передбачені стандартами на документацію?

Чим рiзняться бланк листа i загальний бланк?

Якi є два варiанти розташування реквiзитiв заголовної частини бланку? Якому

З них надається перевага?

Що таке iндекс документа? Який вiн може мати вигляд?

Коли другий та iншi примiрники вихiдного документа друкують на бланках?

15. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Варіант 2

Якi документи вимагають засвiдчення проставленням вiдбитку печатки? Де вiн

Проставляється на документi?

2. Де розташовується реквiзит "вiдмiтка виконавця i номер його телефону" на

документах, оформлених на двох i бiльше аркушах?

Як засвідчити звичайну копiю документа?

4. Якi вимоги висуваються до оформлення i змiсту реквiзиту "заголовок до тексту

документа"?

Якi вiдмiтки на документi слугують для документування дiловодних операцiй,

Що виконуються над документом i вiдображають етапи руху i виконання

Документа?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Чи має входити назва органiзацiї до складу найменування посади адресата,

Якщо документ адресують керiвнику органiзацiї або його заступнику?

7. Чи можна в реквiзитi "адресат" вживати скороченi слова - заст., зав., в.о. та iн.,

Скороченi назви органiзацiй, якi зазначаються на бланках цих органiзацiй i якi є

Офiцiйними?

Що таке iндекс документа? Який вiн може мати вигляд?

Якi варiанти адресування Ви знаєте? Наведіть приклади.

Як засвiдчуються документи?

Скiльки пiдписiв може бути на документi? Як оформити два пiдпорядкованi

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Якi основнi групи виділяють у системi ОРД?

Що таке юридична сила управлінського документа?

Що таке реквiзит документа? Формуляр документа?

Що є датою документа? Якi ще можуть бути дати на документi?

Варіант 3

1. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис"? Коли до

Складу цього реквiзиту у найменування посади особи, що пiдписала документ,

Входить повна назва пiдприємства?

Що визначає ДСТУ 4163-2003?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Як класифікуються документи за стадіями створення?

Що таке оригiнал управлiнського документа? копiя документа?

Що таке формуляр-зразок? Скiльки реквiзитiв формуляра-зразка для системи

ОРД пропонує ДСТУ 4163-2003? Який реквізит є нововведеним у порівнянні з

ГОСТ 6.38-90?

Які реквізити бланку листа є постiйними? Якi заповнюваними?

Як оформити додаток до розпорядчого документа, якщо вiн вводить в дiю

(затверджує) iнший документ?

Що розташовується у вiдмiтцi про надходження документа? Для чого вона

Потрiбна?

У якому реквiзитi виражається рiшення керiвника по виконанню документа

Пiсля його розгляду?

Якi є два варiанти затвердження документiв?

Якими печатками можуть засвiдчувати документи пiдприємства? Якi

Пiдприємства мають право на засвiдчення гербовою печаткою?

13. Що таке "вiза" на документi? Хто звичайно вiзує документи в органiзацiях, на

Пiдприємствах?

Якi документи вимагають затвердження?

Якi варiанти адресування Ви знаєте?

Варіант 4

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Чим пов'язанi мiж собою документ затверджуваний i документ, який його

Затверджує?

Якими печатками можуть засвiдчувати документи пiдприємства? Якi

Пiдприємства мають право на засвiдчення гербовою печаткою?

3. Де розташовується реквiзит "вiдмiтка виконавця i номер його телефону" на

документах, оформлених на двох i бiльше аркушах?

Що таке формуляр-зразок? Скiльки реквiзитiв формуляра-зразка для системи

ОРД пропонує ДСТУ 4163-2003? Який реквізит є нововведеним у порівнянні з

ГОСТ 6.38-90?

Які реквізити бланку листа є постiйними? Якi заповнюваними?

5. Де розташовується реквiзит "вiдмiтка виконавця i номер його телефону" на

документах, оформлених на двох i бiльше аркушах?

Чому документи системи ОРД відносяться до категорії “службових

Документів”?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Якi iснують види копiй управлiнських документiв?

Класифiкацiя дiлових документiв за мiсцем складання?

10. Що таке пiдписання документа? З чого складається реквiзит "пiдпис

документа"? Коли до складу цього реквiзиту у найменування посади особи, що

Пiдписала документ, входить повна назва пiдприємства?

Як оформити додаток до розпорядчого документа, якщо вiн вводить в дiю

(затверджує) iнший документ?

Особливостi оформлення резолюцiї, її мiсце на документi.

Який реквiзит свiдчить про завершення роботи над документом? З чого вiн

Складається?

Як оформлюється погодження документа?

Варіант 5

Що розташовується у вiдмiтцi про надходження документа? Для чого вона

Потрiбна?

У якому реквiзитi виражається рiшення керiвника по виконанню документа

Пiсля його розгляду?

Як оформлюється погодження документа?

Скiльки пiдписiв може бути на документi? Як оформити два пiдпорядкованi

Пiдписи? Два рiвнозначнi?

Яка відмінність між документами терміновими і нетерміновими?

Що таке бланк? Якi види бланкiв пропонують стандарти на документацію для

Установ, органiзацiй, пiдприємств? Чим рiзняться бланк листа i загальний

Бланк?

Що таке реквiзит документа? Формуляр документа?

Якi види управлiнської документацiї ви знаєте?

Який документ є дiйсним? недiйсним?

Що таке оригiнал управлiнського документа? копiя документа?

Сайт "Професійні ресурси документознавства"

www.documentoved.at.ua

Що таке формуляр-зразок? Скiльки реквiзитiв формуляра-зразка для системи

ОРД пропонує ДСТУ 4163-2003? Який реквізит є нововведеним у порівнянні з

ГОСТ 6.38-90?

Які реквізити бланку листа є постiйними? Якi заповнюваними?

Як оформити наявність додатку до документа?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти