ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОЗРАХУНОК І ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ

ГРУНТІВ ВЗДОВЖ ДОРІГ

Методика розрахунку

 

У процесі роботи двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) автомобілів викидаються „умовно тверді” речовини, які складаються з аерозольних і пилоподібних частинок. У найбільшій кількості викидаються сполуки свинцю та сажі. Коли інтенсивність руху складає більше ніж 40 тис. авт./добу, з’являються викиди кадмію та цинку. Найбільшу небезпеку для біосфери являють собою накопичення в ґрунті сполук свинцю, що обумовлено споживанням його рослинами та переходом в організм тварин, птахів і людей. Викиди сполук свинцю з’являються у випадку, коли працює ДВЗ автомобілів працює на етилованому бензині. У бензині марок А-76 і АИ-93 міститься відповідно 0,17 та 0,13 г/кг сполук свинцю. Приблизно 20% від загальної кількості свинцю розповсюджується з відпрацьованими газами у вигляді аерозолів, а 80% випадає у вигляді твердих часток розміром до 25 мкм та в складі водорозчинних сполук на поверхню землі безпосередньо поблизу дороги. Сполуки свинцю накопичуються в ґрунтах на глибину орного шару за рахунок інфільтрації води з атмосферних опадів поблизу автодоріг.

Оцінку забруднення придорожніх ґрунтів викидами свинцю та обрання захисних заходів, які зменшують поле їх розповсюдження, здійснюють на основі розрахунку рівня забруднення поверхневого шару ґрунту (ЗПГ).

1 Визначаємо потужність емісії свинцю , мг/м/добу, при

середньодобовій інтенсивності руху за розрахунковий період за формулою

, (10)

де =0,74- коефіцієнт розрахунку;

- коефіцієнт, який враховує дорожні умови (рис.1);

- коефіцієнт, який враховує частку свинцю, що викидається у вигляді

твердих частинок в цілому об’ємі викидів (дорівнює 0,8);

- середня експлуатаційна витрата палива для даного типу автомобілів

(див. табл.4);

- середньодобова інтенсивність руху автомобілів даного типу, авт./добу;

- вміст домішки свинцю у паливі, яке використовується в даному автомобілі, г/кг.

 

Рисунок 1 - Залежність коефіцієнта від середньої швидкості транспортного потоку , км/год.

 

2 Розраховуємо величину відкладення свинцю на поверхні ґрунту Pn (мг/м2) за формулою

, (11)

де -коефіцієнт, який враховує відстань в метрах від краю проїзної частини

(табл.2);

- коефіцієнт, який залежить від сили і напрямку вітру і дорівнює відношенню площі рози вітрів з боку дороги, протилежної до зони, що розглядається, до загальної її площі;

- розрахунковий строк експлуатації автодороги в добах, береться

рівним 7300 діб, що відповідає 20- річному перспективному періоду;

- фонове забруднення поверхні ґрунту, мг/м2.

Таблиця 2 - Величина відстані до краю проїжджої частини

, м
0,50 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,005 0,001 0,0002

 

Примітка. На автошляхах I категорії транспорт розподілено на два потоки, протилежних за напрямком руху та відокремлених один від одного роздільною смугою шириною не менше 5 м. Тому розрахунок треба вести окремо для кожної проїзної частини (напрямку) для інтенсивності руху, яка дорівнює половині загального. Тобто спочатку визначають емісію свинцю від транспортного потоку кожного напрямку. Потім розраховують величину на заданій відстані від краю проїзної частини найближчого до розрахункової гранки А потоку (напрямку) руху за формулою (10) на ширину проїзної частини одного напрямку плюс 5 м. Підсумковою величиною відкладання свинцю в А від транспортних потоків спільних напрямків є сума величин і .

3 Розраховуємо ЗПГ свинцю (мг/кг) на різній відстані від краю проїзної частини автодороги за формулою

, (12)

де - площа ґрунтового шару (м2), в якому розповсюджуються викиди свинцю (на ораних землях - 0,2 м; на інших землях, в тому числі на цілині -

0,1 м);

- щільність землі , кг/м3.

4 Отримані розрахунки та їх змінення від відстані до краю проїзної частини необхідно виконати в графічній формі та порівняти з ГДК свинцю в ґрунті за санітарним показником, що дорівнює 32 мг/ кг.

 

Завдання для розрахунку

Виконати розрахунок та оцінку рівня забруднення викидами свинцю за вихідними даними табл. 3 і обрати захисні заходи щодо зменшення поля їх розповсюдження в умовах:

1) реконструкції дороги III категорії за нормами I категорії;

2) відмови від реконструкції.

Таблиця 3 - Вихідні дані для виконання завдання

№ варіанта , авт./доб Розподілення автомобілів за типами, % , км/год , км/год

 

Розрахунковий період експлуатації автодороги - 20 років (7300 діб); виходячи з рози вітрів, коефіцієнт =0,7; фонове забруднення відсутнє; тип землі - орана з параметрами =0,2 м та =1600 кг/м; тип автомобі­лів у транспортному потоці відповідає даним табл.4. Середня інтенсив­ність руху транспортного потоку у випадку відмови від реконструкції - , км/год, середня інтенсивність після реконструкції - , км/год. Легкові авто­мобілі використовують бензин А - 93, а вантажні (карбюраторні) - А-76.

Сільськогосподарські автодороги починаються на відстані 50 м від зовні­шньої кромки проїзної частини автодороги, а ширина проїзної частини од­ного напрямку автодороги І категорії складає 11,25 м (див. табл.3).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти