ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методичні вказівки до виконання завдання

Та аналізу результату розрахунку

Перед початком виконання завдання студенту потрібно уважно вивчити методику розрахунку та ознайомитись з оцінкою ЗПГ свинцем, а також самим завданням. Після цього потрібно виконати розрахунки величини ЗПГ свинцем на відстані від зовні­шньої кромки автодороги, беручи до уваги рекомендації приміт­ки.

Результати розрахунку потрібно подати у вигляді графіка в коорди­натах і та порівняти з ГДК свинцю в ґрунті. За допомогою побудова­ного графіка студент визначає ширину смуги від кромки автодороги, де перевищує ГДК, для обох варіантів та зробити висновок про вплив реконст­рукції автодороги на цей екологічний показник.

Інженерні рішення за результатами розрахунків

На першому етапі прийняття інженерних рішень за результатами роз­рахунку студент перевіряє екологічне обґрунтування щодо проведення реконст­рукції автодороги за нормами I категорії і у випадку погіршення показника ЗПГ у придорожній смузі пропонує від неї відмовитися.

На другому етапі, якщо є необхідність зменшення ширини забруднен­ня придорожньої смуги свинцем, студент повинен передбачити захисні зе­лені насадження, екрани, захисні вали, прокладання автомобільного шляху у виїмці.

 

Індивідуальне завдання №3

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ, ОКСИДОМ АЗОТУ І ВУГЛЕВОДНЕМ ВІД ПЕРЕСУВНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ

 

Послідовність розрахунків

1 Визначаємо потужність емісії (мг/м´с) окремо для кожного компонента (оксиду вуглецю, оксиду азоту, вуглеводнів) на конкретній ділянці дороги за формулою

, (13)

де - коефіцієнт, який враховує дорожні та транспортні умови, визначається за графіком (рис.2) в залежності від середньої швидкості транспортного потоку , км/год;

– середня експлуатаційна витрата палива для даного типу карбюраторних автомобілів, л/км;

- середня експлуатаційна витрата палива для дизельних автомобілів, л/км;

– інтенсивність руху кожного типу карбюраторних автомобілів, авт./год;

– інтенсивність руху для дизельних автомобілів, авт./год;

і – коефіцієнти, які беруться для даного компонента забруднення з карбюраторними і дизельними типами ДВЗ.

Рисунок 2 - Значення коефіцієнта в залежності від середньої швидкості транспортного потоку , км/год.

 

Таблиця 4 - Середні експлуатаційні норми витрати палива (л) на 1 км шляху

Тип автомобіля Значення Gik, л/км
Легкові автомобілі 0,11
Невеликі карбюраторні вантажні автомобілі (до 5 т) 0,16
Вантажні карбюраторні автомобілі (5 т і більше) 0,33
Вантажні дизельні автомобілі 0,34
Автобуси карбюраторні 0,37
Автобуси дизельні 0,28

 

Таблиця 5 - Значення коефіцієнтів і

Вид викидів Тип ДВЗ
карбюраторний дизельний
Оксид вуглецю 0,6 0,14
Вуглеводи 0,12 0,037
Оксиди азоту 0,06 0,015

 

2 Розрахуємо концентрації (мг/м3) забруднення атмосферного повітря токсичними компонентами відпрацьованих газів на різній відстані від дороги. Для цього використаємо модель Гаусового розподілу домішок у повітрі на невеликих висотах:

, (14)

де – стандартне відхилення Гаусового розсіювання у вертикальному напрямку, м (табл.6);

- швидкість повітря в період розрахунку, м/с;

-кут, який складає направлення повітря до траси дороги, град.;

Fi - фонова концентрація забруднення повітря, мг/м3.

Таблиця 6 - Значення стандартного Гаусового відхилення в залежності від стану погоди

Стан погоди Величина при віддаленні (м) від кромки проїзної частини
Сонячна
Дощова

3 Розрахунки формули порівняємо з ГДК, які визначені для токсичних складових відпрацьованих газів теплових двигунів у повітрі населених міст.

 

Таблиця 7 - Гранично - допустима концентрація відпрацьованих газів

у повітрі населених міст

Вид речовини Клас небезпеки Середня за добу ГДК,мг/м3
Оксид вуглецю
Вуглеводні 1,5
Оксиди азоту 0,04

 

4 За отриманими даними будуються графіки забруднення придорожньої зони токсичними компонентами відпрацьованих газів.

 

5 За необхідності зменшення ширини розповсюдження забруднюючих речовин необхідно передбачити захисні насадження, екрани, вали . Зниження концентрації забруднюючих речовин за захисними спорудами наведено в таблиці 8.

 

 

Таблиця 8 - Зниження концентрації забруднюючих речовин різними заходами

Заходи Зниження концентрації, %
Один ряд дерев і чагарника, висотою до 1,5 м на смузі газону - 3÷4 м
Два ряди дерев без чагарника на газоні - 8÷10 м
Два ряди дерев і чагарника на газоні - 10÷12 м
Три ряди дерев і два ряди чагарника на смузі газону - 15÷20 м
Чотири ряди дерев і чагарника висотою 1,5 м на смузі - 25÷30 м
Суцільні екрани, стіни будинків висотою більше 5 м від рівня проїзної частини
Земляні насипи, відкоси на момент прокладання дороги у виїмці за різних відміток - 2÷3 м
Земляні насипи, відкоси на момент прокладання дороги у виїмці за різних відміток - 3÷5 м
Земляні насипи, відкоси на момент прокладання дороги у виїмці за різних відміток - більше 5 м

 

 

Завдання для розрахунку

Визначити концентрації забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю, оксидами азоту та вуглеводнями в сонячну та дощову погоду в розрахунковому поперечнику на віддаленні від кромки автомобільної дороги, обрати захисні засоби для зниження концентрації забруднюючих речовин в зоні житлових будівель, які знаходяться на відстані L м від дороги до дозволеного рівня, якщо швидкість вітру складає 3 м/с. Відомості про фонові концентрації відсутні.

Вихідні дані для розрахунків дані у таблиці 9: інтенсивність руху , авт./год; шифри типів автомобілів відповідають даним таблиці 4; середня швидкість потоку руху км/год; кут напрямку повітря до осі траси , град.

 

Методичні вказівки до виконання завдання

та аналіз результатів розрахунку

Виконання завдання студенти починають з уважного вивчення методики розрахунку токсичних викидів під час експлуатації автомобілів та потужності емісії кожного компонента забруднюючих речовин на конкретній ділянці дороги за формулою (12), а потім розраховують рівні концентрації кожного компонента забруднюючих речовин на різному віддаленні від дороги в конкретному напрямку та в зоні житлової забудови за формулою (14). За отриманими результатами студент будує графіки забруднення придорожньої зони токсичними компонентами відпрацьованих газів і порівнює їх з величинами ГДК. За допомогою цих графіків він визначає концентрації забруднюючих речовин над кромкою дороги на початку житлової забудови. У випадку підвищення ГДК студенту слід дати рекомендації щодо нормалізації концентрації забруднюючих речовин в житловій зоні.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти