ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Функції для роботи з даними типу Дата

Функція ГОД повертає рік, що відповідає аргументу дата_в_числовому_форматі. Рік визначається як ціле число в інтервалі 1900-9999.

Синтаксис: ГОД(дата_в_числовом_формате),

де дата_в_числовом_формате — це дата, рік якої необхідно знайти. Наприклад, ГОД("1.5.2005") рівняється 2005.

Функція ДЕНЬ повертає день у даті, заданої в числовому форматі. День вертається як ціле число діапазоні від 1 до 31. Синтаксис: ДЕНЬ(дата_в_числовом_формате), де дата_в_числовом_формате — це дата, день який необхідно знайти. Наприклад, ДЕНЬ("4-янв") рівняється 4, ДЕНЬ("15-апр-1998") рівняється 15, а ДЕНЬ("11.8.93") рівняється 11.

Функція МЕСЯЦ повертає місяць у даті, заданої в числовому форматі. Місяць вертається як ціле число в діапазоні від 1 (січень) до 12 (грудень).

Синтаксис: МЕСЯЦ(дата_в_числовом_формате),

де дата_в_числовом_формате — це дата, місяць якої необхідно знайти. Наприклад, МЕСЯЦ("6-Май") рівняється 5, а МЕСЯЦ("1.4.2004") рівняється 4.

Функція СЕГОДНЯ повертає поточну дату в числовому форматі. Числовий формат дати - це код дата-час, використовуваний в Mіcrosoft Excel для обчислень із датами й періодами часу.

Синтаксис: СЕГОДНЯ()

Функція ДЕНЬНЕД повертає день тижня, що відповідає аргументу дата_в_числовому_форматі.

Синтаксис: ДЕНЬНЕД(дата_в_числовом_формате;тип),

де дата_в_числовом_формате — це число, що відповідає даті, день тижня якої необхідно знайти;

тип — це число, що визначає тип значення, що повертає.

ДЕНЬНЕД визначається як ціле в інтервалі від 1 (неділя) до 7 (субота), якщо параметр тип не зазначений.

Більше докладну інформацію про функції Дата й Час можна одержати з довідки MS Excel, використовуючи команду меню Справка у вікні Excel, або, нажавши на клавіатурі F9.

Завдання до самостійної роботи

Постановка завдання

Заповніть запропоновану таблицю "Розподіл грошових виплат"(малюнок 3.1), у відповідності з наступними правилами розрахунку окладу й % премії від окладу:

 

Рекомендації й вимоги до виконання завдання

1. Відкрийте нову книгу, збережіть в робочій папці.

2. Перейменуйте активний аркуш, привласнивши ім'я Розрахунковий лист.

3. Побудуйте запропоновану таблицю (малюнок 1).

4. На робочому аркуші Розрахунковий лист чарунки, відзначені символом „?”, заповніть відповідними даними. Вимога: - всі чарунки, крім Е2, Е3, Е4 і В13:В20) заповніть формулами.

5. Величина премії обчислюється як % премії від окладу. Всі інші дані обчислюються по відомих формулах.

6. Збережіть книгу у робочій папці.

Мал. 1 . Макет таблиці „Розрахунковий лист”

 

Контрольні питання

Що собою представляють дані типу Дата?

Формат уведення даних типу Дата?

Як можна змінити формат відображення даних типу Дата?

Які функції для роботи з даними типу Дата ви знаєте?

Які операції можна виконувати над датами? Який їхній результат?

 


Практична робота №13

Тема: Обробка експериментальних даних у MS Excel.

Ціль роботи

Освоїтиметодику апроксимації величини, отриманої в результаті експерименту.

Зміст завдання:

1. Побудувати графік функції y(х)на основі даних таблиці.

2. Відформатувати графік.

3. Вибрати лінію тренда, що апроксимує табличні дані з більшою вірогідністю (достовірністю).

4. На підставі рівняння лінії тренда визначити значення y, що відповідає зазначеному значенню x.

Приклад виконання

Постановка завдання.

В ході експерименту на вхід досліджуваної системи подаються значення вхідної величини х (як незалежної), а на виході спостерігаються значення вихідної величини у(х) (як залежної від х).

Результати експерименту представлені в табличній формі:

x 9,6 11,5 17,5 28,5 34,5 36,5 45,5 50,5
y 0,71 0,78 1,10 3,45 4,15 5,55 7,45 12,10

Завдання полягає в тому щоб визначити яка залежність у(х) має місце (апроксимувати величину у(х) лінією тренда). Лінії тренда дозволяють графічно відображати тенденції даних і прогнозувати їх подальші зміни.

Виконання завдання.

1.Будуємо задану таблицю на аркуші MS Excel:

2.За даними таблиці будуємо графік залежності у(х).

Для побудови графіка необхідно:

- виділити діапазон чарунок(осередків) таблиці B4:C12:

- викликати Мастера диаграммз панелі інструментів кнопкою або з менюВставка®Диаграмма:

- у першому діалоговому вікні Мастера диаграммвибрати Тип®Точечная, Вид- 1:

Точечная діаграма показує залежність між числовими значеннями в декількох рядах даних, або відображає дві групи чисел як один ряд координат x і y.

- клацнути по кнопці Далее і в другому діалоговому вікні Мастера диаграмм можна побачити як виглядатиме графічне зображення точок на площині з заданними координатами хі у:

- клацаємо Далее і в другому діалоговому вікніМастера диаграмм на вкладці Заголовки задаємо заголовки (діаграми, осі Ох і осі Оу):

- в цьому ж вікні вибираємо вкладку Линии сетки і прибираємо горизонтальні лінії сітки (знімаємо прапорець a з основні лінії):

- в цьому ж такі вікні на вкладці Легенда прибираємо Легенду, знявши прапорець a з Добавитьлегенду:

 

- клацаємо Далее і в наступному діалоговому вікні погоджуємося розмістити діаграму на листі, що є (имеющемся) та клацаємо Готово:

 

 

 
 

Отримуємо:

Виділивши область побудови діаграми (замальована сірим кольором) і визвавши контекстне меню (правою клавішою миші), вибираємо пункт Формат области построения. В отриманому вікні вибираємо пункти рамки невидимая та заливку білого кольору:

Після форматування області побудови діаграми вона буде мати такий вигляд:

З графіка видно, що точки розташовуються вздовж деякої кривої лінії (очевидно, що не прямої). Тобто робимо висновок, що залежність величиниу від величини х нелінійна.

3.Добавлення Линии тренда.

Існує шість різних видів ліній тренда (апроксимація і згладжування), які можуть бути додані на діаграму Microsoft Excel. Спосіб слід вибирати залежно від типу даних.

Для цього необхідно:

- виділивши точки на графіку визвати правою клавішою миші контекстне меню рядка даних графіка і вибрати Добавить линию тренда:

- у вікніЛиния тренда, що з'явилося,на вкладці Тип - вибрати підходящий Тип (обраний«Экспоненциальный»);

- на вкладціПараметры встановити прапорці:

a показувати рівняння на діаграмі,

a помістити на діаграму величину вірогідності апроксимації R2.

 

На діаграмі буде виведена апроксимуюча експоненцальна крива та рівняння, яке наближено описує залежність величини у від х:

у(х) = 0,3676е0,07х.

За допомогою контекстного меню можна відформувати тип лінії тренду і підпис даних тренду.

Вибір лінії тренда того або іншого виду визначається типом даних. При підборі лінії тренда до даних Excel автоматично розраховує значення R2.

Найбільш достовірна лінія тренда, для якої значення R2(коефіцієнт детермінованості) дорівнює або близько до 1.

4.Вибір лінії тренда, що найбільше вірогідно апроксимує табличні дані.

Добавимо на діаграму аналогічним способом ще одну лінію тренду, вибравши тип лінійної апроксимації:

Побудовано дві лінії тренда ( Експоненціальна, для якої R2 =0,9831 і Лінійна R2 =0,8858).

Достовірніша - Експоненціальна лінія тренда, тому що в неї R2 =0,9 більше 0,8856.

Знаючи рівняння y(х) = 0.3676e0.07xможна визначити значення у для будь-якого значення незалежної змінної х.

Наприклад потрібно дізнатися яким буде на виході значення величиниу, якщо на вході подати значення вхідної величини х = 25.

Непроводячі додатково експеримент, а скориставшись всього навсього отриманим рівнянням, можна обрахувати пошукове значення у. Для цього:

- в чарунку B23 занесемо значення25,

- в чарунка C23введемо формулу для розрахунку у:

=0,3676*EXP(0,07*B23)

Отримаємо:

х у
2,115392

Зміна вмісту чарунки B23 автоматично змінює значення у .

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти