ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Для абітурієнтів спеціальностей декоративно – прикладного

Мистецтва і дизайну

(на основі ПЗСО, ОКР «Молодщий спеціаліст». ОКР «Бакалавр»)

 

Розглянуто на засіданні приймальної комісії

Київського державного інституту

Декоративно – прикладного

Мистецтва ідизайну

Імені Михайла Бойчука

 

 

27 лютого 2013 р. протокол № 9

 

Голова приймальної комісії Р.М. Салімов

 

Заступник відповідального секретаря

Приймальної комісії Н.В. Соколова

 

 

Київ 2013

РИСУНОК

Програма з рисунку розроблена у відповідності до державного освітнього стандарту напряму 0202 «Мистецтво».

(на основі ПЗСО)

Організаційно – методичні засади.

Мета вступного випробування:

─ виявити індивідуальні творчі здібності та рівень знань і умінь абітурієнтів щодо створення стилізованих композиційних зображень;

─ визначити ступінь володіння абітурієнтами графічними засобами виразності.

 

Завдання вступного випробування.

Передбачає зображення гіпсової голови на аркуші паперу формату А2(420Х594)мм

Матеріал- графітний олівець

Термін виконання – 12 годин (2 дні по 6 академічних годин).

 

Вимоги до змісту і форми проведення випробування.

За відведений час, абітурієнт повинен послідовно виконати наступні етапи роботи:

1. Закомпонувати зображення на форматі паперу.

2. Визначити пропорції гіпсової голови та її деталей, характер розташування у просторі.

3. Виявити конструктивну основу форм деталей обличчя, їх пластичні особливості, а також індивідуальні риси гіпсової голови.

4. Дотримання світло – тіньових співвідношень.

5. Передати просторові властивості постановки.

6. Силуетно завершити форму

Оцінка вступного випробування з рисунку .

Екзаменаційна робота з рисунку оцінюється за стобальною шкалою від 100 до 200 балів. Якщо загальна сума балів, виставлена абітурієнту трьома екзаменаторами не перевищує 140, то рівень такої роботи вважається низьким і абітурієнт до подальших випробувань не допускається.

 

Критерії оцінювання:

Композиційне розташування в аркуші

Конструктивна лінійна побудова композиції

Правильні пропорційні співвідношення зображуваного обєкта

Узгодження конструктивної побудови з основними знаннями з пластанатомії

Правильне перспективне зображення площини на якій знаходиться об єкт

Прокладка основних тонових співвідношень задля виявлення обєму

131-135 Виявлення конструктивної основи форм деталей обличчя, їх пластичних особливостей, а також індивідуальних рис гіпсової голови.

Уточнення конструктивних особливостей основних деталей

Визначення різниці між власною і падаючою тінню.

Виконання рисунку за основами законів світло тональності: світло, напівтон, тінь, рефлекс

Художнє вирішення зображуваних деталей

Відповідність закону узагальнення форми на висвітленій частині

Виявлення найбільш темних і найбільш світлих частин рисунку

Зведення співвідношень рисунка до найбільшого контрасту

Технічна досконалість виконання рисунка

Загострення основних, найбільш характерних деталей рисунка

Підпорядкування деталей загальній композиції

Художнє узагальнення роботи

Остаточне художнє завершення рисунка

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

з образотворчого циклу А.М. Трубніков

 

ЖИВОПИС

Програма з живопису розроблена у відповідності до державного освітнього стандарту напряму 0202 «Мистецтво».

(на основі ПЗСО)

Організаційно – методичні засади.

Мета вступного випробування:

─ виявити індивідуальні творчі здібності до створення зображень засобами живопису,

─ визначити рівень технічної підготовки абітурієнта,

─ визначити розуміння основ кольорової гармонії та вміння передавати засобами живопису об ємно – просторові характеристики та художньо – образні властивості в композиції натюрморту.

 

Завдання вступного випробування.

Передбачає зображення натюрморту, що складається з предметів побуту, овочів, фруктів, тканин (драперій) на форматі А2 (420Х594)мм. Матеріали – папір, полотно, картон; олійні, акварельні, гуашеві фарби.

Термін виконання – 12 годин (2 дні по 6 академічних годин).

Вимоги до змісту і форми проведення випробування.

Випробування з живопису передбачає самостійне виконання абітурієнтом зображення екзаменаційної постановки засобами живопису в довільно – обраній абітурієнтом техніці. За відведений час абітурієнт повинен послідовно виконати наступні етапи роботи:

1. Визначити співвідношення розмірів (пропорції), характер форми і розташування на площині всіх складових натюрморту. Гармонійно за компонувати зображення у заданому форматі.

2. Виконати підготовчий рисунок, дотримуючись основ лине йно – конструктивної побудови складових натюрморту.

3. Відтворити засобами живопису форми предметів, їх розташування у просторі.

4. Дотримати світло – тіньові та тонально - кольорові співвідношення.

5. Передати фактурні властивості матеріалів зображуваних предметів.

Оцінка вступного випробування з живопису .

Екзаменаційна робота з живопису оцінюється за стобальною шкалою від 100 до 200 балів. Якщо загальна сума балів, виставлена абітурієнту трьома екзаменаторами не перевищує 123, то рівень такої роботи вважається низьким і абітурієнт до подальших випробувань не допускається

Критерії оцінювання:

Композиційне вирішення натюрморту

Визначити співвідношення розмірів (пропорції), характер форми і розташування на площині всіх складових натюрморту

Гармонійно за компонувати зображення у заданому форматі.

116-120 Виконати підготовчий рисунок, дотримуючись основ лине йно – конструктивної побудови складових натюрморту.

Виконання підмальовка натюрморту, прокладка основних кольорових плям

Виявлення основної кольорової гами натюрморту

Зображення власних і падаючих тіней предметів натюрморту, а також вертикальної та горизонтальної площини

Відтворення засобами живопису форми предметів, їх розташування у просторі

Моделювання основних складок драперій

Узгодження тонових співвідношень натюрморту, виявлення найтемніших і найсвітліших частин натюрморту

Дотримання законів живопису щодо вирішення тепло – холодних співвідношень світла і тіні в інтер єрі

Художнє вирішення матеріальності предметів і драперій натюрморту

Виявлення основних і другорядних деталей натюрморту

Дотримання основного закону загального освітлення натюрморту

Зведення до найбільшого контрасту

Технічна і стильова досконалість виконання натюрморту

Визначення і підкреслення кольорових домінант натюрморту ступеня їх кольорової насиченості

Списування другорядних контрастних частин натюрморту

Художнє узагальнення завдання

Остаточне художнє завершення натюрморту

Голова предметної екзаменаційної комісії

з образотворчого циклу А.М. Трубніков

КОМПОЗИЦІЯ

Програма з композиції розроблена у відповідності до державного освітнього стандарту напряму 0202 "Мистецтво"

(на основі ПЗСО)

Організаційно - методичні засади

Мета вступного випробування:

─ виявити індивідуальні творчі здібності та рівень знань і умінь абітурієнтів щодо створення стилізованих композиційних зображень;

─ визначити ступінь володіння абітурієнтами графічними засобами виразності.

Завдання вступного випробування для всіх спеціалізацій

спеціальності "Дизайн"

Створити формальну композицію засобами графіки (лінія, точка, пляма, прості геометричні фігури) відобразити за їх допомогою запропоновані поняття (явища, процеси, події, наприклад: "рух", "спокій" та інші).

Завдання виконується у чорно-білому зображенні ─ ахроматична гама з можливим використанням напівтонів (від чорного до білого).

Техніка виконання ─ за вибором абітурієнта (гуаш, акварель, темпера, акрил, туш). Формат А-З (297х420 мм.)

Термін виконання ─ 8 академічних годин (1 день).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти