ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РОБОТА ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Тема 5.1. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. Робота з документами у середовищі MS Word( Лекція)

1. Концепція структурованого документа та SGML.

2. Поняття про XML – мову структурованого зберігання інформації.

3. Можливості використання пакету MS Office для створення структурованих документів.

4. Текстовий процесор MS Word, призначення та можливості використання.

5. Форматування та стильове оформлення тексту.

6. Робота з об'єктами текстового документа.

7. Засоби автоматизації у середовищі текстового процесора MS Word.

Практична робота №5

Тема: Способи створення текстових документів у середовищі MS Word. Редагування, форматування та стильове оформлення текстових документів.

Мета: Закріпити навички настроювання текстового процесора та параметрів документа, створення стандартних документів на основі шаблонів та форматування символів, абзаців, сторінок, списків, колонок. Виробити навички застосування засобів автоматизованої розробки документів у середовищі текстового процесора MS Word.

Практична робота №6

Тема: Робота з таблицями, графічними об’єктами, математичними формулами у середовищі текстового процесора MS Word.

Мета: Освоїти технології створення і форматування таблиць та виконання розрахунків за формулами в таблицях текстових документів. Опанувати прийоми створення текстових документів з графічними об’єктами, художнім текстом та з математичними формулами.

Практична робота №7

Тема: Створення полів злиття та полів форми в текстових документах. Підготовка документів до друку.

Мета:Навчитись використовувати поля злиття для розсилання листів та встановлювати параметри друкування документів.

Практична робота №8

Тема: Робота з великими документами, використання посилань в текстових документах та надбудов.

Мета: виробити практичні навички розміщення в тексті автозмісту, зносок, посилань, списку літератури, ілюстрацій та предметного покажчика.

Самостійна робота

Режими відображення документа в середовищі MS Word. Режим структури.

Впровадження в документ рисунків, схематичних діаграм та математичних формул.

Взаємне розміщення тексту та об’єктів в середовищі MS Word.

Створення посилань (автозміст, зноски, посилання, предметний покажчик, список ілюстрацій) у середовищі MS Word.

 


Тема 5.2. Робота з документами у середовищі MS Excel та MS PowerPoint(Лекція)

 1. Табличний процесор MS Excel, призначення та можливості використання.
 2. Створення, редагування та форматування електронних таблиць.
 3. Виконання обчислень та використання вбудованих функцій.
 4. Засоби Excel для проведення фінансово-економічного, статистичного та графічного аналізу даних.
 5. Застосування засобів оптимізації: підбір параметра, пошук рішення, диспетчер сценаріїв.
 6. Створення та використання списків в середовищі MS Excel
 7. Етапи проектування презентацій у середовищі MS PowerPoint.

Практична робота №9

Тема: Способи створення,редагування, форматування та виконання обчислень в електронних таблицях у середовищі MS Excel.

Мета: Освоїти технології створення таблиць, введення та редагування даних. Виробити практичні навички форматування даних і таблиць, виконання обчислень за формулами з використанням вбудованих функцій MS Excel.

Практична робота №10

Тема: Обчислення в електронних таблицях з використанням логічних функцій MS Excel.

Мета: Освоїти технології виконання обчислень за формулами з використанням логічних функцій, набути практичні навички виконання умовного форматування таблиць.

Практична робота №11

Тема: Графічний аналіз даних у середовищі MS Excel.

Мета: Набути практичні навички створення, редагування та форматування діаграм і графіків та їх елементів у середовищі MS Excel.

Практична робота №12

Тема: Використання засобів оптимізації у середовищі MS Excel.

Мета: навчитись застосовувати для аналізу даних засоби надбудови MS Excel: підбір параметра, пошук рішення, диспетчер сценаріїв.

Практична робота №13

Тема: Створення та використання списків в середовищі MS Excel. Пошук та впорядкування даних.

Мета: Ознайомитися з основними поняттями списку и способами введення даних в список. Навчитись впорядковувати дані в списку і здійснювати пошук та вибірку даних за допомогою автофільтру.

Практична робота №14

Тема: Пошук даних в списках за допомогою розширеного фільтру, побудова зведених таблиць та зведених діаграм у середовищі MS Excel.

Мета: набути практичні навички застосування розширеного фільтру для пошуку даних, створення зведених таблиць та зведених діаграм, виведення підсумкових значень.'

Практична робота №15

Тема. Розв’язування задач професійного спрямування у середовищі MS Excel.

Мета. набути практичні навички нарахування стипендії засобами MS Excel.

Практична робота №16

Тема. MS PowerPoint. Створення презентацій з використанням шаблонів.

Мета. Ознайомитися з типовою професійною презентацією. Набути практичні навички створення найпростіших електронних презентацій з використанням шаблонів.

Самостійна робота

Типи даних електронних таблиць у середовищі MS Excel.

Категорії вбудованих функцій у середовищі MS Excel.

Функції баз даних у середовищі MS Excel.

Засоби Excel для здійснення прогнозування.

Способи створення презентацій у середовищі MS PowerPoint.

Індивідуальна робота

Створити комп’ютерну презентацію з 10 слайдів до теми наукової роботи чи реферату.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 1, 5, 9, 20, 23, 30, 35.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ

Тема 6.1. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних( Лекція)

 1. Поняття бази даних та сховища даних.
 2. Різновиди моделей даних.
 3. Проектування реляційної бази даних: метод нормальних форм; метод сутність-зв'язок (ER-діаграми); засоби автоматизації проектування.
 4. Програмні засоби роботи з базами даних.
 5. Структура сховищ даних та програмні засоби роботи зі сховищами даних.

Практична робота №17

Тема: Інфологічне проектування реляційної бази даних.

Мета: проаналізувати предметну галузь і розробити ER-діаграму, визначити ключові поля і встановити типи відношень між об’єктами БД.

Самостійна робота

1. Сутності та атрибути.

2. Типи відношень між сутностями.

3. Основні поняття реляційних баз даних.

4. Системи управління базами даних.

Література: 1, 2, 3, 9, 17, 26, 32, 41.

Тема 6.2. Робота з базою даних у середовищі MS Access( Лекція)

 1. Способи створення БД в середовищі СУБД MS Access.
 2. Об’єкти БД, способи їх створення.
 3. Пошук та впорядкування даних.
 4. Підготовка звітних документів.
 5. Робота із запитами. QBE – запити та SQL–запити.

Практична робота №18

Тема: MS Access. Створення таблиць бази даних.

Мета: виробити практичні навички створення структури таблиць бази даних та встановлення зв’язків між таблицями у середовищі СУБД MS Access.

Практична робота №19

Тема: MS Access. Пошук інформації в базі даних.

Мета: виробити практичні навички пошуку даних з використанням фільтрів та простих запитів на вибірку у середовищі СУБД MS Access.

Практична робота №20

Тема: MS Access. Пошук інформації в базі даних.

Мета: виробити практичні навички пошуку даних з використанням складних QBE-запитів та SQL- запитів.

Практична робота №21

Тема: MS Access. Створення форм та звітів.

Мета: виробити практичні навички створення форм, підпорядкованих форм та запитів на оформлення підсумкових звітів.

Практична робота №22

Тема: MS Access. Створення складних кнопкових форм для управління базою даних.

Мета: виробити практичні навички створення головної форми та складних кнопкових форм з елементами управління.

Самостійна робота

 1. СУБД MS Access, структура вікна.
 2. Шаблони баз даних MS Access та їх використання.
 3. Правила запису арифметичних та логічних виразів для обчислювальних полів.
 4. Основні конструкції та оператори мови SQL.

Індивідуальна робота

Створити базу даних за розробленою інфологічною моделлю.

Література: 1, 2, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 26, 28, 41.

Форми оцінювання: оцінка в балах

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти