ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ В MS Office

Тема 7.1. Основи офісного програмування. Середовище VBA ( Лекція)

1. Програмне розширення офісних пакетів MS Office. Обмін даними між додатками.

2. Призначення та основні поняття системи об’єктно-орієнтованого програмування: середовище VBА, проект, модуль, процедури, функції, формальні та фактичні параметри.

3. Основні елементи та оператори мови програмування Visual Basic (VB).

4. Засоби автоматизації у додатках MS Office: макроси, функції користувача, процедури, форми з елементами управління.

Тема 7.2. Програмування типових алгоритмів у середовищі MS Excel ( Лекція)

1. Програмування розгалужених обчислювальних процесів. Логічні функції.

2. Програмування циклічних обчислювальних процесів: ітераційний цикл з передумовою, ітераційний цикл з післяумовою, арифметичний цикл.

3. Програмування типових алгоритмів на опрацювання масивів:

§ обчислення суми і добутку елементів масиву,

§ пошук елементів масиву за визначеними властивостями,

§ знаходження максимального та мінімального елементу в масиві.

Практична робота №23

Тема: VBA. Запис макросів у середовищі MS Word та MS Excel.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування, видалення та виконання макросів для автоматизації роботи з документами.

Практична робота №24

Тема: Середовище VBA.

Мета: ознайомитись зі структурою вікна VBА, виробити практичні навички виконання макросів різними способами, виробити вміння створювати користувацькі форми з елементами управління.

Практична робота №25

Тема: VBA. Програмування лінійних обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису виразів мовою VB, запису, редагування та виконання програм з лінійним обчислювальним процесом у середовищі VBA.

Практична робота №26

Тема: VBA. Програмування розгалужених обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису логічних виразів мовою VB, запису, редагування та виконання програм з розгалуженим обчислювальним процесом у середовищі VBA.

Практична робота №27

Тема: VBA. Програмування циклічних обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування та виконання програм з циклічним обчислювальним процесом з використанням ітераційного циклу у середовищі VBA.

Практична робота №28

Тема: VBA. Програмування циклічних обчислювальних процесів.

Мета: виробити практичні навички запису, редагування та виконання програм з циклічним обчислювальним процесом з використанням арифметичного циклу у середовищі VBA.

Практична робота №29

Тема VBA. Робота з масивами та матрицями.

Мета: виробити практичні навички створення програм на введення - виведення масивів та матриць.

Практична робота №30

Тема VBA. Задача на обчислення суми та добутку елементів масиву

Мета: виробити практичні навички створення програм на обчислення суми та добутку елементів масиву.

Практична робота №31

Тема: VBA. Задача на пошук в масиві елементів з визначеними властивостями.

Мета: виробити практичні навички створення програм на пошук в масиві елементів з визначеними властивостями.

Практична робота №32

Тема: VBA. Робота з матрицями.

Мета: виробити практичні навички створення програм на транспонування матриць та виконання обчислень в матрицях.

Практична робота №33

Тема: VBA. Робота з рядками.

Мета: виробити практичні навички створення програм опрацювання символьних та рядкових величин, вміння використовувати рядкові функції .

Практична робота №34

Тема: VBA. Проектування та створення форм з елементами управління у додатку MS Word.

Мета: виробити практичні навички створення екранної форми з використанням стандартних елементів управління і з додаткових бібліотек та перевірки її функціонування.

Самостійна робота

1. Структура вікна середовища VBA.

2. Форма, елементи керування та їх властивості.

3. Стандартні математичні функції мови VBА.

4. Рядки. Процедури і функції для роботи з рядками.

5. Функції дати і часу.

6. Функції перетворення типів даних.

7. Оголошення масивів. Введення – виведення елементів масивів

8. Оголошення матриць. Введення – виведення матриць.

9. Об’єкти MS Office в мові VBА.

Індивідуальна робота

Розробити форму з елементами управління до фінансово-економічної задачі з ІР до Теми 1.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 1, 2, 4, 5, 8, 40.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Тема 8. Мережеві технології(Лекція)

1. Комп’ютерні комунікації.

2. Internet та Intranet-технології.

3. Організація та використання ресурсів комп’ютерної мережі.

4. Основні сервіси мережі Інтернет та їх протоколи.

5. Інформаційний пошук та спільне використання інформаційних ресурсів.

Практична робота №35

Тема: Вивчення топології, апаратної та програмної конфігурації локальної мережі. Доступ до локальної мережі. Робота з мереженими ресурсами в операційних системах Windows. Спілкування та співпраця в локальній мережі.

Мета: навчитись визначати топологію, апаратну та програмну конфігурацію локальної мережі; навчитись працювати з мережевими ресурсами; вивчити програмні засоби спілкування та співпраці в локальній мережі.

Самостійна робота

Локальна комп’ютерна мережа, доступ та технологія використання мережних ресурсів.

Надання статусу мережних ресурсів ресурсам локального комп’ютера.

Система адресації в мережі Інтернет: IP – адреси, DNS – адреси, URL- адреси; їх структура.

Технологія переміщення файлів в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет, служба Ftp.

Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет.

Література: 1, 3, 8, 9, 19, 29, 38.

Тема 9. Застосування Інтернету в економіці(Сам)

  1. Телеконференції в економічній діяльності.

2. Електронна комерція та біржові операції через Інтернет.

3. Віртуальна корпорація та віртуальний офіс.

4. Мережні технології в економіці.

Практична робота №36

Тема: ГКМ Інтернет.Пошук інформації в мережі Інтернет.

Мета: набути навички роботи з браузером, ознайомитись з методами пошуку та збереження інформації в мережі Інтернет.

Практична робота №37

Тема: Робота з електронною поштою.

Мета: навчитись реєструвати поштову скриньку, вести електронне листування, підписуватися на групи новин та приймати участь в телеконференціях.

Практична робота №38

Тема: ГКМ Інтернет. Електронна комерція та біржові операції через Інтернет.

Мета:, ознайомитись з видами електронної комерції та біржовими операціями через Інтернет.

Література: 1, 8, 9, 10, 11.

Тема 10. Основи Веб-дизайну( Лекція)

1. Етапи проектування та розробки веб-сайту.

2. Структура веб-сторінки та її об’єкти.

3. Основні теги мови HTML.

4. Використання фреймів.

5. Оформлення тексту, створення списків та заголовків.

6. Створення та форматування таблиць та графічних об’єктів.

7. Гіперпосилання на веб-сторінці.

Практична робота №39

Тема: Проектування та створення веб-сторінки засобами мови HTML.

Мета: навчитись створювати веб-сторінки засобами мови HTML з використанням текстового редактора Блокнот,набути практичні навички використання тегів для форматування тексту, створення списків та заголовків.

Практична робота №40

Тема: Проектування та створення веб-сторінки засобами мови HTML.

Мета: навчитись створювати веб-сторінки засобами мови HTML з використанням редактора веб-сторінок Hefs, набути практичні навички використання тегів для створення таблиць та графічних об’єктів.

Практична робота №41

Тема: Проектування та створення багатосторінкового веб-сайту засобами мови HTML.

Мета: навчитись зв’язувати веб-сторінки за допомогою гіперпосилань, використовувати фрейми та створювати карту сайту.

Практична робота №42

Тема: Розробка веб-вузла у середовищі програми MS Publisher.

Мета: ознайомитись з технологією створення веб-вузлів та публікацій засобами програми MS Publisher.

Самостійна робота

Сутність веб-дизайну.

Основні теги мови HTML.

Динамічні ефекти та засоби їх створення.

Поняття про інтерактивні веб-сторінки та засоби розробки сценаріїв.

Індивідуальна робота

Розробити 5-ти сторінковий веб-сайт з рекламою власної фірми. Зареєструватись на безкоштовному хостінгу в мережі Інтернет, встановити свій веб-сайт та надіслати викладачу його адресу.

Форми оцінювання: оцінка в балах

Література: 2, 4, 5, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44.


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти