ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Коломийський економіко-правовий коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

 

Затверджую

заступник директора

з навчальної роботи

__________________Тимків В.П.

06.09.2012р.

Робоча програма з дисципліни “Інформатика”

 

для студентів на здобуття повної загальної середньої освіти

 

Всього годин:
Лекції
Практичні
CHC
Залік

 

 

Робоча програма складена на основі

програми курсу “Інформатика”

для вищих навчальних закладів

I – II рівнів акредитації, які

здійснюють підготовку молодших

спеціалістів на основі базової

загальної середньої освіти, 2010р.

 

Коломия 2012


 

Укладач: к.ф.-м. наук Ратушняк В.П.

 

 

Робочу программу обговорено і схвалено

на засіданні ц. к. комп’ютерних дисциплін.

Протокол № _1__ від «_6__»____09______2012р.

Голова ц. к. комп’ютерних дисциплін Фучинська Н.Я.

 

 


 

Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни- формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності студентів.

 

Основне завдання дисципліни:

систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки.

 

Студенти повинні знати:

основні поняття про інформацію та її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, формулювання проблем і постановка задач, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп'ютера.

Студенти повинні уміти:

виявляти навички роботи з пристроями введення - виведення інформації, програмним забезпеченням загального та навчального призначення: редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, навички складання, описування та реалізації деяких алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови та реальних мов програмування й операційних систем.

 

Мета курсу досягається через практичне оволодіння студентами навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп'ютерів, через ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв ком­п'ютера та принципами їх будови та дії, основами технології розв'язування задач за допомогою комп'ютера, починаючи від постановки задачі й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп'ютера.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п Тема Всього годин В тому числі
Лекції Практ. СРС
1 СЕМЕСТР
Розділ 1. Основні поняття інформатики      
Інформатика та інформація.    
Інформаційна система її структура.    
Розділ 2. Програмне забезпечення персональних комп’ютерів.      
Системне програмне забезпечення. Файлова система.    
Операційна система Windows’ XX.  
  Тематичне оцінювання.        
Розділ 3. Текстовий процесор      
Текстовий процесор MS WORD  
  Тематичне оцінювання.        
Розділ 4. Комп’ютерні презентації та публікації      
Створення й показ комп’ютерних презентацій.  
Основи створення комп’ютерних публікацій    
Розділ 5. Служби Інтернету      
Електронна пошта    
2. Інтерактивне спілкування    
Розділ 6. Інформаційні технології у навчанні      
Інформаційні технології у навчанні    
  Тематичне оцінювання.        
Розділ 7. Основи програмування      
Засоби візуальної розробки програм.
  Тематичне оцінювання.        
  Всього за 1-й семестр
 

 

№ п/п Тема Всього годин В тому числі
Лекції Практ. СРС
2 СЕМЕСТР
Основи структурного програмування.
  Тематичне оцінювання.        
Розділ 8. Системи обробки табличної інформації.      
Електронні таблиці. Табличний процесор.    
Аналіз даних у середовищі табличного процесора.    
Розділ 9. Бази даних.      
Бази даних. СКБД MS Acceess.  
  Тематичне оцінювання.        
Розділ 10. Створення, публікація веб-ресурсів.      
Основи веб-дизайну.    
Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів.    
Розділ 11. Основи інформаційної безпеки.      
Інформаційна безпека.    
Розділ 12. Інформаційні технології у проектній діяльності.      
Інтегроване використання засобів обробки документів.    
Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій.    
  Тематичне оцінювання.        
  Всього за 2-й семестр
Всього

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

СЕМЕСТР 1

Розділ 1. Основні поняття інформатики.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти