ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Завдання мають по п’ять варіантів відповідей. Оберіть лише одну правильну або найкращу відповідь і позначте її у бланку відповідей

1. Популяція – це:

А) група організмів одного виду, що займає певну теріторію, де функціонує як біотичне угруповання;

Б) група організмів різних видів, що займають певний простір і функціонують як біотичне угруповання;

В) сукупність особин, що функціонують як частина біотичного угруповання.

2. Екологія – це наука, що вивчає:

А) тварини, рослини та середовище їхнього існування;

Б) взаємозв’язки між живими організмами;

В) взаємозв’язки між живими організмами та середовищем їхнього існування.

3. Абіотичний фактор природного середовища:

А) вологість; Б) землеробство; В) взаємозв’язки між особинами в популяції.

4. Біотичний фактор природного середовища:

А) клімат; Б) взаємозв’язки між особинами в популяції; В) полювання.

5. Антропогенний фактор середовища:

А) світло; Б) взаємозв’язки між особинами в популяції; В) розвиток промисловості.

У якого організму підвищення температури навколишнього середовища прискорює фізіологічні процеси?

А) горобець; Б) кішка; В) гусениця метелика білана капустяного.

Який фактор є головним у регуляції сезонних циклів?

А) сезонні зміни температури; зміна тривалості дня; В) зміна вологості грунту.

8. Линяння птахів та їхні перельоти до теплих країв пов’язані з :

А) зниженням температури повітря; Б) зміною вологості повітря; В) зміною тривалості дня.

У чому виявляються пристосування до перенесення зимових умов у тварин?

А) у зниженні інтенсивності обміну речовин; Б) у підвищенні температури тіла; В) у накопиченні в клітинах жиру; Г) у зменшенні кількості води в клітинах.

У чому виявляються пристосування до перенесення зимових умов у рослин?

А) у зменшенні кількості води в тканинах; Б) у накопиченні вуглеводів у клітинах; В) у накопиченні мінеральних речовин; Г) в утворенні клітинами додаткових оболонок.

11. Фотоперіодизм – це реакція організмів на зміну:

А) температури повітря; Б) вологості повітря; В) тривалості дня; Г) клімату.

Який фактор є головним у регуляції сезонних циклів?

А) сезонні зміни температури; Б) зміна тривалості дня; В) зміна вологості грунту.

Які засоби підвищення врожайності рослин пов’язані з явищем фотоперіодизму?

А) передпосівна обробка насіння холодом; Б) внесення мінеральних добрив; В) передпосівна обробка грунтів; Г) штучне освітлення овочевих культур.

14. Організми, що живуть у широкому діапазоні умов навколишнього середовища, називаються:

А) стенобіонтами; Б) ксенобіотами; В) продуцентами; Г) редуцентами.

15. Організми, пристосовані до життя у вузькому діапазоні умов навколишнього середовища, називаються:

А) стенобіонтами; Б) ксенобіотами; В) продуцентами; Г) редуцентами.

16. Обмежуючий фактор – це:

А) найсприятливіша для організму інтенсивність екологічного фактора;

Б) фактор середовища, що виходить за межі витривалості організму;

В) інтенсивність фактора, при якому ще можливе існування організму.

17. Екологічна сукупність водоростей, які плавають у товщі води:

А) бентос; Б) епіфітон; В) планктон; Г) епінектон; Д) нектон.

18. Екологічна сукупність організмів, що існують на дні водоймищ – це:

А) бентос; Б) епіфітон; В) планктон; Г) епінектон; Д) нектон.

19. Заповідники –це:

А) теріторії, де не допускається вплив людини на природні процеси;

Б) теріторії, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів:

В) теріторії, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу.

20. Національні парки – це:

А) теріторії, де не допускається вплив людини на природні процеси;

Б) теріторії, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів:

В) теріторії, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу.

21. Заказники – це:

А) теріторії, де не допускається вплив людини на природні процеси;

Б) теріторії, які зберігаються людиною в естетичних, оздоровчих, наукових та освітніх цілях, де заборонено використання природних ресурсів:

В) теріторії, на яких протягом ряду років (або постійно) в певні сезони (чи протягом року) охороняються окремі види або частина природного комплексу.

22.Розкрийте поняття “екологічна ниша”:

А) сукупність усіх факторів середовища, за яких можливе існування виду в природі;

Б) певний тип середовища існування з характерною сукупністю специфічних екологічних умов, в якому можуть існувати різні групи організмів, якщо вони набули певних адаптацій;

В) група організмів одного виду, що функціонують як біотичне угруповання.

23. Розкрийте поняття “адаптивна зона”:

А) А) сукупність усіх факторів середовища, за яких можливе існування виду в природі;

Б) певний тип середовища існування з характерною сукупністю специфічних екологічних умов, в якому можуть існувати різні групи організмів, якщо вони набули певних адаптацій;

В) група організмів одного виду, що функціонують як біотичне угруповання.

Які водорості є компонентами “цвітіння водойм”?

А) одноклітинні синьо-зелені; Б) нитчасті зелені; В) колоніальні зелені;

Г) одноклітинні зелені.

Який екологічний чинник обмежує розповсюдження сучасних плазунів?

А) абіотичний; Б) біотичний; В) температура; Г) освітленість;

Д) вологість.

Яким терміном позначається такий показник біосфери як кількість особин на одиницю площі?

А) «тиск» життя; Б) щільність популяції;

В) обмежуючий фактор; Г) біомаса;

Д) біологічна продуктивність.

26. У перекладі з грецької «трофо» - це:

А) самотній; Б) їжа; В) інший; Г) загальний; Д) поле.

27. «Ойкос» у перекладі з грецької:

А) міра, зразок; Б) інструмент, знаряддя; В) різновид, категорія;

Г) житло, місцезнаходження; Д) вид, порода.

28. Поняттю «біогеоценоз» відповідає термін:

А) біосфера; Б) біомаса; В) екосистема;

Г) популяція; Д) агроценоз.

Які з наведених нижче біогеоценозів відносяться до агроценозів?

А) заповідник, заказник, національний парк;

Б) ліс, лук, болото; Г) степ, пустеля, тундра;

В) поле, садок, парк; Д) хвойний ліс, змішаний ліс, тайга.

Які з наведених нижче організмів є основними «трансформаторами» енергії сонячного випромінювання в енергію хімічних зв’язків в океані?

А) водорості, ціанобактерії; Б) псилофіти, рініофіти;

В) папороті, хвощі; Г) інфузорії;

Д) хемосинтетики.

31. Найактивніше грунт виділяє сірководень, аміак і вуглекислий газ:

А) вдень; Б) вночі; В) рано вранці; Г) у дощову погоду;

Д) ввечері.

На якій висоті над поверхнею Землі розміщений озоновий екран?

А) 2-3 км; Б) 6-12 км; В) 15-35 км; Г) 54-65 км; Д) 90-100 км.

33. Озоновий шар повністю затримує частину сонячного випромінювання з довжиною хвилі :

А) менше 0, 290 мкм; Б) 0,3 – 0, 4 мкм; В) 0,4 – 0, 6 мкм;

Г ) 0,6-0,75 мкм; Д) більше 0,75 мкм.

Скільки процентів від біомаси Землі складає маса рослин (1), тварин і мікроорганізмів (2)?

А) 90% і 10%; Б) 85% і 15%; В) 95 і 5% ; Г) 97 % і 3%;

Д) 98% і 2%.

Яка рослинна спільнота має найбільшу видову різноманітність?

А) лук; Б) болото; В) яр; Г) широколистяний ліс;

Д) тропічний ліс.

36. Екосистемами, в яких немає автотрофних рослин, є:

А) ліс; Б) екосистема прісноводної водойми (ставок);

В) берегова екосистема озера; Г) екосистема великих глибин океану;

Д) агроценоз.

Що є вищою екосистемою, яка об’єднує біогеоценози різної складності?

А) атмосфера; Б) океан; В) ліс; Г) біосфера; Д) агроценоз.

З чого утворюється нафта?

А) з планктону давніх морів і водойм;

Б) з вапнякових скелетів безхребетних;

В) із залишків губок і водоростей;

Г) із залишків деревоподібних папоротей;

Д) із залишків колоніальних кишковопорожнинних.

39. Поклади кам’яного вугілля утворені:

А) найпростішими; Б) трилобітами; В) рослинами;

Г) коралами; Д) молюсками.

40. «Червона книга» - це:

А) перелік строків настання сезонних явищ, які спостерігаються у певній місцевості;

Б) перелік і короткий опис рідких і тих, що знаходяться під загрозою зникнення, видів рослин і тварин;

В) науково-популярний нарис про життя рослин і тварин;

Г) книга, яка містить класифікацію рослин, тварин, бактерій і грибів;

Д) перелік і коротка інформація про заповідники та національні парки світу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти