ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


У якому варіанті вказана загальна для автотрофів та гетеротрофів властивість?

А) зовнішній шар оболонки клітин складається з однакових речовин; Б) живлення готовими органічними речовинами; В) розщеплення органічних сполук при диханні; Г) виділення вуглекислого газу в оточуюче середовище; Д) поглинання вуглекислого газу.

81. Стан зимового спокою не спостерігається у ....

А) малярійних комарів; Б) медоносних бджіл; В) метеликів капустяниць; Г) непарних шовкопрядів; Д) берез.

В якому варіанті вказаний симбіоз хемосинтезуючих прокаріотів з рослинами?

А) зелених водоростей з грибами; Б) цианобактерій з грибами; В) азотфіксуючих бактерій з бобовими рослинами; Г) підберезовика з березою; Д) сажки зі злаковими рослинами.

Що підвищує стабільність і стійкість екосистеми?

А) зменшення кількості хижаків; Б) зменшення кількості паразитів;

В) однакова кількість консументів і продуцентів;

Г) відсутність редуцентів; Д) збільшення видової різноманітності.

84. До зміни біоценозів головним чином призводить:

А) збільшення кількості хижаків;

Б) зменшення чисельності грунтових мікроогранізмів;

В) зменшення чисельності хижаків;

Г) зміна клімату;

Д) збільшення чисельності травоїдних тварин.

Які організми відіграють найбільшу роль у розкладанні залишків організмів до мінеральних речовин?

А) сапрофітні бактерії та гриби; Б) жуки-капрофаги;

В) тварини-некрофаги; Г) мухи; Д) капустяний білан.

86. У більшості живих організмів, що мешкають у пустелях та напівпустелях, відмічений ряд пристосувань до нестачі вологи. Що з наведеного нижче не відноситься до таких пристосувань?

А) сильно розвинена коренева система;

Б) літня сплячка;

В) інтенсивний фотосинтез;

Г) скидання листя влітку;

Д) накопичення жирового запасу.

87. Основну біомасу біогеоценозів суші складають ....

А) вищі рослини; Б) бактерії; В) гриби; Г) лишайники; Д) водорості.

Зникнення яких з наведених нижче тварин може мати найбільш важкі наслідки для наземних біогеоценозів?

А) копитних; Б) хижих ссавців; В) хижих комах;

Г) рослинноїдних ссавців; Д) рослинноїдних комах.

Для якої географічної зони характерні такі пристосування рослин до середовища помешкання: низькорослість, дрібнолистність, поверхневе розміщення коренів дерев і кущів, швидкий розвиток рослин навесні та влітку?

А) тропіків; Б) субтропіків; В) тундри; Г) пустелі;

Д) степу.

В якому з варіантів правильно вказані подібні фізіологічні особливості періодів зимівлі у рослин і тварин ?

А) підвищення активності обміну і запасання у тканинах жирів і вуглеводів;

Б) зниження інтенсивності обміну та зменшення у тканинах жирів та вуглеводів;

В) зниження інтенсивності обміну і запасання у тканинах жирів і вуглеводів;

Г) збільшення вмісту води у тканинах, особливо у насінинах та у зимових бруньках;

Д) підвищення інтенсивності обміну та зменшення вмісту води у тканинах.

Які тварини мають найменший вплив на природні спільноти?

А) ссавці середніх розмірів; Б) ссавці малих розмірів; В) гризуни;

Г) крупні ссавці; Д) комахоїдні ссавці.

Коли утворилася біосфера?

А) коли на Землі з’явилися папороті; Б) коли на Землі з’явилися птахи;

В) коли на Землі з’явилися рослини; Г) коли на Землі з’явилися тварини;

Д) коли на Землі виникло життя.

93. Головним обмежуючим фактором для більшості хижаків є ......

А) тепло; Б) світло; В) сильні морози; Г) вологість;

Д) нестача їжі.

В якому з наведених нижче біогеоценозів не відбувається кругообіг речовин внаслідок виведення більшої частини їх із системи?

А) у лісі; Б) у болоті; В) у прісноводній водоймі; Г) в агроценозі;

Д) у біосфері.

95. Усі функції живої речовини найястравіше проявляються при ...

А) біогенній міграції атомів;

Б) при статевому розмноженні організмів;

В) при рості та розмноженні організмів;

Г) при появі підвидів і видів;

Д) при зміні клімату.

Які головні показники є необхідними для характеристики будь-якого біогеоценозу?

А) видова різноманітність, щільність популяції, біомаса;

Б) кількість автотрофних і гетеротрофних організмів;

В) кількість особин данного виду на одиниці площі, кількість харчових ланцюгів;

Г) загальна маса органічної речовини разом із енергією, заключеною в ній;

Д) присутність автотрофних і гетеротрофних організмів, мутаційні процеси.

Чим пояснюється обмеження довжини харчових ланцюгів у біогеоценозі?

А) обмеженістю кількості видів у біогеоценозі;

Б) втратою енергії у кожній ланці ланцюгу;

В) обмеженістю площі біогеоценоза;

Г) присутністю організмів-редуцентів;

Д) антропогенними факторами.

98. Природньому біологічному кругообігу речовин у природі сприяють:

А) абіотичні та антропогенні фактори;

Б) абіотичні та біотичні фактори;

В) антропогенні і біотичні фактори;

Г) тільки біотичні фактори;

Д) тільки антропогенні фактори.

При зникненні яких із наведених нижче живих організмів у Чорному морі верхівка екологічної піраміди буде відсутньою?

А) акули катрана; Б) фітопланктону; В) риб;

Г) зоопланктону; Д) бентосу.

Яка з наведених бактерій не є сапрофітною?

А) азотфіксуюча бактерія; Б) гнилістна бактерія; В) олійнокисла бактерія;

Г) оцтовокисла бактерія; Д) молочнокисла бактерія.

101. Автотрофами є ...

А) редуценти; Б) консументи; В) продуценти;

Г) паразити; Д) сапрофіти.

102. Автотрофи, але не фотосинтетики - .......

А) сапрофіти; Б) паразити; В) хемосинтетики;

Г) консументи; Д) редуценти.

103. Продуценти – це....

А) тільки фотосинтетики; Б) тільки хемосинтетики;

В) тільки гетеротрофи; Г) тільки автотрофи.

Д) тільки сапрофіти;

104. Продуцентами, які не є фотосинтетиками, являються ....

А) бактерії бродіння; Б) нітріфікуючі бактерії;

В) цианобактерії; Г) евглена зелена;

Д) лишайники.

105. Продуцентами – прокаріотами є...

А) пеніцил і мукор; Б) дріжджі; В) бактерії бродіння;

Г) цианобактерії; Д) амеби та інфузорії.

106. Кругообіг речовин у природі забезпечує енергія .....

А) органічних речовин, що вивільняється у процесі дихання;

Б) Сонця, що використовується рослинами у процесі фотосинтезу;

В) мінеральних речовин, що поглинаються рослинами;

Г) води, що поглинається рослинами і тваринами;

Д) тепла, що утворюється в результаті енергетичного обміну органічних речовин.

107. Вміст діоксида карбону (ІУ) в атмосфері є постійним завдяки кругообігу речовин, його виділенню в процесі дихання, гниття і використання ....

А) тваринами в процесі живлення; Б) рослинами в процесі фотосинтезу;

В) бактеріями в процесі дихання; Г) грибами в процесі живлення;

Д) комахоїдними тваринами в процесі живлення.

108. Азотфіксуючі бактерії відносяться до ....

А) продуцентів; Б) рослинноїдних консументів;

В) редуцентів – сапрофітів; Г) хижих консументів;

Д) паразитичних редуцентів.

Який із наведених нижче біогеоценозів є більш стійким?

А) який складається з 42 видів; Б) який складається з 12 видів;

В) який складається з 24 видів; Г) який складається з 36 видів;

Д) який складається з 51 виду.

Серед яких організмів немає продуцентів?

А) грибів; Б) тварин; В) рослин; Г) бактерій; Д) лишайників.

Який з наведених нижче факторів є абіотичним?

А) кількість популяцій даного виду; Б) взаємодія видів на певній теріторії;

В) кількість перегною у грунті; Г) кількість бактерій у грунті;

Д) кількість спор бактерій у повітрі.

113. Організмами, що здійснюють потік атомів із живої природи у неживу, є ...

А) переносники; Б) продуценти; В) консументи;

Г) редуценти; Д) автотрофи.

114. Організмами, що здійснюють потік атомів із неживої природи у живу, є ...

А) переносники; Б) продуценти; В) консументи;

Г) редуценти; Д) гетеротрофи.

Скільки видів біогенної міграції атомів є у біосфері?

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4; Д) 5.

116. Зменшення вмісту кисню у грунті є корисним для нитріфікуючих, але шкідливим для ...

А) всіх інших бактерій; Б) анаеробних бактерій;

В) хемосинтезуючих бактерій; Г) хвороботворних бактерій;

Д) нитріфікуючих бактерій.

Що з наведеного нижче відноситься до абіотичних факторів середовища?

А) конкуренція; Б) хижацтво; В) паразитизм; Г) симбіоз;

Д) сезонність.

Організм Х на збільшення власної біомаси використовує енергію Сонця, організм У для тих самих цілей використовує енергію, накопичену в організмі Х. До яких груп організмів відносяться організми Х та У?

А) Х – продуцент, У – консумент; Б) Х – консумент, У – продуцент;

В) Х – редуцент, У – продуцент; Г) Х – консумент, У – редуцент;

Д) Х – редуцент, У – консумент.

119. Вкажіть місце редуцентів у харчовому ланцюгу:

А) після кожної ланки; Б) тільки після продуцентів;

В) тільки після консументів; Г) тільки після всіх ланок;

Д) тільки після продуцентів і травоїдних консументів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти