ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Як можна експортувати результати застосування фільтрів в інші додатки MS Office?

□ виділити таблицю, скопіювати її у буфер пам'яті а почім вставити в інший додаток;

□ вибрати з меню Файл команду Сохранить как ,., -* Экспорт;

□ виділити таблицю, скопіювати її у буфер пам'яті, а потім вставити в іншу базу даних;

□ Вибрати з меню Сервис команду Связи с Office, а потім вибрати відповідний додаток.

 

Технологія створення, редагування та використання запитів у базі даних MS Access

Як у термінах MS Access визначається запит?

Оце вимога на відбір даних, що зберігаються в таблицях, або

вимога на виконання певних дій з даними;

Що с результатом виконання запиту?

О набір записів, що містить записи, відібрані відповідно до заданих умов;

Які типи запитів можна створювати і виконувати у Microsoft Access?

□ запит на вибірку;

□ запити на зміну;

□ перехресний запити;

□ специфічні запити SQL.

4. Запити можуть створюватися ...

□ у режимі Конструктор;

□ у режимі Простой запрос.

5. Запит, який повертає дані з однієї або декількох зв'язаних таблиць, а також дозволяє виконати ряд обчислень, які користувач може задати в запиті і відобразити їх результат, - це ...

О запит на вибірку;

6. У чому особливість використання запиту з параметром?

О це запит, при виконанні якого в його діалоговому вікні користу­вачевівидасться запрошення для введення умов відбору даних, значення яких повинне міститися в полі або полях для відобра­ження записів.

7. Підсумковий запит - це ...

□ запит, за допомогою якого можна виконати розрахунок суми, середнього, числа елементів або інших підсумкових значень для груп записів у запиті для різних полів з однієї або декількох таблиць;

□ різновид запиту на вибірку;

Скільки типів запитів підтримується у MS Access?

О 4;

9. Майстер простих запитів призначено для створення...

□ запитів на вибірку;

□ перехресних запитів.

Що означає ця умова відбору записів?

О вибираються дані по вулицях «О. Сабурова» та «Т. Драйзера»;

11. Вираз True And False повертає ...

□ False;

□ Да;

□ True.

12. Вираз «В. Беретті» And«О.Сабурова» повертає...

О порожню вибірку, дані не повертаються;

Як відобразити дані, назва яких починається із літер, що знаходяться в діапазоні від «Л» до «С»?

O Like «[Л-C]*»;

Як задати умову, щоб відобразити дані по всій мережі магазинів, крім «Фокстрот» та «Домотехиіка»?

О Not «Фокстрот» AND Not «Домотехніка»;

Як задати умову, щоб відобразити дані по мережі магазинів, нчіва яких починається з літер «Ф» та «Д»?

О Like «Ф*» Or Like «Д*».

Як відобразити дані за період з 1 по 9 травня 2008 р. ?

□ Like «0?.05.2008».

17. Запити можна створювати, використовуючи дані...

О таблиць та запитів;

Яким вимогам повинні відповідати дві незв'язані таблиці, щоб по їх даних можна було б створити запит?

О однакова кількість записів;

Якщо запит створюється на базі двох таблиць, які пов'язані між собою типом відношення один-до-багатьох, скільки записів буде містити отриманий запит?

О стільки ж, скільки в таблиці, яка знаходиться на стороні багато;

20. У запитах умову відбору можна задати у режимі...

О конструктор.

У запиті редагуються дані. Як це вплине на дані таблиць, по яких створено запит?

О відповідно змінюються дані в таблицях;

Створюється розрахункове поле вигляду: «Сума: /Кількість/'/Ціни/'). Яке ІМ 'я отримає розрахункове поле?

О Сума;

23. Створюється розрахункове поле вигляду: «Повне ім'я: /Прізвище/ + «,» + /ім'я/». Як будуть записані дані в цьому полі (приклад: прізвище - Іванов; ім'я - Іван)?

О Іванов,Іван;

24. Для того, щоб зробити підсумковий запит із уже створеного, необхідно ...

О у режимі конструктора включити режим Групповая операция та встановити, за якими функціями розраховуються підсумки.

25. Відобразити поточну дату у форматі <день>-<назва місяця>-<рік>?

□ Format(Date(); “dd mmmm yyyy”);

□ Format(Date(); “dd mmmm yy”);

26. Для відображення у запитах перших максимальних або мінімальних значень...

О створюється запит на вибірку та налагоджується поле зі списком Набор значений.

27. При створенні підсумкових запитів, в якому рядку конструк­тора визначаються статистичні функції?

О групові операції;

Скільки типів з'єднання таблиць підтримується у вікні Конструктора запиту?

О 4;

Якщо у запиті використовуються дані з двох незв'нзиних таблиць, які містять по п 'ять записів, то скільки записів буде відображено у вибірці?

О 25;

Для чого використовується вираз Is Null?

О для визначення запису або змінної, які мають порожні значення.

31. Перехресний запит - це запит, у якому ...

О обчислюються статистичні показники над даними одного поля таблиці, а зовнішній вигляд визначається значеннями інших полів;

Яка особливість у використанні кнопки

О дозволяє викопати запит відповідно до встановлених параметрів відбору.

Скільки типів запитів на зміну підтримується в Access?

О 4;

Що таке запит на зміну?

О це запит, який за одну операцію вносить зміни до декількох записів;

Які із наведених запитів належать до типу запиту на зміну?

□ запит на створення таблиці;

□ запит на додавання записів у таблицю;

□ запит на оновлення значень полів таблиці;

□ запит на видалення записів;

У чому особливість використання запиту на створення нинішні?

О створює нову таблицю на основі всіх або частини даних з однієї або декількох таблиць;

У чому особливість використання запиту на додавання записів?

О додає групу записів з однієї або декількох таблиць в кінець однієї або декількох таблиць;

Вам необхідно внести зміни в таблицю, яка містить поле Ціна, у зв'язку з інфляцією, збільшивши її па коефіцієнт 1,2. Який найбільш оптимальний варіант виконання цієї операції?

О створити запит на оновлення.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти